Κατάλογος κοινοτήτων της Μοζέλ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το παρόν λήμμα καταγράφει τις κοινότητες του νομού της Μοζέλ στη Γαλλία. Η Μοζέλ αριθμούσε 725 κοινότητες στις 1 Ιανουαρίου 2019[1].

Κωδικός κοινότητας Ταχυδρομικός κώδικας Κοινότητα
57001 57920 Αμπονκούρ
57002 57590 Αμπονκούρ-συρ-Σέιγ
57003 57560 Αμπρεσβιλέρ
57004 57340 Ασαίν
57006 57412 Ασέν
57007 57580 Ανταινκούρ
57008 57380 Αντλάνζ
57009 57590 Αζονκούρ
57010 57590 Αλαινκούρ-λα-Κοτ
57011 57670 Αλμπεστρόφ
57012 57440 Αλγκράνζ
57013 57515 Αλστίνγκ
57014 57660 Αλτρίπ
57015 57730 Αλτβιλέρ
57016 57320 Αλζένγκ
57017 57865 Αμανβιλέρ
57018 57170 Αμελεκούρ
57019 57360 Αμνεβίλ
57020 57580 Ανσερβίλ
57021 57130 Ανσί-Ντορνό
57022 57440 Ανζβιλέρ
57024 57640 Αντιγί
57025 57320 Ανζελένγκ
57026 57480 Απάς
57028 57640 Αρζανσί
57027 57380 Αραινκούρ
57029 57580 Αριάνς
57030 57680 Αρί
57031 57530 Αρς-Λακενεξί
57032 57130 Αρς-συρ-Μοζέλ
57033 57405 Αρζβιλέρ
57034 57790 Ασπάκ
57035 57260 Ασενονκούρ
57036 57170 Ατιγιονκούρ
57037 57580 Ωμπ
57038 57390 Ωντέν-λε-Τις
57039 57685 Ωνί
57040 57590 Ωλνουά-συρ-Σέιγ
57041 57710 Ωμέτς
57042 57810 Αβρικούρ
57043 57300 Αι-συρ-Μοζέλ
57044 57810 Αζουντάνζ
57045 57590 Μπακούρ
57046 57230 Μπερεντάλ
57047 57690 Μπαμπιντερστρόφ
57048 57220 Μπανναί
57049 57050 Λε Μπαν-Σαιν-Μαρτέν
57050 57830 Μπαρσαίν
57051 57340 Μπαρονβίλ
57052 57450 Μπαρστ
57287 57970 Μπας-Αμ (CAT)
57574 57570 Μπας-Ραντγκέν
57053 57260 Μπασίνγκ
57054 57580 Μπωντρεκούρ
57055 57530 Μπαζονκούρ
57056 57830 Μπεμπίνγκ
57057 57580 Μπεσί
57058 57460 Μπερέν-λε-Φορμπάκ
57059 57340 Μπελάνζ
57086 57930 Μπελ-Φορέ
57060 57670 Μπενεστρόφ
57061 57800 Μπενέν-λε-Σαιντ-Αβόλντ
57062 57570 Μπεργκ-συρ-Μοζέλ
57063 57660 Μπερίγκ-Βεντράνζ
57064 57370 Μπερλίνγκ
57065 57340 Μπερμρίνγκ
57066 57930 Μπερτελμίνγκ
57067 57310 Μπερτράνζ
57069 57550 Μπερβιλέρ-αν-Μοζέλ
57070 57220 Μπετάνζ
57071 57930 Μπετμπόρν
57072 57640 Μπετλαινβίλ
57073 57800 Μπετίνγκ
57074 57410 Μπετβιλέρ
57075 57580 Μπε
57076 57570 Μπεράν-λε-Σιέρκ
57077 57630 Μπεζάνζ-λα-Πετίτ
57079 57320 Μπιμπίς
57080 57635 Μπικενόλτς
57081 57260 Μπιντεστρόφ
57082 57660 Μπιντίνγκ
57083 57410 Μπινίνγκ
57084 57170 Μπιονκούρ
57085 57220 Μπιονβίλ-συρ-Νιέ
57087 57220 Μπιστάν-αν-Λοραίν
57088 57660 Μπιστρόφ
57089 57230 Μπιτς
57090 57260 Μπλανς-Εγκλίζ
57091 57200 Μπλισμπρύκ
57092 57200 Μπλις-Εμπερσίνγκ
57093 57200 Μπλις-Γκερσβιλέρ
57095 57220 Μπουσπόρν
57096 57655 Μπουλάνζ
57097 57220 Μπουλαί-Μοζέλ
57099 57810 Μπουρντονναί
57098 57260 Μπουργκαλτρόφ
57100 57370 Μπουρσέντ
57101 57460 Μπουζμπάκ
57102 57310 Μπους
57103 57230 Μπουσβιλέρ
57104 57570 Μπουστ
57105 57380 Μπουστρόφ
57106 57320 Μπουζονβίλ
57107 57340 Μπρεαίν
57108 57720 Μπρεντενμπάκ
57109 57570 Μπρεστρόφ-λα-Γκραντ
57110 57320 Μπρετνάκ
57111 57535 Μπρονβώ
57112 57220 Μπρουκ
57113 57565 Μπρουντερντόρφ
57114 57635 Μπρουβιλέρ
57115 57340 Μπρυλάνζ
57116 57420 Μπυσί
57117 57920 Μπυντίνγκ
57118 57970 Μπυντλίνγκ
57119 57400 Μπυλ-Λοραίν
57120 57170 Μπυρλιονκούρ
57121 57220 Μπυρτονκούρ
57122 57450 Καπέλ
57123 57490 Καρλίνγκ
57124 57570 Κατενόμ
57125 57365 Σαγί-λεζ-Ενερί
57126 57170 Σαμπρέ
57127 57580 Σανβίλ
57128 57220 Σαρλεβίλ-σου-Μπουά
57129 57640 Σαρλί-Οραντούρ
57130 57340 Σατώ-Μπρεαίν
57131 57320 Σατώ-Ρουζ
57132 57170 Σατώ-Σαλέν
57133 57170 Σατώ-Βουέ
57134 57160 Σατέλ-Σαιν-Ζερμαίν (CAM)
57136 57320 Σεμερί-λε-Ντε
57137 57420 Σεμινό
57138 57580 Σενουά
57139 57420 Σεριζέ
57140 57245 Σενί
57141 57590 Σικούρ
57142 57070 Σιέλ (CAM)
57143 57185 Κλουάνζ
57144 57800 Κοσερέν (CAF)
57145 57530 Κουενσί
57146 57420 Κουέν-λε-Κυβρί (CAM)
57147 57420 Κουέν-συρ-Σέιγ (CAM)
57148 57530 Κολινί-Μαιζερί
57149 57320 Κολμέν
57150 57220 Κοντέ-Νορτέν
57151 57340 Κοντίλ
57152 57480 Κοντς-λε-Μπαιν
57153 57680 Κορνί-συρ-Μοζέλ
57154 57220 Κουμ
57155 57530 Κουρσέλ-Σωσί
57156 57530 Κουρσέλ-συρ-Νιε
57158 57590 Κραινκούρ
57159 57690 Κρεάνζ
57160 57150 Κρετσβάλντ
57161 57260 Κυτίνγκ
57162 57420 Κυβρί (CAM)
57163 57850 Νταμπό
57165 57550 Νταλέμ
57166 57340 Νταλαίν
57167 57320 Νταλστάιν
57168 57370 Νταν-ε-Κατρ-Βαν
57169 57820 Ντανελμπούρ
57171 57590 Ντελμ
57172 57220 Νταντίνγκ
57173 57930 Ντεσελίνγκ
57174 57340 Ντεστρύ (Μοζέλ)
57175 57830 Ντιάν-Καπέλ
57176 57980 Ντιμπλίνγκ
57765 57890 Ντιζέν
57177 57260 Ντιέζ
57178 57660 Ντιφεμπάκ-λεζ-Ελιμέρ
57179 57925 Ντιστρόφ
57180 57400 Ντολβίνγκ
57181 57260 Ντομνόμ-λε-Ντιέζ
57182 57590 Ντονζέ
57183 57810 Ντονελαί
57186 57320 Εμπερσβιλέρ
57187 57220 Εμπλάνζ
57188 57230 Εγκελσάρτ
57189 57340 Ανσεβίλ
57190 57690 Ελβάνζ (Μοζέλ)
57191 57970 Ελζάνζ
57192 57415 Ανσανμπέργκ
57193 57365 Ενερύ (Μοζέλ)
57194 57330 Αντράνζ
57195 57720 Επίνγκ
57196 57720 Ερσίνγκ
57197 57510 Ερνεστβιλέρ
57198 57660 Ερστρόφ
57199 57330 Εσεράνζ
57200 57530 Λεζ Ετάν
57201 57412 Ετίνγκ
57202 57460 Ετσλίνγκ (CAF)
57203 57570 Εβράνζ
57204 57640 Φαγύ
57205 57550 Φαλκ (Μοζέλ)
57206 57290 Φαμέκ (CAH)
57207 57450 Φαρεμπερβιλέρ
57208 57450 Φαρσβιλέρ (CAF)
57209 57380 Φωλκεμόν
57210 57930 Φενετράνζ
57211 57280 Φεβ
57212 57420 Φεΰ (Μοζέλ)
57213 57320 Φιλστρόφ
57214 57570 Φιξέμ
57215 57320 Φλαστρόφ
57216 57635 Φλεσάιμ
57217 57690 Φλετράνζ
57218 57420 Φλερύ (Μοζέλ)
57219 57365 Φλεβύ
57220 57580 Φλοκούρ
57221 57190 Φλοράνζ (CAH)
57222 57600 Φολκλίνγκ (CAF)
57224 57730 Φολσβιλέρ
57225 57590 Φοντενί (Μοζέλ)
57226 57650 Φοντουά
57227 57600 Φορμπάκ (CAF)
57228 57590 Φοσιέ
57229 57830 Φουλκρέ
57230 57220 Φουλινύ
57231 57420 Φοβίλ
57232 57670 Φρανκαλτρόφ
57233 57790 Φρακελφίνγκ
57234 57200 Φρωενμπέργκ (CAS)
57235 57320 Φρεστρόφ
57236 57590 Φρεμερύ
57237 57660 Φρεμεστρόφ
57238 57170 Φρεν-αν-Σωλνουά
57239 57660 Φρεμπούζ
57240 57800 Φρεμάν-Μερλεμπάκ
57241 57810 Φριμπούρ
57242 57175 Γκαντράνζ
57244 57820 Γκαρμπούρ
57245 57570 Γκαβίς
57246 57260 Ζελυκούρ
57247 57170 Ζερμπεκούρ
57248 57670 Ζιβρυκούρ
57249 57530 Γκλατινύ (Μοζέλ)
57250 57620 Γκετσενμπρούκ
57251 57420 Γκουάν (Μοζέλ)
57252 57220 Γκομελάνζ
57253 57815 Γκοντρεξάνζ
57254 57680 Γκορζ
57255 57930 Γκοσελμίνγκ
57256 57130 Γκραβλότ (CAM)
57257 57170 Γκρεμεσέ
57258 57660 Γκρενίνγκ
57259 57480 Γκριντόρφ-Μπιζίνγκ
57260 57520 Γκροσμπλιντερστρόφ
57261 57410 Γκρο-Ρεντερσίνγκ
57262 57660 Γκροστανκιάν
57263 57510 Γκρουντβιλέρ (CAS)
57264 57510 Γκεμπενούζ (CAS)
57265 57260 Γκεμπεστρόφ
57266 57260 Γκεμπλάνζ-λε-Ντιέζ
57268 57260 Γκεμπλίνγκ
57269 57310 Γκενάνζ
57271 57470 Γκενβιλέρ
57272 57260 Γκερμάνζ
57273 57320 Γκερστλίνγκ
57274 57880 Γκερτίνγκ
57275 57380 Γκεσλίνγκ-Εμερίνγκ
57276 57690 Γκενγκλάνζ
57277 57220 Γκενκιρσέν
57278 57670 Γκενζελίνγκ
57280 57405 Γκουντσβιλέρ
57281 57340 Αμπουντάνζ
57282 57570 Αγκέν
57283 57300 Αγκοντάνζ
57284 57690 Αλερίνγκ
57286 57480 Αλστρόφ
57289 57910 Αμπάς (CAS)
57290 57170 Αμπόν
57288 57880 Αμ-σου-Βαρσμπέργκ
57291 57370 Ανβιγιέ
57292 57590 Ανοκούρ
57293 57580 Αν-συρ-Νιε
57294 57230 Ανβιγιέ
57295 57630 Αρωκούρ-συρ-Σέιγ
57296 57550 Αργκαρτόν-ω-Μιν
57297 57340 Αρπρίς
57298 57870 Αρμπέργκ
57299 57870 Αρτσβιλέρ
57300 57850 Αζελμπούρ
57301 57230 Ασπελσίντ
57302 57790 Ατινύ
57303 57280 Ωκονκούρ
57304 57400 Ω-Κλοσέ
57371 57480 Ωτ-Κοντς
57714 57690 Ωτ-Βινιέλ
57305 57650 Αβόνζ
57306 57700 Αγιάνζ (CAH)
57307 57530 Άιγ
57308 57430 Αζαμπούρ
57309 57320 Ενίνγκ-λε-Μπουζονβίλ
57310 57930 Ελερίνγκ-λε-Φενετράνζ
57311 57660 Ελιμέ
57312 57220 Ελστρόφ
57313 57690 Εμιγύ
57314 57830 Εμίνγκ
57315 57820 Ανριντόρφ
57316 57450 Ανριβίλ
57317 57635 Εράνζ
57318 57790 Ερμελάνζ
57319 57580 Ερνύ
57320 57830 Ερτσίνγκ
57321 57400 Ες
57322 57320 Εστρόφ
57323 57330 Ετάνζ-Γκραντ
57324 57400 Ιλμπεσέμ
57325 57510 Ιλσπρίς
57326 57220 Ανκόνζ
57328 57380 Ολακούρ
57329 57220 Ολίνγκ
57330 57510 Ολβίνγκ
57331 57920 Ομπούρ-Μπυντάνζ
57332 57470 Ομπούρ-Ω
57333 57405 Ομαρτίνγκ
57334 57870 Ομέρ
57335 57670 Ονσκίρς
57336 57490 Λ' Οπιτάλ
57337 57510 Οστ
57338 57720 Οτβιλέρ
57339 57820 Υλτούζ
57340 57990 Αντλίνγκ (CAS)
57341 57480 Αντίνγκ
57342 57830 Ibigny
57343 57970 Illange (CAT)
57344 57400 Imling
57345 57970 Inglange
57346 57670 Insming
57347 57670 Insviller
57348 57990 Ippling (CAS)
57349 57590 Jallaucourt
57350 57130 Jouy-aux-Arches
57351 57245 Jury
57352 57130 Jussy (CAM)
57353 57630 Juvelize
57354 57590 Juville
57355 57412 Kalhausen (CAS)
57356 57330 Kanfen
57357 57430 Kappelkinger
57358 57920 Kédange-sur-Canner
57359 57920 Kemplich
57360 57460 Kerbach (CAF)
57361 57480 Kerling-lès-Sierck
57362 57830 Kerprich-aux-Bois
57364 57480 Kirsch-lès-Sierck
57365 57480 Kirschnaumen
57366 57430 Kirviller
57367 57920 Klang
57368 57240 Knutange (CAH)
57370 57970 Kœnigsmacker
57372 57970 Kuntzig (CAT)
57373 57730 Lachambre
57374 57560 Lafrimbolle
57375 57810 Lagarde
57376 57410 Lambach
57377 57830 Landange
57379 57340 Landroff
57381 57590 Laneuveville-en-Saulnois
57380 57790 Laneuveville-lès-Lorquin
57382 57400 Langatte
57383 57810 Languimberg
57384 57660 Laning
57385 57530 Laquenexy (CAM)
57386 57385 Laudrefang
57387 57480 Laumesfeld
57388 57480 Launstroff
57389 57660 Lelling
57390 57620 Lemberg
57391 57590 Lemoncourt
57392 57580 Lemud
57393 57720 Lengelsheim
57394 57670 Léning
57395 57580 Lesse
57396 57160 Lessy (CAM)
57397 57810 Ley
57398 57660 Leyviller
57399 57630 Lezey
57410 57670 Lhor
57401 57340 Lidrezing
57402 57230 Liederschiedt
57403 57420 Liéhon
57404 57260 Lindre-Basse
57405 57260 Lindre-Haute
57406 57590 Liocourt
57407 57635 Lixheim
57408 57520 Lixing-lès-Rouhling (CAS)
57409 57660 Lixing-lès-Saint-Avold
57411 57650 Lommerange
57412 57050 Longeville-lès-Metz (CAM)
57413 57740 Longeville-lès-Saint-Avold
57414 57790 Lorquin
57415 57050 Lorry-lès-Metz (CAM)
57416 57420 Lorry-Mardigny
57417 57670 Lostroff
57418 57670 Loudrefing
57419 57510 Loupershouse (CAS)
57421 57720 Loutzviller
57422 57420 Louvigny
57423 57170 Lubécourt
57424 57590 Lucy
57425 57580 Luppy
57426 57935 Luttange
57427 57820 Lutzelbourg
57428 57730 Macheren
57430 57380 Mainvillers
57431 57530 Maizeroy
57433 57280 Maizières-lès-Metz
57434 57810 Maizières-lès-Vic
57436 57590 Malaucourt-sur-Seille
57437 57480 Malling
57438 57640 Malroy
57439 57480 Manderen-Ritzing
57440 57590 Manhoué
57441 57100 Manom (CAT)
57442 57380 Many
57443 57535 Marange-Silvange
57444 57690 Marange-Zondrange
57445 57420 Marieulles
57446 57670 Marimont-lès-Bénestroff
57447 57155 Marly (CAM)
57448 57630 Marsal
57449 57530 Marsilly
57451 57340 Marthille
57452 57140 La Maxe (CAM)
57453 57660 Maxstadt
57454 57245 Mécleuves
57455 57220 Mégange
57456 57960 Meisenthal
57457 57320 Menskirch
57459 57480 Merschweiller
57460 57550 Merten
57461 57560 Métairies-Saint-Quirin
57462 57370 Metting
57463 57000 Metz (CAM)
57464 57920 Metzeresche
57465 57940 Metzervisse
57466 57980 Metzing (CAF)
57467 57070 Mey (CAM)
57468 57370 Mittelbronn
57469 57930 Mittersheim
57470 57670 Molring
57471 57220 Momerstroff
57472 57420 Moncheux
57473 57810 Moncourt
57474 57300 Mondelange
57475 57570 Mondorff
57476 57920 Monneren
57477 57415 Montbronn
57478 57670 Montdidier
57479 57480 Montenach
57480 57950 Montigny-lès-Metz (CAM)
57481 57860 Montois-la-Montagne
57483 57340 Morhange
57484 57600 Morsbach (CAF)
57485 57170 Morville-lès-Vic
57486 57590 Morville-sur-Nied
57487 57160 Μουλέν-λε-Μετς (CAM)
57488 57770 Μουσέ
57489 57620 Μουτερούζ
57490 57630 Μουαγιανβίκ
57491 57250 Μουαγιέβρ-Γκραντ
57492 57250 Μουαγιέβρ-Πετίτ
57493 57260 Μυλσέ
57494 57670 Μανστέρ
57495 57220 Ναρμπεφονταίν
57496 57670 Νεμπίνγκ
57497 57670 Νελίνγκ
57498 57700 Νεφσέφ (CAH)
57499 57910 Νεφγκράνζ (CAS)
57500 57830 Νεφμουλέν
57501 57670 Νεφβιλάζ
57502 57320 Νονκιρσέν-λε-Μπουζονβίλ
57504 57560 Νιντερόφ
57505 57565 Νιντερβιλέρ
57506 57930 Νιντερστινζέλ
57507 57220 Νιντερβίς
57508 57240 Νιλβάνζ (CAH)
57509 57790 Νιτίνγκ
57510 57645 Νουασεβίλ (CAM)
57511 57140 Νορουά-λε-Βενέρ
57512 57645 Νουγί (CAM)
57513 57720 Νουσβιλέρ-λε-Μπιτς
57514 57990 Νουσβιλέρ-Σαιν-Ναμπόρ (CAF)
57515 57680 Νοβεάν-συρ-Μοζέλ
57516 57320 Ομπερντόρφ
57517 57720 Ομπεργκαιλμπάκ
57518 57930 Ομπερστινζέλ
57519 57220 Ομπερβίς
57520 57170 Ομπρέκ
57521 57600 Ετίνγκ (CAF)
57482 57645 Οζί-Μοντουά-Φλανβίλ
57524 57810 Ομεραί
57525 57590 Οριοκούρ
57526 57720 Ορμερσβιλέρ
57527 57420 Ορνί
57528 57590 Ορόν
57529 57840 Οτάνζ
57530 57220 Οτονβίλ
57531 57970 Ουντρέν
57532 57420 Πανί-λε-Γκουέν
57533 57530 Πανζ
57534 57245 Πελτρ
57537 57540 Πετίτ-Ροσέλ (CAF)
57535 57410 Πετί-Ρεντερσίνγκ
57536 57660 Πετί-Τανκέν
57538 57170 Πετονκούρ
57539 57340 Πεβάνζ
57540 57370 Φαλσμπούρ
57541 57230 Φιλιπσμπούρ
57542 57220 Πιμπλάνζ
57543 57120 Πιερβιλέρ
57544 57870 Πλαιν-ντε-Βαλς
57545 57050 Πλαπβίλ (CAM)
57546 57140 Πλενουά
57547 57420 Πομεριέ
57548 57420 Ποντουά
57549 57380 Πονπιέρ
57550 57890 Πορσελέτ
57551 57930 Ποστρόφ
57552 57420 Πουγί (CAM)
57553 57420 Πουρνουά-λα-Σετίβ (CAM)
57554 57420 Πουρνουά-λα-Γκρας
57555 57590 Πρεβοκούρ
57556 57510 Πυτλάνζ-ω-Λακ
57557 57570 Πυτλάνζ-λε-Τιονβίλ
57558 57170 Πυτινί
57559 57590 Πυζιέ
57560 57340 Ρακράνζ
57561 57410 Ραλίνγκ
57562 57700 Ρανγκεβώ (CAH)
57563 57530 Ραβίλ
57564 57810 Ρεσικούρ-λε-Σατώ
57565 57390 Ρεντάνζ
57566 57445 Ρεντίνγκ
57567 57320 Ρεμελφάνγκ
57568 57200 Ρεμελφίνγκ (CAS)
57569 57480 Ρεμελίνγκ
57570 57550 Ρεμερίνγκ
57571 57510 Ρεμερίνγκ-λε-Πυτλάνζ
57572 57580 Ρεμιγί
57573 57670 Ρενίνγκ
57575 57645 Ρετονφέ
57576 57480 Ρετέλ
57577 57230 Ρεϊερσβιλέρ
57578 57130 Ρεζονβίλ-Βιονβίλ
57579 57810 Ροντ
57580 57340 Ρις
57581 57510 Ρισλίνγκ
57582 57270 Ρισμόν
57583 57830 Ρισεβάλ
57584 57720 Ριμλίνγκ
57586 57840 Ροσονβιλέρ
57587 57340 Ροντάλμπ
57588 57570 Ροντεμάκ
57589 57410 Ρορμπάκ-λε-Μπιτς
57590 57720 Ρολμπίνγκ
57591 57120 Ρομπά
57592 57930 Ρομελφίνγκ
57593 57860 Ρονκούρ
57594 57230 Ροπβιλέρ
57595 57260 Ρορμπάκ-λε-Ντιέζ
57596 57800 Ρομπρύκ (CAF)
57597 57780 Ροσελάνζ
57598 57520 Ρουλίνγκ (CAS)
57599 57220 Ρουπελντάνζ
57600 57330 Ρουσί-λε-Βιλάζ
57601 57160 Ροζεριέλ (CAM)
57602 57310 Ρυράνζ-λε-Τιονβίλ
57603 57390 Ρυσάνζ
57604 57480 Ρυστρόφ
57605 57420 Σαγί-Ασατέλ
57606 57500 Σαιντ-Αβόλντ
57607 57640 Σαιντ-Μπαρμπ
57620 57255 Σαιντ-Μαρί-ω-Σεν
57609 57580 Σαιν-Επβρ
57624 57130 Σαιντ-Ρυφίν (CAM)
57610 57320 Σαιν-Φρανσουά-Λακρουά
57611 57830 Σαιν-Ζωρζ
57612 57640 Σαιντ-Υμπέρ
57613 57930 Σαιν-Ζαν-ντε-Μπασέλ
57614 57370 Σαιν-Ζαν-Κουρτσερόντ
57615 57510 Saint-Jean-Rohrbach
57616 57070 Saint-Julien-lès-Metz (CAM)
57617 57420 Saint-Jure
57618 57820 Saint-Louis
57619 57620 Saint-Louis-lès-Bitche
57621 57260 Saint-Médard
57622 57855 Saint-Privat-la-Montagne (CAM)
57623 57560 Saint-Quirin
57625 57170 Salonnes
57626 57640 Sanry-lès-Vigy
57627 57530 Sanry-sur-Nied
57628 57430 Sarralbe
57629 57400 Sarraltroff
57630 57400 Sarrebourg
57631 57200 Sarreguemines (CAS)
57633 57905 Sarreinsming (CAS)
57634 57140 Saulny (CAM)
57635 57370 Schalbach
57636 57412 Schmittviller
57637 57400 Schneckenbusch
57638 57350 Schœneck (CAF)
57639 57230 Schorbach
57640 57320 Schwerdorff
57641 57720 Schweyen
57642 57160 Scy-Chazelles (CAM)
57643 57420 Secourt
57644 57455 Seingbouse
57645 57280 Semécourt
57647 57290 Serémange-Erzange (CAH)
57648 57530 Servigny-lès-Raville
57649 57640 Servigny-lès-Sainte-Barbe
57650 57480 Sierck-les-Bains
57651 57410 Siersthal
57652 57420 Sillegny
57653 57420 Silly-en-Saulnois
57654 57530 Silly-sur-Nied
57655 57420 Solgne
57656 57580 Sorbey
57657 57170 Sotzeling
57658 57960 Soucht
57659 57350 Spicheren (CAF)
57660 57350 Stiring-Wendel (CAF)
57767 57970 Stuckange
57661 57230 Sturzelbronn
57662 57340 Suisse
57663 57525 Talange
57664 57260 Tarquimpol
57665 57980 Tenteling (CAF)
57666 57180 Terville (CAT)
57667 57220 Téterchen
57668 57385 Teting-sur-Nied
57669 57450 Théding (CAF)
57670 57380 Thicourt
57671 57580 Thimonville
57672 57100 Thionville (CAT)
57673 57380 Thonville
57674 57590 Tincry
57675 57670 Torcheville
57676 57580 Tragny
57677 57300 Trémery
57678 57710 Tressange
57679 57385 Tritteling-Redlach
57680 57870 Troisfontaines
57681 57320 Tromborn
57682 57560 Turquestein-Blancrupt
57683 57270 Uckange (CAH)
57684 57660 Vahl-Ebersing
57685 57670 Vahl-lès-Bénestroff
57686 57380 Vahl-lès-Faulquemont
57270 57260 Val-de-Bride
57267 57430 Le Val-de-Guéblange
57687 57340 Vallerange
57689 57970 Valmestroff
57690 57730 Valmont
57691 57220 Valmunster
57692 57340 Vannecourt
57693 57070 Vantoux (CAM)
57694 57070 Vany (CAM)
57695 57220 Varize
57696 57880 Varsberg
57697 57560 Vasperviller
57698 57580 Vatimont
57700 57320 Vaudreching
57701 57130 Vaux (CAM)
57702 57170 Vaxy
57703 57370 Veckersviller
57704 57920 Veckring
57705 57220 Velving
57706 57260 Vergaville
57707 57130 Vernéville (CAM)
57708 57420 Verny
57709 57370 Vescheim
57711 57670 Vibersviller
57712 57630 Vic-sur-Seille
57713 57635 Vieux-Lixheim
57715 57420 Vigny
57716 57640 Vigy
57717 57340 Viller
57718 57530 Villers-Stoncourt
57719 57340 Villers-sur-Nied
57720 57550 Villing
57721 57370 Vilsberg
57723 57340 Virming
57724 57185 Vitry-sur-Orne
57725 57670 Vittersbourg
57726 57580 Vittoncourt
57727 57590 Viviers
57749 57320 Vœlfling-lès-Bouzonville
57728 57580 Voimhaut
57730 57220 Volmerange-lès-Boulay
57731 57330 Volmerange-les-Mines
57732 57720 Volmunster
57733 57940 Volstroff
57734 57560 Voyer
57736 57640 Vry
57737 57420 Vulmont
57738 57720 Waldhouse
57739 57320 Waldweistroff
57740 57480 Waldwisse
57741 57720 Walschbronn
57742 57870 Walscheid
57743 57370 Waltembourg
57745 57200 Wiesviller (CAS)
57746 57430 Willerwald (CAS)
57747 57635 Wintersbourg
57748 57905 Wittring (CAS)
57750 57200 Wœlfling-lès-Sarreguemines (CAS)
57751 57140 Woippy (CAM)
57752 57915 Woustviller (CAS)
57753 57170 Wuisse
57754 57630 Xanrey
57755 57590 Xocourt
57756 57830 Xouaxange
57757 57970 Yutz (CAT)
57759 57340 Zarbeling
57760 57905 Zetting (CAS)
57761 57370 Zilling
57762 57690 Zimming
57763 57260 Zommange
57764 57330 Zoufftgen

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. (Γαλλικά) «Département de la Moselle». INSEE. Ανακτήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.