Πρότυπο:Διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ιστορικοί

Ρόλοι και περιοχές

Διόδωρος Σικελιώτης
80 - 20 π.Χ.

(Βαβυλώνας)

Φλάβιος Αρριανός
95 - 180 μ.Χ.

(Βαβυλώνας)

Δέξιππος
210 - 270 μ.Χ.

(Βαβυλώνας)

Ιουστίνος
2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.

(Βαβυλώνας)

Διόδωρος Σικελιώτης

(Τριπαραδείσου)

Φλάβιος Αρριανός

(Τριπαραδείσου)

Βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Γ΄ Φίλιππος Γ΄ - Φίλιππος Γ΄ Φίλιππος Γ΄ και
Αλέξανδρος Δ'
Φίλιππος Γ΄ και
Αλέξανδρος Δ'
Αντιβασιλέας Περδίκκας Περδίκκας 1 - Περδίκκας Αντίπατρος Αντίπατρος
Διοικητής των Εταίρων Σέλευκος - - Σέλευκος Κάσσανδρος Κάσσανδρος
Διοικητής της Φρουράς - - - Κάσσανδρος - -
Διοικητής της Μακεδονίας Αντίπατρος Αντίπατρος και
Κρατερός
Αντίπατρος Αντίπατρος Αντίπατρος Αντίπατρος
Ιλλυρία Αντίπατρος Αντίπατρος και
Κρατερός
Αντίπατρος - Αντίπατρος Αντίπατρος
Ήπειρος Αντίπατρος Αντίπατρος και
Κρατερός
Αντίπατρος Φίλωνας Αντίπατρος Αντίπατρος
Ελλάδα Αντίπατρος Αντίπατρος και
Κρατερός
Αντίπατρος Αντίπατρος Αντίπατρος Αντίπατρος
Θράκη Λυσίμαχος Λυσίμαχος Λυσίμαχος Λυσίμαχος Λυσίμαχος Λυσίμαχος
Ελλησποντική Φρυγία Λεοννάτος Λεοννάτος Λεοννάτος Λεοννάτος Αρριδαίος Αρριδαίος
Ευρύς Φρυγία Αντίγονος Αντίγονος Αντίγονος Αντίγονος Αντίγονος Αντίγονος
Παμφυλία Αντίγονος Αντίγονος Αντίγονος Νέαρχος Αντίγονος Αντίγονος
Λυκία Αντίγονος Αντίγονος Αντίγονος Νέαρχος Αντίγονος Αντίγονος
Καρία Άσανδρος Κάσσανδρος - Κάσσανδρος Άσανδρος Άσανδρος
Λυδία Μένανδρος Μένανδρος Μένανδρος Μένανδρος Κλείτος ο Λευκός Κλείτος ο Λευκός
Καππαδοκία Ευμένης Ευμένης Ευμένης Ευμένης Νικάνωρ Νικάνωρ
Παφλαγονία Ευμένης Ευμένης Ευμένης Ευμένης Νικάνωρ Νικάνωρ
Κιλικία Φιλώτας (σατράπης) Φιλώτας (σατράπης) Φιλώτας (σατράπης) Φιλώτας (σατράπης) Φιλόξενος Φιλόξενος
Αίγυπτος Πτολεμαίος Πτολεμαίος Πτολεμαίος Πτολεμαίος Πτολεμαίος Πτολεμαίος
Συρία Λαομέδων Λαομέδων Λαομέδων Λαομέδων Λαομέδων Λαομέδων
Μεσοποταμία Αρχεσίλαος - Αρχεσίλαος Αρχεσίλαος Αμφίμαχος Αμφίμαχος
Βαβυλωνία Άρχων Σέλευκος Σέλευκος Πευκέστας Σέλευκος Σέλευκος
Πελασγία - - - Άρχων - -
Μεγάλη Μηδία Πείθων - Πείθων Ατροπάτης Πείθων Πείθων
Μικρή Μηδία Ατροπάτης - - Ατροπάτης - -
Σούσα - - - Σκύνος Αντιγένης Αντιγένης
Περσία (επαρχία) Πευκέστας - Πευκέστας Τηλεπόλεμος Πευκέστας Πευκέστας
Καρμανία Τηλεπόλεμος - Νεοπτόλεμος - Τηλεπόλεμος Τηλεπόλεμος
Αρμενία2 - - - Φραταφέρνης - -
Υρκανία Φραταφέρνης Φραταφέρνης Φραταφέρνης Φίλιππος - Φίλιππος
Παρθία Φραταφέρνης - - Νικάνωρ Φίλιππος Φίλιππος
Σογδιανή Φίλιππος - Φίλιππος Σκυθαίος Στασάνωρ Στασάνωρ
Βακτριανή Φίλιππος Οξυάρτης Οξυάρτης Αμύντας Στασάνωρ Στασάνωρ
Δρανγκιανή Στασάνωρ - Στασάνωρ Στασάνωρ Στάσανδρος Στάσανδρος
Αρία Στασάνωρ - Στασάνωρ Στασάνωρ Στάσανδρος Στάσανδρος
Αραχωσία Σιβύρτιος - Σιβύρτιος Σιβύρτιος - Σιβύρτιος
Γεδρωσία Σιβύρτιος - Σιβύρτιος Σιβύρτιος - - 3
Παροπαμισάδες Οξυάρτης - Οξυάρτης Εχτάρχης 4 Οξυάρτης Οξυάρτης
Πενταποταμία Ταξίλης - Ταξίλης Ταξίλης Ταξίλης Ταξίλης
Επί τάδε Ινδική Πώρος - Πώρος Πείθων του Αγήνορα Πώρος Πώρος
Γανδάρα Πείθων του Αγήνορα Πείθων του Αγήνορα Πείθων του Αγήνορα Πείθων του Αγήνορα Πείθων του Αγήνορα Πείθων του Αγήνορα
Σημειώσεις

1 = Ο Κρατερός ονομάστηκε Προστάτης της Βασιλείας ενώ επέστρεφε στην Μακεδονία, αλλά έχασε την θέση αυτή από τον Περδίκκα μέσω παρέμβασης του Περδίκκα στον Φίλιππο Γ'

2 = Σύμφωνα με τον Φώτιο ο Νεοπτόλεμος ορίστηκε σατράπης της Αρμενίας κατά τη συμφωνία της Βαβυλώνας

3 = Σιβύρτιος, αλλά δεν αναφέρεται ξεκάθαρα

4 = Ο Ιουστίνος αναφέρει Εχτάρχης πιθανώς εννοώντας Οξυάρτης