Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
  Προβεβλημένα λήμματα   Υποψήφια   Αρχείο συζητήσεων   Αφαίρεση προβεβλημένων   Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων  


Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στη Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Cscr-candidate.svg

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά τους λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μη συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Κριτήρια[επεξεργασία κώδικα]

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.


Διαδικασία[επεξεργασία κώδικα]

Υποβολή προτάσεων[επεξεργασία κώδικα]

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

Γνωμοδότηση[επεξεργασία κώδικα]

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Κλείσιμο[επεξεργασία κώδικα]

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

 1. Προσθέστε τον κωδικό {{κλείσιμο συζήτησης|<--Εδώ καταγράφεται εν συντομία το σκεπτικό κλεισίματος-->~~~~}} ακριβώς κάτω από τον τίτλο της σελίδας. Στο τέλος της σελίδας προσθέτετε τον κωδικό |}
 2. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} από την κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.
 3. Αφαιρέστε την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
 4. Προσθέτετε τη συζήτηση της υποψηφιότητας στο Αρχείο υποψήφιων προς προβολή λημμάτων, ανεξάρτητα αν το λήμμα κρίθηκε ως προβεβλημένο ή όχι.
 5. Αν το λήμμα έχει κριθεί ως προβεβλημένο:

Υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Γιόχαν Κρόιφ[επεξεργασία κώδικα]

Προτείνω το λήμμα ως Προβεβλημμένο γιατί είναι άρτιο, πολύ καλά τεκμηριωμένο, άριστα μορφοποιημένο, με την κατάλληλη ανάπτυξη σε κάθε στάδιο της ζωής και της καριέρας του Κρόιφ, γραμμένο με πάθος, αλλά όχι οπαδικά. Δώρα Σ. 02:20, 7 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Σίγουρα Υπέρ! Εντυπωσιακός όγκος και καλή γλώσσα.Frontfrog (συζήτηση) 13:58, 7 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Υπέρ και από μένα. Το λήμμα είναι αναλυτικό και πλήρες !! Φώτης Α. (επικοινωνία). 08:24, 8 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Υπέρ Άλλο ένα ποιοτικό λήμμα που έχει επιμεληθεί ο Γεώργιος Τερζής 2, που έχει ανεβάσει αρκετά την ποιότητα των αθλητικών λημμάτων. Βεβαίως, το λήμμα είναι αναλυτικό, πλήρες, με υπερεπάρκεια στη τεκμηρίωση και δίνει πλήρη εικόνα σε όλους τους τομείς της ζωής του ποδοσφαιριστή. NikosLikomitros (συζήτηση) 18:16, 13 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Υπέρ Το λήμμα είναι υπέροχο, ένα μεγάλο μπράβο κι από εμένα στον χρήστη Γεώργιος Τερζής 2, ο οποίος φαίνεται να κάνει εξαιρετική δουλειά. Minas Niktaris (συζήτηση) 08:50, 14 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Υπέρ καθότι φαίνεται να πληρεί όλα τα σχετικά κριτήρια, χωρίς αυτό να σημαίνει πως στηρίζω την άποψη μου αποκλειστικά σε δοκίμια πολιτικής... 109.178.145.27 10:15, 4 Αυγούστου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Κίνα[επεξεργασία κώδικα]

Η συζήτηση τελείωσε, το αποτέλεσμα ήταν: Με βάση και τον κανόνα της διατήρησης του λήμματος σαν σταθερό, χωρίς αλλαγές στις αμέσως προηγούμενες μέρες, η πρόταση παγώνει για λίγες μέρες. Θα επανεκκινηθεί γύρω στις 15 Αυγούστου. NikosLikomitros (συζήτηση) 12:06, 18 Ιουλίου 2022 (UTC).
Παρακαλούμε μην επεξεργαστείτε τη σελίδα.Reply[απάντηση]

Προτείνω το λήμμα για την Κίνα σαν αξιόλογο. Πρόκειται για ένα λήμμα καλογραμμένο, τεκμηριωμένο και με αναλυτική παρουσίαση όλων των γεγονότων που συνθέτουν την σύγχρονη Κίνα. NikosLikomitros (συζήτηση) 11:28, 18 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

@NikosLikomitros: Μέσα στις τελευταίες 48-72 ώρες (βασικά ακόμη και σήμερα κατά τις πρωινές ώρες) υπήρξε μαζική προσθήκη περιεχομένου στο λήμμα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, στο Βικιπαίδεια:Υποψήφια_προς_προβολή_λήμματα#Κριτήρια έχουμε το 1.ζ. το οποίο αναφέρει "σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών)". Εδώ έχουμε μαζικές προσθήκες περιεχομένου, όπως ανέφερα παραπάνω, μέσα σε χρονικό διάστημα 48-72 ωρών. Θεωρώ κρίμα να "καεί" έτσι το λήμμα. Μπορεί να περιμένει έστω λίγο η υποψηφιότητα αυτή. 🏺ⲈⲨⲐⲨⲘⲈⲚⲎⲊ🏛️ ⲱⲑⲏⲥⲁⲧⲉ 11:43, 18 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]
@Εὐθυμένης: Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό για το οποίο πρέπει να περιμένουμε; Θέλω να ξέρω, ώστε να παγώσει για ανάλογο διάστημα η υποψηφιότητα. NikosLikomitros (συζήτηση) 11:45, 18 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]
@NikosLikomitros: Αυτό, φαντάζομαι, εναπόκειται στην ερμηνεία (λογική ή μη) του καθενός. 😕🤷‍♂️ Προσωπικά, θεωρώ πως ένα διάστημα πχ. ενός μηνός μέχρι να "κάτσει η σκόνη" είναι παραπάνω από αρκετό. Από εκεί και πέρα, σχετική μέριμνα-αναφορά δεν φαίνεται να υπάρχει στην fr@wiki, ενώ η en@wiki αναφέρει, στο σχετικό κριτήριο, επί λέξει: "stable: it is not subject to ongoing edit wars and its content does not change significantly from day to day, except in response to the featured article process[...]". 🏺ⲈⲨⲐⲨⲘⲈⲚⲎⲊ🏛️ ⲱⲑⲏⲥⲁⲧⲉ 11:52, 18 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]
Οπότε να το παγώσω για ένα μήνα; Και τι είδους σήμανση να τοποθετήσω εδώ; NikosLikomitros (συζήτηση) 11:53, 18 Ιουλίου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Σωκράτης[επεξεργασία κώδικα]

Το λήμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως προβεβλημμένο. Αναλύει επαρκώς όλες τις παραμέτρους και τον αντίκτυπο του Σωκράτη και της φιλοσοφίας του, με παραπομπές σε πλήθος πηγές, και εκτενή βιβλιογραφία. Παρόλο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω, ο Σωκράτης και η επίδρασή του είναι ένα θέμα ουσιαστικό ατελείωτο - το λήμμα δίνει ωστόσο στον αναγνώστη μια βασική αλλά ολοκληρωμένη και αξιόπιστη γνώση του θέματος Δώρα Σ. 01:46, 4 Αυγούστου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Υπέρ Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω που ανέφερε η Δώρα... Το λήμμα είναι επίσης και εξαιρετικά καλογραμμένο ! Φώτης Α. (επικοινωνία). 12:45, 4 Αυγούστου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Υπέρ Βλέπω μια εξαιρετική προσπάθεια, μακάρι να έχουμε όλο και περισσότερες παρόμοιες εργασίες στην ελληνική Βικιπαίδεια ! Projethomere (επικοινωνία). 21:05, 5 Αυγούστου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

ίσως και αυτή η πρόταση θα πρέπει να παγώσει καθώς στο λήμμα συντελείται έντονη επεξεργασία, Δώρα Σ. 18:03, 5 Αυγούστου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Οι πληροφορίες που προστέθηκαν πάντως είναι σύμφωνα με τις προτάσεις του Cinadon (το κριτήριο ζ΄ επιτρέπει τις μεταβολές σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών). NikosLikomitros (συζήτηση) 18:16, 5 Αυγούστου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]
αν είναι έτσι...εντάξει Δώρα Σ. 18:28, 5 Αυγούστου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]
Το λέει και ο ίδιος στη σύνοψη. NikosLikomitros (συζήτηση) 18:31, 5 Αυγούστου 2022 (UTC)Reply[απάντηση]

Σημειώσεις[επεξεργασία κώδικα]