Επαγγελματική εκπαίδευση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Επαγγελματική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση η οποία έχει ως στόχο να παράσχει στους ανθρώπους τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει όλες τις διαρθρωμένες και οργανωμένες δραστηριότητες που παρέχουν στους ανθρώπους δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες και επαρκείς για την εκτέλεση μίας ή πολλών εργασιών.[1]

Επαγγελματική σχολή είναι ένας τύπος εκπαιδευτικού ιδρύματος που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανώτερης εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να αλληλεπιδράσει με το σύστημα μαθητείας. Στο μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται συχνά από υψηλά εξειδικευμένες εμπορικές σχολές, τεχνικές σχολές, κοινοτικά κολέγια, κολέγια περαιτέρω εκπαίδευσης (Ηνωμένο Βασίλειο), ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ελλάδα), επαγγελματικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα τεχνολογίας (πρώην πολυτεχνικά ινστιτούτα).

Ελλάδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην Ελλάδα, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι συνήθως για τους αποφοίτους Λυκείου και παρέχεται από το δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Τα μαθήματα των ΙΕΚ αποτελούν αποκλειστικά εκπαίδευση ενηλίκων, εκτός από περιπτώσεις όπου σπάνια προσφέρονται μαθήματα για μη ενήλικες σπουδαστές. Η διάρκεια σπουδών είναι δυόμισι ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης. 4 εξάμηνα ενδοσχολικής εκπαίδευσης και 1 εξάμηνο που είναι γνωστό ως πρακτική άσκηση, και τα δύο περιλαμβάνουν νομική σύμβαση μεταξύ του εργοδότη και του ασκούμενου σπουδαστή κατά την τοποθέτηση σε θέση εργασίας και παρέχουν έναν συνδυασμό σχολικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας. Τα δημόσια ΙΕΚ χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση με δωρεάν εκπαίδευση και μπορούν να παρακολουθηθούν χωρίς δίδακτρα.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]