Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιπαίδεια:Εγχειρίδιο μορφής/Πίνακες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι πίνακες είναι ένας τρόπος παρουσίασης πληροφοριών σε σειρές και στήλες. Μπορούν να είναι χρήσιμοι για μια ποικιλία παρουσιάσεων περιεχομένου στη Βικιπαίδεια, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν χρειάζεται. Μερικές φορές οι πληροφορίες σε έναν πίνακα μπορεί να παρουσιάζονται καλύτερα ως πεζοί παράγραφοι ή ως ενσωματωμένη λίστα .

Αποφύγετε να αναφέρετε για τους πίνακες ότι βρίσκονται στα αριστερά ή στα δεξιά μιας σελίδας προβολής. Η τοποθέτηση είναι διαφορετική για τους θεατές των εκδόσεων για κινητά της Βικιπαίδειας, και δεν έχει νόημα για άτομα που διαβάζουν σελίδες με βοηθητικό λογισμικό. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε λεζάντες για να προσδιορίσετε πίνακες.


Μορφοποίηση[επεξεργασία κώδικα]

Συνιστάται η χρήση των wikitables στη θέση των πινάκων HTML, καθώς είναι ευκολότερο να προσαρμοστούν και να συντηρηθούν. Ένα τυπικό "στυλ wikitable" είναι διαθέσιμο, προσθέτοντας class="wikitable" στην επάνω σειρά του πίνακα. Η ισχυρή και χρήσιμη δυνατότητα ταξινόμησης μπορεί να ενεργοποιηθεί προσθέτοντας class="sortable" στην επάνω σειρά. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση χρήσης συγχωνευμένης γραμμής ή συγχωνευμένης στήλης. Είναι επίσης δυνατό να συνδυάσετε class, όπως στην class="wikitable sortable".

Λεζάντες και κεφαλίδες[επεξεργασία κώδικα]

Οι λεζάντες πινάκων και οι κεφαλίδες στηλών και γραμμών πρέπει να είναι σύντομες και αυτονόητες και να χρησιμοποιούνται σε όλους τους πίνακες δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται μεμονωμένες λέξεις ή θραύσματα φράσεων, και επομένως τα άρθρα ( ο, η, το) και σημεία στίξης που τελειώνουν προτάσεις δεν είναι χρήσιμα. Μόνο η πρώτη λέξη στη λεζάντα ή στην κεφαλίδα θα πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο γράμμα (εκτός από τα κύρια ουσιαστικά ), σύμφωνα με τις συμβάσεις της Βικιπαίδειας για κεφαλαία γράμματα. Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, η συνετή χρήση μαλακών ενωτικών μπορεί να είναι χρήσιμη.

Μεγάλο μέρος του Εγχειριδίου μορφής για τίτλους λημμάτων, κεφαλίδες, και ενότητες, επεκτείνεται επίσης σε κεφαλίδες πίνακα: Χρησιμοποιείστε πεζά. Αποφύγετε την περιττή συμπερίληψη του ονόματος του θέματος σε μια κεφαλίδα. Μην τοποθετείτε εικόνες στην κεφαλίδα (συμπεριλαμβανομένων των εικονιδίων σημαίας), εκτός εάν αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να παρουσιάσετε πληροφορίες πίνακα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Και μην χρησιμοποιείτε ερωτήσεις ως κεφαλίδες. Οι επικεφαλίδες τίτλου είναι συχνά κατάλληλα μέρη για παραπομπές (π.χ. για την προέλευση μιας συγκεκριμένης σειράς ή στήλης δεδομένων). Σε αντίθεση με τις επικεφαλίδες ενοτήτων, συχνά ξεκινούν με ή αποτελούνται εξ ολοκλήρου από αριθμούς (όπως αριθμοί μοντέλου, ημερομηνίες, αριθμοί έκδοσης κ.λπ. ). Οι κεφαλίδες των πινάκων δεν δημιουργούν αυτόματα άγκυρες συνδέσεων όπως κάνουν οι επικεφαλίδες των ενοτήτων. χρησιμοποιήστε το πρότυπο {{vanchor}} για να μετατρέψετε το κείμενο μιας κεφαλίδας (ή μέρος αυτού) σε προορισμό συνδέσμου.

Εμφάνιση[επεξεργασία κώδικα]

Σε γενικές γραμμές, τα στυλ για πίνακες και άλλα στοιχεία επιπέδου block πρέπει να οριστούν χρησιμοποιώντας κλάσεις CSS, όχι με ενσωματωμένους προσδιορισμούς style. Αυτό συμβαίνει επειδή το CSS σε ολόκληρο τον ιστότοπο δοκιμάζεται πιο προσεκτικά για να διασφαλιστεί η συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων περιήγησης. δημιουργεί επίσης μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματισμού διασφαλίζοντας μια συνεπή εμφάνιση μεταξύ των λημμάτων. Οι αποκλίσεις από τις τυπικές συμβάσεις είναι αποδεκτές μόνο όταν δημιουργούν μια σημασιολογική διάκριση αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέως.

Οι πίνακες στη Βικιπαίδεια στοιχίζονται αριστερά, και μπορούν να αναπτυχθούν προς τα δεξιά, χωρίς να κεντράρονται στη σελίδα.

Προσβασιμότητα[επεξεργασία κώδικα]

Οι αναγνώστες οθόνης και άλλα εργαλεία περιήγησης στον ιστό χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ετικέτες πίνακα για να βοηθήσουν τους χρήστες να περιηγηθούν στα δεδομένα που περιέχονται στους πίνακες. Χρησιμοποιήστε τη σωστή σύνταξη wikitable για να επωφεληθείτε από όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες.

Ανατρέξτε στο ΒΠ:ΧΡΩΜΑ για πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη χρήση χρώματος σε πίνακες, για να αποφύγετε τη δημιουργία προβλημάτων προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης καθώς και για κανονικούς αναγνώστες με κανονική όραση.

Μην διαχωρίζετε αντικείμενα αφήνοντας κενές γραμμές μεταξύ τους, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μη ταξινομημένες λίστες ή ορισμούς. Τα πρότυπα της Βικιπαίδειας για λίστες προσδιορίζουν ρητά τις λίστες για τους αναγνώστες, αντί να βασίζονται σε οπτική μορφοποίηση για να υπονοούν έμμεσα την παρουσία μιας λίστας.

Μέγεθος[επεξεργασία κώδικα]

Η διάσπαση λιστών και πινάκων δεν συνιστάται. Μεταξύ άλλων προβλημάτων, ο αυθαίρετος διαχωρισμός ενός πίνακα wiki απενεργοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή και χρήσιμη λειτουργία ταξινόμησης από το να λειτουργεί σε ολόκληρο τον πίνακα.

Από την άλλη πλευρά, η υπερφόρτωση πινάκων με υπερβολικά λεπτομερή στατιστικά δεδομένα είναι αντίθετη με την πολιτική. Πρέπει να γίνει προσεκτική σκέψη για το πώς ένας αναγνώστης θα χρησιμοποιούσε έναν πίνακα και ποιο επίπεδο λεπτομέρειας είναι κατάλληλο.

Κατάλληλη χρήση[επεξεργασία κώδικα]

Οι πίνακες είναι ένας τρόπος παρουσίασης συνδέσμων, δεδομένων ή πληροφοριών σε σειρές και στήλες. Είναι μια σύνθετη μορφή λίστας, διαμορφωμένη σε ένα συστηματικό κάναβο. Οι πίνακες μπορεί να είναι χρήσιμοι για την παρουσίαση μαθηματικών δεδομένων όπως πίνακες πολλαπλασιασμού, συγκριτικά σχήματα ή αθλητικά αποτελέσματα. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμοι για την παρουσίαση ισοδύναμων λέξεων σε δύο ή περισσότερες γλώσσες. για βραβεία ανά τύπο και έτος · σύνθετες δισκογραφίες · κλπ.

Συχνά μια λίστα αφήνεται καλύτερα ως λίστα. Πριν από τη διαμόρφωση μιας λίστας σε μορφή πίνακα, εξετάστε εάν οι πληροφορίες θα μεταφερθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια λόγω της ύπαρξης σειρών και στηλών. Εάν ναι, τότε ένας πίνακας είναι πιθανώς μια καλή επιλογή. Εάν δεν υπάρχει προφανές όφελος από την ύπαρξη σειρών και στηλών, τότε ο πίνακας πιθανώς δεν είναι η καλύτερη επιλογή.

Οι πίνακες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων οπτικής διάταξης. Εάν οι πληροφορίες που επεξεργάζεστε δεν έχουν χαρακτήρα πίνακα, πιθανότατα δεν ανήκουν σε έναν πίνακα: Μην κάνετε κακή χρήση των πινάκων για να βάλετε μια λεζάντα κάτω από μια φωτογραφία, να οργανώσετε μια ομάδα συνδέσμων ή άλλα αυστηρά οπτικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι πρακτικές καθιστούν το λήμμα πιο δύσκολο για την επεξεργασία από άλλους Βικιπαιδιστές και πιθανότατα θα προκαλέσει προβλήματα όταν προβάλλεται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και αναλογίες διαστάσεων. Επίσης, σε σύγκριση με πίνακες, ο κώδικας wiki είναι πιο ευέλικτος, ευκολότερος στη χρήση και λιγότερο μυστηριακός όταν χρησιμοποιείται σωστά για διάταξη δημοσίευσης επιφάνειας εργασίας, στοιχεία σελίδας και προσανατολισμό και τοποθέτηση σελίδας.

Παραδείγματα[επεξεργασία κώδικα]

Συνήθης πίνακας πολλαπλών στηλών ταξινομήσιμος[επεξεργασία κώδικα]

Θ Ομάδα Β Αγ Ν Η Σετ Σ.σ. Πόντοι Σ.π. 3–0 3–1 3–2 2–3 1–3 0–3 Αποτέλεσμα
1 Ολυμπιακός Πειραιώς 46 18 16 2 51–18 2,83 1632–1421 1,15 7 6 3 1 1 0 Πλέι οφ
θέσεις 1−8
2 Π.Α.Ο.Κ. Θεσσαλονίκης 41 18 14 4 46–18 2,56 1501–1324 1,13 10 2 2 1 2 1
3 Παναθηναϊκός Α.Ο. 37 18 13 5 44–26 1,69 1608–1521 1,06 6 3 4 2 1 2
4 Φοίνικας Σύρου 30 18 9 9 40–35 1,14 1665–1624 1,02 4 2 3 6 1 2
5 Παμβοχαϊκός Βραχατίου 28 18 9 9 35–34 1,03 1539–1542 1,00 4 3 2 3 2 4
6 Α.Ο.Π. Κηφισιάς 26 18 9 9 32–37 0,86 1539–1577 0,97 2 4 3 2 1 6
7 Ηρακλής Θεσσαλονίκης 24 18 7 11 31–36 0,86 1468–1496 0,98 5 1 1 4 2 5
8 Α.Ε.Κ. Αθηνών 17 18 6 12 26–43 0,60 1480–1560 0,95 2 1 3 2 4 6
9 Εθνικός Αλεξανδρούπολης 16 18 6 12 22–42 0,52 1354–1456 0,93 3 0 3 1 2 9 Πλέι άουτ
10 Α.Ε. Κομοτηνής 5 18 1 17 14–52 0,27 1324–1589 0,83 0 1 0 2 7 8

Συνήθης πίνακας πολλαπλών στηλών με υποστήλες[επεξεργασία κώδικα]

Έτος Άλμπουμ Υψηλότερες θέσεις πωλήσεων Πιστοποιήσεις (Η.Β)
Αγγλία Γερμανία Φινλανδία Σουηδία Ελβετία Αυστρία Νορβηγία Καναδάς Η.Π.Α.
1980 Iron Maiden 4 - - 27 - - - - - Πλατινένιος
1981 Killers 12 10 18 11 - 20 19 - 78 Χρυσός
1982 The Number of the Beast 1 11 15 7 - 3 13 11 33 Πλατινένιος
1983 Piece of Mind 3 8 2 6 - 10 9 10 14 Πλατινένιος
1984 Powerslave 2 9 4 5 10 15 4 21 21 Χρυσός
1986 Somewhere In Time 3 8 1 6 22 10 8 15 11 Χρυσός
1988 Seventh Son of a Seventh Son 1 4 1 3 2 6 3 11 12 Χρυσός
1990 No Prayer for the Dying 2 7 3 6 11 19 4 27 17 Χρυσός
1992 Fear of the Dark 1 5 4 8 5 8 6 12 12 Χρυσός
1995 The X Factor 8 16 2 4 27 19 25 - 147 Ασημένιος

Ακατάλληλη χρήση[επεξεργασία κώδικα]

Απλές λίστες[επεξεργασία κώδικα]

Εάν μια λίστα είναι απλή, είναι γενικά καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μία από τις τυπικές μορφές λίστας αντί για πίνακα. Οι λίστες είναι πιο εύκολες στη συντήρηση από τους πίνακες και συχνά είναι πιο ευανάγνωστες.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας απλής λίστας με τη μορφοποίηση λίστας:

* 1980: Ultra Wave
* 1988: What's Bootsy Doin'?
* 1994: Blasters of the Universe
* 1994: Fresh Outta 'P' Uni

Που παράγει:

  • 1980: Ultra Wave
  • 1988: What's Bootsy Doin'?
  • 1994: Blasters of the Universe
  • 1994: Fresh Outta 'P' Uni

έναντι μορφοποίησης πίνακα:

{|
| 1980
| Ultra Wave
|-
| 1988
| What's Bootsy Doin'?
|-
| 1994
| Blasters of the Universe
|-
| 1994
| Fresh Outta 'P' Uni
|}

που παράγει:

1980 Ultra Wave
1988 What's Bootsy Doin'?
1994 Blasters of the Universe
1994 Fresh Outta 'P' Uni

Πεζός λόγος[επεξεργασία κώδικα]

Ο πεζός λόγος προτιμάται σε λήμματα, καθώς ο πεζός λόγος επιτρέπει την παρουσίαση των λεπτομερειών και της διευκρίνησης του πλαισίου, με τρόπο που δεν μπορεί ένας πίνακας. Το κείμενο ρέει, όπως ένα άτομο μιλάει στο άλλο, και ταιριάζει καλύτερα στα λήμματα, γιατί σκοπός τους είναι να εξηγήσουν. Σε ένα λήμμα, τα σημαντικά στοιχεία θα πρέπει κανονικά να αναφέρονται φυσικά μέσα στο κείμενο και όχι απλώς σε πίνακα.

Διάταξη σελίδας[επεξεργασία κώδικα]

Οι διατάξεις σελίδων (χρήση πολλαπλών στηλών, στοιχεία τοποθέτησης, προσθήκη περιθωρίων κ.λπ.) πρέπει να γίνονται μέσω CSS, όχι πινάκων, όποτε είναι δυνατόν.

  • Οι εικόνες και άλλα ενσωματωμένα πολυμέσα θα πρέπει να τοποθετούνται χρησιμοποιώντας την τυπική σύνταξη εικόνας .
  • Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα πρότυπα που θα δημιουργήσουν προσχηματισμένες διατάξεις πολλών στηλών: ανατρέξτε στη Βοήθεια:Στήλες .
  • Άλλα στοιχεία μπορούν να τοποθετηθούν ή να δοθούν ειδικές μορφοποιήσεις μέσω της χρήσης του στοιχείου HTML <div> και στυλ CSS.

Πλευρικές μπάρες και πλαίσια πληροφοριών[επεξεργασία κώδικα]

Ενώ οι πίνακες αποτελούσαν τον μοναδικό τρόπο εμφάνισης πληροφοριών σε πλαϊνή γραμμή ή πλαίσιο πληροφοριών, η προσθήκη Modules έχει εξαλείψει αυτήν την ανάγκη. Κατά τη δημιουργία ενός πίνακα πληροφοριών, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα πρότυπα. Για ένα πλαίσιο πληροφοριών, {{Πλαίσιο πληροφοριών}}, εκτός εάν υπάρχει ήδη ένα πιο συγκεκριμένο πρότυπο. Για πλευρικές γραμμές, το {{Sidebar}} είναι ένα καλό θεμέλιο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται διάταξη που βασίζεται σε πίνακα.

Δείτε επίσης[επεξεργασία κώδικα]