Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιπαίδεια:Όχι νομικές απειλές

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Μην δημοσιεύετε νομικές απειλές στη Βικιπαίδεια. Ως νομική απειλή νοείται η οποιαδήποτε δήλωση προθέσεων προσφυγής σε εξωτερικές δικαστικές ή αστυνομικές ή άλλες κυβερνητικές αρχές, είτε κατά της Βικιπαίδειας ως συνόλου είτε κατά μεμονωμένων χρηστών. Δεν αναφέρεται στις διαδικασίες επίλυσης διαφωνιών που έχουν θεσπιστεί από την ίδια τη Βικιπαίδεια. Οι νομικές απειλές θα πρέπει να αναφέρονται στο Σημειωματάριο διαχειριστών ή σε οποιονδήποτε διαχειριστή. Κατά κανόνα, οι χρήστες που αναρτούν νομικές απειλές αποκλείονται από οποιαδήποτε επεξεργασία περιεχομένου για όσο διάστημα το ζήτημα παραμένει ανεπίλυτο.

Αντί να καταφύγετε σε απειλή χρήσης ένδικων μέσων, μπορείτε και συστήνεται θερμά να επιλύσετε τις διαφορές σας χρησιμοποιώντας τους καθορισμένους για αυτόν τον σκοπό τρόπους. Δείτε: Βικιπαίδεια:Επίλυση διαφωνιών.

Αν το θέμα σας αφορά την ίδια τη Βικιπαίδεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Wikimedia.

Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν νομικές διαμάχες μεταξύ μεμονωμένων χρηστών, είτε ως αποτέλεσμα περιστατικών στη Βικιπαίδεια είτε και εκτός Βικιπαίδειας, δεν είναι λόγος αποκλεισμού των εμπλεκόμενων μερών, εφόσον δεν αναρτώνται νομικές απειλές στις σελίδες της ίδιας της Βικιπαίδειας. Η πολιτική του εγχειρήματος για τις νομικές απειλές αφορά μόνο όσες εμφανίζονται στις σελίδες της. Οι χρήστες που εμπλέκονται σε νομικές διαμάχες δεν επιτρέπεται να αναρτούν περιεχόμενο σχετικό με τις διαμάχες αυτές στη Βικιπαίδεια λόγω πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

Τι δεν συνιστά νομική απειλή

[επεξεργασία κώδικα]

Πνευματικά δικαιώματα

[επεξεργασία κώδικα]


Μια συζήτηση σχετικά με το αν δημοσιευμένο υλικό είναι δυσφημιστικό δεν αποτελεί νομική απειλή. Η πολιτική της Βικιπαίδεια υποχρεώνει σε διαγραφή δυσφημιστικού / συκοφαντικού υλικού αμέσω μόλις εντοπιστεί.

Σύγκρουση κινήτρων

[επεξεργασία κώδικα]

Η ευγενική ενημέρωση των αμειβόμενων συντακτών ή και συντακτών που έχουν πρόδηλη σύγκρουση κινήτρων ότι υποχρεώνονται να συντάσσουν τα κείμενά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Βικιπαίδεια, δεν συνιστά νομική απειλή.

Τι μπορεί να εκληφθεί ως νομική απειλή

[επεξεργασία κώδικα]

Είναι σημαντικό να αποφεύγετε να κάνετε σχόλια τα οποία οι άλλοι μπορούν εύλογα να εκλάβουν ως νομική απειλή. Για παράδειγμα, αν ισχυρίζεστε επανειλημμένα ότι τα σχόλια ενός άλλου συντάκτη είναι "δυσφημιστικά" ή "συκοφαντικά", ο συντάκτης αυτός μπορεί να το εκλάβει ως απειλή για μήνυση, ακόμη και αν δεν είναι αυτή η πρόθεσή σας. Για να αποφύγετε παρεξηγήσεις, χρησιμοποιήστε λιγότερο φορτισμένη διατύπωση, όπως "αυτή η δήλωση για μένα είναι ψευδής και επιζήμια και ζητώ να διορθωθεί"

Αιτιολόγηση της πολιτικής

[επεξεργασία κώδικα]

Ο φυσικός χώρος λύσεως των νομικών διαφορών είναι το δικαστήριο και όχι οι σελίδες της Βικιπαίδειας.

Εκτός του ότι δεν είναι πολιτισμένος τρόπος συζήτησης, η απειλή νομικών κυρώσεων μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της Βικιπαιδείας με πολλούς τρόπους.

Μεταξύ άλλων:

  • Παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη επεξεργασία των σελίδων, προϋπόθεση απολύτως απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η Βικιπαίδεια παραμένει ουδέτερη. Χωρίς αυτή την ελευθερία, υπάρχει ο κίνδυνος σε μια διαφωνία η μία πλευρά να εκφοβίσει την άλλη, προκαλώντας έτσι συστηματική προκατάληψη στη λημματογράφηση.
  • Δημιουργεί άσχημα συναισθήματα και έλλειψη εμπιστοσύνης στην κοινότητα, βλάπτοντας την ικανότητά μας να προχωρήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά με την αμοιβαία παραδοχή της καλής πίστης.
  • Το εγχείρημα είχε άσχημες εμπειρίες με χρήστες που είχαν δημοσιεύσει νομικές απειλές στο παρελθόν.

Αν επιλέξετε να λύσετε τη διαφορά σας με τη χρήση των διαδικασιών εντός Βικιπαίδειας, το πιθανότερο είναι ότι το πρόβλημα επιλυθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν, παρ' όλα αυτά, δεν επιλυθούν οι διαφορές και αναγκαστείτε να επιλέξετε να αναλάβετε νομική δράση, τουλάχιστον θα ξέρετε ότι κάνατε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιλύσετε τη διαφορά φιλικά και πολιτισμένα.

Συμπερασματικά

[επεξεργασία κώδικα]

Η κοινότητα της Βικιπαίδειας ακολουθεί τη μακροχρόνια γενική αρχή ότι (σχεδόν) ο καθένας είναι ικανός να αλλάξει συμπεριφορά. Κατά συνέπεια, δηλώσεις που έγιναν υπό το κράτος τού θυμού ή από λανθασμένη εκτίμηση δεν θα πρέπει να καταλογίζονται εις βάρος κάποιου, εφόσον οι δηλώσεις αυτές έχουν ειλικρινά και αποδεδειγμένα ανασκευασθεί και αποσυρθεί.

Για να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά στο εγχείρημα, η πολιτική ορίζει να αποκλείονται προσωρινά από τη συμμετοχή στην κοινότητα οι συντάκτες που δημοσιεύουν νομικές απειλές στη Βικιπαίδεια. Ο συντάκτης δεν αποκλείεται μόνο και μόνο επειδή «διατύπωσε νομική απειλή», αλλά επειδή η εν λόγω φραγή:

  • μειώνει το περιθώριο κλιμάκωσης μιας κακής κατάστασης
  • μειώνει το άγχος και τον διαχειριστικό φόρτο του εγχειρήματος
  • μειώνει τη διατάραξη της λημματογράφησης και την αναστάτωση των συντακτών
  • προλαβαίνει μια κατάσταση κατά την οποία, ενώ κάποιος φαίνεται να είναι συνεργάτης του εγχειρήματος, συμπεριφέρεται σαν διάδικος.

Εάν οι συγκρούσεις αυτές επιλυθούν (ή εάν επιτευχθεί συναίνεση για να ελεγχθεί εάν επιλύθηκαν), τότε η φραγή θα πρέπει να αφαιρεθεί, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα που να τη δικαιολογούν.

Στόχος είναι να αποτραπεί η ανάρτηση νομικών απειλών στη Βικιπαίδεια και όχι να εμποδίζεται η διόρθωση κακού περιεχομένου. Οι διαχειριστές θα πρέπει να ενθαρρύνουν οποιονδήποτε θιγόμενο χρήστη να εντοπίσει τα σφάλματα ενός λήμματος και να τα διορθώσει μέσω πολιτισμένης συζήτησης.

Η επανάληψη νομικών απειλών στη σελίδα συζήτησης του χρήστη έχει περιορισμένη δυνατότητα διατάραξης της εγκυκλοπαίδειας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης δεν θα πρέπει να εμποδίζεται να χρησιμοποιεί τη σελίδα συζήτησής του, έως ότου καταβληθούν λογικές προσπάθειες να ξεκινήσει πολιτισμένη συζήτηση. Υποθέτουμε καλή πίστη, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουμε τη διατάραξη της λημματογράφησης.

Ωστόσο, η υπόθεση της καλής πίστης δεν είναι ασυλία για ασυδοσία· οι επίμονες ή εκνευριστικές καταγγελίες μπορεί να οδηγήσουν στη φραγή του χρήστη και στον αποκλεισμό από την επεξεργασία της σελίδας συζήτησής του.

Δείτε επίσης

[επεξεργασία κώδικα]