Attica Bank

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Εμπορική επ.Attica Bank
ΕισηγμένηΧΑΑATT
ΚλάδοςΤράπεζες
Ίδρυση1925
ΈδραΟμήρου 23, 10672, Αθήνα, Ελλάδα
Σημαντικά πρόσωπαΚωνσταντίνος Μακέδος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ελένη Βρεττού (Διευθύνουσα Σύμβουλος)
ΥπηρεσίεςΛιανική τραπεζική,
Επιχειρηματική τραπεζική,
Ψηφιακή τραπεζική
ΙδιοκτήτηςΤ.Χ.Σ. (62,93%)
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (14,7%)
Ε.Φ.Κ.Α. (10,3%)
RINOA LTD (9,87%)[1]
Υπάλληλοι770[1]
Ιστότοποςwww.atticabank.gr

Η Attica Bank (πρώην Τράπεζα Αττικής) είναι ελληνική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1925 και ανήκει στον ομώνυμο χρηματοπιστωτικό όμιλο, με παρουσία 49 καταστημάτων στη χώρα (2021). Εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.[2]

Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα και δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών ενώ ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσιών χρηματιστηριακών συναλλαγών στους πελάτες της.

Η Τράπεζα το 1964 εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2018, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, καθώς και σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας της.

Το 2021, η Attica Bank προχώρησε στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27α του ν.4172/2013 (DTC) και την έκδοση παραστατικών τίτλων (warrants) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Στις 19 Οκτωβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η μετατροπή των warrants σε κοινές μετοχές. Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας, κατόπιν της μετατροπής παραστατικών τίτλων κτήσης κοινών μετοχών (warrants), διαμορφώθηκε ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 68,2%, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με ποσοστό 14,7% και Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με ποσοστό 10,3% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, τον Δεκέμβριο του 2021 η Attica Bank προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €240 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €244.845.889 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία. Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας διαμορφώθηκε ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 62,9%, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με ποσοστό 14,7%, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με ποσοστό 10,3% και RINOA Ltd - Ellington Solutions με ποσοστό 9,9% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας[3].

Η Attica Bank εφαρμόζει αρχές της εταιρικής διακυβερνήσεως, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της, τα Στελέχη, τους Υπαλλήλους, τους Συνεργάτες, τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των Πελατών και της Πολιτείας, η Attica Bank εφαρμόζει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στα όσα ειδικότερα ισχύουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Τράπεζα εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο[4].

Εταιρείες Ομίλου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ATTICA BANCASSURANCE AGENCY S.A.[5]

Έχει ως έργο την ανάληψη, απ’ ευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συμβούλων), ασφαλιστικών εργασιών, για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την εξεύρεση κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων από την αγορά για τους πελάτες της Attica Bank.

Βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο banking[6][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Attica Bank ευθυγραμμίζει πλήρως τη νέα στρατηγική της με τις αρχές και τους στόχους του sustainable banking αποκτώντας σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό με ιδιαίτερη έμφαση:

  • στη θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων έγκρισης (underwriting) στις διαδικασίες πιστοδοτήσεων
  • σε υψηλά ποσοστά περιβαλλοντικών πιστοδοτήσεων σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις
  • στην κινητοποίηση των πελατών μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων και έργων οικολογικής συνείδησης όχι μόνο στα δανειακά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας αλλά και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της
  • στην καταγραφή και παρακολούθηση των θετικών ή αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας της
  • στη δημιουργία της κατάλληλης οργάνωσης που θα υποστηρίξει το όλο εγχείρημα

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]