Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στον Eυρωπαϊκό Oικονομικό Xώρο (ΕΟΧ) και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 15 χώρες της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Οι χορηγίες συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών, όπως η δημοκρατία, η ανοχή και το κράτος δικαίου.


Υπόβαθρο[1] [2][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας έχουν τη βάση τους στην Συμφωνία ΕΟΧ. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς (ΕΕΑ), η οποία επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων στην εσωτερική αγορά. Η συμφωνία ΕΟΧ θέτει τους κοινούς στόχους συνεργασίας για την μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Το λογότυπο του ΕΟΧ και της Νορβηγίας χορηγεί 2014-2021.

Από την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας ΕΟΧ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συνέβαλαν στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο αρκετών χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ. Οι συνεισφορές διοχετεύθηκαν μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (1994 – 1998), του Xρηματοδοτικού Mέσου (1999 – 2003) και των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας (2004-2009, 2009-2014, 2014-2021). Συνολικά, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν χορήγησαν 3.3 δις ευρώ μέσω διαδοχικών προγραμμάτων επιδότησης μεταξύ 1994 και 2014. Μια περαιτέρω συμβολή 2.8 δις ευρώ πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2021. Οι τρεις Οι χώρες χορηγοί συνεισφέρουν ανάλογα με το μέγεθος και το ΑΕγχΠ τους. Κατά συνέπεια, η Νορβηγία παρέχει το 97, 7%, Ισλανδία το 1,6% και το Λιχτενστάιν το 0,7% της χρηματοδότησης για τις συνδυασμένες χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας της περιόδου 2014-2021.

Από το 2004, υπάρχουν δύο ξεχωριστοί μηχανισμοί: οι χορηγίες ΕΟΧ και οι χορηγίες Νορβηγίας. Οι χορηγίες ΕΟΧ χρηματοδοτούνται από τις τρεις χώρες χορηγούς: την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία· ενώ οι χορηγίες της Νορβηγίας χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τη Νορβηγία.

Επιλεξιμότητα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η επιλεξιμότητα των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας ακολουθεί τα ίδια κριτήρια που θεσπίστηκαν για το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ με στόχο τα κράτη μέλη στα οποία το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ. Για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2021, αυτές οι χώρες είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Οι χώρες που έχουν εισέλθει στην ΕΕ πριν από το 2004 εξαιρούνται από την λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο των Χορηγιών της Νορβηγίας· ως εκ τούτου, η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα λάβουν χρηματοδότηση μόνο από τις Χορηγίες ΕΟΧ. [3]

Πώς λειτουργεί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρώτον, η ΕΕ και τα τρία κράτη χορηγοί συνυπογράφουν ένα Μνημόνιο Συμφωνίας (MoU) για την συνολική συνεισφορά και διανομή της χρηματοδότησης ανά δικαιούχο κράτος. Οι χορηγίες προς τις χώρες γίνονται με βάση το μέγεθος του πληθυσμού και το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, καθιστώντας την Πολωνία το μεγαλύτερο δικαιούχο κράτος, ακολουθούμενη από την Ρουμανία.  Η Μάλτα είναι το μικρότερο δικαιούχο κράτος.

Δεύτερον, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία διαπραγματεύονται με κάθε δικαιούχο κράτος και συμφωνούν τα προγράμματα που θα αναπτυχθούν, τους στόχους τους και το μέγεθος της χρηματοδότησης κάθε μεμονωμένου προγράμματος. Οι συμφωνίες βασίζονται στις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες των δικαιούχων κρατών και στο πεδίο συνεργασίας με τα κράτη χορηγούς. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποφυγή επικαλύψεων και για την διασφάλιση της χρηματοδότησης εκεί όπου θα έχει την μεγαλύτερη επίδραση. Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την χρηστή διακυβέρνηση, την βιώσιμη ανάπτυξη και την ισότητα των φύλων.

Τα κονδύλια που παρέχονται από την ΕΕ και τις χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας είναι συμπληρωματικά, και τα διαχειρίζεται συνήθως η ίδια διαχειριστική αρχή σε εθνικό επίπεδο. Οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας χρηματοδοτούν συχνά έργα σε τομείς όπου η κοινοτική ή η εθνική χρηματοδότηση είναι σπάνια διαθέσιμη.

Κάθε  εθνικό εστιακό σημείο είναι υπεύθυνο για την συνολική διαχείριση των προγραμμάτων στην δικαιούχο χώρα. Οι φορείς εκμετάλλευσης του προγράμματος (POs) αναπτύσσουν και διαχειρίζονται τα προγράμματα, συχνά σε συνεργασία με έναν εταίρο από τα κράτη χορηγούς και χρηματοδοτούν έργα. Τα έργα επιλέγονται ως επί το πλείστον μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που απευθύνουν οι POS. [4]

Ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένας από τους δύο βασικούς στόχους των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας είναι η αύξηση της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ των δικαιούχων χωρών και των χωρών χορηγών. Οι συμπράξεις μεταξύ φορέων από τις δικαιούχους χώρες και τις αντίστοιχές τους στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία αποτελούν θεμελιώδες μέρος των χορηγιών και προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση των κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων.

Οι διμερείς συμπράξεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών θεσμών στις χορηγούς και δικαιούχους χώρες ενθαρρύνονται ευρέως. Η συνεργασία μεταξύ ατόμων και θεσμών σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο και στον ιδιωτικό τομέα, στον ακαδημαϊκό χώρο και στην κοινωνία των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για την περίοδο 2014-2021, έχουν διατεθεί 2,8 δις ευρώ στο πλαίσιο των χορηγιών. Οι χορηγίες ΕΟΧ (1,55 δισ. ευρώ) χρηματοδοτούνται από κοινού από την Ισλανδία (3%), το Λιχτενστάιν (1%) και την Νορβηγία (96%) και διατίθενται και στις 15 χώρες. Η χορηγία Νορβηγίας (1,25 δις ευρώ) χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Νορβηγία και διατίθεται στις 13 χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2003. Η συνεισφορά κάθε χώρας χορηγού βασίζεται στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ).

Εικόνα 1. Συνολική κατανομή χορηγίας ΕΟΧ 2014-2021
Εικόνα 2. Συνολική κατανομή χορηγίας Νορβηγίας 2014-2021

Οι πέντε τομείς προτεραιότητας (PSs) και οι συναφείς 23 τομείς προγραμμάτων (PAs) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2014-2021 αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες που ορίζονται στην "Στρατηγική Ευρώπης 2020” – την δεκαετή στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη – και τους 11 στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Στοχεύουν στη συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ενεργειακή εξάρτηση, μειώνοντας παράλληλα την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Προωθούν επίσης την διμερή και την διεθνή συνεργασία.

PS 1: Καινοτομία, Έρευνα, Εκπαίδευση και Ανταγωνιστικότητα

1. Επιχειρηματική ανάπτυξη, καινοτομία και ΜΜΕ

2. Ερευνα

3. Εκπαίδευση, υποτροφίες, μαθητεία και επιχειρηματικότητα των Νέων

4. Ισορροπία εργασίας-ζωής

5. Κοινωνικός διάλογος – Αξιοπρεπής Εργασία

PS 2: Κοινωνική Ένταξη, Απασχόληση των Νέων και Μείωση της Φτώχειας

6. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις για την Δημόσια Υγεία

7. Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά

8. Παιδιά και Νέοι σε κίνδυνο

9. Συμμετοχή των Νέων στην Αγορά Εργασίας

10.Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας


PS 3: Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή και Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα

11. Περιβάλλον και Οικοσυστήματα

12. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Απόδοση, Ενεργειακή Ασφάλεια

13. Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής και Προσαρμογή


PS 4: Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών, Χρηστή Διακυβέρνηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες

14. Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα, Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστική Συνεργασία

15. Κοινωνία των Πολιτών

16. Χρηστή Διακυβέρνηση, Υπεύθυνοι Θεσμοί, Διαφάνεια

17. Ανθρώπινα Δικαιώματα – Εθνική Εφαρμογή

Το πρόγραμμα ΑΥΕΝ (Ενεργό Δίκτυο Επιχειρηματικότητας των Νέων), που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων, ξεκίνησε το 2018. Το έργο στοχεύει στην οικοδόμηση ενός διακρατικού επιχειρηματικού δικτύου. Θα επιτρέψει στους νέους που είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης να βρουν ευκαιρίες στο εσωτερικό της κοινότητάς τούς, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Το έργο περιλαμβάνει εταίρους από την Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Νορβηγία.

PS 5: Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

18. Άσυλο και Μετανάστευση

19. Σωφρονιστικές Υπηρεσίες και Προδικαστική Κράτηση

20. Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία και Καταπολέμηση του Εγκλήματος

21. Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα του Δικαστικού Συστήματος, ενίσχυση του κράτους δικαίου

22. Ενδοοικογενειακή Βία και Έμφυλη Βία

23. Πρόληψη Καταστροφών και Ετοιμότητα

Ένα νέο χαρακτηριστικό των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021 είναι η ίδρυση του Ταμείου για την Απασχόληση των Νέων (65,5 εκατ. ευρώ) και του Ταμείου Περιφερειακής Συνεργασίας (34,5 εκατ. ευρώ). Τα Ταμεία αυτά στηρίζουν ευρωπαϊκές διασυνοριακές και διακρατικές πρωτοβουλίες έργων για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις κοινές προκλήσεις της Ευρώπης.

Συνεργασία και εξωτερικοί εταίροι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Εταίροι του Προγράμματος Χορηγών (DPPs) διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και στη διευκόλυνση της εταιρικής σχέσης του έργου. Στην περίοδο χρηματοδότησης 2014-2021, συμμετέχουν 21 DPPs[νεκρός σύνδεσμος] (δύο από την Ισλανδία, ένας από το Λιχτενστάιν και 18 από την Νορβηγία).

Οι Εταίροι του Προγράμματος Χορηγών είναι κυρίως δημόσιοι φορείς με εθνικές εντολές στους αντίστοιχους τομείς τους και με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία. Αυτοί οι DPPs έχουν οριστεί με πρωτοβουλία των χωρών χορηγών.

Διακυβερνητικές οργανώσεις και φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας, καθώς παρακολουθούν την συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτές οι οργανώσεις παρέχουν βοήθεια σε τομείς που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα προγράμματα και τα έργα των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας πληρούν τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, οι χορηγοί έχουν θεσπίσει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τρεις Ευρωπαίους εταίρους που ενεργούν ως Διεθνείς Οργανισμοί Εταίροι (IPOs) κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2021:

 • Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα και έργα για την ένταξη των Ρομά και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι χορηγίες συνεργάζονται επίσης με τον FRA για την οργάνωση εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα.
 • Το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) είναι ο πιο περιεκτικός εξωτερικός εταίρος των χορηγιών και συμμετέχει σε πολλά προγράμματα. Ο οργανισμός παρέχει στρατηγικές συμβουλές, καθώς και τεχνική συμβολή στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
 • Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι στρατηγικός εταίρος για τις χορηγίες στον τομέα της χρηστής διακυβέρνησης, όπου συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα και έργα.

Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 2009 – 2014[3][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

LOGO του ΕΟΧ και της Νορβηγίας χορηγεί 2009-2014.

Για την περίοδο 2009-2014, διατέθηκαν 1.8 δις ευρώ σε Χορηγίες. Οι χορηγίες ΕΟΧ (993,5 εκατ. ευρώ), χρηματοδοτήθηκαν από κοινού από την Ισλανδία (3%), το Λιχτενστάιν (1%) και την Νορβηγία (96 %), και διατέθηκαν σε 16 χώρες. Οι χορηγίες της Νορβηγίας (804,6 εκατ. ευρώ), χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από την Νορβηγία, διατέθηκαν στις 13 χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά την 2003. Η Ισπανία έλαβε μόνο μεταβατική χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2009-2014. Μετά την ένταξή της στην ΕΕ το 2013, η Κροατία έγινε μέλος του ΕΟΧ το 2014 και, κατά συνέπεια, δικαιούχος χώρα των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας.

Πίνακας 1. Χρηματοδοτήσεις χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2009-2014

Χώρα Χορηγίες ΕΟΧ Χορηγίες Νορβηγίας Συνολική χορήγηση % υλοποίησης*
Βουλγαρία € 78 600 000 € 48 000 000 € 126 600 000 79,49%
Κροατία € 5 000 000 € 4 600 000 € 9.600.000 63,33%
Κύπρος € 3 850 000 € 4 000 000 € 7 850 000 96,38%
Τσεχική Δημοκρατία € 61 400 000 € 70 400 000 € 131 800 000 84,13%
Εσθονία € 23 000 000 25 600 000 ευρώ € 48.600.000 97,12%
Ελλάδα 63 400 000 ευρώ € 0 63 400 000 ευρώ 86,28%
Ουγγαρία € 70 100 000 € 83 200 000 € 153 300 000 57,76%
Λετονία € 34.550.000 € 38 400 000 € 72.950.000 87,66%
Λιθουανία € 38 400 000 € 45 600 000 € 84 000 000 95,26%
Μάλτα 2 900 000 ευρώ € 1 600 000 € 4 500 000 98,76%
Πολωνία € 266 900 000 € 311 200 000 € 578 100 000 91,69%
Πορτογαλία € 57.950.000 € 0 € 57.950.000 90,51%
Ρουμανία € 190 750 000 € 115 200 000 € 305 950 000 82,21%
Σλοβακία € 38 350 000 € 42.400.000 80 750 000 ευρώ 79,80%
Σλοβενία € 12.500.000 € 14.400.000 € 26.900.000 91,37%
Ισπανία 45 850 000 ευρώ € 0 45 850 000 ευρώ 89,46%
Σύνολο € 993 500 000 € 804 600 000 € 1 798 100 000 85,11%

*% υλοποίησης από το επιλέξιμο ποσό δαπανών. Στοιχεία που εξάγονται στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, υποκείμενα σε αλλαγές.


Πηγή: End Review of the EEA and Norway Grants 2009-2014, rapid assessment: final report, Μάρτιος 2019.

Τομείς στήριξης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σχήμα 3. Κεφάλαια που χορηγούνται ανά Τομέα Προτεραιότητας

Στην περίοδο 2009-2014, οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας διατέθηκαν σε εννέα τομείς προτεραιότητας (PSs) και 32 τομείς προγράμματος (PAs), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Οι διατιθέμενοι πόροι ανά τομέα προτεραιότητας εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα.

Πίνακας 2. Τομείς προτεραιότητας (PSs) και τομείς προγράμματος (PAS) στο πλαίσιο των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2009-2014

Χορηγίες ΕΟΧ Χορηγίες Νορβηγίας
Προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος

Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων

Βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος

Περιβαλλοντικός έλεγχος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός και έλεγχος Μείωση των επικίνδυνων ουσιών

Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS)Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα
Κλιματική αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ναυτιλιακός τομέας Έρευνα και τεχνολογία σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή

Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανίαΚαινοτομία στην πράσινη βιομηχανία
Κοινωνία των ΠολιτώνΚονδύλια για μη κυβερνητικές οργανώσεις Αξιοπρεπής εργασία και τριμερής διάλογοςΠαγκόσμιο Ταμείο για την Αξιοπρεπή Εργασία και τον Τριμερή Διάλογο
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία

Συνεργασία Σένγκεν και καταπολέμηση του διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης και των μετακινούμενων εγκληματικών ομάδων

Ενίσχυση της δικαστικής ικανότητας και συνεργασία

Σωφρονιστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη

Παιδιά και Νεολαία σε κίνδυνο

Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για την μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης

Πρωτοβουλίες για την δημόσια υγεία

Ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και προώθηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής Θεσμικό πλαίσιο στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης

Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη

Ανάπτυξη ικανοτήτων και θεσμική συνεργασία μεταξύ δικαιούχου κράτους και νορβηγικών δημόσιων ιδρυμάτων, τοπικών και περιφερειακών αρχών

Διασυνοριακή συνεργασία

Πρωτοβουλίες για τη δημόσια υγεία Ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και προώθηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής

Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Διατήρηση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς Προώθηση της πολυμορφίας στον πολιτισμό και τις τέχνες στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

Έρευνα και υποτροφίες

Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας Υποτροφίες

Έρευνα και υποτροφίες

Διμερείς ερευνητικές εργασίες Διμερές πρόγραμμα υποτροφιών

Πηγή: Γαλάζιο Βιβλίο 2009-2014

Συνεργασία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η συνεργασία μέσω διμερών προγραμμάτων και έργων παρέχει έναν χώρο για την ανταλλαγή γνώσεων, την αμοιβαία μάθηση από τις βέλτιστες πρακτικές και την ανάπτυξη κοινών πολιτικών. 23  εταίροι του προγράμματος χορηγών (DPPs) συμμετείχαν στην περίοδο χρηματοδότησης 2009-2014 (20 από την Νορβηγία, δύο από την Ισλανδία και ένας από το Λιχτενστάιν). Επιπλέον, το Συμβούλιο της Ευρώπης μέτρησε ως DPP σε διάφορα προγράμματα.

Πάνω από το 30% των 7.000 έργων που χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο αυτή είχαν συμμετοχή τουλάχιστον ενός εταίρου του προγράμματος χορηγών. Υπήρξαν σχεδόν 1.000 εταίροι από τις χώρες χορηγούς (185 από την Ισλανδία, 11 από το Λιχτενστάιν και 780 από την Νορβηγία).

Αποτελέσματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Τελική Έκθεση Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2009-2014 ρίχνει φως στις χορηγίες που διατέθηκαν σε 16 χώρες της ΕΕ. Οι ακόλουθες ανεξάρτητες αξιολογήσεις και εκθέσεις διενεργήθηκαν για την περίοδο χρηματοδότησης 2009-2014:

Με την υποστήριξη των επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας, η ΜΚΟ Sastipen στη Ρουμανία εκπαίδευσε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας με υπόβαθρο Ρομά για την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας σε άτομα που ζουν σε απομακρυσμένα χωριά. Ως αποτέλεσμα, ιδρύθηκαν 45 κλινικές και 130.000 άτομα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Μια έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από τις χορηγίες παρείχε επίσης πολύ απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τον πληθυσμό των Ρομά.

Τα αποτελέσματα και η πύλη δεδομένων των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της περιόδου 2009-2014.

Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 2004 – 2009[2][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λογότυπο των Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2004-2009, που αναφέρονται επίσης ως Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΟΧ και Νορβηγίας 2004-2009.

Με η διεύρυνση της ΕΕ το 2004, δέκα νέες χώρες – Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία – εντάχθηκαν όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Η διεύρυνση απαίτησε σημαντική αύξηση των συνεισφορών για την ευρωπαϊκή συνοχή. Τα περισσότερα από τα νέα κράτη μέλη ήταν σημαντικά πιο κάτω από το μέσο επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας διέθεσαν 1,3 δις ευρώ την περίοδο 2004-2009. Οι χορηγίες ΕΟΧ (672 εκατ. €) υποστήριξαν 15 δικαιούχα κράτη στην κεντρική και νότια Ευρώπη. Οι χορηγίες της Νορβηγίας διέθεσαν επιπλέον 567 εκατ. ευρώ στις δέκα χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004.

Financial Mechanism EEA Norway.jpg

Εκτός από αυτούς τους δύο μηχανισμούς, η Νορβηγία διέθεσε 68 εκατ. ευρώ μέσω των νορβηγικών διμερών προγραμμάτων συνεργασίας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όταν τα δύο κράτη προσχώρησαν στην ΕΕ το 2007.

Η Νορβηγία, ως ο μεγαλύτερος χορηγός, συμμετείχε κοντά στο 97% της συνολικής χρηματοδότησης την περίοδο 2004-2009.

Τομείς στήριξης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Από 2004 έως 2009, χρηματοδοτήθηκαν 1.250 έργα μέσω των χρηματοδοτικών μηχανισμών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των ακόλουθων τομέων στήριξης:

 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • ΔΟι ιατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
 • ΚΟι οινωνία των πολιτών
 • ΣΟι ένγκεν και δικαιοσύνη
 • ΥΟι γεία και φροντίδα των παιδιών
 • ΟΟι ικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • ΑΟι καδημαϊκή έρευνα και υποτροφίες
 • ΠΟι εριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία
 • ΟΟι ικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων

Οι

Συνεργασία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πάνω από ένα στα πέντε υποστηριζόμενα έργα ήταν έργα σύμπραξης μεταξύ φορέων των δικαιούχων κρατών και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας.

Αποτελέσματα [5][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας συνεχίζουν να στηρίζουν το Σπίτι της Συνεργασίας, που βρίσκεται στην ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ στην καρδιά της Λευκωσίας, στην Κύπρο. Το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο έχει γίνει ένας σημαντικός τόπος συνάντησης για οργανισμούς από όλο το νησί.

H Τελική Έκθεση Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2004-2009 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 2004-2009 έχουν συμβάλει στην μείωση των ανισοτήτων στην Ευρώπη [...] και τα οφέλη σε τοπικό επίπεδο είναι αξιοσημείωτα "( Final report, Nordic Consulting Group, Ιανουάριος 2012).

Οι ακόλουθες ανεξάρτητες αξιολογήσεις και αξιολογήσεις έχουν διεξαχθεί για την περίοδο χρηματοδότησης 2004-2009:

Χρηματοδοτικό μέσο 1999 – 2003 [2][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διατηρήσιμη αστική δομή στο Κορκ (Ιρλανδία): Έργο διά βίου εργαστηρίουΤο χρηματοδοτικό μέσο 1999-2003 υποστήριξε την αποκατάσταση και τον μετασχηματισμό ενός πρώην χώρου ύδρευσης σε μια εγκατάσταση πολλαπλών χρήσεων. Ο συνολικός στόχος του έργου ήταν η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της διατηρησιμότητας, ενώ ταυτόχρονα αποκατέστησε την αρχιτεκτονική και βιομηχανική κληρονομιά του Κορκ.

Κατά την περίοδο 1999 –2003, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία έλαβαν 119.6 εκατ. ευρώ από τα κράτη ΕΟΧ ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Χρηματοδοτήθηκαν έργα στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, της αστικής ανάπλασης, της ρύπανσης στις αστικές περιοχές, της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μεταφορών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και της ακαδημαϊκής έρευνας. Περίπου το 93 % της χρηματοδότησης δαπανήθηκε για έργα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατεβάστε την Τελική έκθεση για το χρηματοδοτικό μέσο 1999-2003.

Χρηματοδοτικός μηχανισμός 1994 – 1998 [2][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ισπανικό πρόγραμμα Via de la Plat- Extremadura είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα αποκατάστασης της αρχαίας ρωμαϊκής οδού Via de la Plata. Το έργο έλαβε το 2005 το περίφημο βραβείο ευρωπαϊκής κληρονομιάς στην κατηγορία διατήρησης πολιτιστικών τοπίων.

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός 1994-1998 καλύπτει την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Χρηματοδοτήθηκαν έργα στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και των μεταφορών. Εκτός από το ποσό των 500 εκατ. ευρώ ια την χρηματοδότηση του έργου, χορηγήθηκαν εκπτώσεις επιτοκίου για δάνεια ύψους 1.5 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ).

H Φινλανδία, η Σουηδία και η Αυστρία, που έως το 1994 ήταν μέλη της ΕΖΕΣ, αποχώρησαν από την ζώνη αυτή για να ενταχθούν στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τις υποχρεώσεις συνεισφορών αυτών των τριών χωρών στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 1994-1998.

Κατεβάστε την Τελική έκθεση για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 1994-1998.

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. «The European Economic Area Agreement (EEA)». Government.no. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 «Our history - EEA Grants». eeagrants.org. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2020.  Σφάλμα αναφοράς: Invalid <ref> tag; name ":1" defined multiple times with different content Σφάλμα αναφοράς: Invalid <ref> tag; name ":1" defined multiple times with different content Σφάλμα αναφοράς: Invalid <ref> tag; name ":1" defined multiple times with different content
 3. 3,0 3,1 «Which countries benefit?». Government.no. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. 
 4. «About the EEA and Norway Grants». Government.no. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. 
 5. «The Office of the Auditor General's investigation of the EEA and Norway Grants». Government.no. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. 
 • "Η συμφωνία για τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ)". Government.no. Aνακτήθηκε 15 Αυγούστου 2019

Άλλοι σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]