Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ισότοπα του ρουθηνίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η φυσικές εμφανίσεις του ρουθηνίου (Ru) αποτελούνται από 7 σταθερά ισότοπα ενώ έχουν ανακαλυφθεί και 34 ακόμα ραδιοϊσότοπα από τα οποία τα πιο σταθερά είναι το 106Ru με ημιζωή 373,59 ημέρες, το 103Ru με ημιζωή 39,26 ημέρες και το 97Ru με χρόνο ημιζωής 2,9 ημέρες.
Έχουν περιγραφεί άλλα 17 ραδιοϊσότοπα με ατομικές μάζες από 89,93 u (το 90Ru) μέχρι 114,928 u (το 115Ru). Τα περισσότερα από αυτά έχουν ημιζωές μικρότερες από 5 λεπτά, εκτός από το 95Ru (με ημιζωή 1,643 ώρες) και το 105Ru (με ημιζωή 4,44 ώρες).
Ο κύριος τρόπος διάσπασης που οδηγεί στο πλέον άφθονο ισότοπο, 102Ru, είναι η β--διάσπαση του 102Tc και η β+-διάσπαση του 102Rh.

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
87Ru 44 43 86.94918(64)# 50# ms [>1.5 µs] 1/2-#
88Ru 44 44 87.94026(43)# 1.3(3) s [1.2(+3-2) s] 0+
89Ru 44 45 88.93611(54)# 1.38(11) s (7/2)(+#)
90Ru 44 46 89.92989(32)# 11.7(9) s 0+
91Ru 44 47 90.92629(63)# 7.9(4) s (9/2+)
91mRu 80(300)# keV 7.6(8) s (1/2-)
92Ru 44 48 91.92012(32)# 3.65(5) min 0+
93Ru 44 49 92.91705(9) 59.7(6) s (9/2)+
93m1Ru 734.40(10) keV 10.8(3) s (1/2)-
93m2Ru 2082.6(9) keV 2.20(17) µs (21/2)+
94Ru 44 50 93.911360(14) 51.8(6) min 0+
94mRu 2644.55(25) keV 71(4) µs (8+)
95Ru 44 51 94.910413(13) 1.643(14) h 5/2+
96Ru 44 52 95.907598(8) ΣΤΑΘΕΡΟ [>67E+15 a] 0+ 0.0554(14)
97Ru 44 53 96.907555(9) 2.791(4) d 5/2+
98Ru 44 54 97.905287(7) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.0187(3)
99Ru 44 55 98.9059393(22) ΣΤΑΘΕΡΟ 5/2+ 0.1276(14)
100Ru 44 56 99.9042195(22) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.1260(7)
101Ru 44 57 100.9055821(22) ΣΤΑΘΕΡΟ 5/2+ 0.1706(2)
101mRu 527.56(10) keV 17.5(4) µs 11/2-
102Ru 44 58 101.9043493(22) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.3155(14)
103Ru 44 59 102.9063238(22) 39.26(2) d 3/2+
103mRu 238.2(7) keV 1.69(7) ms 11/2-
104Ru 44 60 103.905433(3) ΣΤΑΘΕΡΟ (TDB) 0+ 0.1862(27)
105Ru 44 61 104.907753(3) 4.44(2) h 3/2+
106Ru 44 62 105.907329(8) 373.59(15) d 0+
107Ru 44 63 106.90991(13) 3.75(5) min (5/2)+
108Ru 44 64 107.91017(12) 4.55(5) min 0+
109Ru 44 65 108.91320(7) 34.5(10) s (5/2+)#
110Ru 44 66 109.91414(6) 11.6(6) s 0+
111Ru 44 67 110.91770(8) 2.12(7) s (5/2+)
112Ru 44 68 111.91897(8) 1.75(7) s 0+
113Ru 44 69 112.92249(8) 0.80(5) s (5/2+)
113mRu 130(18) keV 510(30) ms (11/2-)
114Ru 44 70 113.92428(25)# 0.53(6) s 0+
115Ru 44 71 114.92869(14) 740(80) ms
116Ru 44 72 115.93081(75)# 400# ms [>300 ns] 0+
117Ru 44 73 116.93558(75)# 300# ms [>300 ns]
118Ru 44 74 117.93782(86)# 200# ms [>300 ns] 0+
119Ru 44 75 118.94284(75)# 170# ms [>300 ns]
120Ru 44 76 119.94531(86)# 80# ms [>300 ns] 0+


Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται,

τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.

  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας

αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική

μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.

  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s =

δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.

  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.