Κατάλογος ποιητών της Ελληνικής Ανθολογίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κύρια άρθρα: Ελληνική Ανθολογία, Παλατινή Ανθολογία, Ανθολογία του Πλανούδη

Ο κατάλογος των ποιητών της Ελληνικής Ανθολογίας περιέχει τα ονόματα των ποιητών του corpus των δεκαέξι βιβλίων της Ελληνικής Ανθολογίας, όπως αυτά αναγράφονται στις κριτικές της εκδόσεις και όπως έγιναν παραδεκτά από τις κριτικές φιλολογικές εργασίες μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπομπές σε επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας και της Πλανούδειας γίνονται στο corpus αυτό.

Ο κατάλογος αυτός ενέχει το στοιχείο της αβεβαιότητος. Δεδομένου ότι πολλοί από τους ποιητές της Ανθολογίας είναι άγνωστοι από άλλες πηγές, η αοριστία, ποικιλομορφία και αμφιβολία για τα ονόματα των επιγραμματοποιών, όπως αυτά εμφανίζονται στα χειρόγραφα, ανοίγει στους μελετητές ευρύ πεδίο απόψεων, που όπως είναι φυσικό, δεν συμπίπτουν πάντοτε.

Πολλά επιγράμματα αποδίδονται διαζευκτικά στον ένα ή στον άλλο ποιητή (V 71, Ρουφίνου ή Παλλαδά). Υπάρχουν επιγράμματα που αναφέρουν το όνομα του επιγραμματοποιού χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, ενώ υπάρχουν δύο και τρεις και πέντε μ’ αυτό το όνομα (Αρχίας ο Βυζάντιος, ο Μακεδών, ο Μυτιληναίος, ο νεώτερος), οπότε ο κάθε μελετητής έχει την άποψή του. Ένας ποιητής μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικά ονόματα (Διόδωρος Ζωνάς, Διόδωρος ο Σάρδιος, Ζωνάς ο Σαρδιανός). Υπάρχουν πατρότητες ελαφρώς ή σφοδρότατα αμφισβητούμενες κι επιγράμματα προφανώς ψευδεπίγραφα (Ομήρου, Αισώπου). Και τέλος, χίλια τουλάχιστον από τα 3.700 (συν 397 της Appendix Planudea) επιγράμματα χαρακτηρίζονται «άδηλα», αγνώστου δηλαδή ποιητή. Αυτά είναι λίγα από τα προβλήματα που προκύπτουν από την ασάφεια των χειρογράφων αναφορικά με τον κατάλογο, που δεν μειώνουν βέβαια καθόλου την αξία της Ανθολογίας.

Ευρετήριο: ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Α[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Β[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ζ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ν[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ξ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Π[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ρ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα ονόματα των ποιητών στην Ελληνική Ανθολογία προτάσσονται των επιγραμμάτων τους και, δεδομένου ότι η Ανθολογία δεν έχει συγκροτηθεί κατά ποιητή, επανέρχονται διαρκώς (όσων ποιητών βέβαια υπάρχουν περισσότερα του ενός επιγράμματα ή λίγων συνεχομένων).

Στον παραπάνω κατάλογο έγινε προσπάθεια να περιληφθούν όλα τα ονόματα όπως ακριβώς αναφέρονται στις πιο προσιτές εκδόσεις, από την β’ έκδοση του Jacobs και μετά. Ως βάση ελήφθη η έκδοση αυτή, θεμελιώδης της Παλατινής Ανθολογίας. Ονόματα ποιητών πέραν αυτών του Jacobs, τα οποία νεώτεροι κριτικοί εκδότες προτείνουν εντός του κειμένου της έκδοσής τους, έχουν δίπλα τους εντός παρενθέσεως τα ονόματα των τελευταίων. Διεξοδικότερα για το θέμα αυτό γίνεται λόγος στα ιδιαίτερα άρθρα των ποιητών, όπως επίσης, όπου είναι απαραίτητο, και για τις απόψεις της φιλολογικής κριτικής ως προς την ταυτότητα των ποιητών και την πατρότητα των αποδιδομένων σ’ αυτούς επιγραμμάτων.

 • Friedrich Christian Jacobs, Anthologia Graeca ad fidem codicis olim Palatini, nunc Parisini, ex apographo Gothano edita (Λειψία, 1813-1817).
τόμος 1ος, 1813 : βιβλία I-VIII.
τόμος 2ος, 1814 : βιβλία IX-XV, και Anthologiae Planudeae epigrammata quae in Codice Palatino non reperiuntur και Appendix epigrammatum apud scriptores veteres et in marmoribus servatorum.
τόμος 3ος, 1817 : κριτικές σημειώσεις και κατάλογοι (ο κατάλογος ποιητών στην σελ. 1013).
τόμος 1ος : βιβλία I-VI
τόμος 2ος : βιβλία VIΙ, VIΙΙ
τόμος 3ος : βιβλίο ΙΧ
τόμος 4ος : βιβλία Χ-ΧIΙ
τόμος 5ος : βιβλία ΧΙΙΙ-ΧVΙ.

Με αγγλική μετάφραση, λίγα σχόλια και ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία για τους ποιητές στους πίνακες στο τέλος του κάθε τόμου.

 • Pierre Waltz (κατά κύριον λόγον), Anthologie Grecque (Παρίσι, 1928 επ., Les Belles Lettres).
τόμος 1ος , 1929, επανέκδ. 2002 : βιβλία I-ΙV
τόμος 2ος , 1929, επανέκδ. 2003 : βιβλίο V
τόμος 3ος , 1931, επανέκδ. 2002 : βιβλίο VΙ
τόμος 4ος , 1938, επανέκδ. 2002 : βιβλίο VΙΙ (επιγρ. 1-363)
τόμος 5ος , 1941, επανέκδ. 2002 : βιβλίο VΙΙ (επιγρ. 364-748)
τόμος 6ος , 1945, επανέκδ. 2002 : βιβλίο VΙΙΙ
τόμος 7ος , 1957, επανέκδ. 2002 : βιβλίο ΙΧ (επιγρ. 1-358)
τόμος 8ος , 1974, επανέκδ. 2002 : βιβλίο ΙΧ (επιγρ. 359-827)
τόμος 9ος , 2011 : βιβλίο Χ
τόμος 10ος , 1972, επανέκδ. 2002 : βιβλίο ΧΙ
τόμος 11ος , 1994, επανέκδ. 2002 : βιβλίο ΧΙΙ
τόμος 12ος , 1970, επανέκδ. 2002 : βιβλία ΧΙΙΙ-XV.
τόμος 13ος, 1980, επανέκδ. 2002 : Anthologie de Planude (παρά τον τίτλο όμως περιλαμβάνει μόνο τα ελλείποντα από το Παλατινό χειρόγραφο 388 επιγράμματα της Ανθολογίας του Πλανούδη).

Κριτική έκδοση με γαλλική μετάφραση του Waltz και άλλων (οι μεταφράσεις του 12ου τόμου έμμετρες από τον Felix Buffiere), παράθεση όλων των εκδοχών των χειρογράφων και των απόψεων των φιλολόγων, και πλούσια σχόλια. Στο τέλος του κάθε τόμου παρατίθενται σύντομα βιογραφικά των ποιητών.

 • Hermann Beckby, Anthologia graeca (Μόναχο, 1957, Heimeran)
τόμος 1ος , βιβλία I-VI
τόμος 2ος , βιβλία VIΙ, VIΙΙ
τόμος 3ος , βιβλία ΙΧ-ΧΙ
τόμος 4ος, βιβλία XII-XVI

Με γερμανική μετάφραση και σχόλια.

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 1,181 1,182 1,183 1,184 1,185 1,186 1,187 1,188 1,189 1,190 1,191 1,192 1,193 1,194 1,195 1,196 1,197 1,198 1,199 1,200 1,201 1,202 1,203 1,204 1,205 1,206 1,207 1,208 1,209 1,210 1,211 1,212 1,213 1,214 1,215 1,216 1,217 1,218 1,219 1,220 1,221 1,222 1,223 1,224 1,225 1,226 1,227 1,228 1,229 1,230 1,231 1,232 1,233 1,234 1,235 1,236 1,237 1,238 1,239 1,240 1,241 1,242 1,243 1,244 1,245 1,246 1,247 1,248 1,249 1,250 «Anthologia graeca ad palatini codicis fidem edita , Τόμος 3». Index Poetarum. Ex Officina Car. Tauchnitii, Lipsiae. 1819. σελ. 421. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2011. 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 The Greek Anthology. Cambridge University Press. 1968. 
 3. Anthologiae Grecae a Constantino Cephala conditae libri tres, duo nunc primum, tertius post iensium iterum editi, cum Latina Interpretatione Commentariis et Notitia poetarum, cura Io. Iac. Reiske (Johann Jacob Reiske), in bibliopolio Gleditschiano ,Lipsiae, 1754
 4. Ασκληπιάδης ο Αδραμυττινός, biblionet.gr, ανακτήθηκε 21 Ιαν. 2012
 5. Παλατινή ανθολογία: Στράτωνος μούσα παιδική[νεκρός σύνδεσμος], Εκδόσεις Κέδρος 2007, πληροφορίες για το βιβλίο από τον ιστότοπο www.patakis.gr, ανακτήθηκε 21 Ιαν. 2012
 6. S. L. Tarán (1979). The art of variation in the Hellenistic epigram. BRILL. σελ. 4. 
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 Anthologia Graeca ad fidem codicis olim Palatini, nunc Parisini, ex apographo Gothano edita, Friedrich Christian Jacobs, τόμος 3ος, Λειψία, 1817, σελ. 1013-1019, Index Poetarum
 8. Alan Cameron. «The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Alan Cameron». OUP USA Home, U.S. General Catalog, Classical Studies, Literary Criticism. Oxford University Press. ISBN 0-19-814023-1. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2011. [νεκρός σύνδεσμος]
 9. Επίγραμμα V.284 της Παλατινής Ανθολογίας
 10. Hieronymi de Bosch Observationum et Notarum in Anthologiam Graecam volumen alterum quod indices continet, opus Boschii morte interruptum David Jacobus van Lennep aboluit, Ultrajecti e typographia J. Altheer, 1822, σελ. 455