Απουσιολόγος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, απουσιολόγος είναι μαθητής στον οποίο έχει ανατεθεί να καταγράφει τους απόντες συμμαθητές του οι οποίοι απουσιάζουν, σε ένα ειδικό βιβλίο, το απουσιολόγιο, ενώ μεταφέρει και το βιβλίο ύλης όπου καταγράφεται η διδαχθείσα ύλη της διδακτικής ώρας. Είθισται να εκτελεί χρέη Απουσιολόγου ο μαθητής που κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολογία στην τάξη το αμέσως προηγούμενο τετράμηνο, στην Α΄ Γυμνασίου, για το πρώτο τετράμηνο οι απουσιολόγοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μαθητών που είχαν μέσο όρο βαθμολογίας 9 και πάνω κατά την αποφοίτηση τους από το δημοτικό, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο οι απουσιολόγοι αλλάζουν με βάση τους δύο μαθητές με τον καλύτερο βαθμό.