Πρόγραμμα Comenius

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Το λογότυπο του Comenius

Το Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της, μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Μέσω των προγραμμάτων comenius οι νέοι αποκτούν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.

Γενικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Πρόγραμμα Comenius της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ βασικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς, τοπικές αρχές, εκπροσώπους γονέων, συλλόγους, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών και πανεπιστήμια και γενικά οποιονδήποτε εμπλέκεται στη σχολική εκπαίδευση, καθώς βοηθά στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, στην προώθηση της εργασίας για κοινούς στόχους και στην κατανόηση των ποικίλων πολιτισμών και αξιών. Το πρόγραμμα Comenius υποστηρίζει επίσης ευρύτερης κλίμακας Ευρωπαϊκές συνεργασίες οργανισμών που εργάζονται από κοινού, για να αναπτύξουν και να διαδώσουν την ορθή πρακτική και την καινοτομία στη σχολική εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο comenius έχουν:

Επιλέξιμες χώρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επιλέξιμες χώρες είναι τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, η Νορβηγία και η Τουρκία. Η συμμετοχή της Κροατίας, της Ελβετίας και της Βόρειας Μακεδονίας καθορίζεται στην ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Επιμέρους δράσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Comenius Σχολικές Συμπράξεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από ελληνικά επιλέξiμα σχολεία και σχολεία ξένων χωρών,ενώ υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Μαθητές και εκπαιδευτικοί απο διαφορετικές χώρες εργάζονται μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Σύμπραξη μπορεί να είναι Διμερής, εφόσον αποτελείται απο δύο σχολεία χωρών όπου ομιλείται διαφορετική γλώσσα ή Πολυμερής εφόσον αποτελείται από σχολεία από τρεις τουλάχιστον χώρες.

Συμπράξεις Comenius Regio[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Συμπράξεις Comenius Regio αφορούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών με ρόλο στη σχολική εκπαίδευση και στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκης διάστασης και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Αποτελούνται απο δύο περιφέρειες-εταίρους χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση και διαρκούν δύο χρόνια. Ασχολούνται με θέματα όπως η βία στα σχολεία, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.τ.λ.

Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών, που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε σχολείο το οποίο συμμετέχει ή συμμετείχε σε Σχολική Σύμπραξη Comenius, μπορούν να φοιτήσουν σε σχολείο-εταίρο του εξετερικού για περίοδο από 3 έως 10 μήνες, ενώ διαμένουν σε οικογένειες οι οποίες έχουν επιλεγεί με ευθύνη των σχολείων υποδοχής. Στόχος της δράσης είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκων πολιτισμών και γλωσσών. Η δράση αυτή υλοποιείται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, εκτός της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις Comenius[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η δυνατότητα για προπαρασκευαστική επίσκεψη παρέχεται σε σχολικά ιδρύματα και αφορά σε επίσκεψη εκπροσώπου τους σε σχολικό ίδρυμα του εξωτερικού ή συμμετοχή σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων, που διοργανώνουν οι Εθνικές Μονάδες του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση. Η διάρκεια της επίσκεψης μπορεί να είναι απο 1 έως 5 ημέρες.

Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της συμμετοχής σε επιμορφωτική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκή χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία εργάζονται. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων κυμαίνεται από μία ημέρα έως έξι εβδομάδες.

Τοποθέτηση ή υποδοχή μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθού σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η τοποθέτηση μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα στόχο έχει την απόκτηση εμπειρίας διδασκαλίας, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης στις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους των μελλοντικών εκπαιδευτικών, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, την ενθάρρυνση των νέων για εκμάθηση ξενών γλωσσών και την προώθηση των λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών. Η διάρκεια της δράσης κυμαίνεται από 13 έως 45 εβδομάδες.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]