EUROSAI

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το EUROSAI είναι η συντομογραφία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (European Organization of Supreme Audit Institutions). Το EUROSAI είναι μία από τις Περιφερειακές Ομάδες του Διεθνούς Οργανισμού των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI), η οποία περιλαμβάνει Ανώτατα Όργανα Ελέγχου (ΑΟΕ) από 186 χώρες, και είναι καταχωρισμένη ως σώμα υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών.

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το EUROSAI συστάθηκε το 1990 με 30 μέλη (τα ΑΟΕ 29 ευρωπαϊκών κρατών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο). Σήμερα, τα μέλη του ανέρχονται σε 50 ΑΟΕ (49 ΑΟΕ ευρωπαϊκών κρατών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο). Παρόλο που το EUROSAI δημιουργήθηκε τελευταίο από τις επτά Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας του INTOSAI, η ιδέα μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης των ΑΟΕ χρονολογείται από την ίδρυση του INTOSAI το 1953. Τα πρώτα βήματα για την εγκαθίδρυση του EUROSAI έγιναν το 1974 κατά τη διάρκεια του Όγδοου Συνέδριου του INTOSAI στη Μαδρίτη (1974). Από το 1975 έως το 1989, τα ΑΟΕ της Ιταλίας και της Ισπανίας, βασιζόμενα στην Επιτροπή Επικοινωνίας (Contact Committee) των Αρχηγών των ΑΟΕ των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, προετοίμασαν το έδαφος για το EUROSAI, ετοιμάζοντας τα αρχικά προσχέδια για το καταστατικό του EUROSAI. Τον Ιούνιο του 1989, στο Δέκατο τρίτο Συνέδριο του INTOSAI που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, υιοθετήθηκε η «Διακήρυξη του Βερολίνου» που περιλάμβανε τη συμφωνία για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής οργάνωσης των ΑΟΕ. Τον Νοέμβριο του 1990, η Ιδρυτική Διάσκεψη και το πρώτο Συνέδριο του EUROSAI διεξήχθησαν στη Μαδρίτη (Ισπανία). Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, εξελέγησαν ο πρώτος πρόεδρος του EUROSAI και το Διοικητικό Συμβούλιο, συζητήθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό, και ιδρύθηκε η έδρα και η μόνιμη Γραμματεία [1][νεκρός σύνδεσμος]

Καθήκοντα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι στόχοι του οργανισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του καταστατικού του, είναι η προώθηση της επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των μελών των ΑΟΕ, η ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εγγράφων, η προώθηση της μελέτης για τον έλεγχο του δημόσιου τομέα, η παρακίνηση της δημιουργίας θέσεων καθηγητών πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα αυτό και η εναρμόνιση της ορολογίας στον τομέα του δημοσίου ελέγχου [2]

Σώματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το EUROSAI αναλαμβάνει τη δραστηριότητά της μέσω τριών σωμάτων, αυτών του Συνεδρίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γραμματείας.

Συνέδριο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το καταστατικό του Οργανισμού, το Συνέδριο του EUROSAI είναι η ανώτατη αρχή του Οργανισμού και αποτελείται από όλα τα μέλη της [3]. Συνέρχεται κάθε τρία χρόνια. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα συνέδρια:

• 1990 : Μαδρίτη, Ισπανία (Ιδρυτική Συνεδρία)

• 1993 : Στοκχόλμη, Σουηδία

• 1996 : Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία

• 1999 : Παρίσι, Γαλλία

• 2002 : Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία

• 2005 : Βόννη, Γερμανία

• 2008 : Κρακοβία, Πολωνία

• 2011 : Λισαβόνα, Πορτογαλία

Το επόμενο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις Κάτω Χώρες το 2014.

Διοικητικό Συμβούλιο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο του EUROSAI αποτελείται από οκτώ μέλη: τέσσερα πλήρη μέλη (οι αρχηγοί των ΑΟΕ που φιλοξένησαν τις τελευταίες δύο τακτικές συνεδριάσεις του Συνεδρίου, τον επικεφαλής του ΑΟΕ στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική συνάντηση του Συνεδρίου, και ο Γενικός Γραμματέας του EUROSAI), και τέσσερα μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο για μια περίοδο έξι ετών (δύο μέλη που ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια). Οι επικεφαλής των ΑΟΕ που αποτελούν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του INTOSAI και είναι μέλη του EUROSAI συμμετέχουν επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο ως παρατηρητές. [4]

Γραμματεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Γραμματεία φιλοξενείται μόνιμα από το ΑΟΕ της Ισπανίας (Tribunal de Cuentas), το οποίο είναι επίσης η έδρα του EUROSAI [5].

Στρατηγικό Σχέδιο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2017 του EUROSAI εγκρίθηκε στο Όγδοο Συνέδριο του EUROSAI στη Λισαβόνα [6]. Αυτό το πρώτο στρατηγικό σχέδιο καθορίζει την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του οργανισμού:

Αποστολή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το EUROSAI είναι η Οργάνωση των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου στην Ευρώπη. Τα μέλη της εργάζονται μαζί προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος του δημόσιου τομέα στην περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στο έργο του INTOSAI.

Όραμα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το EUROSAI προάγει τη χρηστή διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ακεραιότητας. Παρέχει ένα δυναμικό πλαίσιο για τη συνεργασία και βοηθά τα μέλη της να εκπληρώσουν την αποστολή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αξίες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανεξαρτησία, ακεραιότητα, επαγγελματισμός, αξιοπιστία, ένταξη, συνεργασία, καινοτομία, βιωσιμότητα, σεβασμός για το περιβάλλον. Βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς στόχους που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των μελών της οργάνωσης :

Στόχος Ομάδας 1[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανάπτυξη Ικανοτήτων : Η ανάπτυξη ικανοτήτων των ΑΟΕ σημαίνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των δομών και των τρόπων λειτουργίας που κάνουν μια οργάνωση πιο αποτελεσματική, βασιζόμενη στις υφιστάμενες δυνάμεις και την αντιμετώπιση των κενών και των αδυναμιών [7]. Το EUROSAI έχει δεσμευθεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ισχυρών, ανεξάρτητων και άκρως επαγγελματικών ΑΟΕ.

Στόχος Ομάδας 2[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επαγγελματικά Πρότυπα : Για να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους αξιόλογα και επαγγελματικά, τα ΑΟΕ χρειάζεται ένα σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικών διεθνών προτύπων [8]. Το INTOSAI αναπτύσσει ένα σύνολο τέτοιων προτύπων. Το EUROSAI θα προωθήσει και θα διευκολύνει την εφαρμογή τους από τα μέλη του, προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες εργασίες και ανάγκες τους.

Στόχος Ομάδας 3[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανταλλαγή Γνώσεων : Προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος του δημόσιου τομέα, η λογοδοσία, η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια στην περιοχή, το EUROSAI έχει ως στόχο τη βελτίωση στην ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών της, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες [9].

Στόχος Ομάδας 4[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διακυβέρνηση και Επικοινωνία : Για την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής του και για την ενίσχυση της ικανότητάς του να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των μελών του, πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση του EUROSAI [10]. Το σημερινό μοντέλο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Το μοντέλο αυτό αντανακλά επίσης τους στρατηγικούς στόχους, ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών ΑΟΕ στο έργο της οργάνωσης, και χτίζει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ όλων των σωμάτων του EUROSAI που εμπλέκονται στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1.UN General Assembly adopted Resolution A/66/209 on SAI independence - [11]

2.NIK’s membership in EUROSAI - [12]

3. What is EUROSAI? - [13]

4. International Relations - [14]

5. EUROSAI - [15]

6. European Court of Auditors - [16]

7. International Organisation of Supreme Audit Institutions - [17]

8.PREVIOUS CONGRESSES - [18]

9. VII. EUROSAI Congress, Krakow Poland (5. 6. 2008) - [19]

10. Three years of Polish Presidency in EUROSAI - [20]

11. EUROSAI Presidency 2014 – 2017 - [21]

12. THE INSTITUTION AND ITS ANTECEDENTS - [22]