Πρότυπο:S-break/τεκμηρίωση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το s-start είναι το αρχικό συστατικό της σειράς προτύπων για τα κουτιά διαδοχής. Αντικαθιστά τις προηγούμενες μορφές για τους πίνακες διαδοχής αλλά επιτρέπει ακόμη μεγάλο μέρος των χρήσεων τους έμμεσα. Στη νέα μορφή, κάθε κουτί διαδοχής αρχίζει με s-start, και ούτως είναι απαραίτητο συστατικό του νέου συστήματος. Αν βρείτε πρότυπο διαδοχής που δεν είναι σε αυτό τον κανόνα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το WikiProject Succession Box Standardization.

Ο σκοπός της σελίδας είναι να τεκμηριώσει όλο το σύστημα διαδοχής με βάση το s-start και να παράσχει οδηγίες για την σωστή δημιουργία και επεξεργασία των κουτιών διαδοχής. Η σελίδα διαιρείται σε τρεις μεγάλες ενότητες: η πρώτη παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των προτύπων διαδοχής και μια εξήγηση της λειτουργίας των παραμέτρων· η δεύτερη δίνει οδηγίες για τη δημιουργία κουτιών διαδοχής· η τρίτη ενότητα εισέρχεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα διαδοχής και δίνει παραδείγματα της χρήσης τους. Πλήρη παραδείγματα των κουτών διαδοχής με ποικίλη περιπλοκότητα δίνονται στο τέλος.

Πρότυπα που εξετάζονται σε αυτή τη σελίδα[επεξεργασία κώδικα]

Το πρότυπο s-start υπάρχει για να χρησιμοποιείται με τα υπόλοιπα πρότυπα διαδοχής. Τα ακόλουθα είναι ένας κατάλογος όλων των προτύπων διαδοχής, με εξαίρεση τις επικεφαλίδες:

 • Template:s-start — Ανοίγει νέο Βικιπίνακα
 • Template:s-end — Για το κλείσιμο Βικιπινάκων
 • Template:s-break — For creating breaks (a replacement for hard-coding "|-")
 • Template:s-bef — Για την παράθεση καταλόγου προκατόχων
 • Template:s-aft — Για την παράθεση καταλόγου διαδόχων
 • Template:s-ttl — Για την παράθεση καταλόγου τίτλων και ετών
 • Template:s-new — Για νέους τίτλους
 • Template:s-non — Για μη ύπαρξη διαδόχων
 • Template:s-inc — Για κατόχους θέσεων
 • Template:s-vac — Για κενούς τίτλους (προκάτοχος ή διάδοχος)
 • Template:s-tul — Για κατ' όνομα μονάρχες (νόμμιμους αλλά μη κυβερνώντες)
 • Template:s-hou — Για βασιλικό οίκο/ατομικές πληροφορίες
 • Template:s-ref — Για παραθέσεις κουτιών διαδοχής
 • Template:s-line — Used for succession boxes of rail and subway/underground railway networks

Τα πρώτα πέντε αντικείμενα στη λίστα είναι τα πιο βασικά για τη δημιουργία κουτιών διαδοχής και τα πιο πολύ χρησιμοποιούμενα σε όλη τη Βικιπαίδεια· τα άλλα (με εξαίρεση τα s-hou και s-line) χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα για ένα από τα πρώτα πέντε, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Σημειώνεται ότι το s-line δεν περιγράφεται τρεχόντως σε αυτή τη σελίδα, κάτι που, όμως, θα αλλάξει στο μέλλον.

Ένας κατάλογος των προτύπων και όλων των παραμέτρων τους, μαζί με βασικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κάθε προτύπου και παραμέτρου, μπορεί να βρεθεί στο SBS's Cheatsheet.

Παράμετροι[επεξεργασία κώδικα]

Τα περισσότερα πρότυπα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: το όνομα του προτύπου γράφεται μεταξύ διπλών αγκίστρων, και το κείμενο ή ο κώδικας του προτύπου εμφανίζεται στη σελίδα. Μια βασική διαφορά των προτύπων διαδοχής είναι ότι τα περισσότερα από αυτά απαιτούν από αυτόν που τα επεξεργάζεται να συμπεριλάβει ονόματα, τίτλους, ή άλλο κείμενο το οποίο θα εκτεθεί στα κουτιά, και το οποίο είναι διαφορετικό κάθε φορά.

Τέτοιο κείμενο εισάγεται στα πρότυπα μέσω των παραμέτρων, πεδίων διαχωρισμένων από το όνομα του προτύπου και μεταξύ τους με pipes ( | ). Η λειτουργία των παραμέτρων είναι να αλλάζουν την εμφάνιση των κελιών που δημιουργούνται από αυτά τα πρότυπα, συνήθως προσθέτοντας ειδικής μορφής κείμενο ή αλλάζοντας το τρέχον κείμενο. Παρότι μερικές παράμετροι απλά δέχονται το επιθυμητό κείμενο και are told apart by their place within the template, many parameters have names, separated from the text by an equal sign ( = ); while in the first case empty parameters must still be included if before one with text, many (but not all) named parameters can be omitted if they are not used, irrespective of their position. Furthermore, some named parameters do not require text at all; the simple inclusion of their name will activate a feature of the template. Blank spaces may be inserted between the text and the pipes, equal signs, and double curly brackets, but this is not necessary and can sometimes even be confusing.

Στο επόμενο παράδειγμα, το "s-vac" είναι το όνομα του προτύπου, η "εκκρεμότητα" είναι μια παράμετρος χωρίς άλλο κείμενο πλην του ονόματός της, και η "τελευταίος" είναι μια παράμετρος με όνομα και κείμενο, εγκλεισμένο σε αυτή την περίπτωση σε διπλές αγκύλες (thus wiki-linked).

{{s-vac|εκκρεμότητα|last=[[George Smith]]}}

Τα περισσότερα πρότυπα διαδοχής δέχονται παραμέτρους· η συμπερίληψη κάποιων από αυτές είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των προτύπων, ενώ η συμπερίληψη άλλων είναι προαιρετική. Τα μόνα πρότυπα από τον κατάλογο της προηγούμενης ενότητας τα οποία δεν δέχονται καθόλου παραμέτρους είναι το s-start/start και το end/s-end. Τα περισσότερα πρότυπα κεφαλίδων, παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνται επίσης χωρίς παραμέτρους.

Υπάρχουν διάφορα είδη παραμέτρων. Υπάρχουν παράμετροι οι οποίες επιτρέπουν την συμπερίληψη ονομάτων, τίτλων και ημερομηνιών, είτε υποχρεωτικών είτε προαιρετικών. Η παράμετρος γραμμών επιτρέπει τη δημιουργία περίπλοκων πινάκων και περιγράφεται lower in this page. And the title parameters change the text normally appearing in s-new, s-inc, and s-vac.

Οδηγίες χρήσης[επεξεργασία κώδικα]

Υπάρχουν πολλά είδη κουτιών διαδοχής, καθώς οι συνδυασμοί των διάφορων προτύπων που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι πρακτικά άπειροι. Αρχικά παρουσιάζεται η χρήση των απλών κουτιών, και στη συνέχεια η ανάλυση πιο περίπλοκων κουτών με πολλές γραμμές και πολλούς τίτλους.

Απλά κουτιά[επεξεργασία κώδικα]

Ο κύριος σκοπός ενος κουτιού διαδοχής είναι να δείξει το μέρος του υποκειμένου του κουτιού (το πρόσωπο—ή άλλη οντότητα—στου οποίου το άρθρο βρίσκεται μέσα) σε μια διαδοχή ανθρώπων (πλέον αναφερόμενη ως αλυσίδα διαδοχής). Εξαιτίας αυτού, τα περισσότερα κουτιά περιλαμβάνουν τρεις ανθρώπους, ονομαστικά το υποκείμενο, τον προκάτοχό του, και τον διάδοχό του.

Η πεμπτουσία ενός κουτιού διαδοχής αποτελείται από τρία κελιά, τα οποία πηγαίνουν από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια σειρά με την οποία οι θητείες των τριών προσώπων διαδέχθηκαν η μία την άλλη: το αριστερό κελί περιέχει τον προκάτοχο, το μεσαίο τον τίτλο του θέματος και τα έτη που σηματοδοτούν την θητεία σε ένα αξίωμα (το όνομα του προσώπου αναφέρεται ήδη στον τίτλο του άρθρου και δεν επαναλαμβάνεται εδώ), και το δεξιό περιέχει τον διάδοχο.

Αρκετά απλά, η δημιουργία ενός κουτιού ακολουθεί την ίδια σειρά. First comes the predecessor (template s-bef), the title and years follow (template s-ttl), and then comes the successor (template s-aft). It should not be forgotten, of course, that every succession box opens with the s-start template, and ends with the end template. Each command should be given its own line in the edit box.

Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το διάγραμμα.

Εισάγετε το πεδίο έναρξης ώστε το πρόγραμμα να αναγνωρίσει το πρόγραμμα:
{{s-start}}
Εισάγετε το όνομα του προκατόχου:
{{s-bef|before=[[Εισάγετε προκάτοχο εδώ]]}}
Εισάγετε τον τίτλο του προσώπου στη σελίδα του οποίου εργάζεστε:
{{s-ttl|title=[[Εισάγετε τίτλο εδώ]]
Επίσης, εισάγετε τα έτη κατά τη δάρκεια των οποίων έφεραν τον τίτλο (όχι απαραίτητα σε μια διαφορετική γραμμή):
|years=Εισάγετε ημερομηνία έναρξης εδώ – Εισάγετε ημερομηνία λήξης εδώ}}
Εισάγετε το όνομα του διαδόχου:
{{s-aft|μετά=[[Εισάγετε διάδοχο εδώ]]}}
Αφότου όλα γίνουν, πληκτρολογήστε:
{{s-end}}

Αυτό είναι ένα παράδειγμα της τεχνικής, ειλημμένο από το άρθρο Ερρίκος Η' της Αγγλίας. Γράφοντας...

{{s-start}}
{{s-bef|πριν=[[Ερρίκος Ζ' της Αγγλίας|Ερρίκος Ζ']]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Κατάλογος Άγγλων μοναρχών|Βασιλιάς της Αγγλίας]]
|έτη=22 Απρλίου 1509 – 28 Ιανουαρίου 1547}}
{{s-aft|μετά=[[Εδουάρδος ΣΤ' της Αγγλίας|Εδουάρδος ΣΤ']]}}
{{s-end}}

..θα παραχθεί αυτό:

Προκάτοχος
Ερρίκος Ζ'
Βασιλιάς της Αγγλίας
22 Απρλίου 1509 – 28 Ιανουαρίου 1547
Διάδοχος
Εδουάρδος ΣΤ'

Ας σημειωθεί ότι τα ονόματα του προκατόχου και του διαδόχου και του ονόματος του τίτλου περικλείονται σε διπλές αγκύλες· αυτό επιτρέπει τα ονόματα στο κουτί να συνδέουν στα αντίστοιχα άρθρα τους. Αν και προτείνεται έντονα να συνδέετε τα ονόματα στα κουτιά ακόμα και αν δεν έχουν το δικό τους λήμμα εκείνη τη στιγμή (resulting in a red link), there can be exceptions (see SBS's Guidelines for more details).

It is encouraged that you include the title-holder's dates of term or reign whenever possible; if a date is dubious or disputed, use the s-ref template to include references that will back up that date (see the relevant section for details). Please do not link the dates except in a limited number of cases, which are described in the Guidelines page.

Προηγμένα κουτιά[επεξεργασία κώδικα]

Πολλοί άνθρωποι, όπως οι μονάρχες και οι πρωθυπουργοί, ενεργοί επιχειρηματίες, επιφανείς επιστημόνες και ταλαντούχοι αθλητές έχουν καταλάβει πολλά αξιώματα και/ή τίτλους στη ζωή τους. Καθώς θα ήταν δύσχρηστο να δημιουργούνται ξεχωριστά κουτιά για όλους αυτούς τους τίτλους, τα περιλαμβάνουμε όλα σε ένα μοναδικό κουτί διαδοχής. Ούτως, κάθε άρθρο έχει ένα κουτί στη βάση, το οποίοείναι ευκολότερο στη διαχείριση και πιο ευχάριστο αισθητικά.

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κουτιά διαδοχής αποτελούνται από πολλές ξεχωρστές γραμμές οι οποίες αποτελούνται από τα απλά κουτιά της προηγούμενης ενότητας, και ούτως η δημιουργία τους ακολουθεί λιγότερο ή περισσότερο τους ίδιους κανόνες· the only difference is that special care should be given to the placement and relative order of said simple boxes, as well as to the inclusion {{s-break}} (a template version of "|-") between the lines where necessary.

On other occasions, a person might inherit more than one title from a single individual, and/or pass multiple titles on to one person. The several separate crowns of the Commonwealth Realms, held by the same Queen, are one good example (see Elizabeth II of the United Kingdom). It is also possible that someone might take over an office from two different people who had held it jointly until then, or join several different titles into one that will be inherited by a single heir.

For these, and other scenarios, it is possible to create succession boxes that can clearly show those connections by making use of the advanced features of the hereinbefore presented succession template model. The system for the advanced boxes is slightly different from the simple forms demonstrated in the previous section, and it relies heavily on the {{s-break}} template, as well as on the correct counting of the rows.

Μετρώντας τις γραμμές[επεξεργασία κώδικα]

Βασικά, η μορφή είναι η ακόλουθη: αν ένα κουτί παίρνει περισσότερες από μία γραμμές του πίνακα, μπορεί να καθοριστεί πόσες γραμμές ακριβώς θα είναι αυτές με την εισαγωγή μιας παραμέτρου γραμμών αμέσως μετά το όνομα του προτύπου (πεδίο s-...) και πριν από κάθε άλλη παράμετρο. That can be done by typing:

{{s-...|row=Insert number of rows here|...}}

Ο αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό γραμμών this name or title overlaps in regard to the other rows, as opposed to denoting a specific height for a cell. In other words, if, for example, all three cells of a line were given a "rows=2" parameter, the box would appear as if none of these cells was assigned a rows parameter at all, the comparative heights of these cells to one another being identical.

The titles in succession boxes are usually listed in the order of the granting of the title—beginning with the oldest titles held—but other schemes exist as well. All notable successive titles should be noted, though titles tied together permanently can be listed in the same cell and some subsidiary titles may be omitted altogether. (See the Guidelines for more details.)

{{s-break}} (ο χαρακτήρας "|-")[επεξεργασία κώδικα]

Στο παρελθόν η χρήση του "|-" ήταν εντάξει. Όμως, to improve the layout of PDF and books, please use {{s-break}} instead and replace any instance of "|-" you see by "{{s-break}}".

Θεωρητικά είναι απαραίτητο για να λειτουργεί το κουτί να τοποθετείται το "|-" μεταξύ δύο γραμμών του κουτιού, ακόμη και αν κάθε κελί περιορίζεται σε μία γραμμή. Όμως, το "|-" is already imbedded into most of the templates, so it is no longer necessary to add it to boxes that consist of simple one-row lines, with the exceptions of templates {{s-vac}} and {{s-non}}: if a line ends with one of these templates, you need to place this character or the computer will not recognize a new row. Similarly, if a line begins with {{s-vac}}, the character must be placed before that row.

Still, things are different with more complex tables that incorporate multiple-row cells covering more than one lines each. Complex patterns are created and it is not always easy for the computer to display all the lines correctly. This is why {{s-break}} is so important in these cases, and although its placement is unneeded between many of the lines, it is much more preferable to use it redundantly in a table than to create a non-functional box, where it will often be difficult to locate the mistake.

That said, and even though it is a safe option to place {{s-break}} between every pair of lines in a box, it is naturally better to avoid such practices to the extent this is possible. Here follow a few simple tips that can limit its redundant usage to a minimum without leading to mistakes:

 • When considering the placement of {{s-break}}, it is important to note the presence or absence of succession templates in a line. That is, a template for a multiple-line cell is always placed at the line from which the cell starts, therefore that line has a template for that cell while the other lines that share the cell do not. As a result, a line from which multi-line cells begin but into which no cell continues from a higher line has templates for all three cells and there is not any need to place the character before it unless this is necessitated by the presence of a s-vac or s-non template.
Στο ακόλουθο παράδειγμα, παρατηρήστε την απουσία του {{s-break}} μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης γραμμής και, το κυριότερο, μεταξύ της τέταρτης και πέμπτης γραμμής:
{{s-start}}
{{s-bef|πριν}}
{{s-ttl|τίτλος=|έτη=}}
{{s-aft|μετά=}}
{{s-bef|rows=2|πριν=}}
{{s-ttl|τίτλος=|έτη=}}
{{s-aft|rows=3|μετά=}}
{{s-break}}
{{s-ttl|τίτλος=|έτη=}}
{{s-break}}
{{s-bef|πριν=}}
{{s-ttl|τίτλος=|έτη=}}
{{s-bef|πριν=}}
{{s-ttl|τίτλος=|έτη=}}
{{s-aft|μετά=}}
{{s-end}}
 • Μόνο όταν το κελί που αφορά τον προκάτοχο of a line stretches between the line in question and a previous one (it does not matter whether it continues into a lower line), {{s-break}} needs not be inserted between that line and the previous one. Similarly, if only the successor cell covers multiple lines and begins in a line above the one in question, then the {{s-break}} that could follow the concerned line's s-ttl parameter can be omitted. And the situation is even easier with a multi-row title cell (a rarer occurrence), as it is usually not directly affected by line changes. Generally, it is easier for the computer to separate the lines when only one template is missing from a row's three.
 • Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί προεπισκόπησης πριν την αποθήκευση. Αν δεν είστε σίγουροι σχετικά με την εισαγωγή ενός {{s-break}}, μπορείτε να προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε και μετά να κάνετε προεπισκόπηση· έαν ένα κουτί διαδοχής έχει σφάλμα, αυτό θα είναι εύκολα ορατό συνήθως. Keep in mind that each line in a box ought to have three cells, each line and column should align perfectly, and the two side columns should have the same width, which normally is slightly smaller than that of the middle column (a 3 to 4 ratio).

Have a look at the following example. In its first iteration (left), {{s-break}} is used to separate every line from its previous and next ones. In its second version (right), {{s-break}} is used only as many times as it is necessary for the box to work properly: none. The result is exactly the same in both cases, and can be seen below the code.

Προκάτοχος
Mary
President of the Balkans
1982–1992
Διάδοχος
William
Προκάτοχος
Nicholas
Διάδοχος
Edgar
King of New Zealand
1990–1997
Διάδοχος
Helen
Προκάτοχος
Richard
King of Southeast Asia
1990–present
Εν ενεργεία
Προκάτοχος
George
Governor of Borneo
2003–present

Ανάλυση των προτύπων διαδοχής[επεξεργασία κώδικα]

Εδώ ακολουθεί μια λεπτομερής περιγραφή των προτύπων διαδοχής, με πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται και παραδείγματα της χρήσης τους σε κουτιά διαδοχής. Τα πέντε βασικά πρότυπα δεν περιλαμβάνονται, καθώς η λειτουργία τους είναι τυποποιημένη (βλέπε προηγούμενη ενότητα) και οι παράμετροί τους τεκμηριώνονται ξεχωριστά χαμηλότερα σε αυτή τη σελίδα.

Τα πρότυπα αναλύονται σύμφωνα με τη θέση τους στα κουτιά διαδοχής.

Πρότυπα προκατόχου/διαδόχου[επεξεργασία κώδικα]

Αυτά είναι τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για να υποκαταστήσουν τα s-bef και/ή s-aft όταν ένα κουτί τεκμηριώνει μια διαδοχή διαφορετική από τη συνήθη μορφή "προκάτοχος-υποκείμενο-διάδοχος", όπως στην περίπτωση της αρχής ή του τέλους μιας αλυσίδας διαδοχής και σε περίπτωση κενής θέσης. Τα πρότυπα σε αυτή την κατηγορία είναι τέσσερα: s-new, s-non, s-inc, και s-vac.

S-new[επεξεργασία κώδικα]

To S-new χρησιμοποιείται αντί του s-bef για να σημάνει την έναρξη μιας νέας αλυσίδας διαδοχής, όπου δεν υπάρχει προκάτοχος πριν το υποκείμενο για έναν συγκεκριμένο τίτλο. Οι τίτλοι μπορούν να δημιουργηθούν κάθε στιγμή και για κάθε λόγο: μαζί με τη γέννησηνέων κρατών, σε περιπτώσεις κυβερνητικής μεταρρύθμισης, και δημιουργίας νέων πολιτικών κομμάτων, εκπαιδευτικών θεσμών, εκλογικών περιφερειών, ή άλλων ιδρυμάτων ή οντοτήτων.

Χρησιμοποιώντας απλά {{s-new}} θα παράγει ένα απλό κελί "Νέος τίτλος". Χρησιμοποιώντας παραμέτρους μπορεί να αλλάξει αυτός ο τίτλος: η "δημιουργία" παράγει ένα κελί "Νέα δημιουργία" αντί του "Νέος τίτλος", το "κόμμα" παράγει ένα κελί "Νέο πολιτικό κόμμα", κλπ. (βλέπε τη σελίδα προτύπου για μια πλήρη λίστα). Υπάρχει επίσης μια παράμετρος "λόγος", η οποία δίνει την επιλογή της εισαγωγής του λόγου πίσω πό τη δημιουργία του τίτλου, χρησιμοποιώντας μια μικρή πρόταση.

Ακολουθούν παραδείγματα της χρήσης για το Πρότυπο:S-new, ληφθέντα όπως θα χρησιμοποιούνταν για τα άρθρα του Άλφρεντ Ντίκιν, Άντονι Άσλεϊ-Κούπερ, 1ος Κόμης του Σάφτσμπουρι, και του Ρόμπερτ Γουόλπολ αντίστοιχα:

{{s-start}}
{{s-new}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Γενικός Εισαγγελέας της Αυστραλίας]]|έτη=1901–1903}}
{{s-aft|μετά=[[James Drake]]}}
{{s-new|creation}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Earl of Shaftesbury]]|years=1672–1683}}
{{s-aft|μετά=[[Anthony Ashley-Cooper, 2nd Earl of Shaftesbury|Anthony Ashley-Cooper]]}}
{{s-new|πρώτος|λόγος=Ουδείς αναγνωρισμένος πριν}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Prime Minister of Great Britain]]|έτη=4 Απριλίου 1721 – 11 Φεβρουαρίου 1742}}
{{s-aft|μετά=[[Spencer Compton, 1st Earl of Wilmington|The Earl of Wilmington]]}}
{{s-end}}

Which will appear like this:

Νέος τίτλος Υπουργός Δικαιοσύνης της Αυστραλίας
1901–1903
Διάδοχος
James Drake
Νέα δημιουργία Earl of Shaftesbury
1672–1683
Διάδοχος
Anthony Ashley-Cooper
Πρώτος
Κανένας αναγνωρισμένος πριν
Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας
4 Απριλίου 1721 – 11 Φεβρουαρίου 1742
Διάδοχος
The Earl of Wilmington

S-non[επεξεργασία κώδικα]

Το S-non είναι το αντίθετο του s-new: χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει την κατάληξη μιας αλυσίδας διαδοχής, αντικαθιστώντας το s-aft στο κελί διαδόχου του κουτιού. Όλοι οι τίτλοι κάποια στιγμή εκπνέουν, εξαλείφονται, ή καταργούνται, ή αλλιώς πέφτουν σε αχρηστία, και εκείνοι που δεν έχουν φτάσει ακόμη σε τέτοια κατάσταση αναμφίβολα θα φθάσουν στο μέλλον.

Καθώς οι λόγοι λήξης ενός τίτλου είναι πολυάριθμοι και πιθανώς δυσκολότεροι να περιγραφούν από τους αντίστοιχους για τη δημιουργία του, το s-non είναι ανοιχτό πρότυπο, που επιτρέπει την εισαγωγή πρακτικά οποιουδήποτε μηνύματος (με χρήση της παραμέτρου "λόγος", η οποία μπορεί και να παραλειφθεί). Είναι προτιμητέο, όμως, αυτά τα μηνύματα να είναι όσο το δυνατό βραχύτερα, και υπάρχουν πολλές τέτοιες ετικέτες των οποίων η χρήση υπαγορεύεται από οδηγίες και κατευθύνσεις, όπως "Extinct" και "Συγχώνευση με το Στέμμαn" για τίτλους ευγενείας, "Office abolished" for offices, and "District eliminated" for electoral districts.

S-non must be followed by a |- character in complex tables, or error might occur in the display of these succession boxes. The use of this character is not necessary if a reason is given, as the use of a reason incorporates the use of the | character. The very first and last lines of each table (counting headers and other templates) are also excepted, as it is not necessary to add the character before the first line and after the last one.

Here follow three examples of the usage of Template:S-non, taken from the articles of Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma, Francis Egerton, 3rd Duke of Bridgewater, and John Quincy Adams respectively:

{{s-start}}
{{s-bef|πριν=[[Archibald Percival Wavell, 1st Earl Wavell|The Viscount Wavell]]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Governor-General of India|Viceroy of India]]|έτη=1947}}
{{s-non|λόγος=Office abolished}}
{{s-bef|πριν=[[John Egerton, 2nd Duke of Bridgewater|John Egerton]]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Duke of Bridgewater|Earl of Bridgewater]]|έτη=1748–1803}}
{{s-non|λόγος=Extinct}}
{{s-bef|πριν=[[James L. Hodges]]}}
{{s-ttl|τίτλος=Member from [[Massachusetts's 12th congressional district]]|έτη=1833–1843}}
{{s-non|λόγος=District eliminated}}
{{s-end}}

Which will appear like this:

Προκάτοχος
The Viscount Wavell
Viceroy of India
1947
{{{λόγος}}}
Προκάτοχος
John Egerton
Earl of Bridgewater
1748–1803
Extinct
Προκάτοχος
James L. Hodges
Member from Massachusetts's 12th congressional district
1833–1843
District eliminated

S-inc[επεξεργασία κώδικα]

To S-inc αντί του s-aft για να δείξει ότι το υποκείμενο είναι ο τρέχων κάτοχος του τίτλου, και ότι για αυτό τον λόγο δεν υπάρχει διάδοχος στον τίτλο για τη διάρκεια της θητείας του υποκειμένου. Υπάρχουν κάτοχοι για όλες τις αλυσίδες διαδοχής οι οποίες δεν έχουν ήδη τελειώσει, με εξαίρεση εκείνων που είναι τρεχόντως κενές.

Κάποιος θα χρησιμοποιήσει το κατάλληλο πρότυπο s-inc, {{s-inc}}, το οποίο θα δημιουργήσει ένα απλό κελί "Κατόχος". Υπάρχουν δύο παράμετροι που μπορούν να αλλάξουν αυτόν τον τίτλο όταν είναι ακατάλληλος: η "πρόσφατος" δημιουργεί ένα κελί "Πιο πρόσφατος", κατάλληλο για τα τελευταία βραβεία και τις εκλογικές υποψηφιότητες, και η "τρέχων" δημιουργεί ένα κελί "Τρέχων κάτοχος", κατάλληλο για κατόχους ρεκόρ ή τροπαίων. Μαζί με τις προαναφερόμενες, υπάρχει η παράμετρος "διάδοχος", που επιτρέπει την εισαγωγή του ονόματος διαδόχου (αν υπάρχει), καθώς και η παράμετρος "διάδοχος-είδος", όπου ο ακριβής τίτλος ενός διαδόχου ή η κατάστασή του μπορεί να δηλωθεί (συνήθως "Εμφανής διάδοχος" ή "Πιθανός διάδοχος").

Εδώ ακολουθούν τρία παραδείγματα της χρήσης του Πρότυπο:S-inc, ειλημμένα από τα λήμματα για την Άνγκελα Μέρκελ, τον Τζον ΜακΚέιν, τον Χουάν Κάρλος Α' της Ισπανίας, και τον Φεντόρ Εμελιανένκο αντίστοιχα:

{{s-start}}
{{s-bef|πριν=[[Γκέρχαρντ Σρέντερ]]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Κατάλογος Καγκελαρίων της Γερμανίας (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία)|Καγκελάριος της Γερμανίας]]|έτη=2005–σήμερα}}
{{s-inc}}
{{s-bef|πριν=[[Τζορτζ Μ. Μπους]]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Κατάλογος προεδρικών ψηφοδελτίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών|Προεδρικός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος]]|έτη=[[Προεδρική εκλογή των ΗΠΑ 2008|2008]]}}
{{s-inc|recent}}
{{s-break}}
{{s-vac|τελευταίος=[[Αλφόνσος ΙΓ' της Ισπανίας|Αλφόνσος ΙΓ']]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Κατάλογος μοναρχών της Ισπανίας|Βασιλιάς της Ισπανίας]]|έτη=22 Νοεμβρίου 1975 – σήμεραt}}
{{s-inc|διάδοχος=[[Felipe, Prince of Asturias|Crown Prince Felipe]]}}
{{s-new|Championship}}
{{s-ttl|τίτλος=[[World Alliance of Mixed Martial Arts#Current Champions|WAMMA Heavyweight Champion]]|έτη=19 Ιουλίου 2008 – σήμερα}}
{{s-inc|current}}
{{s-end}}

Which will appear like this:

Προκάτοχος
Γκέρχαρντ Σρέντερ
Chancellor of Germany
2005–present
Εν ενεργεία
Προκάτοχος
Τζορτζ Ο. Μπους
Republican Party presidential candidate
2008
Πιο πρόσφατος
Κενό
Τελευταίος που έφερε τον τίτλο ήταν
Alfonso XIII
Βασιλιάς της Ισπανίας
22 Νοεμβρίου 1975 – present
Εν ενεργεία
Διάδοχος:
Crown Prince Felipe
Νέος τίτλος {{{τίτλος}}} Εν ενεργεία

S-vac[επεξεργασία κώδικα]

Το S-vac μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση είτε του s-bef είτε του s-aft (ή αμφότερων στην ίδια γραμμή), και ο σκοπός του είναι υποδηλώνει διαλείμματα σε αλυσίδες διαδοχής, κυρίως κενές θέσεις. Ένα κενό είναι μια περίοδος χρόνου κατά την οποία ένας τίτλος δεν κατέχεται από κάποιον—για μονάρχες, τέτοιες περίοδοι είναι γνωστές ως interregna. Vacancies occur to most offices, although it should be noted that the short period that often passes between the end of the previous holder's term and the election/appointment of the next holder does not count as a vacancy.

Υπάρχουν δύο βασικές εκδοχές του s-vac, καθεμία από τις οποίες απαιτεί μια παράμετρο. The version for the predecessor cell uses a "last" parameter, where the name of the title's holder before the vacancy can be filled, while the version for the successor cell uses the parameter "next". Furthermore, there are title parameters that change the message displayed ("Vacant"), depending on the specific circumstances: "commission" produces an "In commission" label and "suspended" produces a "Suspended" one, to furnish two examples (see the template page for an exhaustive list).

Εκτός από την συνηθισμένη έκδοση του s-vac, υπάρχει επίσης ένα ζεύγος εκδόσεων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κάτοχοι των τίτλων είναι άγνωστοι, και ούτως υπάρχουν πάλι χαμένοι κρίκοι στην αλυσίδα διαδοχής, αν και οι τίτλοι ουσιαστικά είχαν κατόχους εκείνες τις περιόδους. Σε αυτές τις περιστάσεις, οι παράμετροι "τελευταίος" και "επόμενος" αντικαθίστανται με τις "άγνωστοςτελευταίος" και "άγνωστοςεπόμενος" αντίστοιχα, ενώ πρέπει να χρησιμοποιηθεί η παρἀμετρος τίτλου "άγνωστος". Ούτως οι αναγνώστες μπορούν να πλοηγηθούν ανεμπόδιστα κατά το μήκος ακόμα και διακεκομμένων αλυσίδων διαδοχής.

For all four versions there is also an optional "as" parameter, for changes of title names (see the relevant section lower in this page), as well as a "reason" parameter (preferably only used for vacancies), where a brief explanation for the vacancy can be entered.

Note that s-vac must in every event be preceded (when a predecessor cell) or followed (when a successor cell) by a |- character in succession boxes, because serious errors can occur in the display of these boxes if the character is omitted. The very first and last lines of each table (counting headers and other templates) are excepted, as it is not necessary to add the character before the first line and after the last one.

Here follow four examples of the usage of Template:S-vac, taken from the articles of Charles, Prince of Wales, Spencer Compton, 1st Earl of Wilmington, Charles I of England, and Winston Churchill respectively:

{{s-start}}
{{s-vac|τελευταίος=[[Εδουάρδος Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου|Εδουάρδος]]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Πρίγκιπας της Ουαλίας]]|έτη=26 Ιουλίου 1958 – σήμερα}}
{{s-inc|διάδοχος=[[Πρίγκιπας Γουλιέλμος, Δούκας του Κέιμπριτζ|Γουλιέλμος]]}}
{{s-bef|πριν[[Thomas Trevor, 1st Baron Trevor|The Lord Trevor]]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Lord Privy Seal]]|years=1730}}
{{s-vac|commission|next=[[William Cavendish, 3rd Duke of Devonshire|The Duke of Devonshire]]}}
{{s-break}}
{{s-bef|πριν=[[Ιάκωβος Α΄της Αγγλίας|Ιάκωβος Α΄/ΣΤ΄]]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Κατάλογος Άγγλων μοναρχών|Βασιλιάς της Αγγλίας]]|έτη=27 Μαρτίου 1625 – 30 Ιανουαρίου 1649}}
{{s-vac|επόμενος=[[Κάρλος Β΄ της Αγγλίας|Κάρολος Β΄]]|λόγος=[[Αγγλική Κοινοπολιτεία]]}}
{{s-break}}
{{s-vac|άγνωστος|άγνωστοςτελευταίος=[[Herbert Henry Asquith]]}}
{{s-ttl|title=[[Rector of the University of Aberdeen]]|years=1914–1918}}
{{s-aft|after=[[Weetman Pearson, 1st Viscount Cowdray|The Viscount Cowdray]]}}
{{s-end}}

Which will appear like this:

Κενό
Τελευταίος που έφερε τον τίτλο ήταν
Εδουάρδος</nowiki>
Πρίγκιπας της Ουαλίας
26 Ιουλίου 1958 – σήμερα </nowiki>
Εν ενεργεία
Διάδοχος:
Γουλιέλμος
Προκάτοχος
{{{πριν}}}</nowiki>
Lord Privy Seal </nowiki> Κενό</nowiki>
Προκάτοχος
Ιάκωβος Α΄/ΣΤ΄</nowiki>
Βασιλιάς της Αγγλίας
27 Μαρτίου 1625 – 30 Ιανουαρίου 1649 </nowiki>
Κενό
Τελευταίος που έφερε τον τίτλο ήταν
Κάρολος Β΄</nowiki>
Άγνωστος
Τελευταίος γνστός που έφερε τον τίτλο:
Herbert Henry Asquith</nowiki>
{{{τίτλος}}} </nowiki>

{s-aft|after=The Viscount Cowdray}}</nowiki>

</nowiki>

Τίτλοι και αξιώματα[επεξεργασία κώδικα]

Το μόνο πρότυπο για κελιά τίτλων εκτός του s-ttl είναι το s-tul και χρησιμοποιείται για ονομαστικούς τίτλους ή τίτλους που κάποιος διεκδικεί αλλά δεν κατέχει επίσημα. For other forms and functions of s-ttl, see the "Additional features" section.

S-tul[επεξεργασία κώδικα]

Το S-tul χρησιμοποιείται αντί του s-ttl για να σημάνει ότι ένας τίτλος (συνήθως βασιλικός) φέρεται από ένα πρόσωπο, αλλά όχι και η εξουσία που συνδέεται με αυτόν. Αυτό μπορεί να λάβει δύο μορφές: κατ' όνομα κυβερνήτες και διεκδικητές.

 • Οι ονομαστικοί κυβερνήτες που νόμιμα δικαιούνται έναν τίτλο αλλά είναι κατά κάποιον τρόπο ανίκανοι να τον εξασφαλίσουν, όπως στην περίπτωση του Λουδοβίκου ΙΖ' της Γαλλίας, διαδόχου στο θρόνο κατά τα πρώτα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Γενικά, ένας ονομαστικός τίτλος ενός κυβερνήτη θα κληρονομηθεί πάλι από κάποιον με εξουσία και παραμένει μόνο προσωρινά σε αναστολή. Υπάρχει γενικά μόνο ένας κατ' όνομα διεκδικητής ενός τίτλου.
 • Οι διεκδικητές είναι άτομα που μπορούν ή δεν μπορούν να έχουν νόμιμο ισχυρισμό επί ενός τίτλου, αλλά ανεξάρτητα από αυτό δεν έχουν καμία νόμιμη αρμοδιότητα. Ίσως οι πιο διάσημοι διεκδικητές υπήρξαν ο Πρίγκιπας James Francis Edward Stuart and his son, Bonnie Prince Charles, who were respectively known to the Jacobites as James III and VIII and Charles III but nicknamed by others the Old Pretender and the Young Pretender. While James Stuart was the legitimate heir to his father, the Glorious Revolution irrevocably overruled that power in favour of his half-sister. Therefore, he lost his legitimacy to govern but still claimed his hereditary titles, as did his son. Pretenders are not always successive, as titular leaders generally are, and there can be multiple pretenders at the same time (as in France's Legitimists and Orléanists).

Το S-tul χρησιμοποιείται για τις ανωτέρα περιγραφόμενες περιπτώσεις λόγω της βασικής του διαφοράς από το s-ttl: η έκφραση "Κατ'όνομα" εμφανίζεται πάνω από τον τίτλο στο φαινόμενο κελί, και υπάρχουν επίσης διαφορές στο φορμάτ. Apart from the obligatory "title" parameter and the optional but basic "years" parameter (as well as the omnipresent "rows" parameter), this template accepts no parameters.

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα της χρήσης του Πρότυπο:S-tul, ειλημμένο από το άρθρο Νικόλαος Β' της Ρωσίας:

{{s-start}}
{{s-new|απώλεια}}
{{s-tul|τίτλος=[[List of Russian rulers|Tsar of Russia]]|έτη=15 Μαρτίου 1917 – 17 Ιουλίου 1918}}
{{s-vac|επόμενος=[[Μεγάλος Δούκας Κύριλος Βλαντιμίροβιτς της Ρωσίας|Cyril Vladimirovitch]]}}
{{s-end}}

Το οποίο θα εμφανιστεί ως εξής:

Απώλεια τίτλου — ΚΑΤ' ΟΝΟΜΑ —
Tsar of Russia
15 Μαρτίου 1917 – 17 Ιουλίου 1918
Κενό
Τελευταίος που έφερε τον τίτλο ήταν
Cyril Vladimirovitch

Επιπρόσθετες ιδιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Καθώς ο σκοπός των κουτιών διαδοχής είναι να μεταφέρει ευκρινώς χρήσιμες πληροφορίες στους αναγνώστες, υπάρχουν παράμετροι που επιτρέπουν την παρουσίαση των δεδομένων σε κουτιά πέραν των ήδη εξετασθέντων δυνατοτήτων των προτύπων διαδοχής. Συγκεκριμένα, υπάρχουν έντεκα παράμετροι: η παράμετρος "ως", η οποία χρησιμοποιείται σε κελιά προκατόχων και διαδόχων, και η οικογένεια "αντιβασιλείς" μαζί με τις παραμέτρους "μαζίμε", "λόρδοι", και "δημιουργία" και "δυναστεία" για το κελί τίτλου. όλες τους είναι προαιρετικές.

Παράμετρος "ως"[επεξεργασία κώδικα]

Η παράμετρος ως, η οποία μπορεί συναντάται στα πρότυπα s-bef, s-aft και s-vac, χρησιμοποιείται για να πληροφορηθεί ο αναγνώστης την αλλαγή του ονόματος του τίτλου από τον προηγούμενο στον επόμενο φέροντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρότι ο τίτλος διατηρεί λίγο ή πολύ την ίδια δύναμη και η αλυσίδα διαδοχής δεν διακόπτεται, το όνομα του τίτλου είναι διαφορετικό. Καθώς οι αναγνώστες ίσως αποπροσανατολιστούν βλέποντας τον τίτλο να αλλάζει αιφνιδίως κατά την πορεία μιας αλυσίδας διαδοχής, η παράμετρος "ως" χρησιμοποιείται για να τους προετοιμάσει για την επικείμενη αλλαγή και στις δύο κατευθύνσεις, προστιθέμενη στο κουτί διαδοχής πριν και σε εκείνο μετά την αλλαγή του ονόματος.

Please note that certain changes in title names, like the inclusion in a title of "Queen" instead of "King", or that of other gender-specific words, need not be clarified with the "as" parameter.

Here follows a pair of examples of the usage of the "as parameter", taken from the articles of Λουδοβίκος ΙΗ΄ της Γαλλίας and Ναπολέων Α΄ της Γαλλίας:

{{s-start}}
{{s-bef|before=[[Ναπολέων Α΄ της Γαλλίας|Ναπολέων Α΄]]|as=[[Κατάλογος μοναρχών της Γαλλίας|Αυτοκράτορας των Γάλλων]]}}
{{s-ttl|title=[[Κατάλογος μοναρχών της Γαλλίας|Βασιλιάς της Γαλλίας]] και [[Κατάλογος μοναρχών της Ναβάρρας|της Ναβάρρας]]|years=6 Απριλίου 1814 – 20 Μαρτίου 1815}}
{{s-aft|after=[[Ναπολέων Α΄ της Γαλλίας|Ναπολέων Α΄]]|as=[[Κατάλογος μοναρχών της Γαλλίας|Αυτοκράτορας των Γάλλων]]}}
{{s-bef|before=[[Λουδοβίκος ΙΗ΄ της Γαλλίας|Λουδοβίκος ΙΗ΄]]|ως=Βασιλιάς της Γαλλίας και της Ναβάρρας}}
{{s-ttl|title=[[Κατάλογος μοναρχών της Γαλλίας|Αυτοκράτορας των Γάλλων]]|years=1 Μαρτίου 1815 – 22 Ιουνίου 1815}}
{{s-aft|after=[[Ναπολέων Β΄ της Γαλλίας|Ναπολέων Β΄]]}}
{{s-end}}

Το οποίο θα εμφανίζεται ως κάτωθι:

Προκάτοχος
Ναπολέων Α'
ως Αυτοκράτορας των Γάλλων
Βασιλιάς της Γαλλίας και της Ναβάρρας
6 Απριλίου 1814 – 20 Μαρτίου 1815
Διάδοχος
Ναπολέων Α΄
ως Αυτοκράτορας των Γάλλων
Προκάτοχος
Λουδοβίκος ΙΗ'
ως Βασιλιάς της Γαλλίας και της Ναβάρρας
Αυτοκράτορας των Γάλλων
1 Μαρτίου 1815 – 22 Ιουνίου 1815
Διάδοχος
Ναπολέων Β΄

παράμετρος "Αντιβασιλείς"[επεξεργασία κώδικα]

Αυτή είναι μια ομάδα έξι παραμέτρων, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο s-ttl για να αναφέρει αντιβασιλείες και άλλες αμοιβαίες πληρώσεις αξιωμάτων και τίτλων. Αυτός χαρακτηρισμός ισχύει για πληρώσεις του ίδιου αξιώματος, και όχι παρόμοιων αξιωμάτων (όπως είναι η περίπτωση των κοινοβουλευτικών εδρών—βλέπε την επόμενη ενότητα για την παράμετρο "μαζίμε"). Κάθε κελί υποστηρίζει μέχρι τρεις αντιβασιλείς, των οποίων τα ονόματα μπορούν να εισαχθούν στις παραμέτρους "αντιβασιλιάς1", "αντιβασιλιάς2", και "αντιβασιλιάς3" αντίστοιχα· εάν υπάρχουν λιγότεροι από τρεις αντιβασιλείς τότε μόνο η πρώτη ή και η δεύτερη παράμετρος χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν.

Για κάθε έναν από τους αντιβασιλείς υπάρχει μια αντίστοιχη παράμετρος για την περίοδο κατά την οποία έφεραν το αξίωμα από κοινού με το υποκείμενο: "έτη1", "έτη2" και "έτη3". Αν ο αντιβασιλιάς έφερε τον τίτλο καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του υποκειμένου όμως, τότε δεν χρειάζονται τα έτη. Η σειρά των αντιβασιλέων πρέπει να είναι χρονολογική, με το άτομο που ανέλαβε το αξίωμα να έρχεται πρώτο· εάν ο αντιβασιλιάς κατείχε το αξίωμα κατά τη διάρκεια όλης της θητείας του υποκειμένου (no regency dates), that regent ought to have precedence.

Ακολουθεί ενα παράδειγμα της χρήσης της παραμέτρου "αντιβασιλείς":

{{s-start}}
{{s-bef|πριν=Εισάγετε τον προκάτοχο εδώ}}
{{s-ttl|τίτλος=Insert title of person here|έτη=Insert years here ::<nowiki>|regent1=Enter name or title of first (or only) regent|έτηs1=Enter first regent's years}}
|αντιβσιλιάς2=Εισάγετε τον τίτλο του δεύτερου αντιβασιλιά|έτηs2=Enter second regent's years}}
|αντιβασιλιάς3=Εισάγετε τον τίτλο του τρίτου αντιβασιλιά|έτη3=Enter third regent's years}}
{{s-aft|μετά=Εισάγετε τον διάδοχο εδώ}}
{{s-end}}

Το οποίο εμφανίζεται ως:

Προκάτοχος
Φίλιππος
Βασίλισσα της Ανταρκτικής
1889–1914
με Φίλιππος (1889–1897)
Anthony (1889–1895)
Ελισάβετ (1895–1897)
Διάδοχος
Μαργαρίτα

"Μαζί με" παράμετρος[επεξεργασία κώδικα]

Ο σκοπός της παραμέτρου "μαζί με", χρησιμοποιούμενο στο πρότυπο s-ttl, είναι να δείξει ότι το υποκείμενο έχεις υπηρετήσει σε κοινοβούλιο ή σε κογκρέσο για την ίδια εκλογική περιφέρεια, περιφέρεια, πολιτεία ή άλλο είδος εκλογικής διαίρεσης, καθώς και ότι η περιοχή εκλέγει παραδοσιακά εκλέγει από δύο μέχρι τέσσερις αντιπροσώπους. Το τελικό πλήθος των ονομάτων που δηλώνεται στην παράμετρο είναι ίσο με, ή μεγαλύτερο από, τον αριθμό εδρών στην εν λόγω περιφέρεια πλην ενός, και εξαρτάται ευρέως από τη διάρκεια θητείας του υποκειμένου. Δεν υπάρχουν έτη για αυτήν την παράμετρο, και τα ονόματα χωρίζονται μόνο από κόμματα· line breaks (<br />) can be used to improve the box's layout.

Here follows one example of the usage of the "alongside" parameter, taken from the article of John F. Kennedy:

{{s-start}}
{{s-bef|πριν=[[Χένρι Κάμποτ Λοτζ, νεότερος]]}}
{{s-ttl|τίτλος=[[List of United States Senators from Massachusetts|Senator from Massachusetts (Class 1)]]|years=January 3, 1953 – December 22, 1960|alongside=[[Leverett Saltonstall]]}}
{{s-aft|after=[[Benjamin A. Smith]]}}
{{s-end}}

Which looks like:

Προκάτοχος
Χένρι Κάμποτ Λοτζ ο νεότερος
Senator from Massachusetts (Class 1)
January 3, 1953 – 22 Δεκεμβρίου 1960
μαζί με Λέβερετ Σάλτονστολ
Διάδοχος
Benjamin A. Smith

Παράμετρος "Λόρδοι"[επεξεργασία κώδικα]

Η παράμετρος "λόρδοι" (πάλι συναντώμενη μόνο στο 's-ttl) δείχνει ότι ένα πρόσωπο είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων, και εμφανίζει τα έτη κατά τα οποία ίσχυε η ιδιότητα του μέλους. Αυτά τα έτη εισάγονται στην παράμετρο "λόρδοι", και η χρήση τους είναι υποχρεωτική εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η παράμετρος. As all peers in the peerages of England, Great Britain, and the United Kingdom were automatically entitled to a seat in the Lords before the 1999 reform of the House, the years of their membership were usually contemporaneous with those of their holding the peerage titles granting them their seats, and thus the "lords" parameter can be omitted for subjects whose most senior titles belonged to one of the three aforementioned peerages. On the other hand, the parameter is useful for:

 • representative peers
 • peers who lost their seats in the Lords in 1999
 • peers whose most senior titles were in the peerages of Scotland or Ireland and whose seats in the Lords were held through one of their junior titles (before 1999)
 • Bishops of the Church of England entering the Lords after 1999 (with the exception of the Archbishops of Canterbury and York and the Bishops of London, Durham, and Winchester, who are ex officio members of the House of Lords)

Here follow four examples of the usage of the "lords" parameter, taken from the articles of John Spencer-Churchill, 11th Duke of Marlborough, Alexander Scrymgeour, 12th Earl of Dundee, Charles Alan Andrew Cathcart, 7th Earl Cathcart, and Kenneth William Stevenson respectively:

{{s-start}}
{{s-bef|before=[[John Spencer-Churchill, 10th Duke of Marlborough|John Spencer-Churchill]]}}
{{s-ttl|title=[[Duke of Marlborough (title)]]|years=1972–present|lords=1972–1999}}
{{s-aft|after=[[Jamie Spencer-Churchill, Marquess of Blandford|Charles Spencer-Churchill]]}}
{{s-bef|before=[[Alan Cathcart, 6th Earl Cathcart|Alan Cathcart]]}}
{{s-ttl|title=[[Earl Cathcart]]|years=1999–present|lords=2007–present}}
{{s-inc}}
{{s-bef|before=Timothy John Bavin]]}}
{{s-ttl|title=[[Bishop of Portsmouth]]|years=1995–present|lords=2005–present}}
{{s-inc}}
{{s-end}}

Which will appear like this:

Προκάτοχος
John Spencer-Churchill
Duke of Marlborough (title)
Μέλος της Βουλής των Λόρδων
(1972–1999)
Εν ενεργεία
Διάδοχος:
Charles Spencer-Churchill
Προκάτοχος
Henry Scrymgeour-Wedderburn
Earl of Dundee Εν ενεργεία
Προκάτοχος
Alan Cathcart
Earl Cathcart
1999–present
Εν ενεργεία
Προκάτοχος
Timothy John Bavin
Bishop of Portsmouth
1995–present
Μέλος της Βουλής των Λόρδων
(2005–present)
Εν ενεργεία

παράμετρος "Δημιουργία", παράμετρος "δυναστεία"[επεξεργασία κώδικα]

Οι παράμετροι "Δημιουργία" και "δυναστεία" αποτελούν ζεύγος παραμέτρων που έχουν πανομοιότυπη εμφάνιση, παρότι κάπως διαφορετικό σκοπό, και είναι οι νεότερες παράμετροι του προτύπου s-ttl. Η παράμετρος "δημιουργία" βοηθά στην ιχνηλάτηση διαδοχής τίτλων ευγενείας όταν πρόκειται για τίτλους που έχουν δημιουργηθεί πολλές φορές· η "ν-οστή δημιουργία" πρέπει να πληρωθεί in the parameter for every box in the specific chain, and creation parameters should be used for all creations of the same title. The "dynasty" parameter gives information of more complementary nature, mainly designed for Egyptian Pharaohs.

Here follows an example of the usage of the "creation" parameter, taken from the article of John Dudley, 1st Duke of Northumberland:

{{s-start}}
{{s-new|δημιουργία}}
{{s-ttl|τίτλος=[[Duke of Northumberland]]|δημιουργία=1st creation|έτη=1551–1553}}
{{s-non|λόγος=Forfeit}}
{{s-end}}

Which will appear like this:

Νέα δημιουργία Δούκας του Νορθάμπερλαντ
1551–1553
Forfeit

Κεφαλίδες[επεξεργασία κώδικα]

Οι κεφαλίδες είναι χρωματιστές οριζόντιες λωρίδες που βοηθούν να κατηγοριοποιηθούν τα αξιώματα και οι τίτλοι σε κουτιά διαδοχής. Κάθε κεφαλίδα τοποθετείται πάνω από μία ή περισσότερες γραμμές διαδοχής του ίδιου είδους (πιο συγκεκριμένα, του είδους που δίνεται στην κεφαλίδα), οργανώννοντας αποτελεσματικά τα κουτιά. Κάθε κεφαλίδα έχει ένα διαφορετικό χρώμα, sκάτι που διευκολύνει την πλοήγηση σε μεγάλα κουτιά διαδοχής. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που βοηθά την γρήγορη πλοήγηση είναι ότι οι κεφαλίδες (και οι γραμμές διαδοχής κάτωθεν τους) τοποθετούνται σε συγκεκριμένη σειρά (βρίσκεται στο SBS's Guidelines page).

Εκτός του ότι ελαττώνει το αίσθημα σύγχυσης που τα μεγάλα κουτιά διαδοχής τείνουν να δημιουργήσουν στον αναγνώστη, οι κεφαλίδες επίσης παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες αποσαφήνισης ονομάζοντας συγκεκριμένα νομοθετικά σώματα, θρησκείες, τίτλους ευγενείας (peerages) κτλ. στα οποία ανήκουν οι τίτλοι κάτωθεν αυτών των κεφαλίδων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση παραμέτρων, που έκαστη παράγει μια διαφορετική παραλλαγή του βασικού προτύπου που δημιουργείται από τα πρότυπα με κεφαλίδες χωρίς παραμέτρους, με το ίδιο χρώμα αλλά διαφορετικό, αν και παρόμοιο, κείμενο. Οι παράμετροι επίσης δημιουργούν κεφαλίδες για διαφορετικούς υποτύπους αξιωμάτων τα οποία δεν είναι αρκετά πολυπληθή όπως οι κατηγορίες για να επιτρέψουν ξεχωριστά πρότυπα κεφαλίδων.

Ο επόμενος πίνακας παραθέτει όλα τα πρότυπα διαδοχής κεφαλίδων, δείχνοντας κάθε κώδικα και τον βικικώδικα που τον παράγει· για κεφαλίδες που εξειδικεύονται από παραμέτρους, αμφότερα η κατάλληλη κεφαλίδα και ένα παράδειγμα μιας εξειδικευμένης φαίνονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη χρήση τους μπορεί να βρεθεί στη σχετική ενότητα του Guidelines page. Εξαντλητικοί κατάλογοι των παραμέτρων των προτύπων, μαζί με την χρήση τους, μπορούν να βρεθούν σε κάθε ξεχωριστή σελίδα τεκμηρίωσης κάθε προτύπου, η οποία είναι προσβάσιμη από τους συνδέσμους σε αυτόν τον κατάλογο.


{{s-aca}}
Βραβεία και επιτεύγματα {{s-ach}}
Βραβεία {{s-ach|aw}}
Επιχειρηματικές θέσεις {{s-bus}}

Πρότυπο:S-civ

{{s-civ}}

Πρότυπο:S-civ

{{s-civ|pol}}
Αυλικά αξιώματα {{s-court}}

Πρότυπο:S-culture

{{s-culture}}
Διπλωματικές θέσεις {{s-dip}}

Πρότυπο:S-edu

{{s-edu}}
Κυβερνητικά αξιώματα {{s-gov}}
Εραλδικά αξιώματα {{s-herald}}
Επίτιμοι τίτλοι {{s-hon}}
Νομικά αξιώματα {{s-legal}}
Λογοτεχνική σειρά {{s-lit}}
Αξιώματα στα media {{s-media}}

Πρότυπο:S-mil

{{s-mil}}
Θέσεις μη κερδοσκοπικών οργανώσεων {{s-npo}}
Μασονικά αξιώματα {{s-npo|mason}}
Πολιτικά αξιώματα {{s-off}}
Άλλοι Τίτλοι {{s-other}}
έδρες της Συνέλευσης {{s-par}}
Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου {{s-par|uk}}
Κομματικά πολιτικά αξιώματα {{s-ppo}}
Τίτλοι σε διεκδίκηση {{s-pre}}
Τάξη προτεραιότητας {{s-prec}}
Τάξεις προτεραιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο {{s-prec|uk}}
Βασιλικοί τίτλοι {{s-reg}}
Γαλλική αριστοκρατία {{s-reg|fr}}
Religious titles {{s-rel}}
Βασιλικοί τίτλοι {{s-roy}}
Βασιλικός Οίκος της Σκωτίας {{s-roy|sc}}
Αθλητικές αρμοδιότητες {{s-sports}}
Γαελικοί Αγώνες {{s-sports|gaa}}

Πρότυπο:S-wea

{{s-wea}}

Πρότυπο:S-wea

{{s-wea|glo}}

Άλλα προαιρετικά πρότυπα[επεξεργασία κώδικα]

Εκτός από τις κεφαλίδες, υπάρχουν δύο επιπλέον πρότυπα των οποίων η συμπερίληψη σε κουτιά διαδοχής δεν είναι αναγκαία από κάποιο τεχνικό περιορισμό, αλλά μεταφέρουν χρήσιμες πληροφορίες και η χρήση τους μπορεί να απαιτηθεί από τις οδηγητικές γραμμές. As of February 2008, these templates are s-hou and s-ref, but more might be added in the future.

S-hou[επεξεργασία κώδικα]

Το S-hou δημιουργεί ένα κελί με πληροφορίες βασιλικού οίκου για χρήση στα κουτιά όλων των μελών βασιλικών οικογενειών. Αυτό το κελί είναι στην κορυφή του κουτιού διαδοχής κα καλύπτιει όλο το πλάτος του, και καθορίζει σε ποιο βασιλικό οίκο ανήκε το υποκείμενο, καθώς επίσης παρέχει βασικές πληροφορίες για το υποκείμενο, όνομαστικά το όνομα του και τον τίτλο του, την ημερομηνία γέννησης, και (αν είναι δόκιμη) την ημερομηνία θανάτου. Επίσης μπορεί να ονομάζει τον παλαιότερο οίκο του οποίου ο προαναφερθείς οίκος είναι νεότερος κλάδος, αν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες.

Το πρότυπο s-hou γράφεται αμέσως μετά το πρότυπο s-start, και τα δεδομένα εισάγονται σε ανώνυμες παραμέτρους-εκτός από μια η οποία έχει όνομα (την "όνομα"). Η δομή είναι η ακόλουθη:

{{s-hou|1|2|3|4|5|6|όνομα=7}}

Κάθε αριθμός αντιστοιχεί στο είδος πληροφοριών που μπαίνει στο συγκεκριμένο πεδίο, σύμφωνα με τη λίστα που ακολουθεί:

 1. Ο βασιλικός οίκος στον οποίο ανήκει το υποκείμενο
 2. η ημερομηνία γέννησης του υποκειμένου (αν είναι γνωστή)
 3. The year of the subject's birth (if known)
 4. The date of the subject's death (if any, and known)
 5. The year of the subject's death (if any, and known)
 6. The royal house that the above house is descended from (if any, and known)
 7. The name (and title) of the subject, in case that the correct form is different from the article title

Τα πεδία για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες μπορούν αν αφηθούν κενά, και τυχόν κενά πεδία που συμβαίνει να βρίσκονται στο τέλος του προτύπου μπορούν να παραλειφθούν συνολικά. However, an unknown birth or death year (but not a missing date with a known year) should be indicated with the word "Unknown", unless both years are unknown, in which case they should both be left blank, resulting in the date line not appearing at all. The death date and year should be left completely blank if the subject is living, so that the death information will not appear.

Ακόμη, δεν υπάρχει νόημα να συμπεριληφθεί το s-hou στο κουτί διαδοχής εάν ο βασιλικός οίκος είναι άγνωστος. Τέλος, η παράμετρος "όνομα" θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν το τίτλος του λήμματος, ο οποίος κανονικά εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή του κελιού, διαφέρει από το σωστό όνομα και/ή τον τίτλο του υποκειμένου. Ως το ακροτελεύτιο πεδίο στο πρότυπο, θα πρέπει να παραλείπεται ή να είναι κενό αν η χρήση του είναι περιττή.

Πρότυπο:s-hou (με άλλα)

{{s-start}}
{{s-hou|Εισάγετε όνομα του οίκου|Ημέρα και μήνας γέννησης|Έτος γέννησης|Ημέρα και μήνας θανάτου|Έτος θανάτου|Parent house|Alternative name}}
{{s-bef|πριν=Εισάγετε τον προκάτοχο εδώ}}
{{s-ttl|τίτλος=Εισάγετε τον τίτλο εδώ|έτη=Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης εδώ – Εισάγετε την ημερομηνία λήξης εδώ}}
{{s-aft|μετά=[[Εισάγετε τον διάδοχο εδώ]]}}
{{s-end}}

Το οποίο θα φαίνεται ως ακολούθως:

S-break/τεκμηρίωση
Οίκος του Λουκάντσο
Νεότερος κλάδος του Οίκος του Πέτρε
Γέννηση: 18 Μαρτίου 1920 Θάνατος: 31 Δεκεμβρίου 1987
Προκάτοχος
Αλβέρτος
Βασιλιάς της Γροιλανδίας
1972–1987
Διάδοχος
Φρανσουά

S-ref[επεξεργασία κώδικα]

Το πρότυπο s-ref υπάρχει για να παρέχει σημειώσεις και αναφορές σχετικά με τις πληροφορίες στα κουτιά διαδοχής. Από τη μία πλευρά, η παράθεση πηγών γίνεται αυξανόμενα σημαντική στη Βικιπαίδεια, και τα κουτιά διαδοχής δεν εξαιρούνται· οι αναφορές εκτός της Wikipedia πρέπει να δίνονται για τις διαδοχές και τις ημερομηνίες που δηλώνονται στα κουτιά όποτε είναι δυνατό. Από την άλλη, οι εξηγήσεις είναι συχνά απαραίτητες για μερικά από τα περισσότερα ασυνήθιστα γεγονότα που τεκμηριώνονται στα κουτιά διαδοχής, και το να δίνονται στο κύριο σώμα των κουτιών παρά στο τέλος τους μπορεί να δημιουργήσει μερικές πολύ δυσκίνητες διαμορφώσεις και σημειώσεις που βοηθούν στην τυποποίηση στα τελευταία.

S-ref supports up to ten sources/notes, which are entered as follows:

{{s-ref|Enter source/note 1 here|Enter source/note 2 here|Enter source/note 3 here| ... |Enter source/note 10 here}}

Only use as many fields as is necessary in each box. It is very important to note that s-ref already incorporates the function of template end, and it is thus unnecessary to use {{s-end}} to close a succession box when s-ref is used.

The notes and sources in s-ref are automatically numbered; they ought to be listed in the template with the order in which the information sourced, or to which the notes refer, is encountered in the box. The resulting numbers should be superscript next to the names, titles, and/or dates to which they refer—to do that, enclose a number in <sup> tags like this: <sup>2</sup>. (For numbers 1 to 3 one may also use the characters provided in the symbol box under the edit window.)

Sources should be written according to the instructions found in Wikipedia:Citing sources, and care should be taken to write notes clearly enough to be useful, but also succinctly and without taking up too much space and cluttering the box.

Πλήρες παράδειγμα[επεξεργασία κώδικα]

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα των γραμμών των προτύπων, πολύ προηγμένοι πίνακες μπορούν ναδημιουργηθούν για να βοηθήσουν σε καταστάσεις με ανθρώπους που φέρουν πολλά αξιώματα, ειδικά Βρετανούς Πρωθυπουργούς. Το ακόλουθο είναι ένα υποθετικό διάγραμμα με τουλάχιστον μία χρήση όλων των ανωτέρω μορφών:

S-break/τεκμηρίωση
Οίκου του Σαν Μιγκέλ
Νεότερος κλάδος του Οίκου του Λοπέζ
Γέννηση: 19 Ιανουαρίου 1958 Θάνατος: Εν ζωή
Βασιλικοί τίτλοι
Νέος τίτλος
Προίκα από τον πατέρα
Βασίλισσα της Ινδίας
1972–1983
με Michael (1972–1975)
Διάδοχος
Arnold
Προκάτοχος
Ελισάβετ
Υπέρτατη Λαίδη της Οκεάνα
1975–1983
Κενό
Τελευταίος που έφερε τον τίτλο ήταν
Jilian
Αυτοκράτειρα της Αραβίας
1975–1993
Ο τίτλος συγχωνεύθηκε με την
Μεγάλη Χάνα της Ασίας
Grand Duchess of Europa
1975–1999
Διάδοχος
Felicia
Κενό
Τελευταίος που έφερε τον τίτλο ήταν
Karl von Igorstein
Αρχισουλτάνα της Αφρικής
1993–1999
Νέος τίτλος
Συνένωση της Ασίας
Great Khanna of Asia
1993–present
Εν ενεργεία
Διάδοχος:
Marcus
Προκάτοχος
Diane
— ΚΑΤ' ΟΝΟΜΑ —
Lady of the Isles
2003–present
Λόγος της αποτυχίας διαδοχής:
Declared a republic
Σημειώσεις και αναφορές
1. All sources here are made up
2. Wikipedia:WikiProject Succession Box Standardization

TemplateData[επεξεργασία κώδικα]

Χωρίς περιγραφή

Παράμετροι προτύπου

Αυτό το πρότυπο προτιμά μορφοποίηση μπλοκ των παραμέτρων.

ΠαράμετροςΠεριγραφήΤύποςΚατάσταση
Δεν ορίστηκαν παράμετροι