Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (σχολεία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η παρακάτω είναι προτεινόμενη πολιτική, οδηγία ή διαδικασία της Βικιπαίδειας. Η πρόταση βρίσκεται πιθανώς υπό ανάπτυξη, υπό συζήτηση ή στη διαδικασία εξασφάλισης συναίνεσης για υιοθέτηση. (Η πλειοψηφία σε μια πρόταση δεν συνιστά συναίνεση). Αναφορές ή σύνδεσμοι προς αυτή τη σελίδα δεν θα πρέπει να την περιγράφουν ως «πολιτική».
Error: no shortcuts were specified and the |msg= parameter was not set.


Η συγκεκριμένη σελίδα παρέχει καθοδήγηση προκειμένου να καθορίσουν οι συντάκτες της Βικιπαίδειας αν ένα σχολείο θα πρέπει ή δε θα πρέπει να έχει λήμμα στη Βικιπαίδεια. Η οδηγία εφαρμόζεται για λήμματα που αφορούν στα ίδια τα σχολεία. Δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμη για σχολικές περιφέρειες ή άλλα λήμματα σχετικά με την εκπαίδευση. Ενώ η ικανοποίηση των οδηγιών υποδεικνύει γενικά ότι ένα σχολείο αξίζει λήμμα, κάποιο συγκεκριμένο λήμμα για σχολείο που δεν ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια δεν είναι υποψήφιο για γρήγορη διαγραφή.

Η παρούσα οδηγία θεωρείται εξειδικευμένη εκδοχή του Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα εφαρμοσμένη στα σχολεία. Περιέχει βασικές αξίες της πολιτικής της Βικιπαίδειας ως ακολούθως:

Οι ισχυρισμοί περί εγκυκλοπαιδικότητας θα πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική της Βικιπαίδειας για επαληθευσιμότητα. Δεν αρκεί να βεβαιώσετε απλά ότι ένα σχολείο πληροί τα κριτήρια, χωρίς να το υποστηρίξετε με αξιόπιστες πηγές.

 • Ένα σχολείο είναι εγκυκλοπαιδικό αν έχει γίνει αντικείμενο σημαντικής κάλυψης[1] με δευτερογενείς πηγές.
  • Οι πηγές πρέπει να είναι αξιόπιστες, και ανεξάρτητες από το ίδιο το σχολείο. Επίσης, χρειάζεται να εξεταστεί το βάθος της κάλυψης του θέματος (του σχολείου στην προκείμενη περίπτωση) από την πηγή. Αν το βάθος της κάλυψης δεν είναι ουσιαστικό, τότε χρειάζονται πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η εγκυκλοπαιδικότητα.
  • Συνήθης ή τυχαία κάλυψη ενός θέματος από δευτερεύουσες πηγές δεν είναι επαρκής για την εγκαθίδρυση εγκυκλοπαιδικότητας[2]
  • Από τη στιγμή που στοιχειοθετείται εγκυκλοπαιδικότητα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πρωτογενείς πηγές για την πρόσθεση περιεχομένου.
  • Εντέλει -άλλωστε αυτό είναι και το σημαντικότερο- όλο το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμο με αξιόπιστες πηγές. Με επαρκώς τεκμηριωμένο υλικό είναι δυνατόν να διαθέτει ένα σχολείο την απαιτούμενη εγκυκλοπαιδικότητα για λήμμα.

Δείκτες πιθανής εγκυκλοπαιδικότητας[επεξεργασία κώδικα]

Εν γένει, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα λύκεια θεωρούνται εγκυκλοπαιδικά. Εξαιρούνται τα γυμνάσια (middle school) και σχολεία που δεν εκπαιδεύουν τουλάχιστον έως την ηλικία των 15. Αυτά τα σχολεία θεωρούνται εγκυκλοπαιδικά για αξιοσημείωτους απόφοιτους, τη σημασία της σχολικής κοινότητας, αξιοσημείωτες αθλητικές και πνευματικές επιτυχίες. Οι πληροφορίες που έρχονται από δευτερογενείς πηγές, διαθέσιμες συνήθως για τέτοια σχολεία —βασισμένες σε κάλυψη αθλητικών γεγονότων και ακαδημαϊκών βραβείων, σχετικού μεγέθους και σημασίας για τη σχολική κοινότητα και περιοχή— είναι συνήθως επαρκείς για επαληθευσιμότητα.

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα γυμνάσια, οι αξιοσημείωτες δευτερογενείς πηγές είναι συνήθως λιγοστές για να εγκαθιδρύουν εγκυκλοπαιδικότητα. Εξαίρεση γίνεται για σχολεία που κατέχουν ιδιαίτερη, αξιοσημείωτη διάκριση ή καθεστώς. (Εδώ χρειάζονται παραδείγματα από την ελληνική εκπαίδευση, καθώς η αγγλοσαξονική διαβάθμιση της εκπαίδευσης δεν λέει και πολλά για τον Έλληνα αναγνώστη)

Η αποτυχία εγκαθίδρυσης εγκυκλοπαιδικότητας[επεξεργασία κώδικα]

 1. Για την εφαρμογή των οδηγιών υποτίθεται ότι υπάρχει εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο. Καταχωρίσεις-κατάλογοι (όνομα, διεύθυνση, τύπος σχολείου, κατάλογος προσωπικού, κ.λπ.) δεν είναι επαρκή.
 2. Βάσει της παραπάνω παραγράφου, αν ένα λήμμα για σχολείο δεν πληροί τα κριτήρια για εγκυκλοπαιδικότητα, αλλά το σχολείο μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει, τότε η σελίδα του μπορεί να συγχωνευθεί και ο αρχικός τίτλος να γίνει ανακατεύθυνση. Στις ΗΠΑ και τον Καναδά τα σχολεία συνήθως είναι οργανωμένα σε σχολικές περιφέρειες. Το λήμμα για τη σχολική περιφέρεια (αν υπάρχει), ή για τον δήμο (εάν δεν υπάρχει), είναι ο συνήθης στόχος. Εκτός ΗΠΑ ο στόχος θα μπορούσε να είναι το Εκπαίδευση στον ... αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τότε σε ακόμη κατώτερη βαθμίδα τοπικότητας (πόλη ή χωριό).
 1. "Ως σημαντική κάλυψη" εννοείται εκείνη η κάλυψη του θέματος με πηγές που αναφέρουν άμεσα το υποκείμενο, και δε χρειάζεται κάποια πρωτότυπη έρευνα για εξαγωγή περιεχομένου. Σημαντική κάλυψη είναι εκείνη που υπερέχει της συνηθισμένης αλλά μπορεί και να μην είναι αποκλειστική
 2. Για παράδειγμα η απλή αναφορά αθλητικών η ακαδημαϊκών γεγονότων (ρουτίνα αν όχι καθημερινό συμβάν για τα περισσότερα σχολεία) δεν εγκαθιδρύει εγκυκλοπαιδικότητα. Ωστόσο, ένα πολιτειακό (εθνικό) ή διεθνές αθλητικό ή ακαδημαϊκό βραβείο μετρά προς την κατεύθυνση εγκαθίδρυσης εγκυκλοπαιδικότητας.