Μεταλλευματοφόρο πλοίο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Εκφόρτωση του μεταλλευματοφόρου Wilsonbar

Μεταλλευματοφόρο πλοίο (ore carrier), κοινώς "μινεραλάδικο" (εκ του minerals), χαρακτηρίζεται ο ειδικός τύπος φορτηγού πλοίου που προορίζεται για μεταφορά μεταλλευμάτων. Τα πλοία αυτά είναι ιδιαίτερα ισχυρής κατασκευής, λόγω του χαμηλού συντελεστού στοιβασίας, με ενισχυμένα κύτη (αμπάρια), και υψηλά διπύθμενα, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του φορτίου και των κινδύνων που συνοδεύει αυτό.

Τα "μινεραλάδικα" μοιάζουν με τα δεξαμενόπλοια και τα Μπάλκ κάριερς. Συνήθως στερούνται ιδίων μέσων φορτοεκφόρτωσης, περιοριζόμενα σ' εκείνα των λιμενικών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η φόρτωσή τους γίνεται είτε με κυλιόμενες ταινίες που οδηγούν πάνω από τα στόμια των κυτών, είτε από εξειδικευμένες εγκαταστάσεις τύπου "σιλό", ανάλογα της μορφής του μεταλλεύματος (κοκκώδης μορφή). Η δε εκφόρτωσή τους γίνεται με ειδικούς κάδους ή αρπάγες ή και με ηλεκτρομαγνητικούς συλλέκτες (πιο σύγχρονος τρόπος) γερανοφόρων εγκαταστάσεων.

Εγκάρσια διάταξη κυτών μεταλλευματοφόρου όπου μόνο το κεντρικό κύτος προσφέρεται για φορτίο ενώ τα πλευρικά εξυπηρετούν ανάγκες ερματισμού.

Στις νεότερες σχεδιάσεις και ναυπηγήσεις μεταλλευματοφόρων πλοίων, ειδικότερα για οικονομικούς λόγους, έγινε ένας συνδυασμός ναυπήγησης πλοίου διπλής χρηστικότητας, μεταφοράς υγρών φορτίων και μεταλλεύματος, δηλαδή Δεξαμενοπλοίου - Μεταλλευματοφόρου. Αυτά τα πλοία είναι τα λεγόμενα "oil/ore carriers" και εξ αυτού "νταμπλ-όου κάριερς" (o-o). Ασφαλώς τα πλοία αυτά έχουν μεγαλύτερο εύρος μεταφορών, με αντίστοιχα μεγαλύτερη ευκολία εξεύρεσης ναύλου. Η οικονομική επιτυχία τους οδήγησε τελευταία στη γενικευμένη πλέον ναυπήγηση φορτηγών πλοίων πολλαπλής μεταφοράς (multi-purpose), δηλαδή μεταφοράς μεταλλεύματος, πετρελαίων και "χύδην" φορτίων, σ' ένα επιπλέον συνδυασμό Μεταλλευματοφόρου + Δεξαμενοπλοίου + Μπαλκ κάριερ, τα γνωστά "ore/bulk/oil carriers", τα λεγόμενα διεθνώς πλοία όμπο.