Ισότοπα του ινδίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το ίνδιο (In) συνίσταται από δύο αρχέγονα νουκλίδια, με το αφθονότερο να είναι ραδιενεργό αν και με πολύ μεγάλο χρόνο ημιζωής. Μεταξύ των χημικών στοιχείων με γνωστό σταθερό ισότοπο, μόνο στο ρήνιο συμβαίνει το σταθερό ισότοπο να είναι λιγότερο άφθονο από το εξόχως μακρόβιο ραδιοϊσότοπό του.

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
97In 49 48 96.94954(64)# 5# ms 9/2+#
98In 49 49 97.94214(21)# 45(23) ms [32(+32-11) ms] 0+#
98mIn 0(500)# keV 1.7(8) s [1.2(+12-4) s]
99In 49 50 98.93422(43)# 3.1(8) s [3.0(+8-7) s] 9/2+#
99mIn 400(150)# keV 1# s 1/2-#
100In 49 51 99.93111(27) 5.9(2) s (6,7)+
101In 49 52 100.92634(32)# 15.1(3) s 9/2+#
101mIn 550(100)# keV 10# s 1/2-#
102In 49 53 101.92409(12) 23.3(1) s (6+)
103In 49 54 102.919914(27) 60(1) s 9/2+#
103mIn 631.7(1) keV 34(2) s (1/2-)#
104In 49 55 103.91830(9) 1.80(3) min 5,6(+)
104mIn 93.48(10) keV 15.7(5) s (3+)
105In 49 56 104.914674(19) 5.07(7) min 9/2+
105mIn 674.1(3) keV 48(6) s (1/2)-
106In 49 57 105.913465(13) 6.2(1) min 7+
106mIn 28.6(3) keV 5.2(1) min (3+)
107In 49 58 106.910295(12) 32.4(3) min 9/2+
107mIn 678.5(3) keV 50.4(6) s 1/2-
108In 49 59 107.909698(10) 58.0(12) min 7+
108mIn 29.75(5) keV 39.6(7) min 2+
109In 49 60 108.907151(6) 4.2(1) h 9/2+
109m1In 650.1(3) keV 1.34(7) min 1/2-
109m2In 2101.8(2) keV 209(6) ms (19/2+)
110In 49 61 109.907165(13) 4.9(1) h 7+
110mIn 62.1(5) keV 69.1(5) min 2+
111In 49 62 110.905103(5) 2.8047(5) d 9/2+
111mIn 536.95(6) keV 7.7(2) min 1/2-
112In 49 63 111.905532(6) 14.97(10) min 1+
112m1In 156.59(5) keV 20.56(6) min 4+
112m2In 350.76(9) keV 690(50) ns 7+
112m3In 613.69(14) keV 2.81(3) µs 8-
113In 49 64 112.904058(3) ΣΤΑΘΕΡΟ 9/2+ 0.0429(5)
113mIn 391.699(3) keV 1.6579(4) h 1/2-
114In 49 65 113.904914(3) 71.9(1) s 1+
114m1In 190.29(3) keV 49.51(1) d 5+
114m2In 501.94(3) keV 43.1(6) ms (8-)
114m3In 641.72(3) keV 4.3(4) µs (7+)
115In 49 66 114.903878(5) 4.41(25)E+14 a 9/2+ 0.9571(5)
115mIn 336.244(17) keV 4.486(4) h 1/2-
116In 49 67 115.905260(5) 14.10(3) s 1+
116m1In 127.267(6) keV 54.29(17) min 5+
116m2In 289.660(6) keV 2.18(4) s 8-
117In 49 68 116.904514(6) 43.2(3) min 9/2+
117mIn 315.302(12) keV 116.2(3) min 1/2-
118In 49 69 117.906354(9) 5.0(5) s 1+
118m1In 100(50)# keV 4.364(7) min 5+
118m2In 240(50)# keV 8.5(3) s 8-
119In 49 70 118.905845(8) 2.4(1) min 9/2+
119m1In 311.37(3) keV 18.0(3) min 1/2-
119m2In 654.27(7) keV 130(15) ns 1/2+,3/2+
120In 49 71 119.90796(4) 3.08(8) s 1+
120m1In 50(60)# keV 46.2(8) s 5+
120m2In 300(200)# keV 47.3(5) s 8(-)
121In 49 72 120.907846(29) 23.1(6) s 9/2+
121mIn 312.98(8) keV 3.88(10) min 1/2-
122In 49 73 121.91028(5) 1.5(3) s 1+
122m1In 40(60)# keV 10.3(6) s 5+
122m2In 290(140) keV 10.8(4) s 8-
123In 49 74 122.910438(26) 6.17(5) s (9/2)+
123mIn 327.21(4) keV 47.4(4) s (1/2)-
124In 49 75 123.91318(5) 3.11(10) s 3+
124mIn -20(70) keV 3.7(2) s (8)(-#)
125In 49 76 124.91360(3) 2.36(4) s 9/2+
125mIn 360.12(9) keV 12.2(2) s 1/2(-)
126In 49 77 125.91646(4) 1.53(1) s 3(+#)
126mIn 100(60) keV 1.64(5) s 8(-#)
127In 49 78 126.91735(4) 1.09(1) s 9/2(+)
127mIn 460(70) keV 3.67(4) s (1/2-)
128In 49 79 127.92017(5) 0.84(6) s (3)+
128m1In 247.87(10) keV 10(7) ms (1)-
128m2In 320(60) keV 720(100) ms (8-)
129In 49 80 128.92170(5) 611(4) ms 9/2+#
129m1In 380(70) keV 1.23(3) s (1/2-)#
129m2In 1688.0(5) keV 8.5(5) µs 17/2-
130In 49 81 129.92497(4) 0.29(2) s 1(-)
130m1In 50(50) keV 538(5) ms 10-#
130m2In 400(60) keV 0.54(1) s (5+)
131In 49 82 130.92685(3) 0.28(3) s (9/2+)
131m1In 363(37) keV 0.35(5) s (1/2-)
131m2In 4.10(7) MeV 320(60) ms (19/2+ to 23/2+)
132In 49 83 131.93299(7) 206(4) ms (7-)
133In 49 84 132.93781(32)# 165(3) ms (9/2+)
133mIn 330(40)# keV 180# ms (1/2-)
134In 49 85 133.94415(43)# 140(4) ms
135In 49 86 134.94933(54)# 92(10) ms 9/2+#


Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.