Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 Προβεβλημένα λήμματα Υποψήφια Αρχείο συζητήσεων Αφαίρεση προβεβλημένων Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων 

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στη Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Cscr-candidate.svg

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά τους λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μη συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Κριτήρια[επεξεργασία κώδικα]

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.


Διαδικασία[επεξεργασία κώδικα]

Υποβολή προτάσεων[επεξεργασία κώδικα]

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

Γνωμοδότηση[επεξεργασία κώδικα]

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Κλείσιμο[επεξεργασία κώδικα]

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

 1. Προσθέστε τον κωδικό {{κλείσιμο συζήτησης|<--Εδώ καταγράφεται εν συντομία το σκεπτικό κλεισίματος-->~~~~}} ακριβώς κάτω από τον τίτλο της σελίδας. Στο τέλος της σελίδας προσθέτετε τον κωδικό |}
 2. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} από την κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.
 3. Αφαιρέστε την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
 4. Προσθέτετε τη συζήτηση της υποψηφιότητας στο Αρχείο υποψήφιων προς προβολή λημμάτων, ανεξάρτητα αν το λήμμα κρίθηκε ως προβεβλημένο ή όχι.
 5. Αν το λήμμα έχει κριθεί ως προβεβλημένο:

Υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Τόμας Κράνμερ[επεξεργασία κώδικα]

Επαναφέρω την πρόταση να κριθεί το λήμμα ως προβεβλημένο, μετά από σημαντική βελτίωσή του και προσθήκη παραπομπών με τη χρήση Reasonate σε λήμματα που δεν υπάρχουν στη βικιπαίδεια.

Το λήμμα είναι μετάφραση του αντίστοιχου της αγγλικής βικιπαίδειας Thomas Cranmer, το οποίο είναι ήδη προβεβλημένο σε αυτή.

Πιστεύω ότι και το ελληνικό λήμμα πληροί, πλέον, τα κριτήρια των προβεβλημένων λημμάτων.

Actia Nicopolis (συζήτηση) 20:18, 23 Απριλίου 2021 (UTC)


Υπέρ Εξαίρετο. Σημειώνω ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό και στην προηγούμενη υποβολή, απλά δεν μαζεύτηκαν αρκετές ψήφοι. --Focal Point 04:50, 26 Απριλίου 2021 (UTC)

Υπέρ πλήρες, καλογραμμένο, τεκμηριωμένο "ΔώραΣ.'' (συζήτηση) 17:47, 27 Απριλίου 2021 (UTC)

Υπέρ Είναι πλήρες και ποιοτικό λήμμα με καλή τεκμηρίωση. Λίγο άσχετο με το λήμμα, θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη κινητοποίηση σε αυτό το θέμα γιατί υπάρχουν και άλλα γενικά καλά λήμματα. NikosLikomitros (συζήτηση) 18:01, 27 Απριλίου 2021 (UTC)

Υπέρ Εξαίρετη εργασία, πολύ καλά μεταφρασμένο και μορφοποιημένο, με πολύ καλή τεκμηρίωση. --Ttzavarasσυζήτηση 19:15, 27 Απριλίου 2021 (UTC)

Υπέρ Μόνο μείον οι πολλές συνδέσεις σε ανύπαρκτα λήμματα (κόκκινες)--Κωστής (συζήτηση) 12:54, 30 Απριλίου 2021 (UTC)

Κωστής - Για τον λόγο αυτό μπήκε σε όλα το Reasonate (D/R) το οποίο συνδέει στις αντίστοιχες καταχωρίσεις των βικιδεδομένων, τα οποία έχουν όλα καταχωριστεί. Actia Nicopolis (συζήτηση) 13:52, 30 Απριλίου 2021 (UTC)
Πράγματι, το γεγονός ότι υπάρχει η σύνδεση είναι εξαίρετο και λόγος να αναδειχθεί. Η συνήθης τακτική είναι το καταχώνιασμα των συνδέσμων, ώστε νομίζει κανείς ότι δεν είναι άξιο λήμματος. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει λήμμα σε άλλη Βικιπαίδεια. --Focal Point 16:28, 30 Απριλίου 2021 (UTC)

Κατά Θα αξιολογήσω το λήμμα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΒΠ για τα προτεινόμενα, και όχι με μια απλή θετική ή αρνητική αντίδραση. Αρχικά, συγχαρητήρια στον Actia Nicopolis ανεξαρτήτως περιεχομένου, μόνο και μόνο για την προσπάθεια και τη συνεισφορά. Γενικά το λήμμα έχει γραφτεί σχεδόν αποκλειστικά από έναν χρήστη, τόσο σε περιεχόμενο (98.7%) όσο και σε συνεισφορές (354 σε σύνολο 421). Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά θα ήταν προτιμότερο να έχει διαμορφωθεί με περισσότερες απόψεις. Είναι ο ίδιος χρήστης που έχει κάνει την παρούσα πρόταση για προβεβλημένο, αλλά και την πρώτη πρόταση που απορρίφθηκε. Οι οδηγίες γράφουν ότι καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, αν και βέβαια δεν είναι από μόνο του απαγορευτικό.

Πάμε τώρα στην κριτική:

 • καλογραμμένο {όχι} δε φαίνεται να έχει συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη, όμως το κείμενο είναι μετάφραση και αυτό δυστυχώς φαίνεται. Οι προτάσεις είναι σύντομες και κοφτές χωρίς καλή σύνδεση μεταξύ τους, που δυσχεραίνει την ανάγνωση. Κάποιες εμφατικές ή απλοποιημένες εκφράσεις θα μπορούσαν να διορθωθούν, επίσης οι συνεχείς παρενθέσεις με αγγλικές ή ελληνικές μετονομασίες.
 • πλήρες {ναι}
 • συνεκτικό {όχι} το μέγεθος του κειμένου είναι τεράστιο για άνετη συνολική ανάγνωση (συγκριτικά με το αγγλικό λήμμα είναι διπλάσσιο σε μέγεθος, φτάνει 150mb όταν το προτεινόμενο όριο είναι τα 100mb). Το κείμενο είναι ένας λαβύρινθος πληροφοριών, πολλές από τις οποίες είναι περιττές ή εντελώς αυτοβιογραφικές, που πηγαίνουν από το ένα θέμα στο άλλο. Γενικά το λήμμα φαίνεται είτε να επικεντρώνει πολύ σε τετριμμένες πληροφορίες για τη ζωή και όχι το έργο του βιογραφούμενου είτε να περιγράφει μια γενικότερη εποχή με αναφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο σε λογοτεχνικό ύφος.
 • ακριβές {ουδέτερο} το κείμενο είναι ως επί το πλείστο μετεφρασμένο, πράγμα που σημαίνει ότι συνήθως οι πηγές δεν ελέγχονται το ίδιο σε σχέση με το αν γραφόταν από την αρχή. Επίσης το κείμενο έχει πολλούς κόκκινους συνδέσμους, και αυτό το D/R που απλά συνδέει με τα wikidata για εμένα είναι προχειρότητα αντί να υπήρχε αντίστοιχο λήμμα, ούτε θα προτιμούσα να επεκταθεί η χρήση του
 • σταθερό {ναι}

Η εισαγωγή θα μπορούσε να είναι πιο αντιπροσωπευτική του συνολικού κειμένου, η δομή και τα πολυμέσα είναι επαρκή, ίσως αντικατάσταση κάποιων πορταίτων τρίτων προσώπων, με πιο σχετικές εικόνες. Η μορφή των παραπομπών είναι ενιαία (με μικροπταίσματα), μόνο το τμήμα των πηγών θα μπορούσε να συνδέεται καλύτερα με σημεία του κειμένου. Gomoloko (συζήτηση) 22:45, 1 Μαΐου 2021 (UTC)

Υπέρ Δεν ενοχλούν οι συνδέσεις, ίσα ίσα που προσθέτουν στο άρθρο και βοηθούν τον αναγνώστη να βρει επιπλέον στοιχεία. Βλέπω ένα καλογραμμένο λήμμα, με πολύ σωστή ορθογραφία και σύνταξη, εύληπτο και ιδανικό για εγκυκλοπαιδικό λήμμα. Στην εισαγωγή ίσως μπορούσε να αναφέρει στοιχεία για τον τρόπο εκτέλεσής του, για τους "νωθρούς" αναγνώστες που τυχόν δεν θέλουν να διαβάσουν όλο το άρθρο, αν και σίγουρα αξίζει ο κόπος να το διαβάσουν ολόκληρο. ----Lemur12να'στε καλά 13:24, 3 Μαΐου 2021 (UTC)

Σχόλιο Είχα μιαν εντύπωση ότι η εισαγωγή στα λήμματα δεν χρησιμοποείται επειδή οι αναγνώστες της ΒΠ είναι "νωθροί" και ότι τα λήμματα δεν γίνονται προβεβλημένα ανάλογα με το πόσοι πιστεύουν ότι "αξίζει να διαβαστούν". Φιλικά Gomoloko (συζήτηση) 15:16, 3 Μαΐου 2021 (UTC)

Σχόλιο Ίσως τα εισαγωγικά να μπέρδεψαν τελικά. Μπορεί να μην έγινε κατανοητό, αλλά το "νωθρός" που αναφέρθηκε πιο πάνω αφορά την 2η έννοια που βλέπουμε και στο Βικιλεξικό.[1]. Με άλλα λόγια έχει να κάνει με την απλότητα. Άρα ναι στις μικρές προτάσεις, για να μπορεί να διαβάζεται εύκολα το λήμμα και από κάποιον/α που δεν έχει π.χ. γνώσεις θεολογίας και - γιατί όχι;- και από ένα άτομο που φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σαφώς τα λήμματα δεν γίνονται προβεβλημένα ανάλογα με τον αριθμό εκείνων που θεωρούν ότι είναι αξιοδιάβαστα, όμως και με τη βαρύτητα των επιχειρημάτων. Από την άλλη μεριά, αν είχαμε μία (αποκλειστικά) θεολογική εγκυκλοπαίδεια, σαφώς δεν χρειάζεται να γράφουμε απλά και με μικρές προτάσεις, γιατί θα θεωρούσαμε δεδομένα πολλά στοιχεία- ως γνώστες, προφανώς της θεολογίας. ----Lemur12να'στε καλά 19:36, 3 Μαΐου 2021 (UTC)

Κατά Θα συμφωνήσω με τον Gomoloko. Καταρχήν, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον χρήστη Actia Nicopolis για το επίπονο έργο που επιτέλεσε, ωστόσο δεν νομίζω οτι καλύπτει ουσιαστικές παραμέτρους. Κυριότερο πρόβλημα είναι η συνεκτικότητα του λήμματος, καθώς αναλώνεται υπερβολικά σε λεπτομέριες της ζωής του Κράνμερ, και πολύ λίγο στην ποιοτική αξιολόγηση του ως ιστορική φιγούρα. Αναλυτικότερα:

 • Επαληθευσημότητα: Γενικά βασίζεται σε ΑΠ, όμως, υπαρχουν ορισμένα θέματα: α)Δεν ειναι ενιαία η μορφή των παραπομπών. Ομως η παρ. 9, είναι παραπομπή προς εγχείρημα ΒΠ. Επίσης, οι παρ 2, 10 και 11 είναι προβληματικές, ως προς την μορφοποίηση τους, ισως και ως προς αν είναι όντως ΑΠ. Τέλος, γιατι υπαρχει η παραπομπή Ayris(1), Paul. Γιατι υπάρχει ο αριθμός 1 σε παρένθεση;
 • Συνεκτικότητα: "συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες". Είναι λίγο μεγάλο. Επικεντρώνεται σε μια συνιστώσα του θεματος, χωρίς να εξηγεί την επίδραση του στην ιστορια της Αγγλίας. Δεν υπάρχει σημαντική αξιολόγηση ή ερμηνεία των πράξεων του. Ωστόσο υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για αυτό το θέμα.
 • Εισαγωγή: Δεν αποτελεί περίληψη του λήμματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, διαβάζουμε στην εισαγωγή για Martyrs, όμως αυτό αναφέρεται μόνο σε μια υποσημείωση στο λήμμα.

Προσωπικά, θεωρώ πως χρειάζεται ακόμη λίγη μελέτη και δουλίτσα για να γίνει όντως αξιόλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της ΒΠ. Cinadon36 12:37, 5 Μαΐου 2021 (UTC)

Τα περί παραπομπών δεν ισχύουν. Η παραπομπή 9 χρησιμοποιεί συνδέσμους προς οντότητες των Βικιδεδομένων για να περιγράψει και τον συγγραφέα και το έργο, σα να λέμε Όμηρος, Οδύσσεια (και οι δυο λέξεις με σύνδεσμο στην ελληνική Βικιπαίδεια, αλλά δεν είναι σε καμιά περίπτωση «παραπομπή προς εγχείρημα ΒΠ»). Οι παραπομπές 2, 10 και 11 προέρχονται από τα Βικιδεδομένα (μέσω του κουτιού πληροφοριών), για το λόγο αυτό δεν έχουν παρά μόνο το σύνδεσμο και είναι εξαίρετο ότι ακόμη και τα Βικιδεδομένα είναι τεκμηριωμένα. Δεν επηρεάζει όμως την αξία του λήμματος, παρά μόνο θετικά. Τέλος, δεδομένου ότι η τεκμηρίωση του λήμματος είναι συνεκτική και ιδιαίτερα προσεκτική, στην πλειάδα πηγών που χρησιμοποιούνται, αναφέρονται και πέντε διαφορετικές πηγές του ίδιου συγγραφέα, η Ayris(1), 2, 3, 4 και η 5. Τα υπόλοιπα αναφερόμενα παραπάνω είναι απόψεις. --Focal Point 20:11, 5 Μαΐου 2021 (UTC)
Αγαπητέ FocalPoint ό,τι γράφουμε εδώ, εξ ορισμού είναι απόψεις. Ωστόσο, ως επίρρωση των όσων είπα, να προσθέσω μερικά στοιχεία και να κάνω και μια κρίσιμη ερώτηση. Υπενθυμίζω πως, συμφωνα με τα κριτήρια της ΒΠ, το λήμμα πρέπει να "είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας" για να κριθει ως αξιόλογο. Η περισσότερη βιβλιογραφία βασίζεται σε πηγές μέχρι το 2004, ωστόσο υπάρχει μπόλικη αρθρογραφία μετά το 2004.[2]. Αυτό οφείλεται στο ότι το λήμμα φαίνεται να προσπαθεί να περιγράψει την ζωή του Κράνμερ, χωρίς να μπαίνει σε διεξοδική συζήτηση των θεμάτων που σχετίζονται ή καθόρισε ο Κρανμερ. Για παράδειγμα, από τον Ayris 2015 [3] ή Gray 2015 [4] ή Macculloch [5] ή Lindsay 2015 [6]. Οπόταν η ερώτηση μου προς τον @Actia Nicopolis: είναι: Έχεις κάνει ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ή απλά μετάφρασες το αγγλικό λήμμα; Ευχαριστώ, φιλικά, Cinadon36 05:48, 6 Μαΐου 2021 (UTC)

Υπέρ Το λήμμα είναι πλήρες (καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς σημαντικές παραλείψεις), συνεκτικό, ακριβές (οι πληροφορίες του είναι επαληθεύσιμες και αξιόπιστες) και καλύπτει το κριτήριο της ουδετερότητας. Ακόμα, είναι συμβατό και ομοιόμορφο με αντίστοιχα λήμματα της Βικιπαίδειας και έχει την πρέπουσα εισαγωγή - κατάλληλη δομή - ενιαία μορφή παραπομπών. Περιέχει τα αντίστοιχα πολυμέσα, όπως το αγγλικό λήμμα. Πρέπει να συμμετάσχουν και άλλοι χρήστες. PapaJohnWp (συζήτηση)

Υπέρ Πρόκειται για εξαιρετικό λήμμα, μεστό, πλήρες, καλογραμμένο και τεκμηριωμένο! Μακάρι να είχαμε και άλλους χρήστες του ιδίου επιπέδου! --Aristo Class (συζήτηση) 16:57, 7 Μαΐου 2021 (UTC)

Σημειώσεις[επεξεργασία κώδικα]