Σημειακή πηγή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Σημειακή πηγή είναι μια μοναδική αναγνωρίσιμη εντοπισμένη πηγή από κάτι. Μια σημειακή πηγή έχει αμελητέα έκταση, ξεχωρίζοντας την από άλλες γεωμετρικές πηγές. Οι πηγές ονομάζονται σημειακές πηγές, επειδή στη μαθηματική μοντελοποίηση, αυτές οι πηγές συνήθως μπορούν να προσεγγιστούν ως μαθηματικό σημείο για να απλουστεύσουν την ανάλυση.

Η πραγματική πηγή δεν χρειάζεται να είναι φυσικά μικρή, αν το μέγεθός της είναι αμελητέο σε σχέση με άλλες κλίμακες μήκους στο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στην αστρονομία, τα αστέρια αντιμετωπίζονται συστηματικά ως σημειακές πηγές, παρόλο που στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερα από τη Γη.

Στις τρεις διαστάσεις, η πυκνότητα από κάτι που αφήνει μια σημειακή πηγή μειώνεται ανάλογα με το αντίστροφο τετράγωνο της απόστασης από την πηγή, εάν η κατανομή είναι ισότροπη και δεν υπάρχει απορρόφηση ή άλλη απώλεια.