Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  Προβεβλημένα λήμματα   Υποψήφια   Αρχείο συζητήσεων   Αφαίρεση προβεβλημένων   Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων  

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στην Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά του λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μην συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Κριτήρια[επεξεργασία κώδικα]

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, π.χ. ([1]), είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.
 1. Smith 2007, p. 1.

Διαδικασία[επεξεργασία κώδικα]

Υποβολή προτάσεων[επεξεργασία κώδικα]

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στη πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

Γνωμοδότηση[επεξεργασία κώδικα]

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Γέφυρα του Ρίτσμοντ[επεξεργασία κώδικα]

Symbol support vote.svg Υπέρ. Αποτελεί μετάφραση του προβεβλημένου στο en.wiki, ενώ από άποψη φωτογραφικού υλικού είναι κατά πολύ καλύτερο. Νομίζω πως πληρεί τα κριτήρια. Gts-tg (συζήτηση) 07:43, 1 Μαΐου 2017 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Συμφωνώ με το παραπάνω σκεπτικό. Καλογραμμένο και πληρέστατο τόσο από πλευράς τεκμηρίωσης όσο και εικονογράφησης.--Texniths (συζήτηση) 21:31, 9 Μαΐου 2017 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Πράγματι το λήμμα φαίνεται πληρέστατο. Δε γνωρίζω πολλά για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της γέφυρας, οπότε από όσα διάβασα καλύφτηκα... Τα όσα διάβασα επίσης ήταν πλήρως τεκμηριωμένα από έγκυρες πηγές. Το φωτογραφικό υλικό από την άλλη εμένα δε μου άρεσε. Η ευρεία χρήση των πολλαπλών εικόνων η μία δίπλα στην άλλη δε μου αρέσει. Τη βρίσκω περιττή. Για παράδειγμα η εικονογράφηση του αγγλικού λήμματος μου αρέσει πιο πολύ. Είναι απλή και ουσιαστική. Και νομίζω πως κάνει το κείμενο πιο ξεκούραστο για τους αναγνώστες. Θα προτιμούσα δηλαδή να μείνει μία από τις σειρές πολλαπλών εικόνων και οι άλλες να τοποθετηθούν με τον κλασικό τρόπο, κι ας αφαιρεθούν μερικές. Δεν πειράζει. Όπως και να έχει ψηφίζω υπέρ γιατί το πρόβλημα που, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει, λύνεται... Το δύσκολο σε ένα λήμμα είναι η πλήρης και τεκμηριωμένη πληροφόρηση του αναγνώστη, όλα τα άλλα διορθώνονται. —Estrella roja.svg ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 13:11, 13 Μαΐου 2017 (UTC)


Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Οι πολλές εμβόλιμες «πινακοθήκες» πρέπει να φύγουν και το λήμμα να εικονογραφηθεί κατά τα συνήθη. Όσες εικόνες ταιριάζουν κάπου στο κείμενο να μεταφερθούν, και οι υπόλοιπες σε ενότητα Πινακοθήκη, κοντά στο τέλος. Ιδίως σε προβολή κινητού, το κείμενο διασπάται υπερβολικά. —Ah3kal (συζήτηση) 07:59, 2 Ιουνίου 2017 (UTC)

Θυλακίνος[επεξεργασία κώδικα]

Το Παιχνίδι της Μίμησης[επεξεργασία κώδικα]

Λουκίνο Βισκόντι[επεξεργασία κώδικα]

Το παρόν λήμμα είχε προταθεί και στο παρελθόν. Έχουν γίνει οι προτεινόμενες διορθώσεις και έχουν προστεθεί τα Βραβεία που κέρδισε ο σκηνοθέτης. Παρέχει αρκετές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Λουκίνο Βισκόντι και είναι πιο πλήρες από τα αντίστοιχα ξενόγλωσσα λήμματα.--Iliasgal (συζήτηση) 19:50, 2 Απριλίου 2017 (UTC)

Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Πολύ καλό λήμμα, με ωραία στρωτή και κατανοητή γλώσσα! Ζηλευτή και η τεκμηρίωση του, καθώς δεν αφήνει παράγραφο, χωρίς παραπομπή. Ωστόσο, έχω μερικές ενστάσεις: η πιο πλήρης ενότητα του λήμματος είναι αυτή που αφορά τον κινηματογράφο. Νομίζω δεν μπορούν και τόσα πολλά να προστεθούν ακόμα. Φυσικά, πάντα υπάρχει περίπτωση βελτίωσης. Εντούτοις, ενώ και η θεατρογραφία του είναι πλούσια, λίγα πράγματα αναφέρονται για αυτήν. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης; (λόγω μεγέθους και συνολικής αρτιότητας, νομίζω ήδη θα είχα ψηφίσει υπέρ, αν ήταν υποψήφιο, για Καλό Λήμμα, αλλά τώρα για τα προς προβολής, θα ήθελα να το δω να προσεγγίζει, όσο γίνεται, το "τέλειο". —Estrella roja.svg ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 17:48, 19 Απριλίου 2017 (UTC)

 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Ο Βισκόντι ήταν κατά κύριο λόγο κινηματογραφικός σκηνοθέτης. Ήταν γνωστή η αγάπη του προς το θέατρο και την όπερα (τονίζεται και στο λήμμα) αλλά η βασική του προσφορά ήταν το κινηματογραφικό του έργο. Όπως εύκολα μπορεί διαπιστώσει κανείς, δεν έγραψε νέα θεατρικά έργα ή όπερες. Δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω περισσότερα στοιχεία πέρα από τις παραστάσεις που ανέβασε και ποια χρονιά έγινε αυτό. Και θεωρώ πως αντικειμενικά δεν είναι εύκολο να βρεθούν κριτικές για μια θεατρική παράσταση ή όπερα που ανέβηκε για μερικές εβδομάδες. Σε αντίθεση φυσικά με ένα κινηματογραφικό έργο που παραμένει και μπορεί να αναλυθεί χρόνια μετά την προβολή του. Τι είδους πληροφορίες θεωρείτε οτι χρήσιμες για να προστεθούν για την προσφορά του στο θέατρο; Θα βοηθούσε πολύ αν μου δίνατε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για να ξαναψάξω πιο στοχευμένα τη βιβλιογραφία (Iliasgal (συζήτηση) 20:32, 30 Απριλίου 2017 (UTC))


Καλό είναι, αλλά δεν ξέρω το βαθμό πληρότητάς του (εύκολα ένα καλό λήμμα, αλλά είναι αρκετά πλήρες για υποψήφιο προς προβολή;). Με προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι βασίζεται κυρίως σε μια πηγή και δεν ξέρω καν αν την έχεις «ξεζουμίσει» αρκετά. Σίγουρα ρίξε μια ματιά στους εξωτερικούς συνδέσμους, πχ. η παραπομπή 10 δεν δουλεύει πια. Ίσως υπάρχει στο web archive ή απλά άλλαξε η θέση της στον ιστότοπο.


Και, Iliasgal, που βρήκες αυτήν την φωτογραφία Αρχείο:Giannini-visconti opt.jpg; Η wikipedia ως πηγή είναι λάθος. Ποιος την ανέβασε στη Βικιπαίδεια; Πού τη βρήκε; Και σημαντικότερο ποιος την τράβηξε; Το ίδιο ισχύει και για τις παρακάτω φωτογραφίες στις οποίες πρέπει να αναφερθεί σωστά η πηγή και ο δημιουργός (γιατί οι ταινίες αυτές δεν είναι δημιουργίες της Βικιπαίδειας για να είναι η πηγή και ο δημιουργός τους):


 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Έχω αντικαταστήσει την παραπομπή 10 που όντως δεν δούλευε και πρόσθεσα ορισμένες νέες για περισσότερο πλουραλισμό. Είναι γεγονός πως δε θυμάμαι που είχα βρει και είχα ανεβάσει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, καθώς έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε. Όλες τους όμως μπορούν να βρεθούν σε διάφορα sites, blogs ή σε λογαριασμούς στο pinterest. Αν αντικατασταθούν από παρόμοιες φωτογραφίες που αναφέρουν την πηγή θα είναι κάτι αποδεκτό;(Iliasgal (συζήτηση) 20:32, 30 Απριλίου 2017 (UTC))
Iliasgal, σχετικά με τα στιγμιότυπα από τις ταινίες η λύση είναι απλή: γράφεις ως πηγή την ταινία και δημιουργό τον Βισκόντι. Λογικά δεν θα έχουν θέμα με πνευματικά λόγω της ιταλικής νομοθεσίας. Σχετικά με τη φωτογραφία του Βισκόντι (καθώς και οποιαδήποτε φωτογραφία θα ανεβάσεις), πρέπει να γνωρίζουμε τον δημιουργό. --C Messier 17:57, 13 Μαΐου 2017 (UTC)


 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Έκανα update όλες τις φωτογραφίες έχοντας ως πηγή την ταινία και δημιουργό τον Βισκόντι.--Iliasgal (συζήτηση) 17:12, 20 Μαΐου 2017 (UTC)


Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. *Από ό,τι θυμάμαι από το βιβλίο και την ταινία, καθολου «ξεπεσμένος αριστοκράτης» δεν ήταν ο πρίγκιπας Σαλίνα που ερμηνεύει στον «Γατόπαρδο» ο Μπαρτ Λάνκαστερ. Εκτός εποχής, σύγχρονων ρευμάτων, ιταλικού εθνικισμού, ναι, ξεπεσμένος όμως όχι.

 • «Ο Αθώος» του ντ' Ανούντσιο αποτελεί μια σκληρή κριτική της αριστοκρατίας και της αλαζονείας της εξουσίας. Το βιβλίο αφηγείται ένα προσωπικό δράμα. Επειδή ο ήρωας ήταν αριστοκράτης, δεν σημαίνει πώς ό,τι έκανε αντανακλούσε σε όλη την τάξη του. Εκτός αν (δεν είδα την ταινία) ο μαρξιστής Βισκόντι κατόρθωσε να «βγάλει» κοινωνική κριτική από το μυθιστόρημα του σχεδόν φασίστα ντ’ Αννούντσιο.
 • Η πρώτη του θεατρική παράσταση είναι το έργο Τρομεροί Γονείς του Ζαν Κοκτώ. Ως ηθοποιού ή σκηνογράφου ; ως σκηνοθέτη βέβαια. Γιατί να μη το πούμε ;
 • Η πρώτη του όπερα ήταν η Βεστάλε. Εδώ η διατύπωση δεν αφήνει καμιάν αμφιβολία : Η Βεστάλε είναι όπερα που συνέθεσε ο Βισκόντι !

Αυτά τα λίγα από μια πρώτη ανάγνωση.--Ignoto (συζήτηση) 00:28, 25 Απριλίου 2017 (UTC)

 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Έχει διορθωθεί η διατύπωση σχετικά με την πρώτη όπερα και την πρώτη θεατρική παράσταση που σκηνοθέτησε ο Βισκόντι. Επίσης, έχει αντικατασταθεί ο χαρακτηρισμός "ξεπεσμένος αριστοκράτης" που πράγματι δεν εκφράζει σωστά τον ήρωα της ταινίας. Ο Αθώος του Βισκόντι έχει μερικές διαφορές με το ομώνυμο βιβλίο του ντ' Ανούντσιο. Το τέλος, για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό. Έχει προστεθεί μια δήλωση του Βισκόντι, με τη σχετική παραπομπή, που δείχνει ξεκάθαρα την κοινωνική κριτική που ήθελε να κάνει ο σκηνοθέτης. (Iliasgal (συζήτηση) 20:32, 30 Απριλίου 2017 (UTC))


Άρα «Ο Αθώος» του Βισκόντι και όχι του ντ' Ανούντσιο αποτελεί μια σκληρή κριτική κτλ.--Ignoto (συζήτηση) 20:58, 30 Απριλίου 2017 (UTC)

 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Νομίζω πως η διατύπωση εδώ είναι ξεκάθαρη. "Η τελευταία ταινία του Βισκόντι είναι Ο Αθώος [...] Βασισμένη (προφανώς η ταινία και όχι το μυθιστόρημα, γι' αυτό και το θυληκό γένος στο "Βασισμένη") στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γκαμπριέλε ντ' Ανούντσιο αποτελεί..." (Iliasgal (συζήτηση) 10:32, 1 Μαΐου 2017 (UTC)).

Αθεϊσμός[επεξεργασία κώδικα]

Πιστεύω πως το λήμμα Αθεϊσμός είναι κατάλληλο για προβολή. Τζερόνυμο-opinion is free but facts are sacred (συζήτηση) 17:46, 29 Ιουνίου 2017 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Θα συμφωνήσω. Μου φαίνεται πληρέστερο και θα έλεγα ότι «συναγωνίζεται» το αγγλικό λήμμα που επίσης είναι προβεβλημένο. -GeoTrou (συζήτηση) 23:48, 25 Ιουλίου 2017 (UTC)

Παλαιότερες υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών[επεξεργασία κώδικα]

Τόμας Κράνμερ[επεξεργασία κώδικα]

Λαδίσλαος Β΄ Γιαγκελόν[επεξεργασία κώδικα]

Silent Hill 2[επεξεργασία κώδικα]