Αστικό αδίκημα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως αστικό αδίκημα χαρακτηρίζεται κάθε ζημία που προκαλείται από -κατά κανόνα- υπαίτια πράξη ή παράλειψη προσώπου, άσχετα του σκοπού προς τον οποίο κατευθύνεται η θέληση του ζημιούντος (αν δηλαδή αυτός τελεί ή όχι "καλή τη πίστει"). Κατά το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα "Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει". Επομένως προϋποθέσεις της αγωγής προς αποζημίωση είναι πράξη, παρανομία της πράξης, υπαιτιότητα του προσώπου, ζημία και αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στην παράνομη και υπαίτια πράξη και την επέλευση της ζημίας.