Κατηγορία:Αμίνες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
  • Πρόκειται για ανόργανες ενώσεις και οργανικές ενώσεις που περιέχουν μια (τουλάχιστον) χαρακτηριστική ομάδα του γενικού τύπου NR3 (αμινομάδα), όπου τα R μπορεί να είναι διάφορες ανόργανες μονοσθενείς ομάδες αλογόνα ή υδρογόνο, όχι απαραίτητα τα ίδια και τα τρία. Η ίδια η αμμωνία, όμως, δεν θεωρείται αμίνη. Επίσης, η υδραζίνη και άλλα παράγωγα αυτής με δεσμό N-N δεν θεωρείται αμίνη, εκτός αν υπάρχει στην ένωση και άλλη αμινομάδα που δεν περιέχει τέτοιο δεσμό. Ακόμη, στις οργανικές ενώσεις ορισμένοι συγγραφείς απαιτούν η αμινομάδα να είναι η κύρια χαρακτηριστική ομάδα για τον ορισμό τους ως αμίνες. Για παράδειγμα, τα αμινοξέα τα θεωρούν ειδική περίπτωση καρβοξυλικών οξέων και όχι αμίνες, παρόλο που έχουν σχεδόν όλες τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των τελευταίων. Υπάρχουν και ετεροκυκλικές αμίνες, στις οποίες δύο ή και τρία R αντιστοιχούν σε μια δισθενή ή και τρισθενή ομάδα, αντιστοιίχως. Αν έστω και ένα R αντιστοιχεί σε οργανική ομάδα, τότε η ένωση ανήκει στις (κλασσικές) οργανικές αμίνες.