Ορθή γωνία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μια ορθή γωνία ισούται με 90 μοίρες.

Στη γεωμετρία και τριγωνομετρία ορθή γωνία είναι αυτή που διχοτομεί (κόβει στα δύο) τη γωνία που σχηματίζεται από τις δύο ημιευθείες μιας ευθείας γραμμής. Πιο συγκεκριμένα, εάν ένα ευθύγραμμο τμήμα τοποθετηθεί έτσι ώστε το ένα άκρο του να είναι πάνω σε μια γραμμή και οι δύο παρακείμενες γωνίες που σχηματίζονται να είναι ίσες, τότε αυτές είναι ορθές γωνίες. Η ορθή γωνία αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του πλήρους κύκλου.

Άμεσα σχετιζόμενες και σημαντικές γεωμετρικές έννοιες είναι η καθετότητα (δύο γραμμές είναι κάθετες όταν σχηματίζουν ορθή γωνία στο σημείο τομής τους) και η ορθογωνιότητα (η οποία είναι έννοια που ορίζεται σε διανυσματικούς χώρους, δύο διανύσματα είναι ορθογώνια όταν το εσωτερικό γινόμενο τους ισούται με μηδέν). Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ορίζεται ως το τρίγωνο που έχει μια ορθή γωνία.Ορθή γωνία λέγεται η γωνία με 90 μοίρες