Τύπος δεδομένων αλήθειας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στην πληροφορική, οι τύποι δεδομένων Αληθείας ή Boolean, μπορούν να πάρουν δύο τιμές (συνήθως αναφέρονται ως Αληθής/True ή Ψευδής/False), με κύριο σκοπό την αναπαράσταση των τιμών της Άλγεβρα Μπουλ. Πήραν το όνομα από τον Τζορτζ Μπουλ, ο οποίος καθόρισε το σύστημα λογικής αλγεβρικής αρίθμησης στα μέσα του 19ου αιώνα.

Εφαρμογές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στις γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες έχουν ενσωματωμένο αυτόν τον τύπο δεδομένων, όπως η Pascal και η Java, οι τελεστές σύγκρισης όπως ο '>' και ο '≠' επιστρέφουν συνήθως έναν τύπο δεδομένων Boolean.

Οι γλώσσες προγραμματισμού χωρίς ενσωματωμένο τύπο δεδομένων Αληθείας, όπως η C/C++ και η Lisp, αναπαριστούν αυτόν τον τύπο δεδομένων με την χρήση άλλων. Η C χρησιμοποιεί Ακέραιος (INT) τύπο δεδομένων, όπου οι συγκριτικοί τελεστές i > j και οι λογικές εκφράσεις συνδεδεμένες με && και || έχουν τιμή 1 όταν είναι αληθείς ή 0 αν είναι ψευδείς, ενώ οι υπο-συνθήκη έλεγχοι και οι επαναληπτικές δομές if, while, for, κτλ, δέχονται κάθε μη-μηδενικό αριθμό ως αληθή.[1][2] Πράγματι, μια μεταβλητή τύπου Boolean μπορεί να θεωρηθεί (και να εφαρμοστεί) σαν αριθμητική μεταβλητή με δύο μόνο τιμές (Bit).

Οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, ακόμα και αυτές που δεν έχουν ξεχωριστό τύπο δεδομένων Αλήθειας, υποστηρίζουν πράξεις της άλγεβρας Bool όπως ένωση (AND, &, *), τομή (OR, |, +) και ισότητα (EQV, =, ==) καθώς και άρνηση(NOT, ~, !).

Σε μερικές γλώσσες, όπως η Ruby και η Smalltalk, οι τιμές «Αληθής» και «Ψευδής» ανήκουν σε ξεχωριστές κλάσεις.

Σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, αυτός ο τύπος δεδομένων περιέχει περισσότερες από 2 τιμές. Για παράδειγμα, στην SQL, μια τέτοια μεταβλητή θα μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής ή ακόμα και "άγνωστο" (NULL).

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]