Κατηγορία:Αμίδια

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
  • Περιλαμβάνει τις οργανικές ενώσεις που είναι παράγωγα οξέων, που προκύπτουν τυπικά με αντικατάσταση μιας (τουλάχιστον) υδροξυλομάδας (OH) από αμινομάδα.
  • Συνήθως αναφέρονται στα αμίδια καρβοξυλικών οξέων, τα οποία περιέχουν μια τουλάχιστον αμιδομάδα (-CONH2, ή -CONH- ή -CON<) ως κύρια χαρακτηριστική ομάδα.
  • Ωστόσο η έννοια επεκτείνεται και σε αμίδια άλλων οξέων, όπως π.χ. των σουλφονικών (σουλφοναμίδια). Στην περίπτωση που πρόκειται για αμίδια μη καρβοξυλικών οξέων πρέπει να αναφέρεται σαφώς το είδος του οξέος απ' όπου προέρχονται. Αν δεν αναφέρεται εννοείται ότι πρόκειται για αμίδια καρβοξυλικών οξέων.