Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος ιατρικών γνωστικών πεδίων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Το νευρικό σύστημα αποτελεί αντικείμενο μελέτης της νευρολογίας.
Το πεπτικό σύστημα αποτελεί αντικείμενο μελέτης της γαστρεντερολογίας.
Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα αποτελεί αντικείμενο μελέτης της γυναικολογίας.
Η καρδιά αποτελεί αντικείμενο μελέτης της καρδιολογίας.
Η στοματική υγεινή αποτελεί αντικείμενο μελέτης της οδοντιατρικής.
Η δομή του κυττάρου αποτελεί αντικείμενο μελέτης της κυτταρολογίας.
Το αίμα και οι ιστοί που το παράγουν αποτελούν αντικείμενο μελέτης της αιματολογίας.
Γνωστικό πεδίο Τομέας Αντικείμενο
Αγγειολογία Παθολογικός Κλάδος της ανατομίας που ασχολείται με ασθένειες και παθήσεις των αγγειακών συστημάτων: αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων.
Αγγειοχειρουργική Χειρουργικός Κλάδος της χειρουργικής που ασχολείται με την αποκατάσταση όλων των αγγειακών συστημάτων (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία) εκτός της καρδιακής και ενδοκρανιακής περιοχής.
Αθλητιατρική Κλάδος που ασχολείται με τεχνικές πρόληψης, θεραπείας και ανάρρωσης από τραυματισμούς οι οποίοι μειώνουν ή τερματίζουν τη δυνατότητα φυσικής άσκησης και άθλησης
Αιματολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών και παθήσεων που σχετίζονται με το αίμα και τους ιστούς που το παράγουν.
Αισθητική ιατρική Κλάδος που ασχολείται με όλες τις επεμβατικές μεθόδους, χειρουργικές και μη, που έχουν στόχο τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης των ανθρώπων.
Αισθητική οδοντιατρική
Ακτινοδιαγνωστική Διαγνωστικός
Ακτινοθεραπευτική ογκολογία
Ακτινολογία Εργαστηριακός
Αλλεργιολογία Παθολογικός
Αναγεννητική ιατρική Κλάδος που ασχολείται με τη διαδικασία δημιουργίας ζωντανών και λειτουργικών ιστών με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας ιστών ή οργάνων που έχει χαθεί λόγω ηλικίας, νόσου, βλάβης ή συγγενών ελλειμμάτων.
Αναισθησιολογία Χειρουργικός
Ανδρολογία Κλάδος που ασχολείται με την ανδρική υγεία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ασθένειες και παθήσεις του ανδρικού αναπαραγωγικού και ουρολογικού συστήματος.
Ανοσολογία Κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών και παθήσεων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα.
Αφροδισιολογία Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
Βαριατρική Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου της παχυσαρκίας.
Βιοϊατρική μηχανική Κλάδος που ασχολείται με την εφαρμογή των αρχών των θετικών επιστημών στην ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων στους τομείς της ιατρικής και της βιολογίας.
Βιοπαθολογία Εργαστηριακός
Γαστρεντερολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με την ομαλή λειτουργία του πεπτικού και του απεκκριτικού συστήματος, καθώς και με τις ασθένειες και παθήσεις που σχετίζονται με αυτά.
Γενική ιατρική Παθολογικός
Γενική χειρουργική Χειρουργικός
Γηριατρική Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και παθήσεων που σχετίζονται με το γήρας.
Γυναικολογία Χειρουργικός
Δερματολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και παθήσεων του δέρματος.
Διαγνωστική ιατρική Διαγνωστικός
Διαιτολογία
Εμβρυολογία
Ενδοκρινολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με τη βιοσύνθεση, αποθήκευση, χημική σύσταση και λειτουργία των ορμονών, καθώς και με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων.
Επεμβατική ακτινολογία
Επιδημιολογία Έρευνα Κλάδος που μελετά τους παράγοντες που επηρέαζουν την εξάπλωση ασθενειών σε πληθυσμούς σε μια προσπάθεια μελέτης των επιπτώσεων διαφόρων φυσικών και χημικών παραγόντων στην υγεία.
Ηπατολογία Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και παθήσεων του ήπατος.
Ιατρική βιοπαθολογία
Ιατρική εντατικής θεραπείας Κλάδος που σχετίζεται με την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών ασθενών που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και που χρήζουν ενταντικής παρακολούθησης.
Ιατρική παρασιτολογία
Ιατρική πληροφορική
Ιατρική της εργασίας
Ιατρική φυσιολογία Κλάδος που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της κατά φύση διάπλασης, μορφολειτουργικής υπόστασης και εξέλιξης του ανθρώπινου οργανισμού ή τμήματος αυτού.
Ιατροδικαστική Κλάδος που ασχολείται με την εφαρμογή ειδικών ιατρικών γνώσεων και εμπειριών στην υποβοήθηση του έργου της Δικαιοσύνης.
Ιολογία
Ιστοπαθολογία Διαγνωστικός Κλάδος που ασχολείται με την εξέταση της εκδήλωσης μιας ασθένειας σε μικροσκοπικό επίπεδο, δηλαδή σε δείγματα ιστού που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της βιοψίας.
Καρδιολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία συγγενών ή επίκτητων ασθενειών και παθήσεων της καρδιάς.
Καρδιοχειρουργική Χειρουργικός
Καταπραϋντική ιατρική Κλάδος που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών που υποφέρουν από σοβαρά, πιθανώς ανίατα, νοσήματα, μέσω της καταπράυνσης των συμπτωμάτων τους.
Κλινική κυτταρογενετική
Κλινική νευροφυσιολογία Διαγνωστικός Κλάδος που εξετάζει τη φυσιολογία και τη λειτουργία του κεντρικού και περιφερειακού νευρικού συστήματος, μέσω της ανίχνευσης της βιοηλεκτρικής δραστηριότητας, αυθόρμητης και προκαλούμενης.
Κοινωνική ιατρική Κλάδος που ασχολείται με τη δημόσια υγεία και με την επίδραση που ασκεί σε αυτήν το περιβάλλον.
Κτηνιατρική
Κυτταρολογία Διαγνωστικός Κλάδος που έχει σαν αντικείμενο μελέτης τη φυσιολογία των κυττάρων και συγκεκριμένα τις ιδιότητες, τη δομή, τα οργανίδια, τον κύκλο ζωής και τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον.
Κυτταροπαθολογία
Μαιευτική
Μικροβιολογία
Μοριακή διαγνωστική Διαγνωστικός Κλάδος που ασχολείται με την ανίχνευση μεταλλάξεων στα ανθρώπινα γονίδια με σκοπό τη διάγνωση παθήσεων, την πρόγνωση της πορείας μιας νόσου και τον έλεγχο της ανταπόκρισης σε χορηγούμενες θεραπείες.
Νευρολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών και παθήσεων που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα.
Νευροχειρουργική Χειρουργικός
Νεφρολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και παθήσεων των νεφρών.
Νοσηλευτική
Ογκολογία Παθολογικός Κλάδος που έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διάγνωση και αντιμετώπιση των κακοηθών όγκων στον οργανισμό.
Οδοντιατρική Χειρουργικός Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και παθήσεων των μαλακών και σκληρών ιστών του στόματος, της άνω και της κάτω γνάθου.
Ορθοδοντική
Ορθοπεδική Χειρουργικός Κλάδος που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, παθήσεων και τραυματισμών που αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα.
Οστεοπαθητική
Ουρολογία Χειρουργικός Κλάδος που ασχολείται με τις ουρητικές οδούς των δύο φύλων και με το αναπαραγωγικό σύστημα των ανδρών.
Οφθαλμολογία Χειρουργικός Κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών και παθήσεων που σχετίζονται με τους οφθαλμούς.
Παθολογία Παθολογικός
Παθολογική ογκολογία
Παθολογοανατομία Εργαστηριακός Κλάδος που ασχολείται με τη διάγνωση και σταδιοποίηση νεοπλασματικών και μη νεοπλασματικών νόσων, τη διερεύνηση αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών που τις προκαλούν και τον έλεγχο της σωστής χειρουργικής εξαίρεσης των καλοήθων και των κακοήθων όγκων.
Παιδιατρική Παθολογικός
Παιδοχειρουργική Χειρουργικός Κλάδος που ασχολείται με τις χειρουργικές επεμβάσεις που διεξάγονται σε έμβρυα, νήπια, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικές.
Παιδοψυχιατρική
Παλαιοπαθολογία Διαγνωστικός Κλάδος που ασχολείται με παθήσεις και ασθένειες σε ανθρώπινα λείψανα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, με στόχο την καλύτερη κατανόηση σύγχρονων νοσημάτων.
Περιβαλλοντική ιατρική Έρευνα Κλάδος που ασχολείται με το σύνολο των λειτουργικών επιδράσεων του περιβάλλοντος επί της φυσιολογικής λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού και των επιμέρους στοιχείων που τον αποτελούν.
Πλαστική χειρουργική Χειρουργικός
Πνευμονολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και παθήσεων των πνευμόνων.
Ποδολογία Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και παθήσεων των κάτω άκρων.
Προνοσοκομειακή ιατρική
Πρωκτολογία Κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και παθήσεων που σχετίζονται με το τελικό τμήμα του εντέρου (ορθό και πρωκτός).
Πυρηνική ιατρική Κλάδος που ασχολείται με τη χρήση στην ιατρική ραδιενεργών στοιχείων για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους.
Ραδιολογία
Ρευματολογία Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ρευματικών παθήσεων.
Ρομποτική χειρουργική Χειρουργικός
Σεξολογία
Στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική Χειρουργικός Κλάδος που ασχολείται με τη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων που αφορούν τη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.
Τοξικολογία
Τραυματολογία
Τροπική ιατρική
Υπερβαρική ιατρική
Φαρμακολογία Εργαστηριακός
Φυσική ιατρική και αποκατάσταση Παθολογικός Κλάδος που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία φυσικών και λειτουργικών διαταραχών, με την εφαρμογή φυσικών μέσων για την εκπαίδευση και επανένταξη των ατόμων με κινητικό και λειτουργικό έλλειμμα.
Χειρουργική θώρακος Χειρουργικός
Χειρουργική μεταμοσχεύσεων Χειρουργικός
Χημική παθολογία
Ψυχιατρική Παθολογικός Κλάδος που έχει ως αντικείμενο μελέτης τη θεραπεία, τη μελέτη και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.
Ψυχιατροδικαστική
Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργικός


Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]