Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιπαίδεια:Αφαίρεση προβεβλημένων λημμάτων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αν πιστεύετε ότι ένα λήμμα που περιλαμβάνεται στα Βικιπαίδεια:Προβεβλημένα λήμματα δεν θα έπρεπε πλέον να χαρακτηρίζεται προβεβλημένο, εδώ μπορείτε να προτείνετε τον αποχαρακτηρισμό του. Μόνο σελίδες που δεν πληρούν τα κριτήρια των προβεβλημένων λημμάτων μπορούν να μπουν εδώ. Φυσικά, θα πρέπει να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι δεν πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αν ένα προβεβλημένο λήμμα φέρει σήμανση περί πηγών και ουδετερότητας και το πρόβλημα δεν λυθεί εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, τότε το λήμμα αφαιρείται αυτόματα από τα προβεβλημένα.

Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων λημμάτων →

Υποβολή προτάσεων[επεξεργασία κώδικα]

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Αφαίρεση προβεβλημένου}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον «κόκκινο σύνδεσμο», ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποκεφαλίδα στην καινούργια σελίδα ( ===ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ=== ). Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να αφαιρεθεί από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο αφαίρεσης προβεβλημένου}} στην κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.

Συζήτηση[επεξεργασία κώδικα]

Αν έχετε σκοπό να τοποθετηθείτε υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας για αφαίρεση, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κριτήρια επιλογής λημμάτων ως προβεβλημένων που εκτίθενται πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε το περιεχόμενό του και ότι οι αιτιάσεις σας σχετίζονται με τα κριτήρια της συμπερίληψης του λήμματος στα προβεβλημένα. Εντέλει βεβαιωθείτε ότι δεν αρκεί η επιμέλεια για να απαλειφθούν τα ελαττώματα του συγκεκριμένου λήμματος.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε να αποχαρακτηριστεί το λήμμα, γράψτε Υπέρ και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε Κατά.
 • Αν δεν θέλετε να πάρετε θέση υπερ ή κατά, αλλά θέλετε να πείτε κάτι, γράψτε Σχόλιο και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας αντίθεση, διαγράψτε τη με <s>...</s>

Το χρονικό όριο για την αφαίρεση των λημμάτων από τον κατάλογο με τα προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική απόφαση που αφορά την αφαίρεση ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον πέντε θετικές (υπέρ της αφαίρεσης) ψήφοι ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε οι σχετικές συζητήσεις θα μετακινούνται στο Βικιπαίδεια:Αφαίρεση προβεβλημένων λημμάτων/Αρχείο. Οι συζητήσεις αφαίρεσης προβεβλημένων λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση, αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από τη συζήτηση, αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Κλείσιμο[επεξεργασία κώδικα]

 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προσθέστε τον κωδικό {{κλείσιμο συζήτησης|<--Εδώ καταγράφεται εν συντομία το σκεπτικό κλεισίματος-->~~~~ ακριβώς κάτω από τον τίτλο της σελίδας. Στο τέλος της σελίδας προσθέτετε τον κωδικό |}
 2. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο αφαίρεσης προβεβλημένου}} από την κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.
 3. Αφαιρέστε την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Αφαίρεση προβεβλημένου}} από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
 4. Προσθέτετε τη συζήτηση αφαίρεσης προβεβλημένου στο Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων, ανεξάρτητα αν κρίθηκε να αφαιρεθεί το λήμμα από τα προβεβλημένα ή όχι.
 5. Αν το λήμμα έχει αποφασιστεί να αφαιρεθεί από τα προβεβλημένα:

Κριτήρια επιλογής προβεβλημένων προς θεώρηση[επεξεργασία κώδικα]

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι παράδειγμα καλής και ποιοτικής δουλειάς.
 2. Πρέπει να είναι καλογραμμένο, πλήρες, ακριβές, ουδέτερο και σταθερό. Δηλαδή:
  1. καλογραμμένο σημαίνει ότι ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες σημαίνει ότι το λήμμα καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες
  3. ακριβές σημαίνει ότι οι πληροφορίες που δίνονται στηρίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία και παραπομπές.
  4. ουδέτερο σημαίνει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για την ακεραιότητα του λήμματος ως προς την ουδετερότητά του.
  5. σταθερό σημαίνει ότι το λήμμα δεν μεταβάλλεται σημαντικά από μέρα σε μέρα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών)
 3. Πρέπει να πληροί το κριτήριο των παραπομπών σε πηγές, έτσι ώστε το λήμμα να είναι αξιόπιστο και έγκυρο
 4. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με τη μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Δηλαδή:
  1. να υπάρχει εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται περίληψη του θέματος
  2. να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες
  3. να υπάρχει καλός αλλά όχι υπερβολικά μεγάλος πίνακας περιεχομένων
 5. Να υπάρχουν εικόνες όπου χρειάζεται, με σωστές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα· χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι εικόνες είναι απαραίτητες για ένα προβεβλημένο λήμμα.
 6. Πρέπει να έχει λογικό μέγεθος, να είναι επικεντρωμένο στο θέμα χωρίς περιττές λεπτομέρειες.

Υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης 1917[επεξεργασία κώδικα]

Υπέρ Πιθανότατα όταν το λήμμα προτάθηκε τα κριτήρια προβεβλημένων λημμάτων να ήταν περισσότερο χαλαρά. Ωστόσο, σήμερα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως τέτοιο. Γι'αυτό τον λόγο και προχωρώ στην παρούσα πρόταση αφαίρεσής του από τα προβεβλημένα λήμματα του εγχειρήματος. --🏺ⲈⲨⲐⲨⲘⲈⲚⲎⲊ🏛️ ⲱⲑⲏⲥⲁⲧⲉ 17:19, 30 Νοεμβρίου 2022 (UTC)[απάντηση]

Με ενδιαφέρει το λήμμα. Ποια από τα κριτήρια προβεβλημένων δεν καλύπτει; — Geraki (συζήτηση) 20:51, 30 Νοεμβρίου 2022 (UTC)[απάντηση]
το πιο βασικό από όλα: είναι ατεκμηρίωτο. Χρειάζεται περισσότερες παραπομπές. Επίσης, έχει κάποια προβλήματα ουδετερότητας, μοιράζει ευθύνες για την πυρκαγιά χωρίς να τις τεκμηριώνει. Υπέρ Δώρα Σ. 02:31, 6 Φεβρουαρίου 2023 (UTC)[απάντηση]

Κατά Το λήμμα αυτό είναι εξαιρετικής ποιοτικής στάθμης. G-Lignum

Υπέρ Ελάχιστες παραπομπές.--Αφησιανός (συζήτηση) 09:14, 26 Φεβρουαρίου 2024 (UTC)[απάντηση]

Κατάλογος χρονολογικής ανακάλυψης των πλανητών του Ηλιακού συστήματος και των δορυφόρων τους[επεξεργασία κώδικα]

Υπέρ Στο λήμμα περιλαμβάνονται πολλά ξένα ονόματα που δεν είναι μεταγραμμένα στα ελληνικά, όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι προβεβλημένο. --ℍⅠ∘⊻∀℃ℹ (∫⋃⋝ℍ⅂ℎ∑∓) 12:11, 2 Ιανουαρίου 2024 (UTC)[απάντηση]

Κατά Τα ονόματα μεταγράφηκαν από τον @Aurilios, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαιτέρως.

Οπότε πιστεύω ότι μπορεί το λήμμα να διατηρηθεί ως προβεβλημένο.
~Michaelangelo17:01, 21 Απριλίου 2024 (UTC)[απάντηση]
Ακόμα όμως δεν έχουν μεταγραφεί όλα τα ξένα ονόματα στα ελληνικά. ℍⅠ∘⊻∀℃ℹ (∫⋃⋝ℍ⅂ℎ∑∓) 14:20, 26 Απριλίου 2024 (UTC)[απάντηση]

Σχόλιο Αν τα ονόματα μεταγραφούν στα Ελληνικά (εγκαίρως), τότε το λήμμα έχει λίγα λοιπά προβλήματα. Ωστόσο αν αυτό δεν γίνει, τότε στηρίζω την άποψη Χιονάκι. L'OrfeoSon io 08:58, 15 Ιανουαρίου 2024 (UTC)[απάντηση]