Περιβαλλοντολόγος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως Περιβαλλοντολόγος ορίζεται ο επιστήμονας με αντικείμενο τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

Το Επάγγελμα του Περιβαλλοντολόγου ανήκει στα Πράσινα Επαγγέλματα.

Η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική κρίση μας αφορούν και μας επηρεάζουν όλο και περισσότερο.

Ο Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του περιβάλλοντος, δηλαδή του συνόλου των φυσικών (βιοτικών και αβιοτικών) και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Ορισμένες φορές ονομάζεται και οικολόγος (από τον επιστημονικό τομέα ενασχόλησής του), αλλά ο

όρος αυτός καλύπτει ευρύτερο φάσμα και μπορεί να αναφέρεται σε κάποιον μετέχοντα στο οικολογικό κίνημα.

Ο πλανήτης Γη όπως αποτυπώθηκε από το πλήρωμα της διαστημικής αποστολής "Απόλλων 17".

Ο επαγγελματίας Περιβαλλοντολόγος μελετά τα προβλήματα του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους σχετικά με τη διαχείριση Υδάτινων Πόρων, σχέδια υδάτων και λυμάτων, υδάτινους πόρους, νερού, βιοστερεά, Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Διαχείρισης Ενέργειας, ατμοσφαιρική ρύπανση, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ερευνες διαχείρησης σε θάλλασες και ακτές κ.α.

Ερμηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συμβάλλει στη λύση τους λαμβάνοντας υπόψη του την πολυμέρεια και συνολικότητά τους.

Ειδικότερα, ο Περιβαλλοντολόγος μελετά τις σχέσεις οργανικής και ανόργανης ύλης, τις σχέσεις μεταξύ των έμβιων όντων και των οικοσυστημάτων, καθώς και τις σχέσεις του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη κοινωνία. Ακόμη, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των οικοσυστημάτων, δηλαδή μια διαχείριση που να αποτρέπει την καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να επιτρέπει τη διατήρησή τους.

Ο Περιβαλλοντολόγος έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόλησή του την επεξεργασία, σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.

Περιβαλλοντικές επιστήμες στην Ελλάδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένας Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος στην Ελλάδα μπορεί να ασχοληθεί με:

 • την υλοποίηση πραγματογνωμοσυνών, που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
 • την υποβολή προτάσεων σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και εκπόνηση των εγκεκριμένων έργων,
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης καθώς και με την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με καμπάνιες, ενημερωτικές εκδόσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, προγράμματα πολυμέσων αλλά και την υποστήριξη σεμιναρίων κατάρτισης,
 • τη στελέχωση, υποστήριξη και ανάπτυξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ),
 • δράσεις «περιβαλλοντικής διπλωματίας» (διακρατικές συνεργασίες σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος - Δίκαιο του Περιβάλλοντος).

Τα είδη των μελετών που δύναται να εκπονήσει ένας Περιβαλλοντολόγος είναι:

 • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες του Ν. 4014/2011 (ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, Μελέτες Τροποποίησης ΑΕΠΟ, Μελέτες Ανανέωσης ΑΕΠΟ, ΠΠΔ, ΤΕΠΕΜ, Φάκελο Συμμόρφωσης κλπ)
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες του Ν.3937/2011
 • Μελέτες προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης του περιβάλλοντος
 • Μελέτες έργων διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
 • Μελέτες ύδρευσης νερού για τα επόμενα χρόνια


Από τη δεκαετία του 1970, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει περισσότερες από 200 νομοθετικές πράξεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, ως Περιβαλλοντολόγοι χαρακτηρίζονται οι απόφοιτοι[1] του Τμήματος Περιβάλλοντος[2] του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι απόφοιτοι[3] από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ) της Σχολής Περιβάλλοντος[4] του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Περιβαλλοντολόγος μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που η αρμοδιότητά τους αναφέρεται στο περιβάλλον, στη Βιομηχανία Ενέργειας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Επίσης μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε τεχνικές σχολές, γυμνάσια, λύκεια και εκπαιδευτήρια, όπως και σε διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ή να ακολουθήσει πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Τέλος μπορεί να κάνει διαλέξεις ενημερώσεις, και σεμινάρια σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το Περιβάλλον (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

Οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι μπορούν να εργαστούν και σε χώρες τους εξωτερικού όπως η Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ.

Ο Περιβαλλοντολόγος μπορεί να συνεργαστεί και με άλλους επιστήμονες του χώρου π.χ. (Βιολόγους, Χημικούς, Φυσικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Γεωλόγους, Μηχανικούς αέριων Καυσίμων, Ωκεανογράφους, Ιχθυολόγους ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις και με Λιμενικούς (Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής).

Στην Εκπαίδευση ο Περιβαλλοντολόγος εντάσσεται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ88.05 - Φυσικού Περιβάλλοντος.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • G. Tyler Miller, (Μεταφρασμένο) (2004). Περιβαλλοντικές επιστήμες. Εκδόσεις ΙΩΝ. ISBN 960-411-517-0
 • Μιχάλης Καρύδης (Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης) (2017). Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία (7η Έκδοση). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. ISBN 978-960-583-088-5.