Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (πανεπιστημιακοί)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Αυτή η οδηγία, μερικές φορές αναφερόμενη ως το τεστ του καθηγητή, προορίζεται να συμβάλλει στην εξακρίβωση της σπουδαιότητας πανεπιστημιακών, όπως αυτή αποτιμάται με βάση τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα.

Αν ένας πανεπιστημιακός/καθηγητής πληροί οποιονδήποτε έναν από τους ακόλουθους όρους, όπως αυτοί τεκμηριώνονται από αξιόπιστες πηγές, είναι σίγουρα αξιοσημείωτος. Αν ένας πανεπιστημιακός/καθηγητής δεν πληροί κανέναν από αυτούς τους όρους, μπορεί ακόμα να θεωρείται αξιοσημείωτος και τα οφέλη ενός λήμματος για το πρόσωπο αυτό θα εξαρτηθούν πολύ από την επαληθευσιμότητα.

 1. Το άτομο θεωρείται διακεκριμένος ειδήμων στο πεδίο του από ανεξάρτητες πηγές.
 2. Το άτομο θεωρείται σημαντική φυσιογνωμία από ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς στο ίδιο πεδίο.
 3. Το άτομο έχει δημοσιεύσει αξιόλογο και πολύ γνωστό ακαδημαϊκό έργο. Για να είναι διακεκριμένο ή πολύ γνωστό, το έργο θα πρέπει να πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. Το έργο πρέπει να αποτελεί το θέμα[1] πολλαπλών, ανεξάρτητων, μη τετριμμένων[2] ανασκοπήσεων ή μελετών σε έργα τα οποία ικανοποιούν τα πρότυπά μας για τις αξιόπιστες πηγές.
  2. Το έργο πρέπει να υπαγορεύεται ως διδακτικό βιβλίο, έργο αναφοράς ή υποχρεωτικό ανάγνωσμα μαθημάτων σε προπτυχιακό και πτυχιακό επίπεδο (τα οποία δεν διδάσκονται ούτε σχεδιάζονται ή με άλλον τρόπο επιβλέπονται από τον συγγραφέα) και σε αρκετά ανεξάρτητα πιστοποιημένα πανεπιστήμια.
  3. Το έργο θα πρέπει να είναι ευρέως παρατεθειμένο (εξαιρώντας αυτοαναφορές) στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.[3]
  4. Οι πρωτότυπες ιδέες που περιέχονται στο έργο πρέπει να διαμορφώνουν τη βάση[4] άλλου έργου, το οποίο είναι από μόνο του αξιοσημείωτο για άλλους λόγους.
 4. Το σύνολο του έργου είναι αξιόλογο και πολύ γνωστό. Για να είναι αξιόλογο ή πολύ γνωστό, το συλλογικό σώμα του έργου πρέπει να πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. Το συλλογικό σώμα του έργου ή το μεγαλύτερο υποσύνολο αυτού πρέπει να είναι το θέμα[1] πολλαπλών, ανεξάρτητων, μη τετριμμένων[2] μελετών ή περιλήψεων σε έργα που πληρούν τα πρότυπα μας για τις αξιόπιστες πηγές.
  2. Το συλλογικό σώμα του έργου ή το μεγαλύτερο υποσύνολο αυτού πρέπει να είναι το θέμα [1] μαθημάτων προπτυχιακού ή πτυχιακού επιπέδου (τα οποία δεν διδάσκονται ούτε σχεδιάζονται ή με άλλον τρόπο επιβλέπονται από τον συγγραφέα) σε αρκετά ανεξάρτητα πιστοποιημένα πανεπιστήμια.
 5. Το άτομο είναι γνωστό για την ανάδειξη ενός σημαντικού νέου θεματικού πλαισίου, θεωρίας ή ιδέας, το οποίο είναι το θέμα[1] πολλαπλών, ανεξαρτήτων, μη τετριμμένων[2] ανασκοπήσεων ή μελετών σε έργα τα οποία πληρούν τα πρότυπά μας για τις αξιόπιστες πηγές.
 6. Το άτομο έχει λάβει ένα αξιοσημείωτο βραβείο ή τιμή ή ήταν συχνά υποψήφιο για αυτό.

Παραδείγματα[επεξεργασία κώδικα]

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εφαρμογών αυτής της οδηγίας:

 1. Πανεπιστημιακός ο οποίος έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο ή βιβλία γενικού ενδιαφέροντος, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο διδακτικό βιβλίο ή μη ακαδημαϊκά λήμματα σε περιοδικά με σημαντική αναγνωσιμότητα είναι πιο πιθανό να είναι αξιοσημείωτος ως συγγραφέας (βλ. ΒΠ:ΒΙΟ), ανεξαρτήτως των ακαδημαϊκών του επιτευγμάτων. Ομοίως, πανεπιστημιακός ο οποίος εμπλέκεται σε σημαντικά τρέχοντα γεγονότα είναι πιο πιθανό να είναι αξιοσημείωτος ως πρόσωπο σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες ΒΠ:ΒΙΟ.
 2. Πανεπιστημιακός ο οποίος επανειλημμένα μνημονεύεται σε εφημερίδες ή ενημερωτικά περιοδικά μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί το κριτήριο 1. Η ύπαρξη ολιγάριθμων δηλώσεων ή αναφορών, ειδικά σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι ασυνήθιστη για πανεπιστημιακούς και έτσι δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση.
 3. Πανεπιστημιακός που πληροί το κριτήριο 2, πιθανότατα θα πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια. Ανεξάρτητα από αυτό, θεωρητικά ο πανεπιστημιακός που πληροί μόνο το κριτήριο 2 είναι σίγουρα αξιοσημείωτος.
 4. Είναι δύσκολο για όσους δεν ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο του πανεπιστημιακού να σταθμίσουν τα κριτήρια 3 και 4. Ο λόγος είναι ότι οι ερευνητές σε μερικά γνωστικά αντικείμενα έχουν πολύ περισσότερες δημοσιεύσεις από όσες έχουν ερευνητές σε άλλα γνωστικά αντικείμενα· σε μερικές περιπτώσεις τα βιβλία είναι η δεδομένη μορφή δημοσίευσης. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των δημοσιεύσεων μπορεί να κριθεί, μέχρις ενός βαθμού, ποσοτικά. Η σημασία της δημοσίευσης μπορεί συχνά να εξαχθεί από τον αριθμό των αναφορών σε αυτήν.
 5. Προειδοποίηση για το Google Scholar: Το Google Scholar αποδίδει καλά σε πεδία που (1) βασίζονται σε δημοσιεύσεις και (2) που όλοι (ή σχεδόν όλοι) οι σημαντικοί τομείς τους έχουν διαδικτυακή παρουσία. Θα εμφανιστούν οι περισσότερες δημοσιεύσεις ενός επιστήμονα της πληροφορικής, αλλά για λιγότερο ενημερωμένα, από τεχνολογικής πλευράς πεδία, τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα. Για μη επιστημονικά θέματα τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά αμφίβολα. Ακόμα και το περιοδικό Science δημοσιεύει στο διαδίκτυο λήμματα του από το 1996 και μετά. Κατά συνέπεια, η απουσία αναφορών στο Google Scholar σπανίως πρέπει να χρησιμοποιείται ως απόδειξη μη σπουδαιότητας.
 6. Προειδοποίηση για την PubMed: Η Medline, τώρα πια τμήμα της PubMed, είναι μια καθιερωμένη μηχανή αναζήτησης ευρείας βάσης, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της βιολογίας και όλη την ιατρική, με δημοσιεύσεις από το 1967 και μερικές φορές ακόμα παλαιότερες. Χρειάζεται όμως προσοχή, διότι τα σχετικά λήμματα ("Related articles") της PubMed δεν είναι λήμματα που αναφέρονται υποχρεωτικά στο πρωτότυπο. Είναι λήμματα στο ίδιο γενικό θέμα, μερικά από τα οποία πιθανόν να αναφέρουν το πρωτότυπο (και κάποια ξεκάθαρα δεν το κάνουν, καθώς έχουν δημοσιευτεί πριν από τα εν λόγω λήμματα). Ο μόνος τρόπος να το εξακριβώσετε μέσω της PubMed είναι η ιδιαίτερα κουραστική μέθοδος της εξέτασης κάθε σχετικού λήμματος που έχει δημοσιευτεί μετά το επίμαχο λήμμα και της επιλογής εμφάνισης των αναφερόμενων λημμάτων ("cited display"), οπότε και ελέγχετε αν εμφανίζεται εκεί το επίμαχο λήμμα. (Μερικές καταχωρίσεις της PubMed δεν παραθέτουν αναφερόμενα λήμματα, για πληθώρα λόγων)-Help for "Related articles" feature
 7. Κατάλογοι αναφορών: Ο μόνος ασφαλής τρόπος για τα περισσότερα θέματα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα από τους δύο πραγματικούς καταλόγους αναφορών, τον Web of Science και τον Scopus. Δυστυχώς, είναι πολύ ακριβοί: ο Scopus βρίσκεται κυρίως σε βιβλιοθήκες πανεπιστήμιων και ο Web of Knowledge στα μεγάλα πανεπιστήμια. O Scopus καλύπτει τις θετικές και τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά είναι ελλιπής πριν από το 1996, ο Web of Science πιθανόν να καλύπτει τις θετικές επιστήμες από το 1900, τις κοινωνικές επιστήμες από το 1956 και τις ανθρωπιστικές από το 1975, μόνο όμως τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια μπορούν να αντέξουν οικονομικά το πλήρες σύνολο. (Ευτυχώς, συντάσσονται επιπλέον κατάλογοι αναφορών με δημόσια πρόσβαση).
 8. Αν ένας πανεπιστημιακός είναι η πηγή μιας ιδέας ή σύλληψης, η οποία είναι αξιοσημείωτη και σημαντική στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου, πληροί το κριτήριο 5, όμως ο δημιουργός ιδέας παρόμοιας με παλαιότερες, υπάρχουσες ιδέες μπορεί να μην πληροί το κριτήριο 5.
 9. Ένα από τα μέτρα σπουδαιότητας στον ακαδημαϊκό χώρο είναι τα επιτεύγματα των φοιτητών κάποιου (συνήθως υποψηφίων διδακτόρων, αλλά είναι πιθανές και εξαιρέσεις). Καθηγητής με ιδιαίτερα γνωστό φοιτητή μπορεί να είναι αξιομνημόνευτος για αυτόν και μόνο τον λόγο: ο πανεπιστημιακός αυτός πληροί το κριτήριο 6. Όμως απλώς το να έχει κάποιος έναν αξιομνημόνευτο φοιτητή δεν είναι επαρκές: (1) ο φοιτητής θα πρέπει να είναι εξαιρετικά αξιομνημόνευτος, και (2) ο πανεπιστημιακός θα πρέπει να ασκεί πρωτεύουσα επιρροή στον φοιτητή.
 10. Η αποδοχή πλήρους καθηγητικής έδρας σε πανεπιστήμιο με κύρος ή η αποδοχή επώνυμης καθηγητικής έδρας σε πανεπιστήμιο με καλή φήμη μπορεί να εκληφθούν ως βραβείο ή έπαινος σύμφωνα με το κριτήριο 7. (Αυτή η ερμηνεία αμφισβητείται).

Προειδοποιήσεις[επεξεργασία κώδικα]

Ακολουθούν μερικές προειδοποιήσεις για αυτήν την οδηγία:

 1. Σημειώστε ότι αν ένας πανεπιστημιακός είναι αξιοσημείωτος μόνο για τη σύνδεσή του με ένα μόνο θεματικό πλαίσιο, ιδέα, γεγονός ή φοιτητή, μπορεί να είναι πιο κατάλληλο να περιληφθούν πληροφορίες για αυτόν στη σχετική σελίδα και να αφεθεί η καταχώριση στο όνομα του πανεπιστημιακού ως σελίδα ανακατεύθυνσης.
 2. Σημειώστε ότι αυτή είναι οδηγία και όχι κανόνας. Εξαιρέσεις μπορεί εύκολα να υπάρχουν. Μερικοί πανεπιστημιακοί μπορεί να μην πληρούν αυτά τα κριτήρια, αλλά ενδέχεται να είναι ακόμα αξιοσημείωτοι για το ακαδημαϊκό τους έργο. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαριστούν οι προϋποθέσεις που αφορούν στον αριθμό δημοσιεύσεων ή στην ποιότητά τους: τα κριτήρια πρακτικά διαφέρουν πολύ ανά πεδίο. Επιπλέον, αυτή η πρόταση θέτει τον πήχυ αρκετά χαμηλά και αυτό είναι φυσικό· ώς έναν βαθμό, οι πανεπιστημιακοί ζουν στη δημόσια αρένα, προσπαθώντας να επηρεάσουν τους άλλους με τις δικές τους ιδέες. Είναι φυσικό αυτοί που το επιτυγχάνουν να θεωρούνται αξιοσημείωτοι.
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Το «θέμα» ενός έργου προϋποθέτει μη τετριμμένο χειρισμό και εξαιρεί απλή αναφορά της ιδέας, του συγγραφέα της ή της δημοσίευσής της, τιμοκαταλόγους και άλλη μη ουσιαστική αναφορά. Επίσης εξαιρεί την απλή παραπομπή.
 2. 2,0 2,1 2,2 Η φράση «μη τετριμμένων» εξαιρεί προσωπικές ιστοσελίδες, ιστολόγια, ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων, συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων στο Usenet, δοκίμια φοιτητών, wikis και άλλα μέσα τα οποία δεν είναι αφ' εαυτών αξιοσημείωτα. Να εξακριβώνετε ότι ο δημιουργός, ο εκδότης, ο πληρεξούσιος, ο πωλητής κτλ. συγκεκριμένης πηγής δεν μοιράζονται με κανέναν τρόπο ενδιαφέροντα με τον εν λόγω καδημαϊκό ή το εν προκειμένω θεματικό πλαίσιο.
 3. Δεν υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο για να εξακριβωθεί ότι μια δημοσίευση είναι «ευρέως» παρατεθειμένη. Οι συντάκτες της Βικιπαίδειας θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους, όχι μόνο τον απόλυτο αριθμό των παραπομπών (όπως παρέχονται από κατάλογο παραπομπών, αλλά και τον αριθμό σχετικά με άλλες δημοσιεύσεις στο ίδιο πεδίο, οι οποίες θεωρούνται γενικώς σημαντικές.
 4. Ένα έργο διαμορφώνει τη βάση ενός άλλου, αν ο συγγραφέας του τελευταίου το αναγνωρίζει δημοσίως ή αν το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου εκλαμβάνεται ευρέως ως παραχθέν έργο παράγωγο του πρώτου. Τα κρίσιμα σημεία είναι ότι ο συγγραφέας του παραχθέντος έργου πρέπει να ήταν ενήμερος ή εξοικειωμένος με το πρωτότυπο έργο και ότι σημαντικό μέρος του παραχθέντος έργου πρέπει να έχει σχεδιαστεί από το πρωτότυπο. Αυτό εξαιρεί απλή παραπομπή και φευγαλέα αναφορά.