Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών εκλογών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Αυτό το κουτί πληροφοριών περιγράφει μια προεδρική, νομοθετική η κοινοβουλευτική εκλογή.

Χρήση[επεξεργασία κώδικα]

{{Κουτί πληροφοριών εκλογών
| εκλογή_όνομα    = 
| χώρα        = 
| σημαία_έτος    = 
| σημαία_εικόνα   = 
| είδος       = 
| ενεξελίξει     = 
| κόμμα_χρώμα    = 
| προηγούμενη_εκλογή = 
| προηγούμενη_έτος  = 
| επόμενη_εκλογή   = 
| επόμενη_έτος    = 
| έδρες_προς_εκλογή = 
| εκλογή_ημερομηνία = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| συμμετοχή     = 
| εικόνα1      = 
| χρώμα1       = 
| υποψήφιος1     = 
| ηγέτης1      = 
| ηγέτης_από1    = 
| κόμμα1       = 
| συμμαχία1     = 
| έδρα_πολιτεία1   = 
| ηγέτες_έδρα1    = 
| συνυποψήφιος1   = 
| τελευταία_εκλογή1 = 
| έδρες_πριν1    =
| έδρες_χρειάζονται1 = 
| εκλεκτορική_ψήφος1 = 
| πολιτείες_κερδήθηκαν = 
| έδρες1       = 
| έδρες_μετά1    = 
| έδρες_αλλαγές1   = 
| λαϊκή_ψήφος1    = 
| αριθμός_ψήφων1   = 
| ποσοστό1      = 
| μεταβολή1     = 
| εικόνα2      = 
| χρώμα2       = 
| υποψήφιος2     = 
| ηγέτης2      = 
| ηγέτης_από2    = 
| κόμμα2       = 
| συμμαχία2     = 
| έδρα_πολιτεία2   = 
| ηγέτης_έδρα2    = 
| συνυποψήφιος2   = 
| τελευταία_εκλογή2 = 
| έδρες_πριν2    =
| έδρες_χρειάζονται2 = 
| εκλεκτορική_ψήφος2 = 
| πολιτείες_κερδήθηκαν2 = 
| έδρες2       = 
| έδρες_μετά2    = 
| έδρες_αλλαγές2   = 
| λαϊκή_ψήφος2    = 
| αριθμός_ψήφων2   = 
| ποσοστό2      = 
| μεταβολή2     = 
| ψηφοφορία1_ημερομηνία  = 
| ψηφοφορία1_πηγή     = 
| ψηφοφορία1_υποψήφιος1  = 
| ψηφοφορία1_κόμμα1    = 
| ψηφοφορία2_ημερομηνία  = 
| ψηφοφορία2_πηγή     = 
| ψηφοφορία2_υποψήφιος1  = 
| ψηφοφορία2_κόμμα1    = 
| ψηφοφορία1_ημερομηνία  = 
| ψηφοφορία1_πηγή     = 
| ψηφοφορία1_υποψήφιος2  = 
| ψηφοφορία1_κόμμα2    = 
| ψηφοφορία2_ημερομηνία  = 
| ψηφοφορία2_πηγή     = 
| ψηφοφορία2_υποψήφιος2  = 
| ψηφοφορία2_κόμμα2    = 
| χάρτης_εικόνα   = 
| χάρτης_μέγεθος   = 
| map_alt      =
| χάρτης_λεζάντα   = 
| τίτλος       = 
| posttitle     =
| πριν_εκλογή    = 
| πριν_χρώμα     = 
| μετά_εκλογή    = 
| μετά_χρώμα     = 
| πριν_κόμμα     = 
| μετά_κόμμα     = 
| αποτέλεσμα     =
| '''Ελάσσονες Υποψήφιοι'''
| υποψήφιος1     =
| υποψήφιος2     =
| υποψήφιος3     =
| υποψήφιος4     =
| υποψήφιος5     =
| κόμμα1       =
| κόμμα2       =
| κόμμα3       =
| κόμμα4       =
| κόμμα5       =
| ψήφοι1       =
| ψήφοι2       =
| ψήφοι3       =
| ψήφοι4       =
| ψήφοι5       =
}}

Δεν πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη χρήση των παραμέτρων λαϊκή_ψήφος και αριθμός_ψήφων, αλλά να συμπληρώνεται μόνο μία από τις δύο καταλλήλως ανά περίπτωση.

*Μη προαιρετικά πεδία.
† εκτίθεται μόνο αν η εκλογή είναι εν εξελίξει.
‡ εκτίθεται μόνο αν η εκλογή έχει τελειώσει.
Πεδίο Είδος Περιγραφή
εκλογή_όνομα * Το όνομα που δίδεται στην εκλογή. Αν το πεδίο αυτό είναι κενό φαίνεται το όνομα της σελίδας.
χώρα Η χώρα όπου λαμβάνει χώρα η εκλογή.
σημαία_έτος Για ιστορικές εκλογές όταν ένα σχέδιο παλαιότερης σημαίας ήταν σε ισχύ, εισάγετε το έτος που η σημαία τέθηκε σε ισχύ (όχι το έτος της εκλογής). Το προκαθορισμένο είναι η χρήση της τρέχουσας σημαίας.
σημαία_εικόνα Για μη-κρατικές εκλογές, εισάγετε το πλήρες όνομα της σημαίας, του εθνόσημου, ή της εικόνας για απεικόνιση.
είδος * Το είδος της εκλογής. Πρέπει να είναι ένα από τα εξής τρία: προεδρική, νομοθετική, κοινοβουλευτική.
ενξελίξει * Πρέπει να είναι είτε ναι είτε όχι, εάν η εκλογή είναι εν εξελίξει ή έχει ολοκληρωθεί. Πεδία σηματοδοτημενα με † εκτίθονται μόνο αν η εκλογή είναι εξελίξει. Τα πεδία που έχουν μαρκαριστεί με ‡ απεικονίζονται μόνο αν η εκλογή έχει ολοκληρωθεί. (Default no).
κόμμα_χρώμα Για να απενεργοποιηθούν τα χρώματα των κομμάτων εισάγετε 'όχι'.
προηγούμενη_εκλογή Το όνομα της σελίδας της προηγούμενης εκλογής τέτοιου τύπου.
προηγούμενη_έτος Το έτος της προηγούμενης εκλογής τέτοιου τύπου.
προηγούμενη_μέλη Νομοθετική ή κοινοβουλευτική Οι βουλευτές εκλεγμένοι στην προηγούμενη εκλογή.
επόμενη_εκλογή Το όνομα της σελίδας της επόμενης εκλογής τέτοιου τύπου.
επόμενη_έτος Το έτος της επόμενης εκλογής τέτοιου τύπου.
επόμενη_μέλη Νομοθετική ή κοινοβουλευτική Οι βουλευτές εκλεγμένοι στην επόμενη εκλογή.
έδρες_προς_εκλογή Νομοθετική ή κοινοβουλευτική Το σύνολο εδρών προς εκλογή και ο θάλαμος τους.
εκλογή_ημερομηνία Ημερομηνία εκλογής - χρησιμοποιείστε {{Start date}}
συμμετοχή Συνολικός αριθμός ή ποσοστό συμμετοχής
εικόνα1 Εικόνα υποψηφίου ή αρχηγού κόμματος. Ο αριθμός μπορεί να έχει 6 εναλλαγές για την απεικόνιση διαφορετικών υποψήφιων ή αρχηγών κόμματος ταυτόχρονα.
χρώμα1 Εισάγετε ένα χρωματικό κώδικα hex (χωρίς το #) για να παρακάμψετε το χρώμα της εικόνα1. Ο αριθμός μπορεί να έχει 6 εναλλαγές για την απεικόνιση διαφορετικών υποψήφιων ή αρχηγών κόμματος ταυτόχρονα.
υποψήφιος1 Προεδρική Name of Nominee. When appropriate, candidate1 can be used instead. The number can be changed up to six to display different Nominees at the same time.
ηγέτης1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική Name of Party Leader. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
ηγέτης_από1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The date the Leader took office. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
κόμμα1 Political Party using Political party shortname templates.
συμμαχία1 Political alliance in elections where coalition politics is common.
home_state1 Προεδρική The state the Nominee represents. The number can be changed up to six to display different Nominees at the same time.
leaders_seat1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The seat the Leader represents. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
running_mate1 Προεδρική The Nominee's Running mate. The number can be changed up to six to display different Nominees at the same time.
last_election1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The seat count and percentage of the vote received at the previous election. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
seats_before1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The seat count before the election. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
electoral_vote1 Προεδρική The electoral votes obtained by the Nominee. The number can be changed up to six to display different Nominees at the same time.
states_carried1 Προεδρική The states carried or won by the Nominee. The number can be changed up to six to display different Nominees at the same time.
seats1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The seats won at the election. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
seats_after1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The seat count after the election. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
seat_change1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The change in the number of seats won at the election compared to the previous election. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
popular_vote1 The number of votes obtained by the Nominee or Party. The number can be changed up to six to display different Nominees or Parties at the same time.
percentage1 The percentage of the popular vote obtained by the Nominee or Party. The number can be changed up to six to display different Nominees or Parties at the same time.
swing1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The swing or change in popular vote at the election compared to the pervious election. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
seats_needed1 Νομοθετική ή κοινοβουλευτική The seats required to gain an overall majority. The number can be changed up to six to display different Parties at the same time.
poll1_date The date of the opinion poll. The number can be changed up to five to display different polls at the same time.
poll1_source The source or ULR of the opinion poll. The number can be changed up to five to display different polls at the same time.

poll1_nominee1

poll1_nominee1 Προεδρική The percentage poll 1 gave to nominee 1. The poll number can be changed up to five to display different polls at the same time. The nominee number can be changed up to six to display different Nominees at the same time.
poll1_party1 Προεδρική The percentage poll 1 gave to party 1. The poll number can be changed up to five to display different polls at the same time. The party number can be changed up to six to display different Nominees at the same time.
map_image Image of the election map.
map_size Size of image of the election map to be displayed. (Default 300px).
map_alt Alt text for the election map.
map_caption Caption on image of the election map to be displayed.
title Title decided by the election. (President, Speaker, Government, Prime Minister...)
posttitle Title of the victor of the election (President-elect, Prime Minister-designate, successor, …). If not used, then {{{title}}}-elect will be used.
before_election The President, Speaker, Government or Prime Minister in power before the election.
before_colour Also spelt before_color. Enter a hex colour code (without the #) to override the font colour of before_election.
after_election The President, Speaker, Government or Prime Minister in power as a result of the election.
after_colour Also spelt after_color. Enter a hex colour code (without the #) to override the font colour of after_election.
before_party The party in power before the election.
after_party The party in power as a result of the election.
result Parliamentary or electoral college majority

Σημειώσεις[επεξεργασία κώδικα]

The template can display up to six parties or Nominees at the same time, three on the top row and three on the bottom row. If only four are needed, use the first two on the top and bottom lines. This is done by only using the numbers 1, 2, 4 and 5 on the fields that require a number.

All the fields that work for Legislative will also work for Parliamentary. The only difference between the two is the titles above the images.

The template uses the party fields to display the party colour in the background of the images and some text. To turn this function off, input:

| κόμμα_χρώμα=no

To override the colour for party1 or nominee1, input:

| χρώμα1=[HEX OF COLOUR MINUS #]

The hex number must be entered without the hash for the field to work. The number (colour1) can be changed up to six for different parties or Nominees. The fields work with both spellings of the word 'colour'.

Παραδείγματα[επεξεργασία κώδικα]

Προεδρικές[επεξεργασία κώδικα]

Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ 2004

2000 ←
2 Νοεμβρίου 2004
→ 2008

 
Υποψήφιος Τζωρτζ Γ. Μπους Τζον Κέρι
Κόμμα Ρεπουμπλικανικό Δημοκρατικό
Πολιτειακή έδρα Τέξας Μασαχουσέτη
Συνυποψήφιος Ρίτσαρντ Μπ. Τσένεϊ Τζον Έντουαρντς
Εκλεκτορική ψήφος 286 251
Πολιτείες που κέρδισε 31 19+ΠΚ
Αριθμός ψήφων 62.040.610 59.028.111
Ποσοστό 50,7% 48,3%

Presidential election results map. Red denotes states won by Bush/Cheney (31),

Blue denotes those won by Kerry/Edwards (19+DC). Light blue is the electoral vote
for "John Edwards" (sic) by an undetermined Minnesota "faithless elector".
Numbers indicate the number of electoral votes allotted to each state.


Απερχόμενος Πρόεδρος

Τζωρτζ Γ. Μπους
Ρεπουμπλικανικό

Εκλεγμένος Πρόεδρος

Τζωρτζ Γ. Μπους
Ρεπουμπλικανικό

{{Κουτί πληροφοριών εκλογών
| εκλογή_όνομα = Προεδρική εκλογή των Ηνωμένων Πολιτειών 2004
| χώρα = Ηνωμένες Πολιτείες
| είδος = προεδρική
| ενεξελίξει = όχι
| προηγούμενη_εκλογή = Προεδρική εκλογή των Ηνωμένων Πολιτειών 2000
| προηγούμενη_έτος = 2000
| επόμενη_εκλογή = Προεδρική εκλογή των Ηνωμένων Πολιτειών 2008
| επόμενη_έτος = 2008
| εκλογή_ημερομηνία = 2 Νοεμβρίου 2004

<!--    Τζωρτζ Γ. Μπους    -->
| εικόνα1 = [[image:George-W-Bush.jpeg|150px]]
| υποψήφιος1 = [[Τζορτζ Γ. Μπους]]
| κόμμα1 = Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (ΗΠΑ)
| έδρα_πολιτεία1 = [[Τέξας]]
| συνυποψήφιος1 = [[Ντικ Τσένεϋ|Ρίτσαρντ Μπ. Τσένεϊ]]
| εκλεκτορική_ψήφος1 = 286
| πολιτείες_κερδήθηκαν1 = 31
| αριθμός_ψήφων1 = 62.040.610
| ποσοστό1 = 50,7%

<!--     Τζον Κέρρυ    -->
| εικόνα2 = [[image:John Kerry headshot with US flag.jpg|130px]]
| υποψήφιος2 = [[Τζον Κέρρι]]
| κόμμα2 = Δημοκρατικό Κόμμα (ΗΠΑ)
| έδρα_πολιτεία2 = [[Massachusetts]]
| συνυποψήφιος2 = [[Τζον Έντουαρντς]]
| εκλεκτορική_ψήφος2 = 251
| πολιτείες_κερδήθηκαν2 = 19+[[Washington, D.C.|DC]]
| αριθμός_ψήφων2 = 59.028.111
| ποσοστό2 = 48,3%

| χάρτης_εικόνα = US presidential election 2004 map.svg
| χάρτης_μέγεθος = 350px
| χάρτης_λεζάντα = Presidential election results map.

| τίτλος = Πρόεδρος
| πριν_εκλογή = [[George W. Bush]]
| πριν_κόμμα = Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (ΗΠΑ)
| μετά_εκλογή = [[George W. Bush]]
| μετά_κόμμα = Republican Party (United States)
}}


Προεδρικές εν εξελίξει[επεξεργασία κώδικα]

Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ 2008

2004 ←
2008 Νοεμβρίου 04 (04-11-2008)
→ 2012

 
Υποψήφιος Χίλαρυ Κλίντον Μπάρακ Ομπάμα Τζον Έντουαρντς
Κόμμα Δημοκρατικό Δημοκρατικό Δημοκρατικό
Πολιτειακή έδρα Νέα Υόρκη Ιλινόις Βόρεια Καρολίνα
Ψηφοφορίες γνώμης
2007-08-03[1] {{{ψηφοφορία1_candidate1}}} 22% 9%
2007-08-01[2] 46% 23% 12%

 
Υποψήφιος Ρούντι Τζουλιάνι Φρεντ Τόμσον Τζον Μακκέιν
Κόμμα Ρεπουμπλικανικό Ρεπουμπλικανικό Ρεπουμπλικανικό
Έδρα πολιτεία Νέα Υόρκη Τενεσσί Αριζόνα
Ψηφοφορίες γνώμης
2007-08-03[3] 26% 21% 11%
2007-08-01[4]
17%
2007-07-30[5]

Προεδρικές εκλεκτορικές ψήφοι ανά πολιτεία.

Απερχόμενος President

Τζωρτζ Γ. Μπους
Ρεπουμπλικανικό

{{Κουτί πληροφοριών εκλογών
| εκλογή_όνομα = Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ 2008
| χώρα = Ηνωμένες Πολιτείες
| είδος = presidential
| ενεξελίξει = yes
| προηγούμενη_εκλογή = Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ 2004
| προηγούμενη_έτος = 2004
| επόμενη_εκλογή = <!-- United States presidential election, 2012 -->
| επόμενη_έτος = 2012
| εκλογή_ημερομηνία = {{Start date|04|11|2008}}

<!--    Χίλλαρυ Ρόνταμ Κλίντον   -->
| εικόνα1 = [[image:Hillary Rodham Clinton.jpg|125px]]
| υποψήφιος1 = [[Χίλαρυ Κλίντον]]
| κόμμα1 = Δημοκρατικό Κόμμα (ΗΠΑ)
| έδρα_πολιτεία1 = [[Νέα Υόρκη]]
| συνυποψήφιος1 = 
| εκλεκτορική_ψήφος1 = 
| πολιτείες_κερδήθηκαν1 = 
| αριθμός_ψήφων1 = 
| ποσοστό1 = 

<!--      Μπάρακ Ομπάμα      -->
| εικόνα2 = [[image:Sen._Barack_Obama_smiles.jpg|125px]]
| υποψήφιος2 = [[Μπάρακ Ομπάμα]]
| κόμμα2 = Δημοκρατικό Κόμμα (ΗΠΑ)|Δημοκρατικό Κόμμα
| έδρα_πολιτεία2 = [[Ιλινόις]]
| συνυποψήφιος2 = 
| εκλεκτορική_ψήφος2 = 
| έδρες_κερδήθηκαν2 = 
| αριθμός_ψήφων2 = 
| ποσοστό2 = 

<!--      John Edwards      -->
| εικόνα3 = [[image:John Edwards, official Senate photo portrait.jpg|125px]]
| υποψήφιος3 = [[Τζον Έντουαρντς]]
| κόμμα3 = Δημοκρατικό Κόμμα (ΗΠΑ)
| έδρα_πολιτεία3 = [[Βόρεια Καρολίνα]]
| συνυποψήφιος3 = 
| εκλεκτορική_ψήφος3 = 
| πολιτείες_κερδήθηκαν3 = 
| αριθμός_ψήφων3 = 
| ποσοστό3 = 

<!--      Ρούντι Τζουλιάνι     -->
| εικόνα4 = [[image:Rudy Giuliani.jpg|125px]]
| υποψήφιος4 = [[Ρούντι Τζουλιάνι]]
| κόμμα4 = Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (ΗΠΑ)|Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
| έδρα_πολιτεία4 = [[Νέα Υόρκη]]
| συνυποψήφιος4 = 
| εκλεκτορική_ψήφος4 = 
| πολιτείες_κερδήθηκαν4 = 
| αριθμός_ψήφων4 = 
| ποσοστό4 = 

<!--    Fred Thompson       -->
| εικόνα5 = [[image:Fred Thompson.jpg|110px]]
| υποψήφιος5 = [[Φρεντ Τόμσον]]
| κόμμα5 = Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (ΗΠΑ)
| έδρα_πολιτεία5 = [[Τενεσσί]]
| συνυποψήφιος5 = 
| εκλεκτορική_ψήφος5 = 
| πολιτείες_κερδήθηκαν5 = 
| αριθμός_ψήφων5 = 
| ποσοστό5 = 

<!--      John McCain      -->
| εικόνα6 = [[image:John McCain official photo portrait.JPG|125px]]
| υποψήφιος6 = [[Τζον Μακκέιν]]
| κόμμα6 = Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (ΗΠΑ)
| έδρα_πολιτεία6 = [[Αριζόνα]]
| συνυποψήφιος6 = 
| εκλεκτορική_ψήφος6 = 
| πολιτείες_κερδήθηκαν6 = 
| αριθμός_ψήφων6 = 
| ποσοστό6 = 

<!--   Ψηφοφορίες    -->
| ψηφοφορία1_ημερομηνία = 2007-08-03
| ψηφοφορία1_πηγή = http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/election_2008__1/daily_presidential_tracking_polling_history
| ψηφοφορία1_υποψήφιος1 = '''45%'''
| ψηφοφορία1_υποψήφιος2 = 22%
| ψηφοφορία1_υποψήφιος3 = 9%
| ψηφοφορία1_υποψήφιος4 = '''26%'''
| ψηφοφορία1_υποψήφιος5 = 21%
| ψηφοφορία1_υποψήφιος6 = 11%

| ψηφοφορία2_ημερομηνία = 2007-08-01
| ψηφοφορία2_πηγή = http://www.msnbc.msn.com/id/20109634/site/newsweek/
| ψηφοφορία2_υποψήφιος1 = '''46%'''
| ψηφοφορία2_υποψήφιος2 = 23%
| ψηφοφορία2_υποψήφιος3 = 12%
| ψηφοφορία2_υποψήφιος4 = '''32%'''
| ψηφοφορία2_υποψήφιος5 = 20%
| ψηφοφορία2_υποψήφιος6 = 13%

<!--   Separate Polls for Dems and GOP    -->
| ψηφοφορία3_ημερομηνία1 = 2007-08-01
| ψηφοφορία3_πηγή1 = http://www.pollingreport.com/wh08dem.htm
| ψηφοφορία3_υποψήφιος1 = '''44%'''
| ψηφοφορία3_υποψήφιος2 = 23%
| ψηφοφορία3_υποψήφιος3 = 14%

| ψηφοφορία3_ημερομηνία2 = 2007-08-01
| ψηφοφορία3_πηγή2 = http://www.pollingreport.com/wh08rep.htm
| ψηφοφορία3_υποψήφιος4 = '''33%'''
| ψηφοφορία3_υποψήφιος5 = 20%
| ψηφοφορία3_υποψήφιος6 = 17%

| ψηφοφορία4_ημερομηνία1 = 2007-07-30
| ψηφοφορία4_πηγή1 = http://www.pollingreport.com/wh08dem.htm
| ψηφοφορία4_υποψήφιος1 = '''43%'''
| ψηφοφορία4_υποψήφιος2 = 22%
| ψηφοφορία4_υποψήφιος3 = 13%

| ψηφοφορία4_ημερομηνία2 = 2007-07-30
| ψηφοφορία4_πηγή2 = http://www.pollingreport.com/wh08rep.htm
| ψηφοφορία4_υποψήφιος4 = '''30%'''
| ψηφοφορία4_υποψήφιος5 = 22%
| ψηφοφορία4_υποψήφιος6 = 13%

| χάρτης_εικόνα = US Electoral College Map.PNG
| χάρτης_μέγεθος = 350px
| χάρτης_λεζάντα = Προεδρικές εκλεκτορικές ψήφοι ανά πολιτεία.

| τίτλος = President
| πριν_εκλογή = [[Τζωρτζ Γ. Μπους]]
| πριν_κόμμα = Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (ΗΠΑ)
| μετά_εκλογή = 
| μετά_κόμμα = 
}}


Νομοθετική ή κοινοβουλευτική[επεξεργασία κώδικα]

Γενική εκλογή του Ηνωμένου Βασιλείου 2005

2001 ←
5 Μαΐου 2005
→ 2010

Το σύνολο των 646 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων
  Πρώτο κόμμα Δεύτερο κόμμα Τρίτο κόμμα
 
Επικεφαλής Τόνι Μπλερ Μάικλ Χάουαρντ Charles Kennedy
Κόμμα Εργατικό Συντηρητικό Κόμμα Φιλελεύθερο Δημοκρατικό
Προηγούμενες
εκλογές
412 έδρες, 40,7% 166 έδρες, 31,7% 52 seats, 18.3%
Έδρες 356 198 62
Αλλαγή στις
έδρες
-56 +33 +11
Λαϊκή ψήφος 9.562.122 8.772.598 5,981,874
Ποσοστό 35,3% 32,3% 22.1%
Μεταβολή -5,5% +0,6% +3.7%

Απερχόμενος PM

Tony Blair
Εργατικό

Εκλεγμένος PM

Tony Blair
Εργατικό

{{Κουτί πληροφοριών εκλογών
| εκλογή_όνομα = United Kingdom general election, 2005
| χώρα = United Kingdom
| είδος = parliamentary
| ενεξελίξει = no
| προηγούμενη_εκλογή = United Kingdom general election, 2001
| προηγούμενη_έτος = 2001
| προηγούμενη_μέλη = MPs elected in the United Kingdom general election, 2001
| επόμενη_εκλογή = United Kingdom general election, 2010
| επόμενη_έτος = 2010
| επόμενη_μέλη = MPs elected in the United Kingdom general election, 2005
| έδρες_προς_εκλογή = All 646 seats to the [[House of Commons of the United Kingdom|House of Commons]]
| εκλογή_ημερομηνία = {{Start date|2005|05|05}}

<!--   Labour   -->
| εικόνα1 = [[image:Tony Blair cropped from defenselink.jpg|100px]]
| ηγέτης1 = [[Tony Blair]]
| ηγέτης_από1 = 21 July 1994
| κόμμα1 = Labour Party (UK)
| ηγέτης_έδρα1 = [[Sedgefield (UK Parliament constituency)|Sedgefield]]
| τελευταία_εκλογή1 = 412 seats, 40.7%
| έδρες1 = 356
| έδρες_αλλαγή1 = -56
| λαϊκή_ψήφος1 = 9,562,122
| ποσοστό1 = 35.3%
| μεταβολή1 = -5.5%

<!--   Conservative   -->
| εικόνα2 = [[Image:Michael Howard.jpg|120px]]
| ηγέτης2 = [[Michael Howard]]
| ηγέτης_από2 = 6 Νοεμβρίου 2003
| κόμμα2 = Conservative Party (UK)
| ηγέτης_έδρα2 = [[Folkestone and Hythe (UK Parliament constituency)|Folkestone and Hythe]]
| τελευταία_εκλογή2 = 166 seats, 31.7%
| έδρες2 = 198
| έδρες_αλλαγή2 = +33
| λαϊκή_ψήφος2 = 8,772,598
| ποσοστό2 = 32.3%
| μεταβολή2 = +0.6%

<!--   Liberal Democrats   -->
| εικόνα3 = [[Image:Charles Peter Kennedy.jpg|120px]]
| ηγέτης3 = [[Τσαρλς Κέννεντυ]]
| ηγέτης_από3 = 9 August 1999
| κόμμα3 = Liberal Democrats (UK)
| ηγέτης_έδρα3 = [[Ross, Skye and Lochaber (UK Parliament constituency)|Ross, Skye and Lochaber]]
| τελευταία_εκλογή3 = 52 έδρες, 18.3%
| έδρες3 = 62
| έδρες_αλλαγή3 = +11
| λαϊκή_ψήφος3 = 5,981,874
| ποσοστό3 = 22.1%
| μεταβολή3 = +3.7%
| τίτλος = PM
| πριν_εκλογή = [[Τόνι Μπλερ]]
| πριν_κόμμα = Εργατικό Κόμμα (ΗΒ)
| μετά_εκλογή = [[Τόνι Μπλερ]]
| μετά_κόμμα = Labour Party (UK)
}}


Νομοθετική ή κοινοβουλευτική εν εξελίξει[επεξεργασία κώδικα]

54ες γενικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου

2005 ←
→ Επόμενη

 
Κόμμα Εργατικό Συντηρητικό Κόμμα [[Ελεύθεροι Δημοκράτες|Πρότυπο:Ελεύθεροι Δημοκράτες/meta/shortname]]

Απερχόμενος PM

Γκόρντον Μπράουν
Εργατικό

Εκλεγμένος PM

Αναμένεται

{{Κουτί πληροφοριών εκλογών
| εκλογή_όνομα = 54ες γενικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου
| χώρα = Ηνωμένο Βασίλειο
| είδος = κοινοβουλευτική
| ενεξελίξει = yes
| προηγούμενη_εκλογή = United Kingdom general election, 2005
| προηγούμενη_έτος = 2005
| προηγούμενη_μέλη= MPs elected in the United Kingdom general election, 2005
| επόμενη_εκλογή = <!-- 55th United Kingdom general election -->
| επόμενη_έτος = Επόμενη
| επόμενη_μέληs= <!-- MPs elected in the United Kingdom general election, 55th -->
| έδρες_προς_εκλογή = Όλες οι 650 έδρες της [[Βουλήτ ων Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου|Βουλής των Κοινοτήτων]]
| εκλογή_ημερομηνία = 

<!--   Εργατικοί   -->
| εικόνα1 = 
| ηγέτης1 = [[Γκόρντον Μπράουν]]
| ηγέτης_από1 = 24 Ιουνίου 2007
| κόμμα1 = Labour Party (UK)
| ηγέτης_έδρα1 = [[Kirkcaldy and Cowdenbeath (UK Parliament constituency)|Kirkcaldy and Cowdenbeath]]
| τελευταία_εκλογή1 = 356 έδρες, 35.3%
| έδρες_χρειάζονται1 = -64
| πολιτείες_κερδήθηκαν1 = 
| έδρες1 = 
| έδρες_αλλαγή1 = 
| λαϊκή_ψήφος1 = 
| ποσοστό1 = 
| μεταβολή1 = 

<!--   Conservative   -->
| εικόνα2 = [[image:Davidcameron.jpg|120px]]
| ηγέτης2 = [[Ντέιβιντ Κάμερον]]
| ηγέτης_από2 = 6 Δεκεμβρίου 2005
| κόμμα2 = Conservative Party (UK)
| ηγέτης_έδρα2 = [[Witney (UK Parliament constituency)|Witney]]
| τελευταία_εκλογή2 = 198 έδρες, 32.3%
| έδρες_χρειάζονται2 = +131
| πολιτείες_κερδήθηκαν2 = 
| έδρες2 = 
| έδρες_αλλαγή2 = 
| λαϊκή_ψήφος2 = 
| ποσοστό2 = 
| μεταβολή2 = 

<!--   Liberal Democrats   -->
| εικόνα3 = 
| ηγέτης3 = [[Nick Clegg]]
| ηγέτης_από3 = 18 December 2007
| κόμμα3 = Liberal Democrats
| ηγέτης_έδρα3 = [[Sheffield Hallam (UK Parliament constituency)|Sheffield Hallam]]
| τελευταία_εκλογή3 = 62 seats, 22%
| έδρες_χρειάζονται3 = +264
| πολιτείες_κερδήθηκαν3 = 
| έδρες3 = 
| έδρες_αλλαγή3 = 
| λαϊκή_ψήφος3 = 
| ποσοστό3 = 
| μεταβολή3 = 

<!--   Ψηφοφορίες    -->
| ψηφοφορία1_ημερομηνία = 2007-07-29
| ψηφοφορία1_πηγή = http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/voting-intention/populus/
| ψηφοφορία1_κόμμα1 = '''39%'''
| ψηφοφορία1_κόμμα2 = 33%
| ψηφοφορία1_κόμμα3 = 15%

| ψηφοφορία2_ημερομηνία = 2007-07-25
| ψηφοφορία2_πηγή = http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/voting-intention/yougov/
| ψηφοφορία2_κόμμα1 = '''41%'''
| ψηφοφορία2_κόμμα2 = 32%
| ψηφοφορία2_κόμμα3 = 16%

| ψηφοφορία3_ημερομηνία = 2007-07-22
| ψηφοφορία3_πηγή = http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/voting-intention/populus/
| ψηφοφορία3_κόμμα1 = '''38%'''
| ψηφοφορία3_κόμμα2 = 32%
| ψηφοφορία3_κόμμα3 = 20%

| ψηφοφορία4_ημερομηνία = 2007-07-17
| ψηφοφορία4_πηγή = http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/voting-intention/mori/
| ψηφοφορία4_κόμμα1 = '''41%'''
| ψηφοφορία4_κόμμα2 = 35%
| ψηφοφορία4_κόμμα3 = 15%

| τίτλος = PM
| πριν_εκλογή = [[Γκόρντον Μπράουν]]
| πριν_κόμμα = Labour Party (UK)
| μετά_εκλογή = 
| μετά_κόμμα = 
}}Note: If no date is entered, then the microformat is not emitted.