Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ισότοπα του γαλλίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το φυσικό γάλλιο (Ga) απαρτίζεται από μίγμα δύο σταθερών ισοτόπων : γάλλιο-69 και γάλλιο-71. Τα ισότοπα με το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον είναι το γάλλιο-67 και το γάλλιο-68.

Το γάλλιο-67 (ημιζωή 3,3 ημέρες) είναι ένα γ-ραδιενεργό ισότοπο που χρησιμοποιείται στην πυρηνική ιατρική απεικόνιση, διαδικασία που είναι γνωστή ως "σάρωση γαλλίου". Συνήθως χρησιμοποιείται ως ελεύθερο ιόν, Ga3+ και είναι το πλέον μακρόβιο ραδιοϊσότοπο του γαλλίου.

Το πλέον βραχύβιο ραδιοϊσότοπο γάλλιο-68 (ημιζωή 68 λεπτά) εκπέμπει ποζιτρόνια, παράγεται από το γερμάνιο-68 μέσα σε γεννήτριες γαλλίου-68, και χρησιμοποιείται σε λίγες περιπτώσεις σε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων στην πυρηνική ιατρική. Για αυτή τη χρήση, συνήθως προσκολλάται ως ιχνηθέτης σε ένα μόριο φορέα, το οποίο όταν διοχετεύεται στο σώμα με ραδιοφάρμακο και προσλαμβάνεται από τους ιστούς, δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα από το ισότοπο Ga-67 που χρησιμοποιείται συνήθως στις σαρώσεις γαλλίου.


Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Τρόπος
διάσπασης
Θυγατρικό
ισότοπο
Πυρηνικό spin Συμμετοχή στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
56Ga 31 25 55.99491(28)# P 55Zn 3+#
57Ga 31 26 56.98293(28)# p 56Zn 1/2-#
58Ga 31 27 57.97425(23)# p 57Zn 2+#
59Ga 31 28 58.96337(18)# p 58Zn 3/2-#
60Ga 31 29 59.95706(12)# 70(10) ms β+ 60Zn (2+)
61Ga 31 30 60.94945(6) 168(3) ms β+ 61Zn 3/2-
62Ga 31 31 61.944175(30) 116.18(4) ms β+ 62Zn 0+
63Ga 31 32 62.9392942(14) 32.4(5) s β+ 63Zn (3/2-)
64Ga 31 33 63.9368387(22) 2.627(12) min β+ 64Zn 0(+#)
64mGa 42.85(8) keV 21.9(7) µs 2+
65Ga 31 34 64.9327348(9) 15.2(2) min β+ 65Zn 3/2-
66Ga 31 35 65.931589(3) 9.49(7) h β+ 66Zn 0+
67Ga[n 1] 31 36 66.9282017(14) 3.2612(6) d β+ 67Zn 3/2-
68Ga[n 2] 31 37 67.9279801(16) 67.71(9) min β+ 68Zn 1+
69Ga 31 38 68.9255736(13) ΣΤΑΘΕΡΟ 3/2- 0.60108(9)
70Ga 31 39 69.9260220(13) 21.14(3) min β- (99.59) 70Ge 1+
Αρπαγή
ηλεκτρονίου
(0.41%)
70Zn
71Ga 31 40 70.9247013(11) ΣΤΑΘΕΡΟ 3/2- 0.39892(9)
72Ga 31 41 71.9263663(11) 14.095(3) h β- 72Ge 3-
72mGa 119.66(5) keV 39.68(13) ms Ισομερής
μετάπτωση
72Ga (0+)
73Ga 31 42 72.9251747(18) 4.86(3) h β- 73Ge 3/2-
74Ga 31 43 73.926946(4) 8.12(12) min β- 74Ge (3-)
74mGa 59.571(14) keV 9.5(10) s (0)
75Ga 31 44 74.9265002(26) 126(2) s β- 75Ge (3/2)-
76Ga 31 45 75.9288276(21) 32.6(6) s β- 76Ge (2+,3+)
77Ga 31 46 76.9291543(26) 13.2(2) s β- 77Ge (3/2-)
78Ga 31 47 77.9316082(26) 5.09(5) s β- 78Ge (3+)
79Ga 31 48 78.93289(11) 2.847(3) s β- (99.911%) 79mGe (3/2-)#
β-, n (.089%) 78Ge
80Ga 31 49 79.93652(13) 1.697(11) s β- (99.11%) 80Ge (3)
β-, n (.89%) 79Ge
81Ga 31 50 80.93775(21) 1.217(5) s β- (88.11%) 81mGe (5/2-)
β-, n (11.89%) 80Ge
82Ga 31 51 81.94299(32)# 0.599(2) s β- (78.5%) 82Ge (1,2,3)
β-, n (21.5%) 81Ge
83Ga 31 52 82.94698(32)# 308(1) ms β- (60%) 83Ge 3/2-#
β-, n (40%) 82Ge
84Ga 31 53 83.95265(43)# 0.085(10) s β-, n (70%) 83Ge
β- (30%) 84Ge
85Ga 31 54 84.95700(54)# 50# ms [>300 ns] 3/2-#
86Ga 31 55 85.96312(86)# 30# ms [>300 ns]


  1. Χρησιμοποιείται στην ιατρική απεικόνιση
  2. Ισότοπο χρήσιμο στην Ιατρική
  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.
  • Υλικά που διατίθενται στο εμπόριο μπορεί να έχουν υποβληθεί σε απόρρητες ή ακούσιες ισοτοπικές κλασματώσεις οπότε μπορεί να συμβεί σημαντική αποκλίση από την δεδομένη μάζα και τη σύνθεσή τους.