Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 Προβεβλημένα λήμματα Υποψήφια Αρχείο συζητήσεων Αφαίρεση προβεβλημένων Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων 

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στη Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά τους λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μη συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Κριτήρια[επεξεργασία κώδικα]

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.


Διαδικασία[επεξεργασία κώδικα]

Υποβολή προτάσεων[επεξεργασία κώδικα]

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

Γνωμοδότηση[επεξεργασία κώδικα]

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Like a Prayer[επεξεργασία κώδικα]

Θεωρώ ότι είνα καλογραμμένο, ευκολοδιάβαστο, και με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται, χωρίς περιττολογίες. Ultraviolence 02:34, 31 Δεκεμβρίου 2018 (UTC)

Υπέρ Καλογραμμένο πράγματι και έχει τα φόντα για να είναι προβεβλημένο. Μονο μερικές παρατηρήσεις: το λήμμα είναι μετάφραση του αγγλικού- θα πρέπει να σημειωθεί. Επίσης, δεν υπάρχει ενότητα "Περαιτέρω μελέτη", κάτι το οποίο θα ήθελα να είχαν τα προβαλλόμενα λήμματα, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Μπράβο σε όσους συνεισφέρανανε. Cinadon36μίλαμου 12:06, 26 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)
@Cinadon36::Ευχαριστώ! Μόνος μου το έγραψα αν και δεν είναι μόνο μετάφραση της αγγλικής βικιπαίδεια. Έβαλα και εγώ κάποιες πληροφορίες που δεν είχε το αγγλικό άλλα εγώ τις ήξερα, συν ότι πήρα πληροφορίες και από το Πορτογαλική σελίδα. Ultraviolence 15:32, 26 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)
Τότε θα πρέπει να σημειωθεί. Πας στο ιστορικό του λήμματος, κάνεις κλικ στον κόκκινο συνδεσμο δεξια "σημειώσεις ιστορικού" και σημειώνεις απο που πήρες υλικό. Πχ αν πηρες απο την αγγλική θα γράψεις {{ενσωμάτωση κειμένου|en|Like a Prayer (song)}} To ίδιο και για το πορτογαλλικό. Υπάρχουν οδηγίες στην συγκεκριμένη σελίδα. Σε χαιρετώ. Cinadon36μίλαμου 15:54, 26 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

Μαγικό τετράγωνο[επεξεργασία κώδικα]

 • Υπέρ πλήρες λήμμα με πληθώρα εικόνων, παραδειγμάτων, και τεκμηρίωσης. Gts-tg (συζήτηση) 23:12, 28 Οκτωβρίου 2018 (UTC)
 • Υπέρ Συμφωνώ. -Δημήτρηss (συζήτηση) 17:01, 13 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

Σρινιβάσα Ραμανούτζαν[επεξεργασία κώδικα]

Προτείνω το λήμμα Σρινιβάσα Ραμανούτζαν ως προβεβλημμένο λήμμα. Πληρεί τα κριτήρια, είναι καλογραμμένο και περιέχει επαρκή τεκμηρίωση. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Ινδούς μαθηματικούς και ήδη προβεβλημμένο στα γαλλικά. Nikosgranturismogt (συζήτηση) 13:35, 27 Οκτωβρίου 2018 (UTC)

Διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης[επεξεργασία κώδικα]

Προτείνω το λήμμα Διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης για να γίνει προβεβλημένο λήμμα. Κατά τη γνώμη μου πληρεί τα κριτήρια, είναι εκτενές και αναφέρεται σε σημαντικό ιστορικό γεγονός. Nikosgranturismogt (συζήτηση) 16:12, 22 Σεπτεμβρίου 2018 (UTC)

Υπέρ Nikosgranturismogt (συζήτηση) 15:34, 23 Σεπτεμβρίου 2018 (UTC)

Σχόλιο Ένα προβεβλημένο λήμμα θα πρέπει να έχει τις ημερομηνίες των παραπομπών μεταφρασμένες στα ελληνικά. Το θέμα έχει θιχτεί σε συζήτηση για την προβολή άλλου λήμματος. Επίσης, απαιτούνται συντακτικές και γλωσσολογικές βελτιώσεις επί του κειμένου.--Texniths (συζήτηση) 16:25, 23 Σεπτεμβρίου 2018 (UTC)

Ο Texniths έχει δίκιο. Εδώ και αρκετές μέρες τα γλωσσικά και τεχνικά ζητήματα έχουν διορθωθεί. Περιμένω απόψεις. Nikosgranturismogt (συζήτηση) 17:12, 23 Σεπτεμβρίου 2018 (UTC)

Σχόλιο Από έκταση και περιεχόμενο φαίνεται καλό από μια γρήγορη ματιά, αλλά προτού καν μπω στον κόπο να το κοιτάξω για λεπτομέρειες: προβεβλημένο λήμμα με τόσες παραγράφους χωρίς ούτε μία παραπομπή δεν γίνεται. Επίσης, όσον αφορά τις παραπομπές, για τα βιβλία τουλάχιστον οφείλει να υπάρχει ενιαίο στυλ, όχι μίξη ολόκληρων τίτλων και παραπομπών τύπου συγγραφέας-και-σελίδα. Παραπομπές χωρίς σελίδες (π.χ. #120, #123) επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν. Κώστας 21:41, 24 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Ο Cplakidas έχει δίκιο, αλλά το λήμμα προέρχεται από μετάφραση του αγγλικού λήμματος και έτσι ότι πρόβλημα υπάρχει εκεί μεταφέρεται και εδώ. Θα ασχοληθώ επί του θέματος. Nikosgranturismogt (συζήτηση) 21:46, 24 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Σχόλιο Το παρών λήμμα φέρει σήμανση πως αποτελείται από περιεχόμενο προερχόμενο από την αγγλόγλωσση ΒΠ... Όμως, εκεί δεν είναι προβεβλημένο... Τί το παραπάνω έχει το εδώ κείμενο για να προτείνεται και να θεωρείται πως έχει τα φόντα να γίνει τέτοιο ? Το να πρόκειται περί λήμματος-υποδείγματος δεν το πιστεύω ιδιαίτερα, καθότι, πρόκειται για σημαντικό θέμα το οποίο "τραβάει την προσοχή και το ενδιαφέρον" ενός αναγνώστη... --Fleur de lys (or).svg Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 21:49, 24 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Καλησπέρα Glorious, είναι αλήθεια ότι ίσως να μην είναι έτοιμο να γίνει προβεβλημένο, αλλά το πρότεινα επειδή είναι το μεγαλύτερο λήμμα που έχω δημιουργήσει (και το λήμμα για το οποίο χαίρομαι περισσότερο). Nikosgranturismogt (συζήτηση) 21:59, 24 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

@Nikosgranturismogt: Χαίρομαι πραγματικά για την τίμια και ειλικρινή απάντησή σου... Περιττό να πω πως μου έφερε μερικές αναμνήσεις από τα βικιπαιδικά ξεκινήματά μου και τα πρώτα μεγάλου μεγέθους λήμματα που ολοκλήρωνα να γράφω... SNive.gif --Fleur de lys (or).svg Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 08:44, 25 Νοεμβρίου 2018 (UTC)

Βεγγαλικό γλωσσικό κίνημα[επεξεργασία κώδικα]

Προτείνω το λήμμα Βεγγαλικό γλωσσικό κίνημα ως αξιόλογο. Το λήμμα, έχει επαρκές μέγεθος και αρκετές παραπομπές. Επίσης, είναι προβεβλημμένο σε 3 γλώσσες (βεγγαλικά, αγγλικά και ινδονησιακά). Οπότε πιστεύω πως αξίζει να γίνει προβεβλημμένο. Nikosgranturismogt (συζήτηση) 19:15, 18 Ιανουαρίου 2019 (UTC)

Υπέρ Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση Nikosgranturismogt (συζήτηση) 18:50, 22 Ιανουαρίου 2019 (UTC)

Εφόσον προτείνεις το λήμμα προς προβολή, θεωρείται δεδομένο πως είσαι υπέρ, οπότε δε χρειάζεται να ψηφίσεις ξανά. Η ψήφος θα μετρηθεί ως μία.--Texniths (συζήτηση) 21:53, 22 Ιανουαρίου 2019 (UTC)

Αλέξανδρος ο Μέγας[επεξεργασία κώδικα]

Πιστεύω ότι το παραπάνω λήμμα που σχετίζεται με τον Μέγα Αλέξανδρο, σε όλους γνωστός ως ένας από τους πιο τρανούς Έλληνες βασιλεύς τηρεί τα κριτήρια, δηλαδή είναι καλογραμμένο, πλήρες και έχει κατάλληλη δομή, είναι ακριβές και περιέχει πολυμέσα. Το λήμμα είναι προβεβλημένο ήδη σε πολλές γλώσσες για παράδειγμα Αραβικά, Αγγλικά, Γερμανικά αλλά και Σλαβομακεδονικά. Επίσης δεν έχω κάνει καμία επεξεργασία στο λήμμα. Πιστεύω αξίζει να προβληθεί. -Δημήτρηss (συζήτηση) 10:42, 17 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

ΣχόλιοΗ ποψηφιότητα θα πρέπει να αποσυρθεί ή να αναδιατυπωθεί καθώς ο προτείνων δεν έχε ικαν υπογράψει.--Soccererer (συζήτηση) 19:32, 13 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

Υπέρ Πιστεύω ότι θα ήταν ένα πολύ καλό λήμμα που αξίζει να προβληθεί. Επίσης είναι προβεβλημένο σε φινλανδικά, σλοβάκικα, αζερικά, εβραϊκά, μαράθι, πορτογαλικά, ρώσικα, λιμβουργιανά. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες και σίγουρα αξίζει να γίνει προβεβλημένο, ειδικά αν είναι ήδη σε 15 γλώσσες. Nikosgranturismogt (συζήτηση) 08:49, 17 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

ΚατάΤο λήμμα έχει παραπομπές αλλά έχει πρόβλημα δόμησης στα τελευταία του μέρη με την ύπαρξη πολλων μικρών υποπαραγράφων, κάποιες παραπομπές είναι αμετάφραστες και είναι αρκετές αυτές οι αμετάφραστες γραμμές. Αν είναι σπουδαίος Έλληνας ή όχι δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η Βικιπαίδεια δεν προάγει εθνικά/κρατικά συμφέροντα και στερεότυπα. Αυτά από μια πρώτη χονδρική σάρωση κατά τη γνώμη μου. Επίσης δεν ξέρω αν είναι αξιόλογο σε όλες τις γλώσσες που αναφέρθηκαν ή αν είναι απλά καλό λήμμα σε κάποιες από αυτές. Παρότι θεωρώ ότι προτάθηκε για να ενισχύσει τη διαμάχη για τη "Μακεδονία", αν αξίζει πραγματικά και διορθωθεί ας γίνει αξιόλογο.--Soccererer (συζήτηση) 18:09, 17 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

Κατά Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο άρθρο. Αρχικά είναι πολύ μεγάλο (195.326 bytes). Υπάρχουν αρκετές πρωτογενείς πηγές στην παρούσα έκδοση (oldid=7426232) ενώ οι δευτερογενείς είναι πεπαλαιωμένες (πχ Κανελλόπουλος 1973, Καλογεροπούλου 1973), άλλες μη αξιόπιστες πηγές παράδειγμα το Blog "Θέατρο σκιων" ή ενα φόρουμ. Εδώ μια λίστα με την συγχρονη βιβλιογραφία που απουσιάζει από το λήμμα. Παρότι είναι εκτεταμένο το λήμμα, απουσιάζουν κριτικές για το έργο του ενώ ο τόνος του λήμματος είναι διθυραμβικός για τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν υπάρχει σημαντική ανάλυση για το πως επηρρέασε τον κόσμο. Το λήμμα βασικά χαρακτηρίζεται από λεπτομερής παράθεση γεγονότων. Ή δεν υπάρχουν αξιολογικές κρίσεις για τον Διεθνισμό του Μ. Αλεξάνδρου. πχ αυτο το αρθρο Cinadon36μίλαμου 11:55, 26 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)