Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  Προβεβλημένα λήμματα   Υποψήφια   Αρχείο συζητήσεων   Αφαίρεση προβεβλημένων   Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων  

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στην Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά του λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μην συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Κριτήρια[επεξεργασία κώδικα]

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, π.χ. ([1]), είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.
 1. Smith 2007, p. 1.

Διαδικασία[επεξεργασία κώδικα]

Υποβολή προτάσεων[επεξεργασία κώδικα]

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στη πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

Γνωμοδότηση[επεξεργασία κώδικα]

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Θυλακίνος[επεξεργασία κώδικα]

Symbol support vote.svg Υπέρ. Το λήμμα είχε προταθεί και κατά το παρελθόν και είχε συγκεντρώσει 3 (ή 2; δεν θυμάμαι) θετικές ψήφους, όμως λόγω παρέλευσης του χρονικού ορίου και της μη συγκέντρωσης 5 θετικών ψήφων δεν έγινε προβεβλημένο. Προέρχεται από μετάφραση του επίσης προβεβλημένου αγγλικού, και γενικά είναι πλήρες και καλογραμμένο, νομίζω πως αξίζει την ιδιότητα του προβεβλημένου. Gts-tg (συζήτηση) 14:39, 1 Φεβρουαρίου 2017 (UTC)

Το Παιχνίδι της Μίμησης[επεξεργασία κώδικα]

Symbol support vote.svg Υπέρ. Με ωραίο ύφος και γλώσσα αφηγείται οτιδήποτε αφορά την ταινία, πριν και μετά την κυκλοφορία της, και κυρίως πλήρως τεκμηριωμένα. Σίγουρα το λήμμα είναι πληρέστατο: αναφέρει όλα τα απαραίτητα που πρέπει να έχουν τα λήμματα που αφορούν το εν λόγω θέμα, με ενδιαφέρουσες πληροφορίες! Η προηγούμενη μου πρόταση αφορούσε πάλι ταινία, εκεί είχε προκύψει πρόβλημα με τις ημερομηνίες των παραπομπών που ήταν όλες στα αγγλικά, εδώ δεν έχουμε ούτε αυτό το πρόβλημα! Φυσικά, κάτι θα μου ξέφυγε, αλλά ό,τι κι αν είναι αυτό δε νομίζω να είναι αρκετό να του στερήσει τον τίτλο του Προβεβλημένου. Η σταθερότητα, επίσης, του λήμματος είναι άξια αναφοράς, καθότι οι τελευταίες μεγάλες επεξεργασίες έγιναν περίπου πριν 2 χρόνια. Υπέρ, λοιπόν! —Estrella roja.svg ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 19:54, 17 Φεβρουαρίου 2017 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Όντως, αποτελεί εξαιρετική περιγραφή και ανάλυση του σεναρίου της ταινίας, της παραγωγής (κινηματογραφικής και μουσικής), καθώς και όλων των ιστορικών πτυχών. Ίσως θα μπορούσε το κείμενο στην τελευταία ενότητα να μην είναι τόσο απότομο στις μεταβάσεις του, αλλά θεωρώ αυτό το θέμα δευτερεύον. Πιστεύω πως το λήμμα τηρεία τα κριτήρια που χρειάζεται για να γίνει προβεβλημένο. Παρεπιπτόντως, εξαιρετική ταινία! Nataly8 συζήτηση 20:10, 18 Φεβρουαρίου 2017 (UTC)

 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Η δομή του λήμματος είναι περίεργη, πχ. η κυκλοφορία και η αποδοχή πιστεύω ότι είναι λογικό να είναι μετά το κομμάτι σχετικά με την ιστορική ακρίβεια (που αφορά το σενάριο, και άρα είναι τμήμα της παραγωγής κατά μία έννοια) και τη διαμάχη, η οποία αφορά την περίοδο της παραγωγής και όχι την περίοδο μετά την κυκλοφορία της. Η ενότητα Κοινωνική δράση είναι γραμμένη σαν να προορίζεται για τα Βικινέα. Η ενότητα box office μπορεί να επεκταθεί και στην ενότητα για την κινηματογραφική κυκλοφορία, να προστεθεί και η ημερομηνία κυκλοφορίας του στην Ελλάδα (8/1/2015 [1][2]). Όσον αφορά τον τομέα της έκφρασης, είναι φανεροί κάποιοι αγγλικανισμοί ή έχουν υπάρξει κάποιες εκφραστικές αστοχίες (πχ. ο ντι Κάπριο δεν μπορεί να αποχώρησε, καθώς δεν είχε προσέλθει), οι οποίοι μπορούν να διορθωθούν εύκολα. --C Messier 18:39, 19 Φεβρουαρίου 2017 (UTC)
 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Διαφωνώ πως η δομή είναι περίεργη. Ακολουθεί τη διαδεδομένη δομή των λημμάτων για ταινίες στη Βικιπαίδεια, και κατ'επέκταση δε βλέπω λόγο αλλαγής της. Η Κοινωνική δράση συμφωνώ πως θέλει ένα "φτιαξιματάκι", θα την ελέγξω συντόμως. Σχετικά με την ενότητα box-office, μπορεί ελάχιστα να επεκταθεί, οπότε δε μας ενοχλεί ιδιαίτερα. Λίγη επέκταση, πάντως, δε θα "της έκανε κακό". Επίσης, στο άλλο ζήτημα που διαφωνώ με το παραπάνω σχόλιο είναι πως πρέπει να προστεθεί η κυκλοφορία στην Ελλάδα. Το βρίσκω περιττό. Δεν αφορά το λήμμα πότε κυκλοφόρησε η ταινία στην Ελλάδα ή την Κύπρο (νομίζω κακώς δεν αναφέρθηκε με το παραπάνω σκεπτικό και αυτή). Το λήμμα "ενδιαφέρεται" περισσότερο για την ημερομηνία πρεμιέρας του, και ίσως πότε πρωτοκυκλοφόρησε στη χώρα (ή χώρες) παραγωγής του... Το άλλο δείχνει μία μικρή ελληνοκεντρικότητα. Και ναι, άλλη μία ματιά στην έκφραση του λήμματος δεν θα ήταν κακή ιδέα. Πρόκειται για μετάφραση από την αγγλόφωνη ΒΠ, οπότε οι αγγλικανισμοί είναι λογικό και επόμενο. Θα προσπαθήσω να τους εντοπίσω και να τους φτιάξω. —Estrella roja.svg ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 12:37, 2 Μαρτίου 2017 (UTC)

Παλαιότερες υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών[επεξεργασία κώδικα]

Τόμας Κράνμερ[επεξεργασία κώδικα]

Λαδίσλαος Β΄ Γιαγκελόν[επεξεργασία κώδικα]

Silent Hill 2[επεξεργασία κώδικα]