Πρότυπο:Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κύπρος)