Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συζήτηση:Σωκράτης/Αρχείο 1

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ημερομηνία γέννησης

Από πού προκύπτει ότι ο Σωκράτης γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου; Το κείμενο δεν λέει τίποτα (και ακόμα χειρότερα μιλά για τις ασαφείς πληροφορίες που υπάρχουν για τη ζωή του). --cubic[*]star 09:25, 20 Μαΐου 2008 (UTC)[απάντηση]

Κατά πόσο αληθεύει ότι η ίδια η διαδασκαλία του αμφισβητείται, αφού οι μόνες γραπτές μαρτυρίες προέρχονται από τα κείμενα του Πλάτωνα;— Ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 94.64.220.32 (συζήτησησυνεισφορά) .

Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα

Από που προκύπτει το «Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα» (ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα);--Nestanaios 21:34, 20 Ιουνίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Αντίστοιχα, θα ρωτούσα από πού προκύπτει το 'ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲν οἶδα πλὴν ἓν μόνον, τὸ διδόναι λόγους καὶ λαμβάνειν, τουτέστι τὴν διαλεκτικήν' το οποίο έβαλες στο άρθρο; Πηγή; Και ελπίζω να είναι ο ίδιος ο Πλάτωνας και όχι κάποια μεταγενέστερη βιογραφία --Dipa1965 20:26, 17 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]
Κι επειδή το έψαξα λίγο, η φράση "εν οίδα ότι ουδέν οίδα" αποδόθηκε στον Σωκράτη από τον σκεπτικιστή φιλόσοφο Αρκεσίλαο, τον 3ο αι. πΧ (David Sedley, Lucretius and the Transformation of Greek Wisdom, σελ. 86). Παρ' όλα αυτά κάποιοι τη θεωρούν αυθεντική, βλ. πχ εδώ --Dipa1965 21:34, 17 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Κατ’αρχὰς νὰ ξεκαθαρὶσωμεν δὺο πρὰγματα. Ἄλλο ἠλεκτρονικὴ τεχνολογὶα καὶ ἄλλο φιλοσοφὶα τε καὶ γλωσσολογὶα. Κατὰ δεὺτερον,μπορεῖ ὁ Ἀγγλὸφωνος νὰ μᾶς παραθὲση τὸ πρωτὸτυπο τοῦ τρὶτου αἰῶνος; Τοῦ φιλοσὸφου Ἀρκεσιλὰου ἔχει σωθεῖ μὸνον ἕνα ἕργον καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργον μὸνον 76 λὲξεις.

Εἰς Ἄτταλον. Πέργαμος οὐχ ὅπλοις κλεινὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἵπποις πολλάκις αὐδᾶται Πῖσαν ἀνὰ ζαθέην. εἰ δὲ τὸν ἐκ Διόθεν θεμιτὸν θνητῷ νόον εἰπεῖν, ἔσσεται εἰσαῦτις πολλὸν ἀοιδοτέρη εἰς Μηνόδωρον τηλοῦ μὲν Φρυγίη, τηλοῦ δ’ ἱερὴ Θυάτειρα, ὦ Μηνόδωρε, σὴ πατρίς, Καδαυάδη. ἀλλὰ γὰρ εἰς Ἀχέροντα τὸν οὐ φατὸν ἶσα κέλευθα, ὡς αἶνος ἀνδρῶν, πάντοθεν μετρεύμενα. σῆμα δέ τοι τόδ’ ἔρεξεν ἀριφραδὲς Εὔδαμος, ᾧ σὺ πολλῶν πενεστέων ἦσθα προσφιλέστερος.

Δὲν βλὲπω τὸ ἑν οἶδα ὄ,τι οὐδὲν οἶδα.

Ἐγῶ σᾶς παραπὲμπω στὸν νεοπλατωνικὸ φιλὸσοφον Ὀλυμπιὸδωρον τοῦ ἔκτου μ.χ. αἰῶνος εῖς τὸ ἔργον του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. Ἀπὸσπασμα... Ἐγὼ γὰρ οὐ περὶ μὲν σοῦ λέγω ὡς χρὴ παιδευθῆναι κοινὸν γὰρ τοῦτο, φησίν, ἐμοί τε καὶ σοί, τὸ ἀγνοεῖν ἑαυτοὺς καὶ δεῖσθαι παιδείας διὰ τοῦτο• διαφέρομεν δὲ ἑνί τινι μόνῳ, τῷ τὸν μὲν ἐπίτροπον τὸν σὸν Περικλέα εἶναι, τὸν δὲ ἐμὸν θεὸν εἶναι, ὅπερ ἓν τὸ ὅλον ἐστίν. οὕτω καὶ ἀλλαχοῦ• ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲν οἶδα πλὴν ἓν μόνον,τὸ διδόναι λόγους καὶ λαμβάνειν, τουτέστι τὴν διαλεκτικήν, ὅπερ τὸ ὅλον ἐστίν, εἴγε φιλοσοφία ἐστὶν πάντα τὰ ὄντα γινώσκουσα.

Ἐκπλὴσομαι. Δὲν βρὲθηκε κανεὶς φιλὸσοφος, γλωσσολὸγος νὰ μὲ ἀμφισβυτὴση παρὰ ἕνας ἠλεκτρονικὸς τεχνολὸγος. Μοῦ θυμὶζει τὸν Κωνσταντὶνο Παλαιολὸγο. Δὲν ὑπὰρχει κανεὶς χρηστιανὸς νὰ μοῦ πὰρη τὸ κεφὰλι; <επεξεργασία> --Nestanaios 12:52, 26 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Δεν πρόκειται να με εκνευρίσεις με τις υπολογισμένα προσβλητικές απαντήσεις σου, όσο και να προσπαθείς, δοκησίσοφο τρολίδιο. Θέλεις και απάντηση από φιλόσοφο, που 1 στις 5 λέξεις σου είναι ανορθόγραφη... Επί της ουσίας, και για να σε βγάλω από τη συνήθη ημιμάθειά σου, κανείς δεν είπε ότι διασώθηκαν ακέραια γραπτά του Αρκεσίλαου όπου αναφέρεται το "εν οίδα...". Η φράση σώζεται στα Academica του Κικέρωνα. Τώρα, το αν πράγματι αν πράγματι την είπε ο Σωκράτης (ή την απέδωσε ο Αρκεσίλαος στον Σωκράτη επίτηδες, για να δικαιολογήσει τις δικές του ακραίες σκεπτικιστικές θέσεις), είναι θέμα των καταξιωμένων ειδικών (όπως ο Sedley, τον οποίο νομίζεις ότι μπορείς να βγάλεις άσχετο) και όχι των διαδικτυωμένων ανώνυμων ερασιτεχνών όπως εσύ κι εγώ. --Dipa1965 21:39, 26 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Και ο μουσουλμάνος μια χαρά του το έκοψε το κεφάλι, εξίσου νεκρός είναι ο αυτοκράτορας, θα σε παρακαλούσα να μην σχολιάζεις τις ιδιότητες των συνομιλητών σου αλλά μόνο το τι λένε. --Egmontaz συζήτηση 12:58, 26 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]

ἀμφισβυτὴση;--The Elder 13:13, 26 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Γιατί, το "χρηστιανός" που το βάζεις; Ή το "εκπλήσομαι" :-) ; --Dipa1965 21:39, 26 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Και για να πούμε και τίποτα σοβαρό, πιστεύω πως η φράση "Η περίφημη σωκρατική φράση 'ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲν οἶδα πλὴν ἓν μόνον, τὸ διδόναι λόγους καὶ λαμβάνειν, τουτέστι τὴν διαλεκτικήν'[εκκρεμεί παραπομπή], φαίνεται ότι ήταν η θεμελιακή πρόταση της φιλοσοφίας του" πρέπει να διαγραφεί. Ο λόγος είναι ότι και και η αρχική φράση (εν οίδα ότι ουδέν οίδα) καθώς και αυτή που έβαλε ο χρήστης Nestanaios παραδίδονται μόνο από πολύ μεταγενέστερους συγγραφείς και, το σημαντικότερο, δεν συμπυκνώνουν σε καμμία περίπτωση την ουσία της διδασκαλίας του. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να προχωρήσω... --Dipa1965 22:05, 26 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Κανένα πρόβλημα από εμένα, άλλωστε κανένα κείμενο του Σωκράτη δε σώζεται και συνεπώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί οποιαδήποτε ρήση, ούτε ήταν αυτή η θεμελιακή πρόταση της διδασκαλίας του--The Elder 22:26, 26 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Οκ, "έφυγε" --Μουσουλμάνος γιαταγανοφόρος 06:49, 28 Ιουλίου 2009 (UTC)[απάντηση]
Η ουδετερότητα μετρά πάντα σε όλα τα λήμματα. --Χριστιανός τουρκοφάγος με τυφέκια

(και νυμφευμένος και ερωμένη).

Θεωρώ ότι ως Έλληνες όντες οφείλωμεν να γνωρίζωμεν ότι ο Σωκράτης νυμφευμένος ων διατηρούσε και παράλληλη σχέση με την Μυρτώ με την οποίαν απέκτησε και τους δύο εκ των τριών γιων του.

Ο Αθήναιος αναφέρει.... ἐκ τούτων οὖν τις ὁρμώμενος μέμψαιτ’ ἂν τοὺς περιτιθέντας Σωκράτει δύο γαμετὰς γυναῖκας Ξανθίππην καὶ τὴν Ἀριστείδου Μυρτώ, οὐ τοῦ δικαίου καλουμένου, οἱ χρόνοι γὰρ οὐ συγχωροῦσιν, ἀλλὰ τοῦ τρίτου ἀπ’ ἐκείνου. εἰσὶ δὲ Καλλισθένης, Δημήτριος ὁ Φαληρεύς, Σάτυρος ὁ περιπατητικός, Ἀριστόξενος, οἷς τὸἐνδόσιμον Ἀριστοτέλης ἔδωκεν ἱστορῶν τοῦτο ἐν τῷ περὶ εὐγενείας.

Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει... φησὶ δ’ Ἀριστοτέλης δύο γυναῖκας αὐτὸν (τὸν Σωκράτην) ἀγαγέσθαι, προτέραν μὲν Ξανθίππην, ἐξ ἧς αὐτῷ γενέσθαι Λαμπροκλέα• δευτέραν δὲ Μυρτὼ τὴν Ἀριστείδου τοῦ δικαίου θυγατέρα, ἣν καὶ ἄπροικον λαβεῖν, ἐξ ἧς γενέσθαι Σωφρονίσκον καὶ Μενέξενον.

Ο Πλούταρχος αναφέρει... Δημήτριος δ’ ὁ Φαληρεὺς καὶ Ἱερώνυμος ὁ Ῥόδιος καὶ Ἀριστόξενος ὁ μουσικὸς καὶ Ἀριστοτέλης, εἰ δὴ τό γε περὶ εὐγενείας βιβλίον ἐν τοῖς γνησίοις Ἀριστοτέλους θετέον, ἱστοροῦσι Μυρτὼ θυγατριδῆν Ἀριστείδου Σωκράτει τῷ σοφῷ συνοικῆσαι, γυναῖκα μὲν ἑτέραν ἔχοντι, ταύτην δ’ ἀναλαβόντι χηρεύουσαν διὰ πενίαν καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐνδεομένην--Nestanaios 10:46, 4 Αυγούστου 2009 (UTC)[απάντηση]

Αυτα ολα ειναι μια συντομία ακριβως όσων ειναι γραμμένα σε βιβλιο σχολειου. Χρήστης:Thomaslaza13 Thomaslaza13 12:40, 12 Ιουλίου 2011 (UTC)[απάντηση]