Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (διαδίκτυο)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η παρακάτω είναι προτεινόμενη πολιτική, οδηγία ή διαδικασία της Βικιπαίδειας. Η πρόταση βρίσκεται πιθανώς υπό ανάπτυξη, υπό συζήτηση ή στη διαδικασία εξασφάλισης συναίνεσης για υιοθέτηση. (Η πλειοψηφία σε μια πρόταση δεν συνιστά συναίνεση). Αναφορές ή σύνδεσμοι προς αυτή τη σελίδα δεν θα πρέπει να την περιγράφουν ως «πολιτική».
Error: no shortcuts were specified and the |msg= parameter was not set.


Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των απόψεων που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την εγκυκλοπαιδικότητα διαδικτυακού περιεχομένου. Η οδηγία αυτή είναι δυνατό να αποτελέσει γνώμονα σχετικά με το αν μια ιστοσελίδα, ένα ιστολόγιο κ.ο.κ. είναι αρκετά σημαντικό ώστε να αξίζει η δημιουργία λήμματος που να αναφέρεται σ' αυτό σε μια εγκυκλοπαίδεια.

Εισαγωγικές σκέψεις[επεξεργασία κώδικα]

Σκοπός ενός λήμματος της Βικιπαίδειας δεν πρέπει να είναι μόνο η περιγραφή της φύσης, της εμφάνισης ή των υπηρεσιών που παρέχει ένας ιστότοπος. Πέρα από τα παραπάνω, ο ιστοτόπος πρέπει να περιγράφεται εγκυκλοπαιδικά, πληροφορώντας το χρήστη για τα επιτεύγματα του περιγραφόμενου ιστοτόπου, την επίδραση ή ιστορική του σημασία. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να είναι σημαντικά πιο ενημερωμένες στη Βικιπαίδεια απ’ ό,τι στα περισσότερα ενημερωτικά έντυπα, αφού μπορούμε να ενσωματώνουμε νέες εξελίξεις και γεγονότα τη στιγμή που αυτά γνωστοποιούνται. Για παραδείγματα, δες Τρέχοντα γεγονότα.

Στη σελίδα αυτή περιέχονται γενικές οδηγίες που χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους αρθρογράφους της Βικιπαίδειας για να αποφασίσουν αν περιεχόμενο που αναφέρεται ειδικά στο διαδίκτυο πρέπει να περιγράφεται σε λήμμα της Βικιπαίδειας, είτε πρόκειται για το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, είτε για την ιστοσελίδα καθ’ εαυτή. Ως δικτυακό περιεχόμενο χαρακτηρίζονται, ενδεικτικά, δικτυακά κόμικ, podcasts, ιστολόγια, διαδικτυακές ομάδες συζήτησης (forum), δικτυακά περιοδικά και άλλα μέσα, web portals και web hosts. Για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής, ως δικτυακό περιεχόμενο θα θεωρείται κάθε πληροφορία που διαδίδεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Οι Βικιπαιδιστές καταδικάζουν τη χρήση της Βικιπαίδειας για σκοπούς διαφήμισης, και αποτελεί επίσημη πολιτική ότι τα λήμματα της Βικιπαίδειας δεν είναι διαφημίσεις. Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις είτε υφίστανται επεξεργασία ώστε να έχουν ουδέτερη οπτική γωνία, είτε διαγράφονται.

Η Βικιπαίδεια δεν αποτελεί κατάλογο του διαδικτύου, υπό την έννοια ότι δεν αποτελεί ιστότοπο που εξειδικεύεται σε άλλους ιστοτόπους και κατηγοριοποιεί συνδέσμους προς τις σελίδες τους. Η Βικιπαίδεια δεν αποτελεί καθρέπτη ή αποθετήριο συνδέσμων, εικόνων ή αρχείων μέσων. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, λήμματα που περιέχουν μόνο έναν εξωτερικό σύνδεσμο και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του είτε υφίστανται επεξεργασία ώστε να έχουν ουδέτερη οπτική γωνία, είτε διαγράφονται.

Θέματα που δεν πληρούν τους όρους σημαντικότητας αντιμετωπίζονται κατά δύο τρόπους: συγχώνευση ή διαγραφή. Άρθρα που ενδέχεται να μην είναι σημαντικά μπορούν να επισημανθούν με το πρότυπο { {σπουδαιότητα}} ώστε οι υπόλοιποι αρθρογράφοι να λάβουν γνώση του προβλήματος. Στην περίπτωση που λήμματα αυτού του είδους καταχωρούνται ως υποψήφια για διαγραφή, η καταχώρηση αναγράφεται στη σελίδα Βικιπαίδεια:Σελίδες για διαγραφή.

Με την επιφύλαξη ότι όλα τα λήμματα πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική της επαληθευσιμότητας από αξιόπιστες πηγές και ότι οι πρωτογενείς πηγές αφ’ εαυτές δεν επαρκούν για να τεκμαρθεί σπουδαιότητα, το διαδικτυακό περιεχόμενο θεωρείται αξιοσημείωτο αν πληροί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια.

  1. Το περιεχόμενο καθ’ εαυτό έχει υπάρξει αντικείμενο πολλαπλών, σημαντικών δημοσιευμάτων, η πηγή των οποίων είναι ανεξάρτητη από τον ιστότοπο καθ’ εαυτόν. Στο κριτήριο αυτό συμπεριλαμβάνονται αξιόπιστα δημοσιεύματα κάθε μορφής, όπως λήμματα εφημερίδων και περιοδικών, βιβλία, τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, ιστότοποι και δημοσιευμένες αναφορές από οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
    • Δημοσιεύσεις δελτίων τύπου που διαφημίζουν το περιεχόμενο ή τον ιστότοπο.
    • Μη σημαντικές μνημονεύσεις, όπως ενδεικτικά (1) λήμματα εφημερίδων που απλώς αναφέρουν την ύπαρξη της διεύθυνσης, (2) λήμματα εφημερίδων που απλώς αναφέρουν τις ώρες που ανανέωσης ή δημοσιοποίησης του περιεχομένου, (3) μια σύντομη σύνοψη της φύσης του περιεχομένου ή η δημοσίευση της δικτυακής διεύθυνσης και του τόπου ή (4) περιγραφές του περιεχομένου σε διαδικτυακούς καταλόγους (directories) ή ηλεκτρονικά καταστήματα.
  2. Ο ιστότοπος ή το περιεχόμενο έχει κερδίσει ένα γνωστό και ανεξάρτητο βραβείο από κάποιο έντυπο ή οργανισμό.
  3. Το περιεχόμενο διανέμεται από μέσο που είναι γνωστό και ανεξάρτητο από τους δημιουργούς του, είτε μέσω διαδικτυακής εφημερίδας ή περιοδικού, είτε μέσω διαδικτυακού εκδοτικού οργανισμού, είτε μέσω διαδικτυακού αναμεταδότη με την παρακάτω εξαίρεση:
    • Μη σημαντική διανομή όπως η φιλοξενία περιεχομένου σε ιστοτόπους των οποίων το περιεχόμενο υποβάλλεται από τους χρήστες (GeoCities, Newgrounds κλπ.)

Στο λήμμα πρέπει να τεκμηριώνεται γιατί το θέμα πληροί τα παραπάνω κριτήρια. Η τεκμηρίωση γίνεται μέσω συνδέσμων στο κείμενο ή ενότητας "Αναφορών" ή "Εξωτερικών Συνδέσμων". Ακόμη κι αν το σύνολο ενός ιστοτόπου πληροί τα κριτήρια σπουδαιότητας, τα στοιχεία του (χώροι συζήτησης, λήμματα, ενότητες) δεν είναι απαραιτήτως σημαντικά και άξια μνείας σε ιδιαίτερο λήμμα.