Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ισότοπα του ροδίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το φυσικό ρόδιο (Rh) αποτελείται μόνο από ένα σταθερό ισότοπο, το 103Rh. Τα πιο σταθερά ραδιοϊσότοπα είναι τα 101Rh (με ημιζωή 3.3 χρόνια), το 102Rh (με ημιζωή 207 ημέρες), το 102mRh (με ημιζωή 2.9 χρόνια) και το 99Rh (με ημιζωή 16.1 ημέρες). Είκοσι άλλα ραδιοϊσότοπα έχουν ατομικές μάζες που κυμαίνονται από 92.926 u (το 93Rh) έως 116.925 u (το 117Rh). Τα πιο πολλά απ' αυτά έχουν ημιζωές μικρότερες από 1 ώρα εκτός από το 100Rh που έχει ημιζωή 20.8 ώρες και το 105Rh με ημιζωή 35.36 ώρες. Υπάρχουν επίσης μερικά μετασταθή με πλέον σταθερό το 102mRh (0.141 MeV) με ημιζωή περίπου 207 ημέρες και το 101mRh (0.157 MeV) με ημιζωή 4.34 ημέρες.
Ο κυριότερος τρόπος διάσπασης πριν από το σταθερό ισότοπο, 103Rh, είναι η αρπαγή ηλεκτρονίου και ο κυριότερος τρόπος διάσπασης μετά είναι η β-διάσπαση. Το προηγούμενο προϊόν πριν το 103Rh είναι το ρουθήνιο και το πρώτο προϊόν μετά είναι το παλλάδιο.

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
89Rh 45 44 88.94884(48)# 10# ms [>1.5 µs] 7/2+#
90Rh 45 45 89.94287(54)# 15(7) ms [12(+9-4) ms] 0+#
90mRh 0(500)# keV 1.1(3) s [1.0(+3-2) s 9+#
91Rh 45 46 90.93655(43)# 1.74(14) s 7/2+#
91mRh 1.46(11) s (1/2-)
92Rh 45 47 91.93198(43)# 4.3(13) s (6+)
92mRh 4.66(25) s [2.9(+15-8) s] (>=6+)
93Rh 45 48 92.92574(43)# 11.9(7) s 9/2+#
94Rh 45 49 93.92170(48)# 70.6(6) s (2+,4+)
94mRh 300(200)# keV 25.8(2) s (8+)
95Rh 45 50 94.91590(16) 5.02(10) min (9/2)+
95mRh 543.3(3) keV 1.96(4) min (1/2)-
96Rh 45 51 95.914461(14) 9.90(10) min (6+)
96mRh 52.0(1) keV 1.51(2) min (3+)
97Rh 45 52 96.91134(4) 30.7(6) min 9/2+
97mRh 258.85(17) keV 46.2(16) min 1/2-
98Rh 45 53 97.910708(13) 8.72(12) min (2)+
98mRh 60(50)# keV 3.6(2) min (5+)
99Rh 45 54 98.908132(8) 16.1(2) d 1/2-
99mRh 64.3(4) keV 4.7(1) h 9/2+
100Rh 45 55 99.908122(20) 20.8(1) h 1-
100m1Rh 107.6(2) keV 4.6(2) min (5+)
100m2Rh 74.78(2) keV 214.0(20) ns (2)+
100m3Rh 112.0+X keV 130(10) ns (7+)
101Rh 45 56 100.906164(18) 3.3(3) a 1/2-
101mRh 157.32(4) keV 4.34(1) d 9/2+
102Rh 45 57 101.906843(5) 207.0(15) d (1-,2-)
102mRh 140.75(8) keV 3.742(10) a 6+
103Rh 45 58 102.905504(3) ΣΤΑΘΕΡΟ 1/2- 1.0000
103mRh 39.756(6) keV 56.114(9) min 7/2+
104Rh 45 59 103.906656(3) 42.3(4) s 1+
104mRh 128.967(4) keV 4.34(3) min 5+
105Rh 45 60 104.905694(4) 35.36(6) h 7/2+
105mRh 129.781(4) keV 42.9(3) s 1/2-
106Rh 45 61 105.907287(8) 29.80(8) s 1+
106mRh 136(12) keV 131(2) min (6)+
107Rh 45 62 106.906748(13) 21.7(4) min 7/2+
107mRh 268.36(4) keV >10 µs 1/2-
108Rh 45 63 107.90873(11) 16.8(5) s 1+
108mRh -60(110) keV 6.0(3) min (5)(+#)
109Rh 45 64 108.908737(13) 80(2) s 7/2+
110Rh 45 65 109.91114(5) 28.5(15) s (>3)(+#)
110mRh -60(50) keV 3.2(2) s 1+
111Rh 45 66 110.91159(3) 11(1) s (7/2+)
112Rh 45 67 111.91439(6) 3.45(37) s 1+
112mRh 330(70) keV 6.73(15) s (4,5,6)
113Rh 45 68 112.91553(5) 2.80(12) s (7/2+)
114Rh 45 69 113.91881(12) 1.85(5) s 1+
114mRh 200(150)# keV 1.85(5) s (4,5)
115Rh 45 70 114.92033(9) 0.99(5) s (7/2+)#
116Rh 45 71 115.92406(15) 0.68(6) s 1+
116mRh 200(150)# keV 570(50) ms (6-)
117Rh 45 72 116.92598(54)# 0.44(4) s (7/2+)#
118Rh 45 73 117.93007(54)# 310(30) ms (4-10)(+#)
119Rh 45 74 118.93211(64)# 300# ms [>300 ns] 7/2+#
120Rh 45 75 119.93641(64)# 200# ms [>300 ns]
121Rh 45 76 120.93872(97)# 100# ms [>300 ns] 7/2+#
122Rh 45 77 121.94321(75)# 50# ms [>300 ns]

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.