Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από ΤΕΙ)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) είναι ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα.

Τα ΤΕΙ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

Τον Οκτώβριο του 2016 η σύνοδος προέδρων ΤΕΙ αποφάσισε τη μετονομασία των Ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών[1], όμως το Υπουργείο Παιδείας, το απέρριψε.

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περιεχόμενο Σπουδών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης νέων τμημάτων ΤΕΙ καθορίζεται και το περιεχόμενο σπουδών ύστερα από γνώμη του αρμόδιου συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, καθορίζεται το περιεχόμενο σπουδών και σε περίπτωση αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου υπάρχοντος τμήματος ΤΕΙ ή όταν το επιβάλλουν οι εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού ή επαγγελματικού τομέα. Προκειμένου για τμήματα που ήδη λειτουργούν, χωρίς να διαθέτουν περιεχόμενο σπουδών, το περιεχόμενο σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου του οικείου τμήματος και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του ΕΣΥΠ.

Το περιεχόμενο σπουδών κάθε τμήματος ΤΕΙ περιλαμβάνει κυρίως την αποστολή και το αντικείμενο σπουδών του τμήματος, τους γνωστικούς στόχους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το τμήμα επαγγέλματος, καθώς και τη δομή των σπουδών.

Γενικοί Ενιαίοι Κανόνες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται στα περιγράμματα των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν την περιγραφή του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, τον σκοπό διδασκαλίας και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περικλείουν δε σύγχρονη βιβλιογραφία για τον σπουδαστή στην οποία περιλαμβάνεται και Ελληνική αντίστοιχη. Τα μαθήματα θεωρούνται ολοκληρωμένα όταν παρέχουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο αντικείμενο σπουδών αλλά και σε συναφή αντικείμενα και δίδουν ειδική βαρύτητα στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, όπως ανάπτυξη πρωτοβουλιών, κριτική σκέψη, ομαδική εργασία, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων κ.λ.π., αλλά και κάθε δραστηριότητας που απορρέει από την εξέλιξη της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Προκειμένου τα προγράμματα σπουδών να συνδυάζουν υψηλό τεχνολογικό χαρακτήρα παράλληλα με υψηλό τεχνολογικό χαρακτήρα παράλληλα με υψηλό ακαδημαϊκό και επιστημονικό επίπεδο, θα πρέπει συνολικά στο πρόγραμμα σπουδών οι ώρες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων να είναι τουλάχιστον κατά 50% περισσότερες από τις ώρες διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας. Σε κάθε μάθημα κατανέμονται Πιστωτικές ή Διδακτικές Μονάδες (ECTS). Οι συνολικές Πιστωτικές Μονάδες ανέρχονται σε 30 ανά εξάμηνο. Μία Πιστωτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας.

Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου, για την κατάρτιση του προγράμματος ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται σε κάθε μάθημα κατά προσέγγιση τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του τυπικού προγράμματος θα πρέπει να είναι από 24 έως 26. Τα μαθήματα διακρίνονται σε γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής και ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% του συνόλου. Στα μαθήματα γενικής υποδομής περιλαμβάνονται τα μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπιστικών Σπουδών) και επιχειρηματικότητας.

Η διάρκεια σπουδών στα τμήματα των ΤΕΙ είναι 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου, ο σπουδαστής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών μέχρι 40 μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης και της πτυχιακής εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται μέχρι 10% κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται μετά το 4ο εξάμηνο. Ο συνολικός αριθμός των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που προσφέρονται πρέπει να είναι διπλάσιος του αριθμού των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που οφείλει να παρακολουθήσει ο σπουδαστής. Ως προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται αποκλειστικά το θεωρητικό μέρος μαθημάτων άλλων τμημάτων της ιδίας ή άλλης σχολής ή το θεωρητικό μέρος κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του ιδίου τμήματος που δεν έχει επιλέξει ο σπουδαστής.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, πραγματοποιείται η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα στις οποίες κατανέμονται 20 και 10 πιστωτικές μονάδες αντίστοιχα.

Το πτυχίο που χορηγείται από τα τμήματα των ΤΕΙ είναι βασικός τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Στα τμήματα των ΤΕΙ μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται εισαγωγικές κατευθύνσεις καθώς και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων και των κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της κατεύθυνσης.

Τύπος Πτυχίου ΤΕΙ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον απόφοιτο ΤΕΙ, μετά την καθομολόγησή του, χορηγείται πτυχίο ΤΕΙ και φέρει τον τίτλο "Πτυχιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης".

Το βασικό περιεχόμενο του πτυχίου είναι ενιαίο για όλα τα ΤΕΙ και τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) διαστάσεων 0,25 Χ 0,35 μέτρα και φέρουν στο πάνω μέρος και στο κέντρο κάτω από τον τίτλο του ιδρύματος την ειδική ανάγλυφη σφραγίδα του οικείου ΤΕΙ. Η συμπλήρωση των μεταβλητών στοιχείων του πτυχίου γίνεται με ειδική γραφομηχανή ενιαίου τύπου για κάθε ΤΕΙ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα ΤΕΙ έχουν την δυνατότητα να διοργανώνουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ.

Επαγγελματική Κατοχύρωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι προπτυχιακές σπουδές σε κάθε τμήμα ΤΕΙ καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου, που δίνει τη δυνατότητα άσκησης ενός επαγγέλματος.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου τμήματος και του αρμόδιου οργάνου του ΕΣΥΠ, είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα τμήμα.

Στους πτυχιούχους των ΤΕΙ αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του ΣΑΤΕ, το αργότερο 6 μήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών των ΤΕΙ για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειμένου για νέες ειδικότητες ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους ή με την ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων.

Με ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα ΤΕΙ μετά από την 11/06/2001 είναι ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις ίδιες διατάξεις μετά από την 11/06/2001 και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύσουν για όλους τους πτυχιούχους του οικείου τμήματος του ΤΕΙ, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.

Από 04/09/2009, τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόμενων τμημάτων ΤΕΙ καθορίζονται με τα διατάγματα ίδρυσής τους. Στο πλαίσιο αυτών των διαταγμάτων, οι κατ' ιδίαν όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με αυτά τα διατάγματα εξειδικεύονται με αποφάσεις των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών.

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των ΣΑΤΕ και ΣΑΠΕ, μπορεί να καθορίζονται επίσης και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφισταμένων τμημάτων ΤΕΙ, στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί μέχρι 04/09/2009 επαγγελματικά δικαιώματα με διατάγματα, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως αυτών των δικαιωμάτων με αποφάσεις των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών.

Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ μετά την αποφοίτησή τους εντάσσονται τόσο σε επιμελητήρια όσο και σε επαγγελματικές ενώσεις. H πολυπληθέστερη επαγγελματική ένωση είναι η ΕΕΤΕΜ με μέλη τους κατόχους πτυχίου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης από ΤΕΙ της ημεδαπής και τους κατόχους ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Ειδικότητες Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο τίτλος του πτυχιούχου, στοιχείου που περιλαμβάνεται για συμπλήρωση στο περιεχόμενο του πτυχίου ΤΕΙ, είναι αντίστοιχος της ονομασίας ή του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος της προέλευσης του απόφοιτου και έχει ως εξής:

Α/Α Ονομασία Τμήματος/Κατεύθυνσης Τίτλος Πτυχιούχου Προεδρικό Διάταγμα
1. Γραφικών Τεχνών Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΠΔ 357/1989
2. Γραφιστικής Γραφίστας ΠΔ 357/1989
3. Διακοσμητικής

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Διακοσμητής ΠΔ 226/2006
4. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΠΔ 386/1989
5. Φωτογραφίας Φωτογράφος ΠΔ 357/1989
6. Βιβλιοθηκονομίας Βιβλιοθηκονόμος ΠΔ 385/1989
7. Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΔ 514/1989
8. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΠΔ 351/1989
9. Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) Προώθησης Πωλήσεων ΠΔ 79/1989
10. Λογιστικής Λογιστής ΠΔ 349/1989
11. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων Διοίκησης Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ΠΔ 107/1989
12. Τουριστικών Επιχειρήσεων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΔ 356/1989
13. Αισθητικής Αισθητικός ΠΔ 83/1989
14. Βρεφονηπιοκομίας Βρεφονηπιοκόμος ΠΔ 523/1991
15. Δημόσιας Υγιεινής Υγειονολόγος ΠΔ 83/1989
16. Εργοθεραπέιας Εργοθεραπευτής/Εργοθεραπεύτριας ΠΔ 83/1989
17. Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΔ 163/1996
18. Κοινωνικής Εργασίας Κοινωνικός Λειτουργός ΠΔ 50/1989
19. Μαιευτικής Μαιευτής/Μαιεύτρια ΠΔ 351/1989
20. Νοσηλευτικής Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια ΠΔ 351/1989
21. Οδοντοτεχνικής Οδοντοτεχνικός ΠΔ 83/1989
22. Οπτικής Οπτικός ΠΔ 83/1989
23. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας

Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας

Τεχνολόγος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ΠΔ 164/1996

ΠΔ 160/2014

ΠΔ 68/2016

24. Φυσικοθεραπείας Φυσικοθεραπευτής/Φυσικοθεραπεύτρια ΠΔ 90/1995
25. Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας Επισκέπτης/Επισκέπτρια Υγείας ΠΔ 351/1989
26. Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων

Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων

Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων

Μηχανικής Βιοσυστημάτων

Τεχνολογίας Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ΠΔ 109/1989

ΠΔ 9/2009

27. Δασοπονίας Δασοπόνος ΠΔ 109/1989
28. Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΠΔ 109/1989
29. Ζωικής Παραγωγής Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής ΠΔ 109/1989
30. (Βιολογικών) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Τεχνολογίας Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ΠΔ 109/1989
31. Ιχθυοκομίας-Αλιείας

Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης

Ιχθυολόγος ΠΔ 109/1989

ΠΔ 9/2009

32. Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής ΠΔ 109/1989
33. Αυτοματισμού Μηχανικός Αυτοματισμού
34. Ενεργειακής Τεχνικής/Τεχνολογίας Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνικής/Τεχνολογίας
35. Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
36. Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΠΔ 346/1989
37. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΠΔ 183/2008
38. Κλωστοϋφαντουργίας Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός
39. Μηχανολογίας Μηχανολόγος Μηχανικός
40. Ναυπηγικής Ναυπηγός Μηχανικός
41. Οχημάτων Μηχανικός Οχημάτων
42. Πληροφορικής Μηχανικός Πληροφορικής ΠΔ 183/2008
43. Πολιτικών Δομικών Έργων Μηχανικός Δομικών Έργων ΠΔ 318/1994
44. Πολιτικών Έργων Υποδομής Μηχανικός Έργων Υποδομής ΠΔ 318/1994
45. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Μηχανικός Τεχνολογίας ιατρικών Οργάνων

Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΠΔ 345/1989
46. Τεχνολογίας Πετρελαίου Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου
47. Τοπογραφίας

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Τοπογράφος Μηχανικός

Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

ΠΔ 318/1994
48. Διατροφής Τεχνολόγος Διατροφής ΠΔ 78/1989

ΠΔ 342/2001

ΠΔ 133/2014

49. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Οινολόγος ΠΔ 342/2001
50. Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγος Τροφίμων ΠΔ 78/1989

ΠΔ 342/2001

51. Λογοθεραπείας Λογοθεραπευτής/Λογθεραπεύτρια ΠΔ 96/2002

ΠΔ 176/2014

52. Βιομηχανικού Σχεδιασμού Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΠΔ 180/2008
53. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Μηχανικός Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΠΔ 181/2008
54. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΠΔ 287/2002
55. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκησης ΠΔ 287/2002
56. Διαχείρισης Πληροφοριών Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΔ 287/2002
57. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ΠΔ 312/2003
58. Βιολογικής Γεωργίας Βιολογικής Γεωργίας ΠΔ 312/2003
59. Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΠΔ 312/2003
60. Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ΠΔ 312/2003
61. Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ΠΔ 96/2006
62. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΠΔ 97/2006
63. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΔ 150/2009
64. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΔ 62/2000
65. Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΠΔ 141/2003
66. Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων Μηχανικός Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων ΠΔ 141/2003
67. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΠΔ 141/2003
68. Οικολογίας και Περιβάλλοντος

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Μηχανικός Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ΠΔ 9/2009
69. Τεχνολογίας Αεροσκαφών Μηχανικός Τεχνολογίας Αεροσκαφών
70. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
71. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
72. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
73. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
74. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μηχανικός Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΔ 183/2008
75. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μηχανικός Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΔ 183/2008
76. Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΔ 183/2008
77. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ΠΔ 183/2008
78. Βιομηχανικής Πληροφορικής Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής ΠΔ 183/2008
79. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Μηχανικός Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΔ 183/2008
80. Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Μηχανικός Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΠΔ 183/2008
81. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ΠΔ 174/2006
82. Διεθνούς Εμπορίου Διεθνούς Εμπορίου ΠΔ 174/2006
83. Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο ΠΔ 174/2006
84. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΠΔ 174/2006
85. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΔ 174/2006
86. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ΠΔ 174/2006
87. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΠΔ 174/2006
88. Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων ΠΔ 174/2006

Κατάλογος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]