Ισότοπα του τελλουρίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Υπάρχουν 55 γνωστά ισότοπα και πυρηνικά ισομερή του τελλουρίου (Te) με σχετικές ατομικές μάζες που κυμαίνονται από 105 έως 142. Το φυσικό Te αποτελείται από 8 ισότοπα. Δύο απ' αυτά είναι β-ραδιενεργά (το 128Te και το 130Te). Το 128Te έχει το μεγαλύτερο γνωστό χρόνο ημιζωής, 2.2×1024 χρόνια, από όλα τα ραδιοϊσότοπα. Το Te είναι το ελαφρύτερο από όλα τα στοιχεία που υφίσταται α-διάσπαση (τα ισότοπα 106Te και 110Te)

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
105Te 52 53 104.94364(54)# 1# µs 5/2+#
106Te 52 54 105.93750(14) 70(20) µs [70(+20-10) µs] 0+
107Te 52 55 106.93501(32)# 3.1(1) ms 5/2+#
108Te 52 56 107.92944(11) 2.1(1) s 0+
109Te 52 57 108.92742(7) 4.6(3) s (5/2+)
110Te 52 58 109.92241(6) 18.6(8) s 0+
111Te 52 59 110.92111(8) 19.3(4) s (5/2)+#
112Te 52 60 111.91701(18) 2.0(2) min 0+
113Te 52 61 112.91589(3) 1.7(2) min (7/2+)
114Te 52 62 113.91209(3) 15.2(7) min 0+
115Te 52 63 114.91190(3) 5.8(2) min 7/2+
115m1Te 10(7) keV 6.7(4) min (1/2)+
115m2Te 280.05(20) keV 7.5(2) µs 11/2-
116Te 52 64 115.90846(3) 2.49(4) h 0+
117Te 52 65 116.908645(14) 62(2) min 1/2+
117mTe 296.1(5) keV 103(3) ms (11/2-)
118Te 52 66 117.905828(16) 6.00(2) d 0+
119Te 52 67 118.906404(9) 16.05(5) h 1/2+
119mTe 260.96(5) keV 4.70(4) d 11/2-
120Te 52 68 119.90402(1) ΣΤΑΘΕΡΟ [>2.2E+16 a] 0+ 0.0009(1)
121Te 52 69 120.904936(28) 19.16(5) d 1/2+
121mTe 293.991(22) keV 154(7) d 11/2-
122Te 52 70 121.9030439(16) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.0255(12)
123Te 52 71 122.9042700(16) >600E+12 a 1/2+ 0.0089(3)
123mTe 247.47(4) keV 119.2(1) d 11/2-
124Te 52 72 123.9028179(16) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.0474(14)
125Te 52 73 124.9044307(16) ΣΤΑΘΕΡΟ 1/2+ 0.0707(15)
125mTe 144.772(9) keV 57.40(15) d 11/2-
126Te 52 74 125.9033117(16) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.1884(25)
127Te 52 75 126.9052263(16) 9.35(7) h 3/2+
127mTe 88.26(8) keV 109(2) d 11/2-
128Te 52 76 127.9044631(19) 2.2(3)E+24 a 0+ 0.3174(8)
128mTe 2790.7(4) keV 370(30) ns 10+
129Te 52 77 128.9065982(19) 69.6(3) min 3/2+
129mTe 105.50(5) keV 33.6(1) d 11/2-
130Te 52 78 129.9062244(21) 790(100)E+18 a 0+ 0.3408(62)
130m1Te 2146.41(4) keV 115(8) ns (7)-
130m2Te 2661(7) keV 1.90(8) µs (10+)
130m3Te 4375.4(18) keV 261(33) ns
131Te 52 79 130.9085239(21) 25.0(1) min 3/2+
131mTe 182.250(20) keV 30(2) h 11/2-
132Te 52 80 131.908553(7) 3.204(13) d 0+
133Te 52 81 132.910955(26) 12.5(3) min (3/2+)
133mTe 334.26(4) keV 55.4(4) min (11/2-)
134Te 52 82 133.911369(11) 41.8(8) min 0+
134mTe 1691.34(16) keV 164.1(9) ns 6+
135Te 52 83 134.91645(10) 19.0(2) s (7/2-)
135mTe 1554.88(17) keV 510(20) ns (19/2-)
136Te 52 84 135.92010(5) 17.63(8) s 0+
137Te 52 85 136.92532(13) 2.49(5) s 3/2-#
138Te 52 86 137.92922(22)# 1.4(4) s 0+
139Te 52 87 138.93473(43)# 500# ms [>300 ns] 5/2-#
140Te 52 88 139.93885(32)# 300# ms [>300 ns] 0+
141Te 52 89 140.94465(43)# 100# ms [>300 ns] 5/2-#
142Te 52 90 141.94908(64)# 50# ms [>300 ns] 0+

Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.