Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κύπρος)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση2 Ιανουαρίου 2019
ΔικαιοδοσίαΚυπριακή Δημοκρατία
ΈδραΆγιοι Ομολογητές
Ιστότοποςmeci.gov.cy

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου δημιουργήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2019.[1] Η έδρα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας βρίσκεται στη Λευκωσία. Προηγουμένως υπήρχαν το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (1960-1994),[2][3] το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (1994-2013)[3][2][4] και Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (2013-2018).[4][1][3]

Αποστολή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αποστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι η υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής μας για μετάβαση στην πράσινη οικονομία, μέσω του πολυδιάστατου σχεδιασμού μας για την πράσινη ενέργεια, για μια έξυπνη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, για ενίσχυση του εμπορίου και των εξαγωγών μας και για βιώσιμη ανάπτυξη των υδρογονανθρακικών μας πόρων.

Οι πολιτικές μας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, αλλά και τη σταδιακή μας μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, βασίζονται στις ευρωπαϊκές αξίες και στρατηγικές, ιδιαίτερα την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ που προνοεί κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Υπηρεσίες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας επιδιώκει, μέσα από τις δράσεις της, την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι, μεταξύ άλλων, η αρμόδια Υπηρεσία για τη διαμόρφωση του πλαισίου πολιτικής για τη βιομηχανία, αλλά και για την ετοιμασία των στοχευμένων Σχεδίων Χορηγιών που απευθύνονται σε πολίτες και σε επιχειρήσεις.

Υπηρεσία Ενέργειας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

H Υπηρεσία Ενέργειας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της πολιτικής του κράτους στον τομέα της ενέργειας, με κύριους στρατηγικούς στόχους τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας και την αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού Εξοικονόμησης Ενέργειας και των εγχώριων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Υπηρεσία Υδρογονανθράκων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι στόχοι της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων ευθυγραμμίζονται πλήρως με την πολιτική της χώρας στα θέματα υδρογονανθράκων, η οποία στοχεύει στη βέλτιστη και βιώσιμη αξιοποίηση των υδρογονανθρακικών πόρων της Κύπρου.

Υπηρεσία Εμπορίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στόχος της Υπηρεσίας Εμπορίου είναι η αύξηση και διαφοροποίηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της δημιουργίας του κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος και δομής που θα βοηθήσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αποστολή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην ελευθεροποιημένη, ανταγωνιστική αγορά. Βασικοί στόχοι της, η επαρκής προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και η προώθηση της ανάπτυξης ενός θεσμικού πλαισίου που θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σκοπός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι η υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που υποβοηθούν την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση κατάλληλων συνθηκών για περαιτέρω δραστηριοποίηση του εμποροβιομηχανικού κόσμου, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το Τμήμα αποτελείται από δύο κλάδους, τον Κλάδο Εταιρειών και τον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Τμήμα Αφερεγγυότητας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας συστάθηκε για να προάγει τη δεύτερη ευκαιρία σε πρόσωπα και βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πτώχευση και η εκκαθάριση. Κύριος στόχος είναι η στήριξη και η διατήρηση μιας εύρωστης οικονομίας.

Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών έχει ως βασική επιδίωξη τη διασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων, τόσο σε επίπεδο των εμπορικών μετρήσεων όσο και σε επίπεδο επιστημονικών μετρήσεων. Μία από τις βασικές της δραστηριότητες είναι η επαλήθευση των ροομετρητών πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας έχει σαν βασικό σκοπό τη διατήρηση και αναβίωση της λαϊκής τέχνης και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της στη βάση των σημερινών δεδομένων.

Μονάδα Στρατηγικού Προγραμματισμού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μονάδα Στρατηγικού Προγραμματισμού καθοδηγεί, εκπαιδεύει και συντονίζει τις Υπηρεσίες και Τμήματα του Υπουργείου, ως προς την ετοιμασία και υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ, παράλληλα, παρακολουθεί, αξιολογεί και αναπροσαρμόζει τους στόχους και δραστηριότητες, για μέγιστη αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.

Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι αρμόδιο για την οργάνωση και συντονισμό της ετοιμασίας/διαμόρφωσης των θέσεων πολιτικής σε όλα τα θέματα ΕΕ που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής των νομοθετικών και άλλων εναρμονιστικών μηχανισμών, μέτρων και αποφάσεων.

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με βασικούς στόχους τη διαχείριση και λειτουργία του εθνικού συστήματος διαπίστευσης, την επιθεώρηση της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, τη διαχείριση του εθνικού συστήματος τεχνικής πληροφόρησης και την υλοποίηση δράσεων για προώθηση και στήριξη υποδομών ποιότητας.

Τομέας Διοίκησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Τομέας Διοίκησης έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και προγραμματισμό θεμάτων που αφορούν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και στο Τμήμα Αφερεγγυότητας, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κρατικών εταιρειών και άλλων οργανισμών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες ή εποπτεία του Υπουργείου.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη και έγκαιρη πληροφόρηση Υπουργού και Γενικού Διευθυντή, με την υποβολή εκθέσεων και την παροχή συμβουλών, οι οποίες στοχεύουν στην εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Υπουργείου.

Διατελέσαντες υπουργοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παλαιότερο λογότυπο του Υπουργείου.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει όλους τους Υπουργούς Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας από την ίδρυση του υπουργείου έως σήμερα:[5][6]

Α/Α Διατελέσαντες υπουργοί Περίοδος Κυβέρνηση
1. Γιώργος Λακκοτρύπης 2 Ιανουαρίου 2019 - 10 Ιουλίου 2020 Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη 2018
2. Νατάσα Πηλείδου 10 Ιουλίου 2020 -28 Φεβρουαρίου 2023 Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη 2018
3. Γιώργος Παπαναστασίου 1 Μαρτίου 2023- Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη 2023

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. 1,0 1,1 «Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 24 Αυγούστου 2019. Ανακτήθηκε στις 24 Αυγούστου 2019. 
  2. 2,0 2,1 «Ο περί μετονομασίας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας νόμος» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 24 Αυγούστου 2019. Ανακτήθηκε στις 24 Αυγούστου 2019. 
  3. 3,0 3,1 3,2 «Γενικά». www.cm.gov.cy. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Αυγούστου 2019. Ανακτήθηκε στις 24 Αυγούστου 2019. 
  4. 4,0 4,1 «Νόμος που προβλέπει τη μετονομασία του Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 24 Αυγούστου 2019. Ανακτήθηκε στις 24 Αυγούστου 2019. 
  5. «Κατάλογος Ονομάτων Υπουργών και Υφυπουργών από την Ανακήρυξη της Δημοκρατίας». www.cm.gov.cy. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 27 Ιουλίου 2019. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουλίου 2019. 
  6. «Προηγούμενοι Υπουργοί». www.mcit.gov.cy. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Αυγούστου 2019. Ανακτήθηκε στις 24 Αυγούστου 2019.