Διπύθμενα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Εγκάρσια σχηματική παράσταση των διπυθμένων φορτηγού πλοίου, μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού πυθμένα, όπου επισημαίνονται οι πλευρικές και διαμήκεις φρακτές με τις οποίες χωρίζονται επιμέρους. Υπεράνω είναι το κύριο κύτος, το μέσο κατάστρωμα και το κύριο κατάστρωμα, και με διακεκομένες τα ανοίγματα αυτών, οι ανθωποθυρίδες είναι οριζόντιες επί της οροφής των διπυθμένων.

Διπύθμενα (double bottoms) χαρακτηρίζονται τα στεγανά διαμερίσματα στα οποία έχει κατανεμηθεί ο μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού πυθμένα χώρος του πλοίου. Η δημιουργία των διπυθμένων επιτυγχάνεται με την διαίρεση του χώρου αυτών δια της κεντρικής και των πλευρικών «σταθμίδων» κατά τον διαμήκη άξονα του σκάφους και των υδατοστεγών εδρών των νομέων κατά τον εγκάρσιο άξονα. Η επιθεώρηση της συντήρησης τους, ο σφυροκοπανισμός για τυχόν οξειδώσεις καθώς και ο χρωματισμός τους με μίνιο γίνεται από άνδρες που εισέρχονται έρποντας, στους χαμηλούς και ασφυκτικούς αυτούς χώρους, μέσω των ανθρωποθυρίδων οι οποίες και θα πρέπει μετά από τις σχετικές εργασίες να κλείνονται με αυστηρή επιμέλεια για τη διατήρηση απόλυτης στεγανότητας.
Αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έστω και αν διακοπεί η όποια εργασία στο χώρο αυτό, ιδιαίτερα όταν το πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα και όχι σε δεξαμενή. Δυστυχώς πολλά ναυάγια έχουν σημειωθεί από ολιγωρία λήψης αυτών των στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας.

Στα μεγάλα πολεμικά πλοία τα διπύθμενα εκτείνονται και πλευρικά, κατ΄ αμφότερες τις πλευρές του σκάφους που μπορεί να φθάνουν μέχρι του θωρηκτού καταστρώματος, αντίθετα στα εμπορικά πλοία τα διπύθμενα περιορίζονται μόνο στο κατώτερο πυθμένα του σκάφους ενώ σε μικρότερα σκάφη ακόμη και στα παλιά αντιτορπιλικά και σε μικρά περιπολικά σκάφη εκλείπουν τελείως. Εξαίρεση αποτέλεσε το παλιό Υπερωκεάνειο RMS Queen Mary που όλες οι δεξαμενές του (καυσίμων, νερού, λιπαντικών κ.λπ.) ήταν πλευρικές, υπό μορφή διπυθμένων, δίνοντας έτσι την ναυπηγική εντύπωση δύο πλοίων το ένα μέσα στο άλλο.

  • Με τον ίδιο όρο χαρακτηρίζονται ναυπηγικά τα πλοία που φέρουν διπύθμενα π.χ. Πλοίο διπύθμενο σε αντιδιαστολή του μονοπύθμενου.