Κυριακή προσευχή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κυριακή προσευχή, ή Υποδειγματική προσευχή και περισσότερο γνωστή από τις εναρκτήριες λέξεις Πάτερ Ημών ονομάζεται η κυρίαρχη προσευχή των Χριστιανών.

Γενικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Προσευχή αυτή παραδόθηκε από τον ίδιο τον "Κύριον" Ιησού Χριστό (εξ ου και ο χαρακτηρισμός "Κυριακή"), στους μαθητές του, όπως αυτή αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 6.9-13, κατά το ακόλουθο δεκάστοιχο κείμενο (μονοτονικό):

«Πάτερ ημών
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά Σου,
ελθέτω η Βασιλεία σου,
γενηθήτω το θέλημά σου
ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Αμήν»

Παρά ταύτα η προσευχή αυτή κατά τους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού δεν ήταν πλήρως καθιερωμένη ως προσευχή των Χριστιανών. Καθιερώθηκε αργότερα ως πρότυπο όταν πλέον είχε γενικευθεί η Καινή Διαθήκη.

Καθιέρωση πρωινής προσευχής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επί Βασιλείας Γεωργίου του Α΄ το "Πάτερ ημών" καθιερώθηκε ως πρωινή προσευχή σ΄ όλα τα σχολεία της επικράτειας καθώς και σ΄ όλους τους στρατιωτικούς σχηματισμούς και πολεμικά πλοία, μετά την ανάκρουση του εωθινού και πριν την έπαρση της σημαίας. Νεότερα και οι ελληνικοί κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, (ΕΙΡ και ΥΕΝΕΔ) και Κύπρου ξεκινούσαν το πρόγραμμά τους με το "Πάτερ ημών".
Σημειώνεται επίσης ότι στη δεκαετία του 1960 είχε εισαχθεί στα δημοτικά σχολεία και η εβραϊκή προσευχή - τραγούδι (κατά μετάφραση) "Συ που κόσμους κυβερνάς / και ζωή παντού σκορπάς ..." η οποία όμως με τον καιρό καταργήθηκε σιωπηρά.

Λειτουργική[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατά τη τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η «Κυριακή προσευχή» απαγγέλλεται λίγο πριν της κοινωνίας των Τιμίων Δώρων και αμέσως μετά την ευχή της μετάληψης την οποία μυστικά αναγιγνώσκει ο ιερέας, η οποία και καταλήγει με την εκφώνηση «Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας ακατακρίτως …». Αμέσως μετά ακολουθεί το «Πάτερ ημών» μετά του οποίου ο ιερέας απαγγέλλει το δοξαστικό: «Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος …».

Σημειώνεται ότι η Κυριακή προσευχή καθιερώθηκε ν΄ απαγγέλλεται στο μέρος εκείνο της λειτουργίας το χαρακτηριζόμενο «των πιστών» διότι κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο μόνο στους πιστούς επιτρέπεται το δικαίωμα να λέγουν την προσευχή αυτή, ακριβώς πριν την αγία κοινωνία αιτούμενοι τον πνευματικόν άρτον της ζωής (του σώματος του Κυρίου) .

Το κείμενο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρωτότυπο στην Ελληνιστική Κοινή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πάτερ ἡμῶν,
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,
δὸς ἡμῖν σήμερον,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
̓Αμήν.

Η Αγία Γραφή, Μεταφορά στη Νεοελληνική (ΝΜΦ), ή Νέα Μετάφραση Βάμβα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πάτερ ημών,
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου,
γενηθήτω το θέλημά σου,
ως εν ουρανώ, και επί της γής.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον,
δος εις ημάς σήμερον,
και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών,
καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς,
και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού.
Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας.
Αμήν.

Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα(ΜΠΚ) ή Νέα Μετάφραση Βίβλου (ΝΜΒ)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

«Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, να έρθει η βασιλεία σου· να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως κι εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό».

Η Αγία Γραφή-Μετάφραση Νέου Κόσμου (Μάρτυρες του Ιεχωβά)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

«Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου. Ας έρθει η βασιλεία σου. Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και πάνω στη γη. Δώσε μας σήμερα το ψωμί μας για αυτή την ημέρα· και συγχώρησέ μας τα χρέη μας, όπως και εμείς έχουμε συγχωρήσει τους χρεώστες μας. Και μη μας φέρεις σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό».

Στα αραμαϊκά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ

Στα λατινικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.
Wikisource logo
Στη Βικιθήκη υπάρχει υλικό που έχει σχέση με το θέμα:
Commons logo
Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα