Κυριακή προσευχή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από Πάτερ Ημών)
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Κυριακή προσευχή ή Υποδειγματική προσευχή, περισσότερο όμως γνωστή ως Πάτερ Ημών από τις εναρκτήριες λέξεις της, ονομάζεται η κυρίαρχη προσευχή των Χριστιανών.

Η Προσευχή αυτή παραδόθηκε από τον ίδιο τον «Κύριον» Ιησού Χριστό (εξου και ο χαρακτηρισμός "Κυριακή"), στους μαθητές του, όπως αυτή αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 6.9-13, κατά το ακόλουθο κείμενο:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Παρά ταύτα η προσευχή αυτή κατά τους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού δεν ήταν πλήρως καθιερωμένη ως προσευχή των Χριστιανών. Καθιερώθηκε αργότερα ως πρότυπο όταν πλέον είχε γενικευθεί η Καινή Διαθήκη.

Καθιέρωση πρωινής προσευχής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επί Βασιλείας Γεωργίου του Α΄ το "Πάτερ ημών" καθιερώθηκε ως πρωινή προσευχή σ΄ όλα τα σχολεία της επικράτειας καθώς και σ΄ όλους τους στρατιωτικούς σχηματισμούς και πολεμικά πλοία, μετά την ανάκρουση του εωθινού και πριν την έπαρση της σημαίας. Νεότερα και οι ελληνικοί κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, (ΕΙΡ και ΥΕΝΕΔ) και Κύπρου ξεκινούσαν το πρόγραμμά τους με το "Πάτερ ημών".

Λειτουργική[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατά την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η «Κυριακή προσευχή» απαγγέλλεται λίγο πριν την κοινωνία των Τιμίων Δώρων και αμέσως μετά την ευχή της μετάληψης την οποία μυστικά αναγιγνώσκει ο ιερέας, η οποία και καταλήγει με την εκφώνηση «Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας ακατακρίτως …». Αμέσως μετά ακολουθεί το «Πάτερ ημών» μετά το οποίο ο ιερέας απαγγέλλει το δοξαστικό: «Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος …».

Σημειώνεται ότι η Κυριακή προσευχή καθιερώθηκε να απαγγέλλεται στο μέρος εκείνο της λειτουργίας το χαρακτηριζόμενο «των πιστών» διότι, κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μόνο στους πιστούς επιτρέπεται το δικαίωμα να λέγουν την προσευχή αυτή, ακριβώς πριν την Θεία Κοινωνία αιτούμενοι τον πνευματικόν άρτον της ζωής (του σώματος του Κυρίου) .

Το κείμενο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρωτότυπο στην Ελληνιστική Κοινή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πάτερ ἡμῶν,
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,
δὸς ἡμῖν σήμερον,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
̓Αμήν.

Η μετάφραση Βάμβα στη δημοτική[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πάτερ ημών,
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου,
γεννηθήτω το θέλημά σου,
ως εν ουρανώ, και επί της γής.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον,
δος εις ημάς σήμερον,
και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών,
καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς,
και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού.
Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας.
Αμήν.

Μετάφραση στην Νέα Ελληνική[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πατέρα μας
επουράνιε,
ας αγιασθεί το όνομά σου,
ας έλθει η βασιλεία σου,
ας γίνει το θέλημά σου
όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη.
Tον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο,
δώσε μας σήμερα,
και συγχώρησε τα αμαρτήματά μας,
όπως και μεις συγχωρούμε των άλλων,
και μη μας βάζεις σε πειρασμούς,
αλλά ελευθέρωσέ μας από τις πονηρές ιδέες.[1]
Αμήν

Μετάφραση Νικολάου Ι. Σωτηρόπουλου (Θεολόγος - Φιλόλογος)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ουράνιε πατέρα μας,
να δοξάζεται το νομά σου
να έρχεται η βασιλεία σου (να βασιλεύεις σε μας, να κυβερνάς τη ζωή μας)
να γίνεται το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στην γή
το ψωμί μας το αναγκαίο για τη ζωή δώσε μας σήμερα
και χάρισέ μας τα χρέη μας (τα αμαρτήματά μας), όπως και εμείς χαρίζουμε στους χρεώστες μας (σ’ όσους αμάρτησαν σε μας).
Και να μήν επιτρέψης να υποκύψωμε σε πειρασμό,
αλλά γλυτωσέ Μας απο τον Πονηρό.
Διότι δική σου (και όχι του Πονηρού) είναι η βασιλική εξουσία και η δύναμη και η ισχύς στους αιώνες.
Αμήν»

Στα αραμαϊκά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ

Στα λατινικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Στα αγγλικά [1928 Episcopal BCP (με δοξολογία)] (Υπάρχουν και παραλλαγές)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Our Father who art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us,
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
[The 1928 BCP adds:
For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
for ever and ever
Amen.]

Βιβλιογραφικές σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (Κείμενο-Μετάφραση), έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Πρέβεζα 2011, σελ. 144-146.