Πρότυπο:Φωνήματα γλώσσας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Φωνήματα συμφώνων{{{Παραπομπές συμφώνων}}}[1]
αποδόσεις στο ΔΦΑ
  Χειλικά

Labial

Φατνιακά

Alveolar

Ουρανικά

Palatal

Χειλικοποιημένα
ουρανικά

Labialized palatal

Υπερωικά

Velar

Χειλικοποιημένα
υπερωικά

Labialized velar

Γλωττιδικά

Glottal

Ρινικά

Nasal

[{{{Ρινικά-Χειλικά}}}] [{{{Ρινικά-Φατνιακά}}}] [{{{Ρινικά-Ουρανικά}}}] [{{{Ρινικά-ΧΟυρανικά}}}] [{{{Ρινικά-Υπερωικά}}}] [{{{Ρινικά-ΧΥπερωικά}}}] [{{{Ρινικά-Γλωττιδικά}}}]
Κλειστά

Plosive / Stop / Oral

[{{{Κλειστά-Χειλικά}}}] [{{{Κλειστά-Φατνιακά}}}] [{{{Κλειστά-Ουρανικά}}}] [{{{Κλειστά-ΧΟυρανικά}}}] [{{{Κλειστά-Υπερωικά}}}] [{{{Κλειστά-ΧΥπερωικά}}}] [{{{Κλειστά-Γλωττιδικά}}}]
Ενδορρηκτικά

Implosive

[{{{Ενδορρηκτικά-Χειλικά}}}] [{{{Ενδορρηκτικά-Φατνιακά}}}] [{{{Ενδορρηκτικά-Ουρανικά}}}] [{{{Ενδορρηκτικά-ΧΟυρανικά}}}] [{{{Ενδορρηκτικά-Υπερωικά}}}] [{{{Ενδορρηκτικά-ΧΥπερωικά}}}] [{{{Ενδορρηκτικά-Γλωττιδικά}}}]
Τριβόμενα

Fricative / Affricate

[{{{Τριβόμενα-Χειλικά}}}] [{{{Τριβόμενα-Φατνιακά}}}] [{{{Τριβόμενα-Ουρανικά}}}] [{{{Τριβόμενα-ΧΟυρανικά}}}] [{{{Τριβόμενα-Υπερωικά}}}] [{{{Τριβόμενα-ΧΥπερωικά}}}] [{{{Τριβόμενα-Γλωττιδικά}}}]
Προσεγγιστικά

Approximant

[{{{Προσεγγιστικά-Χειλικά}}}] [{{{Προσεγγιστικά-Φατνιακά}}}] [{{{Προσεγγιστικά-Ουρανικά}}}] [{{{Προσεγγιστικά-ΧΟυρανικά}}}] [{{{Προσεγγιστικά-Υπερωικά}}}] [{{{Προσεγγιστικά-ΧΥπερωικά}}}] [{{{Προσεγγιστικά-Γλωττιδικά}}}]
Μονοπαλλόμενα

Tap / Flap

[{{{Μονοπαλλόμενα-Χειλικά}}}] [{{{Μονοπαλλόμενα-Φατνιακά}}}] [{{{Μονοπαλλόμενα-Ουρανικά}}}] [{{{Μονοπαλλόμενα-ΧΟυρανικά}}}] [{{{Μονοπαλλόμενα-Υπερωικά}}}] [{{{Μονοπαλλόμενα-ΧΥπερωικά}}}] [{{{Μονοπαλλόμενα-Γλωττιδικά}}}]
Πολυπαλλόμενα

Trill

[{{{Πολυπαλλόμενα-Χειλικά}}}] [{{{Πολυπαλλόμενα-Φατνιακά}}}] [{{{Πολυπαλλόμενα-Ουρανικά}}}] [{{{Πολυπαλλόμενα-ΧΟυρανικά}}}] [{{{Πολυπαλλόμενα-Υπερωικά}}}] [{{{Πολυπαλλόμενα-ΧΥπερωικά}}}] [{{{Πολυπαλλόμενα-Γλωττιδικά}}}]
Φωνήματα φωνηέντων{{{Παραπομπές_φωνηέντων}}}[2]
αποδόσεις στο ΔΦΑ
  Πρόσθια

Front

Μεσαία

Central

Οπίσθια

Back

Κλειστά

Close / High

[{{{Κλειστά-Πρόσθια}}}] [{{{Κλειστά-Μεσαία}}}] [{{{Κλειστά-Οπίσθια}}}]
Σχεδόν κλειστά

Near-Close

[{{{Σχεδόν-Κλειστά-Πρόσθια}}}] [{{{Σχεδόν-Κλειστά-Μεσαία}}}] [{{{Σχεδόν-Κλειστά-Οπίσθια}}}]
Ημίκλειστα

Close-Mid

[{{{Ημίκλειστα-Πρόσθια}}}] [{{{Ημίκλειστα-Μεσαία}}}] [{{{Ημίκλειστα-Οπίσθια}}}]
Ημιανοικτά

Open-Mid

[{{{Ημίανοικτα-Πρόσθια}}}] [{{{Ημίανοικτα-Μεσαία}}}] [{{{Ημίανοικτα-Οπίσθια}}}]
Ανοικτά

Open / Low

[{{{Ανοικτά-Πρόσθια}}}] [{{{Ανοικτά-Μεσαία}}}] [{{{Ανοικτά-Οπίσθια}}}]
  1. Αποδόσεις όρων σύμφωνα με Λέγγερης, Άγγελος. Συγκριτική περιγραφή Αλβανικής - Ελληνικής (αποδόσεις όρων) (PDF). diapolis.auth.gr. σελ. 3. 
  2. Αποδόσεις όρων σύμφωνα με Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου). Το φωνολογικό σύστημα. Τα φωνήματα. - ebooks.edu.gr