Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άυλο ομόλογο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το άυλο ομόλογο αποτελεί ένα είδος δανειακού τίτλου, όπως και το ομόλογο. Δεν είναι τυπωμένο σε χαρτί και δεν έχει υλική μορφή όπως ένα έγγραφο που βρίσκεται στα χέρια του κατόχου του τίτλου ή του θεματοφύλακά του, αλλά είναι καταχωρημένο σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από μια ειδική αρχή. Όλες οι κινήσεις γίνονται με χρεωπιστώσεις λογαριασμών άυλων τίτλων, που διατηρούν οι επενδυτές των ομολόγων στις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσονται. Κάθε μεταβολή της ιδιοκτησίας του τίτλου γίνεται μέσω λογιστικών εγγραφών ηλεκτρονικά.

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βασική λειτουργία του θεσμού των αξιογράφων αποτελούσε παλαιότερα η μεταφορά κεφαλαίων χωρίς πρόσθετο κόστος μεταφοράς, χωρίς σοβαρούς κινδύνους κλοπής, απώλειας κ.ά. Σήμερα η διάδοση και επικράτηση της σύγχρονης ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας υπερακόντισε τα παραπάνω πλεονεκτήματα του θεσμού αυτού, αφού καταδείχθηκε ότι τα ίδια πλεονεκτήματα συντρέχουν σε ικανοποιητικότερο βαθμό στην περίπτωση της ηλεκτρονικής καταχώρισης της «κίνησης» της χρηματικής απαίτησης απ’ ό,τι με την τιτλοποίηση, την εγχάρτωσή της. Έτσι οι ανάγκες των συναλλαγών οδήγησαν στο λεγόμενο «άυλο αξιόγραφο», δηλ. εν τέλει το δικαίωμα που οι σχετικές με αυτό δικαιοπραξίες καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο-λογαριασμό.

Εισαγωγικές έννοιες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Άυλος τίτλος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Άυλος τίτλος ονομάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας που κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική µορφή και συναντάται στη μερίδα του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Η αγορά και πώληση του επιτυγχάνεται µε την ηλεκτρονική µεταφορά του από τον λογαριασμό του πωλητή σε αυτόν του αγοραστή µμέσα στο ίδιο μηχανογραφικό σύστημα, στο οποίο γίνεται και η εκκαθάριση των αγοροπωλησιών.

Σήμερα οι άυλοι τίτλοι έχουν αντικαταστήσει κάθε είδους φυσικό τίτλο (π.χ μετοχές ή ομόλογα) και µέσω αυτής της αποϋλοποίησης των τίτλων έχουν εκμηδενιστεί οι κίνδυνοι απώλειας, κλοπής, καταστροφής και πλαστογράφησης και υπάρχει διαφάνεια στις συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο είναι διασφαλισμένα τα συμφέροντα των επενδυτών και παρέχονται ίσες δυνατότητες στους επενδυτές που έχουν έδρα την Αθήνα και της περιφέρειας αφού µε την χρήση των υπολογιστών και συναφών εργαλείων επικοινωνίας έχουν εκμηδενιστεί οι αποστάσεις.

Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 2396/1996, στο ΣΑΤ καταχωρούνται και παρακολουθούνται, με λογιστικές εγγραφές, οι άυλες αξίες που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (μετοχές, ομόλογα, ΔΑΚ/ETFs, παραστατικοί τίτλοι/warrants).

Επίσης, στο πλαίσιο των υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών που ανέπτυξε το ΚΑΑ σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που παρέχει ο Ν. 3756/2009, στο ΣΑΤ τηρούνται και παρακολουθούνται, με λογιστικές εγγραφές, αλλοδαπές αξίες που είναι καταχωρημένες σε αλλοδαπό αποθετήριο.

Το ΣΑΤ, ως σύστημα διακανονισμού αξιών, συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις του νόμου 2789/2000 που αφορά την προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου ως προς την οδηγία 98/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων. Στο ΣΑΤ συμμετέχουν Χειριστές που μπορεί να είναι Μέλη του ΧΑ (συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως Μελών), Θεματοφύλακες, Αλλοδαπά Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών και Διαχειριστές Συστήματος.

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]