Μετάβαση στο περιεχόμενο

In vitro

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η λατινογενής έκφραση in vitro (κυριολεκτικά «ἐν ὑάλῳ» δηλ. «μέσα στο γυαλί», συνεκδοχικά «μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα»), είναι επιστημονικός όρος της Βιολογίας που αναφέρεται κυρίως στην τεχνική της πραγματοποίησης ενός δεδομένου πειράματος σε δοκιμαστικό σωλήνα ή γενικότερα για πειράματα που πραγματοποιούνται σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες έξω από τους ζωντανούς οργανισμούς.

Χρήσεις του όρου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιατρική[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χαρακτηριστική εφαρμογή του όρου είναι στη γονιμοποίηση ανθρώπινων ωαρίων σε δοκιμαστικό σωλήνα στο εργαστήριο, πριν την εμφύτευση τους και πάλι στη μητέρα.

Μοριακή Βιολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πολλά πειράματα στην Μοριακή Βιολογία πραγματοποιούνται σε τέτοιες συνθήκες γιατί σε συνθήκες μέσα στους οργανισμούς τα αποτελέσματα ενδεχομένως να μην ανταποκρινόταν στη σχεδίαση του πειράματος. Τα πειράματα αυτά αποκαλούνται in vitro, σε αντιδιαστολή με τον όρο in vivo. Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν την in vitro μεταλλαξιογένεση, την in vitro «ενίσχυση»(πολλαπλασιασμό) του DNA, την in vitro συγκρότηση και την in vitro μεταγραφή.

In vitro μεταλλαξιογένεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η λεγόμενη in vitro μεταλλαξιογένεση (in vitro mutagenesis) είναι ειδική μέθοδος εξ ενός συνόλου άλλων που επιτρέπει την εισαγωγή σ΄ ένα μόριο DNA μια τυχαία ή συγκεκριμένη μετάλλαξη. Στην αρχή αφαιρείται από το κύτταρο το DNA που πρόκειται να μεταλλαχθεί, γίνεται η μετάλλαξη εκτός κυττάρου και στη συνέχεια επανεισάγεται σ΄ αυτό.

In vitro ενίσχυση DNA[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η λεγόμενη in vitro ενίσχυση DNA (in vitro DNA amlification) πρόκειται για ειδική μέθοδο «ενίσχυσης» (πολλαπλασιασμού) του DNA που πραγματοποιείται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Η κατεξοχήν τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.

In vitro συγκρότηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η λεγόμενη in vitro συγκρότηση (in vitro packaging), είναι η συγκρότηση μολυσματικών μορίων βακτηριοφάγων, (ή φάγων), με χρησιμοποίηση εκχυλίσματος από μολυσμένα κύτταρα φάγων, που γίνεται σε δοκιμαστικό σωλήνα.

In vitro μεταγραφή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η λεγόμενη in vitro μεταγραφή (in vitro transcription) είναι ένα ακυτταρικό σύστημα που περιέχει όλα τα απαραίτητα ένζυμα, και κάποια άλλα συστατικά για τη μεταγραφή αλληλουχιών DNA.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]