Αυτανάφλεξη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η αυτανάφλεξη είναι μια ειδική περίπτωση αιφνίδιας ανάφλεξης καύσιμου υλικού, χωρίς εξωτερικό αίτιο. Δηλαδή που δεν απαιτείται φλόγα ή σπινθήρας για την ανάφλεξη του μίγματος καυσίμου / αέρα.

Στην περίπτωση της αυτανάφλεξης η θερμοκρασία του υλικού φτάνει σε μια ειδική τιμή που λέγεται θερμοκρασία αυτανάφλεξης, πάνω από την οποία το μείγμα αναφλέγεται αυτόματα (χωρίς την ανάγκη φλόγας ή σπινθήρα).

Υπάρχουν υλικά που όσο κι αν φαίνονται "αθώα" είναι δυνατόν να προκαλέσουν φωτιά με αυτανάφλεξη, όπως για παράδειγμα ο υγρός σανός, που μπορεί ν΄ αναπτύξει μεγάλη θερμοκρασία και ν΄ αναφλεγεί. Επίσης το στουπί καθαρισμού της βέργας της στάθμης λαδιού των κινητήρων αυτοκινήτων όταν τοποθετείται κοντά στον κινητήρα, σφουγγάρια καθαρισμού μαγειρείων που φέρουν λίπη όταν τοποθετούνται κοντά σε εστίες θερμότητας κ.λπ.

Το φαινόμενο έχει ιδιαίτερη σημασία και βρίσκει εφαρμογή στους κινητήρες ντίζελ, στους οποίους η ανάφλεξη του καυσίμου (πετρελαίου) γίνεται με αυτανάφλεξη (δεν υπάρχουν σπινθηριστές (μπουζί)). Για να γίνει αυτό δυνατό, γίνεται πολύ ψηλή συμπίεση του αέρα (λόγος συμπίεσης 15:1 και πάνω) στον κύλινδρο, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας του, η οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει την αυτανάφλεξη του πετρελαίου που ψεκάζεται στο τέλος της συμπίεσης.

Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η πίεση. Αύξηση της πίεσης προκαλεί μείωση της θερμοκρασίας αυτανάφλεξης.

Η αυτανάφλεξη των καυσίμων έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποθήκευσή τους σε δεξαμενές και μπορεί να γίνει αιτία σοβαρών ατυχημάτων.