Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θέμα στο Συζήτηση χρήστη:Nikosgranturismogt

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ (συζήτησησυνεισφορές)

Κατά λάθος οι σελίδες των κοινοτήτων του νομού Μοζέλ της Γαλλίας που φτιάχνω δεν συνδέονται με υπερσύνδεσμο στην σελίδα του Καταλόγου Κοινοτήτων του νομού Μοζέλ στο ελληνικό αλφάβητο που έχω φτιάξει (Κατάλογος κοινοτήτων της Μοζέλ)και πηγαίνει η σύνδεση εσφαλμένα στον κατάλογο με το λατινικό αλφάβητο (Κατάλογος κοινοτήτων του νομού Μοζέλ). Τί να κάνω?

NikosLikomitros (συζήτησησυνεισφορές)

Είχε ήδη προταθεί για διαγραφή η παλιά σελίδα. Για να λυθεί το πρόβλημα, ανακατεύθυνα την σελίδα με τα λατινικά ονόματα στον κατάλογο με τα ελληνικά ώστε να γίνει ταυτόχρονα σε όλα τα λήμματα με τον νέο σύνδεσμο που είχε τα λατινικά ονόματα.