Σχολική βαθμολογία στην Ελλάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Υπάρχουν τέσσερα συστήματα βαθμολόγησης (ή κλίμακες) στην Ελλάδα - τέσσερις διαφορετικές ΣΔΣ - μία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δύο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (από την Τρίτη Δημοτικού και άνω).

Δημοτικό σχολείο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην 1η και 2η τάξη στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας υπάρχει μόνο περιγραφική αξιολόγηση, χωρίς βαθμούς. Στους βαθμούς 3ου και 4ου τάξης χρησιμοποιούνται μόνο γράμματα (Α-Δ) και στην 5η και 6η τάξη αριθμοί που κυμαίνονται από 1-10.

Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γράμμα Εξήγηση
Α Άριστα
Β Πολύ Καλά
Γ Καλά
Δ Σχεδόν Καλά

Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βαθμός Εξήγηση
9-10 Άριστα
7-8 Πολύ Καλά
5-6 Καλά
4 Σχεδόν Καλά

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση απονέμεται έπαινος σε μαθητές που παίρνουν μέσο όρο που ξεπερνά το όριο του άριστα.

Η εμβέλεια του συστήματος βαθμολόγησης διευρύνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυμαίνεται από 1 έως 20 στο Γυμνάσιο και 0 έως 20 στο Λύκειο.

Γυμνάσιο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βαθμός Εξήγηση
18,5-20 Άριστα
15,5-18,5 Πολύ Καλά
12,5-15,5 Καλά
10-12,5 Μέτρια
1-10 Ανεπαρκώς

Λύκειο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βαθμός Εξήγηση
18,1-20 Άριστα
16,1-18 Πολύ Καλά
13,1-16 Καλά
10-13 Σχεδόν Καλά
5,1-9,9 Ανεπαρκώς
0-5 Κακώς

Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κλίμακα: 0,00 - 10,00 (0% - 100%) Βάση: 5,00 (50%)

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει το ελληνικό σύστημα ταξινόμησης:

Βαθμολογία
Άριστα (8.50 – 10.00)
Λίαν Καλώς (6.5 – 8.49)
Καλώς (5.00 – 6.49)


Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οι παραπάνω βαθμοί είναι διαφορετικοί:

Βαθμολογία
Άριστα (9.00 – 10.00)
Λίαν Καλώς (7.00 – 9.00)
Καλώς (5.00 – 7.00)

Οι περισσότεροι από τους βαθμούς μπορούν να ισοδυναμούν με πτυχίο BSc (Hons) / BEng (Hons) δεδομένου ότι όλα τα μαθήματα είναι 4 έως 5 χρόνια και τα περισσότερα από αυτά είναι επαγγελματικά διαπιστευμένα. Όλες οι ενότητες, από όλα τα χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει με ελάχιστο βαθμό 5,00 (50%) προκειμένου να αξιολογηθούν και να απονεμηθεί ένας βαθμός και δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα όριο στις απαντήσεις. Η ταξινόμηση προέρχεται από το συνολικό πιστωτικό σταθμισμένο μέσο όρο για όλες τις ενότητες, όπως η Διπλωματική για τα πολυτεχνεία και η Πτυχιακή για τα πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.