Σκωτική Αγγλική γλώσσα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Για την κελτική γλώσσα της Σκωτίας, δείτε: Σκωτική Γαελική γλώσσα. Για τη συγγενική με τα αγγλικά γερμανική γλώσσα, δείτε: Σκωτική γλώσσα (Σκωτς).

Με τον όρο Σκωτική Αγγλική γλώσσα αναφέρονται όλες οι επιμέρους διάλεκτοι της Αγγλικής γλώσσας οι οποίες ομιλούνται στη Σκωτία.

Η κύρια, επίσημη μορφή της ονομάζεται Επίσημη Σκωτική Αγγλική γλώσσα (Scottish Standard English). Η γλώσσα έχει κάποιας έκτασης διακριτό λεξιλόγιο, κυρίως όσον αφορά τη χρήση της από την Εκκλησία της Σκωτίας, την τοπική κυβέρνηση και το εκπαιδευτικό και νομικό σύστημα.

Η Σκωτική Αγγλική γλώσσα δεν πρέπει να συγχέεται με τη Σκωτική Γαελική γλώσσα, μια γλώσσα της Γοϊδελικής υποοικογένειας της οικογένειας των Κελτικών γλωσσών, ούτε και με τη Σκωτική γλώσσα (Σκωτς), μια διακριτή από τα Αγγλικά γλώσσα της υποομάδας των Αγγλικών γλωσσών της Αγγλοφριζικής οικογένειας του Γερμανικού κλάδου.

Παρ' όλα αυτά, η Επίσημη Σκωτική Αγγλική γλώσσα αποτελεί το ένα άκρο ενός διπολικού γλωσσικού συνεχούς με τη Σκωτική γλώσσα (Σκωτς). Κατ' αυτόν τον τρόπο οι δύο γλώσσες επηρρεάζουν η μία την άλλη, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Πολλοί Σκώτοι ομιλητές διαχωρίζουν τη χρήση μεταξύ των δύο γλωσσών σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις, με τη Σκωτική Αγγλική γλώσσα να χρησιμοποιείται γενικότερα σε περισσότερο επίσημες περιπτώσεις ή όταν οι ομιλητές ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικά τάξεις.

Η Σκωτική Αγγλική γλώσσα είναι το αποτέλεσμα της επαφής της Επίσημης Αγγλικής της Αγγλίας με τη Σκωτική γλώσσα (Σκωτς) μετά τον 17ο αιώνα. Το αποτέλεσμα της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας από τους Σκώτους ομιλητές της οδήγησε σε πολλούς φωνολογικούς συμβιβασμούς και λεξιλογικά δάνεια.