Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γαριζίν

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Συντεταγμένες: 32°11′08″N 35°16′26″E / 32.1855343°N 35.2740009°E / 32.1855343; 35.2740009

Άποψη από το όρος Γαριζίν

Γαριζίν ή Γερεζίν είναι βουνό της Παλαιστίνης με υψόμετρο 881 μέτρα και βρίσκεται στην Δυτική Όχθη νότια της πόλης Ναμπλούς (της βιβλικής πόλης Συχέμ) [1].

Τοποθεσία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το όρος Γαριζίν βρίσκεται 50 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ στην αρχαία επαρχία της Σαμάρειας. Μαζί με το δίδυμο όρος Εβάλ σχηματίζουν μια κοιλάδα από την οποία διέρχονται οι κύριοι οδοί της περιοχής. Η θέση του αποτελεί κομβικό και στρατηγικό σημείο της επαρχίας, γεγονός που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Συγκεκριμένα όταν οι ισραηλίτες έκαναν την πρώτη είσοδο τους στην γη Χαναάν έλαβαν εντολή από τον Μωυσή κάποιοι εξ αυτών να ανέβουν στο όρος Γαριζίν και τελετουργικά να απαγγείλουν ευλογίες προς τον λαό του Ισραήλ. [Σημ 1]

Βιβλικές και ιστορικές αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Αναφορά στο όρος Γαριζίν υπάρχει και στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Ιησούς του Ναυή» [Σημ 2]
 • Αναφορά για το όρος υπάρχει και στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «ΚΡΙΤΑΙ» και αναφέρεται στη γνωστή παραβολή του Ιωάθαμ (γιος του Γεδεών)[Σημ 3]
 • Αναφορές έχουμε επίσης από τον ιστορικό Ιώσηπο:
  • Στο έργο του Ιουδαϊκός Πόλεμος/Βιβλίο Γ,307.Συγκεκριμένα μετά την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία στα μέσα περίπου του 5 π.Χ αιώνα οι Σαμαρείτες έστησαν έναν ναό πάνω στο όρος Γαριζείν υποστηρίζοντας ότι εκεί ήταν η πραγματική θέση του ναού του Θεού και όχι στην Ιερουσαλήμ, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο το βουνό ιερό τόπο[Σημ 4].
  • Στο έργο του Ιουδαϊκή αρχαιολογία/Βιβλίο ΙΓ, 255-256. Αποτέλεσμα του γεγονότος ήταν να ξεκινήσουν οι Σαμαρείτες πολεμικές αψιμαχίες με τους Ισραηλίτες. Τον 2ο π.Χ αιώνα ο βασιλιάς του Ισραήλ Ιωάννης Υρκανός κατορθώνει να υποτάξει τους Σαμαρείτες και να καταστρέψει τον ναό εκ θεμελίων [Σημ 5].

Ρωμαϊκά και χριστιανικά χρόνια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ερείπια αρχαίου οινοποιείου ελληνιστικής περιόδου, πάνω στο όρος Γαριζίν

Με την υποδούλωση του Ισραήλ στους Ρωμαίους η Σαμαρειτική θρησκεία άρχισε να αναβιώνει. Ήταν κάτι προσωρινό γιατί οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν τον ναό και στα ερείπια της βιβλικής Συχέμ που βρίσκονταν στους πρόποδες του βουνού ίδρυσαν την ρωμαϊκή πόλη «Φλάβια Νεάπολη». Μετά την καθιέρωση του χριστιανισμού (313 μ.Χ) ξανάρχισε η θρησκευτική αναγέννηση με την ταυτόχρονη εδραίωση της Σαμαρειτικής κοινωνίας στο όρος Γερεζίν. Στα τέλη του 5ου μ.Χ αιώνα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ζήνων έκτισε πάνω στο όρος μια εκκλησία προς τιμήν της Παναγίας. Τις εργασίες τις συνέχισε και ο Ιουστινιανός Α´ ο οποίος κατασκεύασε αμυντικούς πύργους για να προφυλάξει το μοναστήρι από τις Σαμαρειτικές εξεγέρσεις . Αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή του ναού των Σαμαρειτών στο όρος καθώς και η έναρξη της παρακμής της θρησκευτικής τους κοινότητας[2].

Σήμερα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι αρχαιολογικές έρευνες πάνω στο όρος έχουν αναδείξει σε μια έκταση 10 στρεμμάτων εκτός των άλλων ευρημάτων, τα ερείπια της βυζαντινής εκκλησίας καθώς και ερείπια από περιφραγμένο οικισμό ελληνιστικής περιόδου. Κάθε Πάσχα η ολιγάριθμη πλέον κοινότητα των Σαμαρειτών ανέρχεται στο όρος και πραγματοποιεί εκεί την Πασχαλινή θυσία , έθιμο που προσελκύει πολλούς προσκυνητές[3].

Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: Δευτ. 27,11 Καὶ ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ λαῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων· , Δευτ. 27,12 οὗτοι στήσονται εὐλογεῖν τὸν λαὸν ἐν ὄρει Γαριζὶν διαβάντες τὸν Ἰορδάνην· Συμεών, Λευί, Ἰούδας, Ἰσσάχαρ, Ἰωσὴφ καὶ Βενιαμίν.
 2. ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ: ΙτΝ. 9,2δ καὶ πᾶς Ἰσραὴλ καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτῶν καὶ οἱ δικασταὶ καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν παρεπορεύοντο ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς κιβωτοῦ ἀπέναντι, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ᾖραν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου, καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ αὐτόχθων, οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαριζίν, καὶ οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαιβάλ, καθότι ἐνετείλατο Μωυσῆς ὁ θεράπων Κυρίου εὐλογῆσαι τὸν λαὸν ἐν πρώτοις.
 3. ΚΡΙΤΑΙ: Κρ. 9,7 Καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ἰωάθαμ, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔστη ἐπὶ κορυφὴν ὄρους Γαριζὶν καὶ ἐπῇρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἀκούσατέ μου, ἄνδρες Σικίμων, καὶ ἀκούσεται ὑμῶν ὁ Θεός.
 4. [307] Ἔμειναν δὲ οὐδὲ Σαμαρεῖς ἀπείρατοι συμφορῶν: ἀθροισθέντες γὰρ ἐπὶ τὸ Γαριζεὶν καλούμενον ὄρος, ὅπερ αὐτοῖς ἐστιν ἅγιον, κατὰ χώραν μὲν ἔμενον, πολέμου δ' εἶχεν ἀπειλὴν ἥ τε σύνοδος αὐτῶν καὶ τὰ φρονήματα.
 5. [254] Ὑρκανὸς δὲ ἀκούσας τὸν Ἀντιόχου θάνατον εὐθὺς ἐπὶ τὰς ἐν Συρίᾳ πόλεις ἐξεστράτευσεν οἰόμενος αὐτὰς εὑρήσειν, ὅπερ ἦν, ἐρήμους τῶν μαχίμων καὶ ῥύεσθαι δυναμένων. [255] Μήδαβαν μὲν οὖν πολλὰ τῆς στρατιᾶς αὐτῷ ταλαιπωρηθείσης ἕκτῳ μηνὶ εἷλεν, ἔπειτα καὶ Σαμόγαν καὶ τὰ πλησίον εὐθὺς αἱρεῖ Σίκιμά τε πρὸς τούτοις καὶ Γαριζεὶν τό τε Κουθαίων γένος, [256] ὃ περιοικεῖ τὸν εἰκασθέντα τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερῷ ναόν, ὃν Ἀλέξανδρος ἐπέτρεψεν οἰκοδομῆσαι Σαναβαλλέτῃ τῷ στρατηγῷ διὰ τὸν γαμβρὸν Μανασσῆν τὸν Ἰαδδοῦς τοῦ ἀρχιερέως ἀδελφόν, ὡς πρότερον δεδηλώκαμεν. συνέβη δὲ τὸν ναὸν τοῦτον ἔρημον γενέσθαι μετὰ ἔτη διακόσια.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. «Mount Gerizim». Encyclopædia Britannica. 
 2. Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια. «GERIZIM, MOUNT». jewishencyclopedia.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 27 Μαρτίου 2019. 
 3. Yitzhak Magen. «The Sacred Precinct on Mount Gerizim». biblearchaeology.org. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 6 Οκτωβρίου 2018. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Mount Gerizim στο Wikimedia Commons