Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έγγραφο εθνικότητας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Έγγραφο εθνικότητας ή Πιστοποιητικό εθνικότητας (certificate of registry ή ship's cetificate of registry) ονομάζεται το έγγραφο που χορηγείται όταν ένα πλοίο νηολογηθεί σε ένα λιμένα και αποκτήσει έτσι το δικαίωμα να φέρει τη σημαία της Χώρας που ανήκει ο λιμένας αυτός.

Το έγγραφο εθνικότητας είναι από τα σπουδαιότερα, αν όχι του σπουδαιότερο των εγγράφων του πλοίου αφού αυτό αποδεικνύει αφενός την εθνικότητά του αφετέρου και αυτή την έννοια του πλοίου ως ύπαρξή του. Αποτελεί δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από τον Λιμενάρχη (Νηολόγο) του λιμένα νηολόγησης που περιέχει όλα τα προς διάκριση του πλοίου απαιτούμενα στοιχεία όπως: όνομα πλοίου, είδος (τύπος) αυτού, το Διεθνές διακριτικό σήμα (ΔΔΣ), την χωρητικότητα πλοίου, τις διαστάσεις και το υλικό κατασκευής του, το είδος και την δύναμη της κινητήριας μηχανής ή μηχανών του, τον αριθμό και λιμένα νηολογίου, την κλάση πλοίου και το όνομα του ιδιοκτήτου ή των συνιδιοκτητών με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου.

Αν το πλοίο υποστεί μεταρρυθμίσεις κατά το σχήμα, την χωρητικότητα ή κατ΄ οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αιτήσει αμέσως την έκδοση νέου εγγράφου εθνικότητας. Νέο έγγραφο εθνικότητας εκδίδεται επίσης σε περίπτωση απώλειας αυτού, βεβαιωμένης όμως ενόρκως από τον Πλοίαρχο, οπότε και στο νέο γίνεται μνεία έκδοσης επί απώλειας προηγουμένου του οποίου η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός αναφέρονται ρητά στο νέο. Επίσης όταν ένα ελληνικό πλοίο πωληθεί κατά ποσοστό σε άλλον θα πρέπει τούτο να σημειωθεί στο οπίσθιο μέρος του εγγράφου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή του λιμένα νηολόγησης.