Ισότοπα του υδραργύρου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Υπάρχουν επτά σταθερά ισότοπα του υδραργύρου (Hg) και αυτό με τη μεγαλύτερη συμμετοχή (29,86 %) στο φυσικό υδράργυρο είναι το 202Hg. Τα μακροβιότερα ραδιοϊσότοπα είναι το 194Hg με ημιζωή 444 χρόνια και το 203Hg με ημιζωή 46.612 μέρες. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα ραδιοϊσότοπα έχουν χρόνο ημιζωής μικρότερο της μιας μέρας. Τα περισσότερο μελετημένα είναι το 199Hg και το 201H

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
171Hg 80 91 171.00376(32)# 80(30) µs [59(+36-16) µs] 3/2-#
172Hg 80 92 171.99883(22) 420(240) µs [0.25(+35-9) ms] 0
173Hg 80 93 172.99724(22)# 1.1(4) ms [0.6(+5-2) ms] 3/2-#
174Hg 80 94 173.992864(21) 2.0(4) ms [2.1(+18-7) ms] 0+
175Hg 80 95 174.99142(11) 10.8(4) ms 5/2-#
176Hg 80 96 175.987355(15) 20.4(15) ms 0+
177Hg 80 97 176.98628(8) 127.3(18) ms 5/2-#
178Hg 80 98 177.982483(14) 0.269(3) s 0+
179Hg 80 99 178.981834(29) 1.09(4) s 5/2-#
180Hg 80 100 179.978266(15) 2.58(1) s 0+
181Hg 80 101 180.977819(17) 3.6(1) s 1/2(-)
181mHg 210(40)# keV 13/2+
182Hg 80 102 181.97469(1) 10.83(6) s 0+
183Hg 80 103 182.974450(9) 9.4(7) s 1/2-
183m1Hg 198(14) keV 13/2+#
183m2Hg 240(40)# keV 5# s 13/2+#
184Hg 80 104 183.971713(11) 30.6(3) s 0+
185Hg 80 105 184.971899(17) 49.1(10) s 1/2-
185mHg 99.3(5) keV 21.6(15) s 13/2+
186Hg 80 106 185.969362(12) 1.38(6) min 0+
186mHg 2217.3(4) keV 82(5) µs (8-)
187Hg 80 107 186.969814(15) 1.9(3) min 3/2-
187mHg 59(16) keV 2.4(3) min 13/2+
188Hg 80 108 187.967577(12) 3.25(15) min 0+
188mHg 2724.3(4) keV 134(15) ns (12+)
189Hg 80 109 188.96819(4) 7.6(1) min 3/2-
189mHg 80(30) keV 8.6(1) min 13/2+
190Hg 80 110 189.966322(17) 20.0(5) min 0+
191Hg 80 111 190.967157(24) 49(10) min 3/2(-)
191mHg 128(22) keV 50.8(15) min 13/2+
192Hg 80 112 191.965634(17) 4.85(20) h 0+
193Hg 80 113 192.966665(17) 3.80(15) h 3/2-
193mHg 140.76(5) keV 11.8(2) h 13/2+
194Hg 80 114 193.965439(13) 444(77) a 0+
195Hg 80 115 194.966720(25) 10.53(3) h 1/2-
195mHg 176.07(4) keV 41.6(8) h 13/2+
196Hg 80 116 195.965833(3) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.0015(1)
197Hg 80 117 196.967213(3) 64.14(5) h 1/2-
197mHg 298.93(8) keV 23.8(1) h 13/2+
198Hg 80 118 197.9667690(4) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.0997(20)
199Hg 80 119 198.9682799(4) ΣΤΑΘΕΡΟ 1/2- 0.1687(22)
199mHg 532.48(10) keV 42.66(8) min 13/2+
200Hg 80 120 199.9683260(4) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.2310(19)
201Hg 80 121 200.9703023(6) ΣΤΑΘΕΡΟ 3/2- 0.1318(9)
201mHg 766.22(15) keV 94(3) µs 13/2+
202Hg 80 122 201.9706430(6) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.2986(26)
203Hg 80 123 202.9728725(18) 46.595(6) d 5/2-
203mHg 933.14(23) keV 24(4) µs (13/2+)
204Hg 80 124 203.9734939(4) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.0687(15)
205Hg 80 125 204.976073(4) 5.14(9) min 1/2-
205mHg 1556.40(17) keV 1.09(4) ms 13/2+
206Hg 80 126 205.977514(22) 8.15(10) min 0+
207Hg 80 127 206.98259(16) 2.9(2) min (9/2+)
208Hg 80 128 207.98594(32)# 42(5) min [41(+5-4) min] 0+
209Hg 80 129 208.99104(21)# 37(8) s 9/2+#
210Hg 80 130 209.99451(32)# 10# min [>300 ns] 0+

Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, h = ώρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.